Product Owner. Zakres obowiązków na stanowisku Właściciela Produktu

Rola jaką pełni Product Owner (w skrócie PO)

Product Owner (PO) – inaczej Właściciel Produktu – jest częscią zespołu Agile, który odpowiada za definiowanie zakresu i ustalanie priorytetów w ramach Backlogu Zespołu. Celem jest usprawnienie procesu realizacji priorytetów przy jednoczesnym zachowaniu integralności koncepcyjnej i technicznej dla całego zespołu.

Product Owner wchodzi w buty kilku ról – min. stratega biznesowego, projektanta produktu, analityka, łącznika z interesariuszami i kierownika projektu. Krótko mówiąc, Product Ownerzy są integralną częścią każdego zespołu scrumowego.

5 głównych obszarów odpowiedzialności Product Ownera

1. Nakreślanie wizji

Product Owner jest głównym ogniwem zespołu produktowego, wykorzystując swoją szeroką wiedzę, perspektywę i zrozumienie kontekstu, tak by móc definiować cele i i nakreślać wizję rozwoju produktu.

Właściciele produktów są odpowiedzialni za sprawne i jasne komunikowanie się z wszystkimi interesariuszami – członkami zarządu, menedżerami biznesowymi i zespołem programistycznym, w sposób ciągły upewniajć się, co do spójności postrzegania celów i wizji zgodnej z celami biznesowymi firmy. Posiadanie właściciela z odpowiednią perspektywą, sprawia że ​​zespół realizuje spójną wizję pomimo elastycznego i często szybkiego charakteru samego procesu rozwoju produktu.

Właściciel produktu może pomóc zespołowi utrwalić tę wizję, tworząc roadmapę. Roadmapa rozwoju produktu to strategiczne, raczej na grubych elementach, przedstawienie kierunku rozwoju produktu w czasie. Jest to zarówno strategiczny przewodnik dla interesariuszy, do którego mogą się w dowolnej chwili odnieść, jak i plan działania dla zespołu.

2. Priorytetyzacja potrzeb poprzez zarządzanie backlogiem zadań

Inną kluczową rolą właściciela produktu jest ustalanie priorytetów potrzeb. Innymi słowy, muszą łączyć zakres – budżet i czynnik czasu, ważąc priorytety zgodnie z potrzebami i celami interesariuszy. Jednym z najważniejszych obowiązków Produuct Ownera jest zarządzanie backlogiem. Jest to lista zadań do realizacji przez zespół deweloperski produktu.

Odpowiedzialnością właściciela produktu jest stworzenie listy zaległych tematów i nadanie im priorytetów w oparciu o ogólną strategię i cele biznesowe. Ponadto Product Owner będzie musiał zmapować wszelkie zależności projektu, aby dostarczać informacji o niezbędnej sekwencji rozwoju. Lista zadań do wykonania nie jest jednak statyczną listą. Jest to dokument który “żyje”, który powinien być stale aktualizowany w oparciu o zmieniające się potrzeby projektu.

Ponieważ rejestr produktu ulega często zmianie, właściciel produktu musi udostępnić listę wszystkim zainteresowanym stronom (w szczególności deweloperom), aby zapewnić optymalną wydajność i wyniki.

ZOBACZ  Media Planner - Kto to. Zakres obowiązków

3. Nadzorowanie etapów rozwoju

Mając wykrystalizowaną wizję, strategię i priorytety rozwoju produktu, Product Owner powinien poświęcić znaczną ilość czasu na faktyczne nadzorowanie rozwoju produktu. Jest kluczowym ogniwem podczas każdego etapu prac, w tym planowania, udoskonalania, przeglądu i sprintu.

Na etapach planowania Product Owner współpracuje z interesariuszami w celu zidentyfikowania i zorganizowania kroków wymaganych do następnej iteracji. Następnie spotkają się ze swoim zespołem, aby udoskonalić proces, zidentyfikować obszary wymagające poprawy i wesprzeć sprint.

4. Przewidywanie potrzeb interesariuszy

Product Owner, odnoszący sukcesy, będzie ekspertem w zrozumieniu i przewidywaniu potrzeb wszystkich interesariuszy produktu. Jego znajomość rynku i dobre umiejętności komunikacyjne pozwalają przewidywać potencjalne problemy lub potrzeby i na bieżąco reagować na nie.

5. Ocena postepu w każdej iteracji

Właściciel produktu jest odpowiedzialny za każdy etap procesu rozwoju i za produkt końcowy. Odgrywa główną rolę w kontroli i ocenie postępu rozwoju produktu w każdej iteracji. Product Owner dokonuje oceny wyników, decydując, czy zespół musi wrócić do dalszych usprawnień, czy też może przejść do kolejnych kroków.

SZUKASZ PRACY JAKO PRODUCT OWNER? DOBRZE SIĘ SKŁADA, MAMY DLA CIEBIE OFERTĘ – SPRAWDŹ >>

4 etapy rozwoju produktu

Możemy rozróżnić 4 różne etapy pracy Product Ownera w zależności od dojrzałości produktu i etapu na którym się obecnie znajduje.

 1. Feature Work – tworzenie i ciągłę walidowanie produktu poprzez rozbudowywanie go o nowe ficzery, funkcjonalności, które powinny się przełożyć na incrementalne wzrosty
 2. Growth Work – tworzenie wartości poprzez znaczącenie zwiększenie używalności produktu wśród klientów na istniejącym już rynku
 3. Scaling Work – Skupienie na zidentyfikowaniu wszystkich tzw boootleneck’ach czyli miejsach które blokują skalowanie produktu oraz zapewnienie tak pracy zespołu aby mógł rozwijać produkt na ficzerach, wzroście oraz ekspansji
 4. Product-Market Fit Expanstion – zwiększanie istotnie zasięgu produktu, poprzez espansje na nowy market, lub zmianę sposobu używania produktu lub dwie rzeczy na raz.

Zobacz także: 20+ pytań rekrutacyjnych na stanowisko Product Owner

Dobre i złe praktyki sprintów

Bardzo istotnym elementem tworzeniu produktów są sprinty. Sprinty ułatwiają zarządzanie projektami, pozwalają zespołom dostarczać wysokiej jakości prace szybciej i częściej, a także dają im większą elastyczność w dostosowywaniu się do zmian.

ZOBACZ  Performance Marketing Manager (Specialist) - Kto to. Zakres obowiązków

Dobre praktyki

 • Upewnij się, że zespół ustala i rozumie cel sprintu. Ustala sposób pomiaru sukcesu. To jest klucz do utrzymania wszystkich w zaangażowaniu i spójności w dążeniu do solidarnego celu
 • Upewnij się, że zadbałeś o backlog (zaległości), uporządkowany według priorytetów i zależności. Może to być duże wyzwanie, które może zakłócić cały proces, jeśli nie jest to odpowiednio zarządzane
 • Upewnij się, że dobrze rozumiesz czynnik czasu, że powinien uwzględniać takie rzeczy, jak urlopy i spotkania zespołowe
 • Skorzystaj ze spotkania poświęconego planowaniu sprintu, aby doprecyzować najmniejsze mankamenty i szczegóły prac, które należy wykonać
 • Wreszcie, po podjęciu decyzji co do rozwoju, upewnij się, że ktoś podejmie rękawice i zorganizuje administrację tych zmian w odpowiednim systemie ticketowania prac np. Jira

Złe praktyki

 • Nie rysuj zbyt szerokiego kontekstu, nie przeceniaj możliwosci zespołu programistycznego, ani nie wciągaj na listę zadań, których nie można ukończyć w danym sprincie. Nie pozwól narażać członków zespołu na dostąpienie “zaszczytu” porażki
 • Nie zapomnij o długu technologicznym. Upewnij się, że przeznaczysz czas na kontrolę jakości i prace niezwiązane z funkcjami, takie jak błędy i stan techniczny
 • Nie pozwól zespołowi mieć rozmytego obrazu tego, co jest w trakcie sprintu. Dopilnuj tego. Szybkość i zwinność ale nie ponad jakością
 • Nie podejmuj się też dużej ilości nieznanych lub ryzykownych tematów. Dziel zakres, tak by realizować choćby częsciowo dany obszar potrzebnych zmian
 • Nie ignoruj sygnałów płynących z zespołu, że np. termin realizacji lub zakres w całości jest zagrożony ze względu na jedno czy drugie. Słucha, rozmawiaj. Rozwiąż ten problem i ponownie skalibruj prace na miarę waszych możliwości

Szukasz pracy? Na portalu ogłoszeń znajdziesz ciekawe oferty z obszaru Digital & E-commerce: https://digitalx.pl/oferty-pracy/


Planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu czy całego zespołu E-commerce?  Zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@digitalx.pl. Pomożemy Ci określić profil osoby, której potrzebujesz, zakres jej obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.