20+ pytań rekrutacyjnych na stanowisko Product Owner

Rozmowa kwalifikacyjna zazwyczaj oznacza duży stres dla kandydata. Bardzo często dzieje się to z powodu pytań, które mogą się na niej pojawić, dlatego, aby wypaść jak najlepiej, warto wcześniej przemyśleć i przygotować na nie odpowiedzi. 

Z tego powodu przygotowaliśmy 20 pytań rekrutacyjnych, które mogą pojawić się na rozmowie kwalifikacyjnej z dodatkowymi informacjami w jakim celu są zadawane i co najlepiej zawrzeć w naszej odpowiedzi. 

Poniżej przedstawiamy 20 pytań, które mogą zostać zadane na rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko Product Owner.

1.Co zainteresowało Pana/Panią w tej ofercie pracy? 

To podstawowe pytanie zadawane na większości rozmów kwalifikacyjnych. Warto jednak mieć na nie przemyślaną, ciekawą odpowiedź, która zainteresuje rekrutera.

2.Co Pan/Pani wie o naszej firmie?

To kolejne z pytań, które możemy często usłyszeć na rozmowach o pracę. Odpowiedź, jaką udzielimy, będzie świadczyła o stopniu naszego zainteresowania firmą, dlatego lepiej jest wcześniej dowiedzieć się wszystkiego, co pozwoli nam bez problemu odpowiedzieć na to pytanie. 

3.Proszę zdefiniować według Pana/Pani rolę Product Ownera. 

Odpowiedź na to pytanie wskaże rekruterowi w jaki sposób postrzegamy to stanowisko. Ważne jest, aby kandydaci rozumieli granice swoich ról i ich nie przekraczali, aby nie narażać w ten sposób skuteczności całego zespołu.

4.Jakich wyzwań szuka Pan/Pani na tym stanowisku?

To pytanie ma na celu sprawdzenie, jakie są nasze oczekiwania względem tego stanowiska. Dzięki temu, rekruter może ocenić czy jesteśmy do tego odpowiednią osobą. Warto wspomnieć o wyzwaniach, które dotychczas udało nam się pokonać. Dodatkowo, dobrze jest powiedzieć o tym, w jaki sposób chcielibyśmy móc wykorzystywać nasze umiejętności i doświadczenie, jeśli zostalibyśmy zatrudnieni.

5.Z jakimi ludźmi lubi Pan/Pani pracować? 

Odpowiedź na to pytanie będzie informacją dla rekrutera czy nasze wymagania są tożsame z wymaganiami i stylem pracy w firmie. 

6.Jak postrzega Pan/Pani sukces jako Product Owner?

Każdy może postrzegać sukces w inny sposób. Dlatego ważne jest, aby nasze kryteria odpowiadały temu, czego oczekuje firma.

7.Proszę opowiedzieć mi o swoim ulubionym produkcie, którego używał/a Pan/Pani dziś rano. Dlaczego to dobry produkt? 

To ciekawe pytanie, na które nie ma jednej poprawnej odpowiedzi. Dzięki niemu możemy pokazać na co najbardziej zwracamy uwagę w produktach i co przez nas rozumiane jest jako dobre. Warto wspomnieć o jego designie, funkcjonalności czy użyteczności, jednocześnie trzeba pamiętać aby wyrażać się jasno i precyzyjnie. 

8.Jak może zdefiniować Pan/Pani “produkt”?

Nasza odpowiedź na to proste pytanie pokazuje rekruterowi nasz sposób myślenia, dlatego warto zwrócić uwagę na to, żeby w tym przypadku wypowiedzieć się precyzyjnie i zrozumiale. 

9.Ile zazwyczaj czasu poświęca Pan/Pani na zrozumienie potrzeb klienta? 

Dzięki naszej odpowiedzi na to pytanie rekruter może poznać nasz stosunek do poznawania klientów i ich informacji zwrotnych. 

10.Jak można sprawdzić, czy produkt osiągnął sukces? 

To kolejne z pytań, które mają za zadanie sprawdzić naszą wiedzę w tym zakresie. 

11.Jak zarządza Pan/Pani wprowadzeniem nowego produktu na rynek? Jakiej taktyki, strategii i procesów Pan/Pani używa?

W odpowiedzi na to pytanie warto zawrzeć informacje o pracy zespołowej, a także o przestrzeganiu wcześniej stworzonego z wszystkimi zainteresowanymi harmonogramu. Dzięki temu rekruter zdobędzie informacje o naszym sposobie pracy. 

12.Jakie Pana/Pani zdaniem najważniejsze umiejętności powinien posiadać Product Owner? 

Odpowiadając na to pytanie pokazujemy, że jesteśmy świadomi tego, czego wymaga od nas to stanowisko, dlatego warto wspomnieć o umiejętnościach, którymi my także możemy się pochwalić. 

13.Proszę wymienić 3 wymagające aspekty w pracy jako Product Owner.

To kolejne z pytań, które sprawdza naszą wiedzę o zadaniach i obowiązkach jakie niesie ze sobą ten zawód. 

14.Jakie typy produktów są dla Pana/Pani najciekawsze do rozwoju? 

Odpowiedź na to pytanie daje ogólny pogląd na to, co nas interesuje i co chętniej byśmy tworzyli. 

15.Proszę opowiedzieć o ostatnim problemie, który musiał/a Pan/Pani rozwiązać. 

To pytanie ma na celu zbadanie czy kandydat posiada już doświadczenie, które wymagało od niego umiejętności rozwiązywania problemów. Aby odpowiedzieć na to pytanie warto przypomnieć sobie trudną sytuację jaką musieliśmy przezwyciężyć i następnie opowiedzieć krok po kroku, jakie podjęliśmy w tym celu działania. Warto dodać, czego dzięki temu się nauczyliśmy i jakie wnioski wyciągnęliśmy. 

16.W jaki sposób zwiększyłby Pan/Pani zasięg produktu? 

Zwiększanie zasięgu produktów to jedno z zadań Product Ownera, dlatego warto przygotować wypowiedź, w której wymienimy nasze pomysły na wykonanie tej pracy. Głównym sposobem jest ekspansja produktu na nowy market. 

17.W jaki sposób mówi Pan/Pani “nie” swoim współpracownikom? 

Odmawianie czy nie zgadzanie się ze współpracownikami to jedna z części pracy na stanowisku Product Owner, dlatego warto umieć wykazać się asertywnością. 

18.W jaki sposób współpracuje Pan/Pani z interesariuszami? 

Kontakt z interesariuszami to nieodłączny element pracy Product Ownera, dlatego warto wiedzieć jaka forma współpracy z nimi przynosi najwięcej korzyści. 

19.W ilu osobowych zespołach Pan/Pani pracował/a? 

Ze względu na formę pracy Product Ownera umiejętność pracowania z innymi ludźmi jest bardzo ważna. Nasza odpowiedź na to pytanie da rekruterowi pogląd na to, czy będziemy umieli odnaleźć się na tym stanowisku. 

20.W jaki sposób dodałby Pan/Pani wartość do naszej firmy? 

Warto dobrze przemyśleć odpowiedź na to pytanie, ponieważ będzie ona świadczyć o naszej świadomości na temat zalet, jakie mamy oraz tego, co możemy zaoferować firmie. 

Mamy nadzieję, że to zestawienie pytań i informacji do nich dołączonych okazało się przydatne. Jeśli chcesz pracować w tym obszarze wyślij nam swoje CV: https://digitalx.pl/wyslij-cv/.

 


Planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu czy całego zespołu E-commerce?  Zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@digitalx.pl. Pomożemy Ci określić profil osoby, której potrzebujesz, zakres jej obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.