Kim jest Product Owner? Poznaj zakres obowiązków

product owner

Product Owner, czyli Właściciel Produktu jest związany z branżą IT i odpowiada za proces tworzenia produktu. Współpracuje z różnymi specjalistami zaangażowanymi w te działania oraz z klientem, którego wizję wspólnie realizują. Aby z sukcesem przejść od idei do prezentacji finalnego produktu musi skupiać w sobie szereg przydatnych umiejętności  twardych i miękkich.

Na czym skupia się Product Owner?

Termin – Product Owner – pochodzi od Scruma – zwinnej struktury do tworzenia i utrzymywania złożonych produktów. Zgodnie z definicją zawartą w oficjalnym Przewodniku po Scrumie „Właściciel Produktu jest odpowiedzialny za maksymalizację wartości produktu wynikającej z pracy Zespołu Deweloperskiego”.

Product Owner jest jedyną osobą odpowiedzialną za niwelowanie długu technologicznego. Oprócz tego właściciel produktu wykonuje również następujące czynności:

 • Przekształca bolączki i problemy interesariuszy w pozytywne doświadczenia użytkowników, które można podjąć, nadaje im priorytety i porządkuje zadania w backlogu zadań
 • Ustala ich priorytety, aby zapewnić zespołowi programistów jasne wytyczne, nad czym dalej pracować
 • Uczestniczy we wszystkich spotkaniach scrumowych, aby upewnić się, że prace rozwojowe są zgodne z harmonogramem wyznaczonym przez menedżera produktu
 • Przekazuje głos “biznesu” zespołowi programistycznemu
 • Przekazuje kierownikowi produktu opinię na temat zweryfikowanej roadmapy

Rola menedżera produktu polega między innymi na kontaktowaniu się z interesariuszami wewnątrz firmy lub na zewnątrz. I odwrotnie, właściciel produktu współpracuje głównie z zespołem produkcyjnym, aby zapewnić zgodność procesów rozwoju z roadmapą produktu.

Mówiąc najprościej, menedżer produktu decyduje, jakie produkty zbudować w następnej kolejności, a właściciel produktu pomaga zespołowi programistów w tworzeniu i rozwoju produktów.

Zakres obowiązków

 • tworzenie wizji produktu
 • określenie etapów produkcji
 • zarządzanie budżetem
 • nadzorowanie pracą zespołu programistów
 • delegowanie obowiązków
 • zarządzanie backlogiem (rejestrem wymagań) produktu
 • przeprowadzanie testów produktu
 • prezentacja wyników działań do klienta

Umiejętności Product Ownera

Product Owner musi trzymać w ryzach cały proces produkcyjny i pilnować by był spójny z wizją klienta. Lista jego zadań do wykonana jest długa począwszy od nakreślenia szkicu produktu i zdefiniowania jego funkcjonalności, poprzez rozpisanie całości procesu, przeprowadzanie testów i zlecenie poprawek, na przekazaniu finalnej wersji klientowi kończąc.

Product Owner koordynuje pracę zespołu specjalistów odpowiedzialnych za proces powstawania produktu. Musi więc wykazywać się umiejętnościami komunikacyjnymi, by móc precyzyjnie określać potrzeby klienta, przedstawiać informacje programistom, planować i zarządzać projektem na wielu płaszczyznach. Powyższe wskazuje również na potrzebę zorganizowania, zaangażowania, decyzyjności i umiejętności koordynowania pracy zespołu oraz delegowania obowiązków.

Biorąc pod uwagę charakter pracy musi być osobą wysoko wykwalifikowaną technicznie. Jego codzienny kontakt z deweloperami, specjalistami IT, UX/UI i programistami wymaga posiadanie pogłębionej wiedzy z tych zakresów, dzięki której zrozumie zachodzące procesy i skomplikowane etapy projektowania. Product Owner raportuje pracę swojego zespołu do Scrum Mastera, czyli osoby, która wspiera ich w  działaniach i ma za zadanie pomagać w poszukiwaniu rozwiązań.

 


Planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu czy całego zespołu E-commerce?  Zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@digitalx.pl. Pomożemy Ci określić profil osoby, której potrzebujesz, zakres jej obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.