Kim jest Product Owner (PO)? Poznaj zakres obowiązków Właściciela Produktu

product owner

Product Owner, czyli Właściciel Produktu jest związany z branżą IT i odpowiada za proces tworzenia produktu. Współpracuje z różnymi specjalistami zaangażowanymi w te działania oraz z klientem, którego wizję wspólnie realizują. Aby z sukcesem przejść od idei do prezentacji finalnego produktu musi skupiać w sobie szereg przydatnych umiejętności  twardych i miękkich.

Jaka jest rola Product Ownera w Scrum?

Product Owner jest członkiem zespołu Scrumowego. Jednak nie ma on zwierzchnictwa nad innymi przedstawicielami zespołu, analogicznie jak Scrum Master. Product Owner jest odpowiedzialny za rozwój produktu – jego bieżące funkcjonowanie, za rozwój, by odnosić w tym obszarze co raz wieksze sukcesy. Product Owner wchodzi w interakcje z klientami i użytkownikami, zespołem programistów i innymi kluczowymi interesariuszami w firmie.

 • Właściciel produktu powinien być kimś, kto rozumie wizję produktu i potrafi przekazać tę wizję zespołowi Scrumowemu
 • Właściciel produktu powinien rozumieć cele biznesowe i szerszy kontekst funkcjonowania firmy, rozumieć potrzeby klientów, analizować działania konkurencji i trendy rynkowe

Na czym skupia się Product Owner?

Termin – Product Owner – pochodzi od Scruma – zwinnej struktury do tworzenia i utrzymywania złożonych produktów. Zgodnie z definicją zawartą w oficjalnym Przewodniku po Scrumie „Właściciel Produktu jest odpowiedzialny za maksymalizację wartości produktu wynikającej z pracy Zespołu Deweloperskiego”.

Product Owner jest jedyną osobą odpowiedzialną za niwelowanie długu technologicznego. Oprócz tego właściciel produktu wykonuje również następujące czynności:

 • Przekształca bolączki i problemy interesariuszy w pozytywne doświadczenia użytkowników, które można podjąć, nadaje im priorytety i porządkuje zadania w backlogu zadań
 • Ustala ich priorytety, aby zapewnić zespołowi programistów jasne wytyczne, nad czym dalej pracować
 • Uczestniczy we wszystkich spotkaniach scrumowych, aby upewnić się, że prace rozwojowe są zgodne z harmonogramem wyznaczonym przez menedżera produktu
 • Przekazuje głos “biznesu” zespołowi programistycznemu
 • Przekazuje kierownikowi produktu opinię na temat zweryfikowanej roadmapy

Rola menedżera produktu polega między innymi na kontaktowaniu się z interesariuszami wewnątrz firmy lub na zewnątrz. I odwrotnie, właściciel produktu współpracuje głównie z zespołem produkcyjnym, aby zapewnić zgodność procesów rozwoju z roadmapą produktu.

Mówiąc najprościej, menedżer produktu decyduje, jakie produkty zbudować w następnej kolejności, a właściciel produktu pomaga zespołowi programistów w tworzeniu i rozwoju produktów.

Myślisz nad pracą w branży digital marketingu i nie wiesz, jak zacząć?

Potwierdź swoje umiejętności z certyfikatem DIMAQ – dokumentem rozpoznawalnym wśród pracodawców w tej branży.
DIMAQ to międzynarodowy standard kwalifikacji digital marketingowych. Definiuje niezbędny poziom kwalifikacji z obszaru marketingu cyfrowego, posiada rekomendację IAB Europe i jest dostępny w 9 europejskich krajach.

Certyfikat, zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji, dostępny jest na dwóch poziomach: Basic i Professional.
Nie wiesz który poziom jest dla Ciebie? Wypełnij test poziomujący!

Zakres obowiązków PO:

 1. Definiowanie wizji produktu
 2. Określenie etapów produkcji produktu
 3. Zarządzanie budżetem
 4. Nadzorowanie pracy zespołu programistów
 5. Delegowanie obowiązków
 6. Zarządzanie backlogiem (rejestrem wymagań) produktu
 7. Przeprowadzanie testów produktu
 8. Prezentacja wyników działań do Klienta

Umiejętności Product Ownera

Product Owner musi trzymać w ryzach cały proces produkcyjny i pilnować by był spójny z wizją klienta. Lista jego zadań do wykonana jest długa począwszy od nakreślenia szkicu produktu i zdefiniowania jego funkcjonalności, poprzez rozpisanie całości procesu, przeprowadzanie testów i zlecenie poprawek, na przekazaniu finalnej wersji klientowi kończąc.

Product Owner koordynuje pracę zespołu specjalistów odpowiedzialnych za proces powstawania produktu. Musi więc wykazywać się umiejętnościami komunikacyjnymi, by móc precyzyjnie określać potrzeby klienta, przedstawiać informacje programistom, planować i zarządzać projektem na wielu płaszczyznach. Powyższe wskazuje również na potrzebę zorganizowania, zaangażowania, decyzyjności i umiejętności koordynowania pracy zespołu oraz delegowania obowiązków.

Biorąc pod uwagę charakter pracy musi być osobą wysoko wykwalifikowaną technicznie. Jego codzienny kontakt z deweloperami, specjalistami IT, UX/UI i programistami wymaga posiadanie pogłębionej wiedzy z tych zakresów, dzięki której zrozumie zachodzące procesy i skomplikowane etapy projektowania. Product Owner raportuje pracę swojego zespołu do Scrum Mastera, czyli osoby, która wspiera ich w  działaniach i ma za zadanie pomagać w poszukiwaniu rozwiązań.

Reasumując, dobry Product Owner jest przede wszystkim:

 • Kompetentny w dziedzinie produktu – biznesowo i technologicznie na tyle, aby znać jej możliwości oraz zagrożenia i rozmawiać konstruktywnie z deweloperami
 • Komunikatywny – co ułatwia mu efektywną współpracę z zespołem i interesariuszami
 • Decyzyjny – potrafi wyciągać wnioski, a na ich podstawie szybko podejmować decyzje; bierze za nie odpowiedzialność
 • Asertywny – umie otwarcie i jednoznacznie wyrażać swoje opinie i potrzeby

Firma powinna starać się mu zapewnić:

 • Zaufanie – tylko wtedy można mówić o tym, że to faktycznie on zarządza produktem
 • Zespół – niezbędny do zrealizowania założonego celu
 • Budżet – dzięki temu będzie podejmował bardziej odpowiedzialne decyzje
 • Konkurencyjne wynagrodzenie, ponieważ to odpowiedzialne stanowisko

Product Owner a Scrum Master

Scrum Master jest odpowiedzialny  za praktyczne wykorzystanie metodyki Agile i dbanie o to, by była ona stosowana dobrze i efektywnie. Dodatkowo zakres jego odpowiedzialności zawiera, między innymi, ochronę zespołu przed, co się często zdarza – nadmiernie ambitnym Product Ownerem. Scrum Master może informować o przeładowaniu backlogu Sprintu, być elementem doradczym przy planowaniu Sprintu i ochraniać zespół przed wrzutkami.

Product Owner odpowiedzialny jest za maksymalizowanie wartości incrementalnej, jaką dostarcza interesariuszom produktu. Mądry Product Owner znajdzie balans między ilością wykonanej pracy, a wartością produktu. Przede wszystkim będzie rozumiał, że dążenie za wszelką cenę do realizacji całego backlogu jest po prostu nieopłacalne.


Planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu czy całego zespołu E-commerce?  Zapraszamy do kontaktu z nami: [email protected]. Pomożemy Ci określić profil osoby, której potrzebujesz, zakres jej obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.