CRM Analyst – kto to? Zakres obowiązków

CRM Analyst to kluczowa rola w dziale marketingu i obsługi klienta, odpowiedzialna za analizę danych dotyczących relacji z klientami w celu optymalizacji strategii zarządzania relacjami z klientami (CRM). Osoba na tym stanowisku działa na styku danych biznesowych i procesów operacyjnych, aby dostarczyć wartościowe wskazówki i rekomendacje dla zespołów marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.

Główne obowiązki
 • Zbieranie, przetwarzanie i analiza danych klientów w celu zrozumienia ich preferencji, zachowań i potrzeb.
 • Opracowywanie raportów oraz analiz dotyczących skuteczności działań CRM, identyfikowanie trendów i rekomendowanie strategii biznesowych.
 • Współpraca z zespołem marketingowym w celu opracowywania spersonalizowanych kampanii reklamowych i komunikacji z klientami.
 • Wdrażanie strategii CRM, w tym programów lojalnościowych, kampanii marketingowych i działań zapewniających zadowolenie klienta.
 • Śledzenie wyników działań CRM, ocena skuteczności strategii i dostosowywanie ich w razie potrzeby.
 • Współpraca z różnymi działami organizacji, takimi jak marketing, sprzedaż, obsługa klienta, w celu opracowywania kompleksowych strategii CRM.
 • Zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności klientów.
Wymagane umiejętności i kwalifikacje
 • Zaawansowane umiejętności w obsłudze narzędzi analitycznych, takich jak SQL, Excel, Python, R.
 • Znajomość systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM), np. Salesforce, Microsoft Dynamics.
 • Umiejętność pracy z bazami danych i wykonywania złożonych zapytań.
 • Doświadczenie w analizie danych i identyfikacji trendów konsumenckich.
 • Umiejętność tworzenia raportów, prezentacji i wykresów w celu przedstawienia wyników analizy.
 • Znajomość narzędzi do wizualizacji danych, takich jak Tableau, Power BI.
 • Zrozumienie i umiejętność interpretacji danych z różnych źródeł.
 • Znajomość metodologii statystycznych i umiejętność ich stosowania w analizie danych.
 • Znajomość podstawowych koncepcji marketingowych i biznesowych.
 • Zrozumienie przepisów i norm dotyczących ochrony danych osobowych (GDPR, HIPAA itp.).
 • Umiejętność pracy z dużymi zbiorami danych (big data) będzie dodatkowym atutem.
Mile widziane umiejętności i kwalifikacje
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne, zarówno werbalne, jak i pisemne aby efektywnie przekazywać informacje zespołowi i innym działom.
 • Umiejętność pracy w zespole i współpracy z różnymi działami organizacji, takimi jak marketing, sprzedaż, obsługa klienta, w celu opracowywania kompleksowych strategii CRM.
 • Umiejętność budowania i utrzymywania pozytywnych relacji z klientami, kolegami z zespołu oraz innymi działami organizacji.
 • Zdolność do logicznego myślenia, analizy i rozwiązywania problemów w oparciu o zgromadzone dane.
 • Kreatywność w generowaniu innowacyjnych pomysłów, umiejętność myślenia “poza schematem” i generowania innowacyjnych pomysłów.
 • Zdolność do szybkiego przystosowywania się do zmieniających się warunków biznesowych i technologicznych.
 • Umiejętność skutecznego zarządzania wieloma zadaniami, priorytetami i terminami w dynamicznym środowisku pracy.
 • Zdolność do samodzielnego podejmowania inicjatywy i działania, aby osiągnąć cele biznesowe i poprawić efektywność działań CRM.
Zobacz również:  Product Specialist - kto to? Zakres obowiązków
Wyzwania na stanowisku CRM Analyst
 • Konieczność radzenia sobie z dużymi i złożonymi zbiorami danych klientów, co może stanowić wyzwanie pod względem ich analizy i interpretacji.
 • Trudności z interpretacją danych w kontekście biznesowym, wymagające głębokiego zrozumienia potrzeb i celów organizacji.
 • Konieczność ciągłego dostosowywania się do zmieniających się preferencji i oczekiwań klientów, co wymaga elastyczności w podejmowaniu decyzji i strategii.
 • Integracja danych z różnych źródeł może być trudna i czasochłonna, zwłaszcza gdy mają one różne formaty i struktury.
 • Utrzymywanie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych może być skomplikowane, zwłaszcza w kontekście rosnącej liczby regulacji i norm.
 • Współpraca z różnymi działami organizacji wymaga skutecznej komunikacji i budowania relacji, co może być wyzwaniem ze względu na różnice w języku i priorytetach działów.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych i prywatności klientów jest kluczowe dla utrzymania zaufania klientów, co wymaga ścisłej kontroli i monitorowania procesów.
Pożądane kursy i certyfikaty
 • Certyfikat Salesforce Certified Administrator lub Salesforce Certified Advanced Administrator:  jeśli firma używa platformy Salesforce do zarządzania relacjami z klientami.
 • Certyfikat Microsoft Certified: Dynamics 365 Customer Service Functional Consultant Associate lub Microsoft Certified: Dynamics 365 Marketing Functional Consultant Associate, jeśli organizacja korzysta z platformy Microsoft Dynamics.
 • Kursy z zakresu analizy danych, takie jak Data Science Bootcamp, który zapewnia dogłębną wiedzę na temat metod analizy danych, modelowania predykcyjnego i wizualizacji danych.
 • Certyfikat Google Analytics Individual Qualification (IQ), który potwierdza umiejętności w zakresie analizy danych internetowych i monitorowania zachowań użytkowników na stronach internetowych.
 • Kursy dotyczące zasad ochrony danych osobowych, takie jak Certified Information Privacy Professional (CIPP), który dostarcza wiedzy na temat obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, takich jak GDPR.
 • Certyfikat Lean Six Sigma, który jest przydatny dla analityków CRM, ponieważ pomaga w identyfikowaniu i eliminowaniu zbędnych procesów oraz poprawie efektywności działań CRM.
 • Kursy z zakresu marketingu, np. kursy z zakresu marketingu cyfrowego lub marketingu relacyjnego, które pomagają w zrozumieniu strategii marketingowych i ich integracji z działaniami CRM.
 • Certyfikaty związane z umiejętnościami komunikacyjnymi i zarządzaniem projektem, które są również istotne dla analityków CRM, ponieważ wymagają oni skutecznej komunikacji z różnymi zespołami i zarządzania projektami związanymi z implementacją strategii CRM.