Najpopularniejsze narzędzia AI – darmowe i płatne – przykłady narzędzi sztucznej inteligencji

Sztuczna Inteligencja (AI) to dziedzina informatyki, która zajmuje się tworzeniem systemów i programów komputerowych zdolnych do wykonywania zadań, które normalnie wymagałyby ludzkiej inteligencji. AI stara się naśladować różne aspekty ludzkiego myślenia i zachowania, takie jak rozumowanie, uczenie się, rozpoznawanie wzorców, planowanie, przetwarzanie języka naturalnego oraz rozpoznawanie obrazów. Najważniejsze obszary AI to:

 • Uczenie maszynowe (ML): polega na budowaniu algorytmów i modeli, które umożliwiają komputerom naukę na podstawie danych i doświadczenia, bez konieczności bezpośredniego programowania. W ML istnieją różne techniki, takie jak uczenie nadzorowane, nienadzorowane i ze wzmocnieniem.
 • Przetwarzanie języka naturalnego (NLP): zajmuje się rozumieniem, interpretacją oraz generowaniem ludzkiego języka przez komputery. Dzięki NLP możliwe jest automatyczne tłumaczenie, analiza sentymentu, generowanie tekstu czy rozpoznawanie mowy.
 • Przetwarzanie obrazów: przetwarzanie obrazów obejmuje analizę i interpretację danych wizualnych, takich jak zdjęcia i filmy. Za pomocą AI możliwe jest rozpoznawanie obiektów, klasyfikacja obrazów, segmentacja czy detekcja twarzy.
 • Automatyzacja procesów (RPA): polega na mechanizacji zadań powtarzalnych i rutynowych przy użyciu oprogramowania, które naśladuje ludzkie działania. Dzięki AI możliwe jest tworzenie botów do wykonywania takich zadań, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i redukcji kosztów w firmach.
 • Inne obszary: sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie także w wielu innych dziedzinach, takich jak diagnostyka medyczna, samochody autonomiczne, systemy rekomendacyjne, analiza danych, gry komputerowe czy robotyka.

W ostatnich latach postęp w dziedzinie AI przyspieszył dzięki rozwojowi technologii, wzrostowi mocy obliczeniowej oraz dostępności ogromnych zbiorów danych. Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał transformacyjny w wielu aspektach życia społecznego, gospodarczego i technologicznego. Jednakże, pojawiają się także wyzwania związane z etyką, bezpieczeństwem danych oraz wpływem AI na rynki pracy i społeczeństwo.

Zalety sztucznej inteligencji

Rekrutuj efektywniej

Rekrutacja w E-commerce & Sprzedaży i marketingu. Rekrutujemy i doradzamy. Szczegółowy profil Kandydata ze wskazaniem indywidualnie dopasowanych KPI. Pracownicy, którzy dostarczą Twojej firmie wymiernych rezultatów. Weryfikujemy Kandydatów merytorycznie i osobowościowo. Udzielamy gwarancji na Kandydatów.

Umów rozmowę z Digitalx

Sztuczna Inteligencja przynosi liczne zalety i korzyści w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego i technologicznego. Oto kilka głównych zalet:

 • Automatyzacja zadań: AI umożliwia automatyzację wielu rutynowych i powtarzalnych zadań, co przekłada się na zwiększenie efektywności i oszczędność czasu w różnych dziedzinach, od przemysłu po usługi finansowe i administracyjne.
 • Ulepszona produktywność: dzięki IA możliwe jest wykorzystanie zaawansowanych algorytmów do optymalizacji procesów produkcyjnych, zarządzania zapasami, planowania tras czy obsługi klienta, co przyczynia się do zwiększenia produktywności i wydajności przedsiębiorstw.
 • Precyzyjne przewidywanie: algorytmy uczenia maszynowego i analizy danych pozwalają na precyzyjne przewidywanie trendów rynkowych, zachowań klientów, awarii sprzętu czy występowania chorób, co umożliwia podejmowanie lepszych decyzji biznesowych i strategicznych.
 • Personalizacja usług: zaawansowane systemy rekomendacyjne oparte na IA pozwalają na personalizację ofert, treści i doświadczeń użytkowników w oparciu o ich preferencje, co zwiększa zaangażowanie i lojalność klientów.
 • Innowacje i nowe możliwości: AI stwarza nowe możliwości w zakresie rozwoju technologicznego, np. w dziedzinie autonomicznych pojazdów, medycyny precyzyjnej, analizy genomów czy robotyki, co może prowadzić do przełomów naukowych i technologicznych.
 • Poprawa jakości życia: AI może być wykorzystywana do rozwiązywania problemów społecznych i poprawy jakości życia, np. poprzez rozwój systemów zdrowia cyfrowego, monitorowanie środowiska czy wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Wzrost konkurencyjności i innowacyjność: przedsiębiorstwa wykorzystujące IA mogą osiągać przewagę konkurencyjną poprzez szybsze dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych, szybsze wprowadzanie innowacji i lepsze zrozumienie potrzeb klientów.
 • Rozwój nauki i edukacji: AI może wspierać procesy naukowe i edukacyjne poprzez analizę danych, modelowanie predykcyjne, tworzenie inteligentnych systemów uczących się oraz personalizację procesów nauczania, co może przyspieszyć postęp w dziedzinach naukowych i podnoszenie jakości edukacji.

Zalety te pokazują, że Sztuczna Inteligencja ma ogromny potencjał do przekształcania różnych aspektów życia społecznego i gospodarczego, przyczyniając się do rozwoju i poprawy jakości życia. Jednakże konieczne jest świadome zarządzanie tymi technologiami, aby wykorzystywać je zgodnie z zasadami etycznymi i zminimalizować potencjalne negatywne skutki.

Zagrożenia związane z rozwojem AI

Rozwój Sztucznej Inteligencji (AI) niesie ze sobą wiele możliwości i korzyści, ale również generuje szereg potencjalnych zagrożeń i wyzwań. Oto kilka głównych zagrożeń związanych z rozwojem AI:

 • Bezpieczeństwo i prywatność danych: rosnąca zależność od AI wiąże się z koniecznością przechowywania i przetwarzania coraz większych ilości danych. To zwiększa ryzyko naruszenia prywatności oraz możliwość ataków cybernetycznych i kradzieży danych.
 • Zautomatyzowana dezinformacja i manipulacja: zaawansowane algorytmy AI mogą być wykorzystywane do generowania fałszywych treści, w tym fałszywych zdjęć, filmów i artykułów. Jest to poważne zagrożenie dla wiarygodności informacji i demokratycznych procesów decyzyjnych.
 • Bezrobocie i nierówności społeczne: automatyzacja zadań za pomocą AI może prowadzić do utraty miejsc pracy w niektórych sektorach gospodarki, co może zwiększyć nierówności społeczne i wywołać kryzys ekonomiczny.
 • Broń autonomiczna: rozwój autonomicznych broni opartych na AI może prowadzić do eskalacji konfliktów i zwiększenia ryzyka prowadzenia wojen.
 • Etyczne dylematy: AI podnosi wiele trudnych dylematów etycznych, takich jak odpowiedzialność za szkody spowodowane przez autonomiczne systemy, kwestie dyskryminacji w algorytmach decyzyjnych oraz prywatność w kontekście ciągłego monitorowania i analizy danych.

Rozwiązanie tych zagrożeń wymaga wspólnych wysiłków ze strony społeczności naukowej, polityków, przemysłu oraz społeczeństwa jako całości. Konieczne są odpowiednie regulacje prawne, rozwój standardów etycznych oraz inwestycje w badania nad bezpieczeństwem i transparentnością AI.

Najpopularniejsze narzędzia AI

Wraz z rozwojem technologicznym Sztuczna Inteligencja staje się nieodłącznym elementem współczesnego świata. Z tego względu, powstaje coraz więcej nowoczesnych narzędzi AI, które rewolucjonizują sposób, w jaki ludzie pracują, komunikują się i podejmują decyzje. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze narzędzia AI.

źródło: https://www.visualcapitalist.com/ranked-the-most-popular-ai-tools/

 • ChatGPT jest narzędziem AI odwiedzanym najczęściej, z imponującą liczbą 14,6 miliarda wizyt, co stanowi dominujący udział w branży równy 60,2%. Sugeruje to, że ChatGPT jest nie tylko popularny, ale oferuje szeroki zakres funkcjonalności, które przyciągają dużą liczbę użytkowników.
 • Character.AI jest na drugim miejscu z 3,8 miliarda odwiedzin, odpowiadającą za 15,8% odwiedzin w branży. Wskazuje to na silną obecność Character.AI na rynku, ale znacznie mniejsze wykorzystanie w porównaniu z ChatGPT.
 • QuillBot znajduje się na trzecim miejscu z 1,1 miliarda wizyt i udziałem w branży równym 4,7%.
 • Pozostałe narzędzia, takie jak Midjourney, Hugging Face, Google Bard, NovelAI, CapCut, JanitorAI i CivitAI, mają od 500,4 miliona do 177,2 miliona wizyt, z udziałami w branży od 2,1% do 0,7%. Narzędzia te wydają się obsługiwać bardziej niszowe rynki lub są nowymi uczestnikami w branży, co wskazuje na ich mniejsze udziały w łącznej liczbie odwiedzin.
Popularne narzędzia AI

 

Lenso.ai

Lenso.ai to zaawansowane narzędzie do odwrotnego wyszukiwania obrazów, które wykorzystuje najnowsze technologie sztucznej inteligencji, aby dostarczyć użytkownikom precyzyjne wyniki. Dzięki zaawansowanym algorytmom CBIR (Content-Based Image Retrieval), Lenso.ai jest w stanie analizować i rozpoznawać obrazy na podstawie ich treści.

Wiele firm oraz indywidualnych użytkowników korzysta z lenso.ai do różnych celów, takich jak wykrywanie naruszeń praw autorskich oraz poszukiwanie inspiracji w procesie twórczym. Narzędzie to pozwala na szybkie znalezienie duplikatów obrazów, ich edytowanych wersji oraz wizualnie podobnych zdjęć, co jest niezwykle przydatne w zarządzaniu treściami wizualnymi. Lenso.ai oferuje również możliwość filtrowania wyników wyszukiwania na podstawie tekstu lub określonej strony internetowej, co zwiększa jego funkcjonalność i precyzję.
Zespół pracujący nad lenso.ai nieustannie wprowadza nowe funkcje i usprawnienia, mające na celu uczynienie procesu wyszukiwania bardziej efektywnym i przyjaznym dla użytkownika.

 

ChatGPT

ChatGPT - Get answers. Find inspiration. Be more productive.ChatGPT to zaawansowany model językowy opracowany przez OpenAI, który wykorzystuje technologię Sztucznej Inteligencji do generowania tekstów w sposób zbliżony do ludzkiego. ChatGPT opiera się na architekturze dużego języka (LLM) i został przeszkolony na ogromnych zbiorach danych tekstowych, aby zrozumieć i generować naturalne odpowiedzi na różnorodne pytania i zapytania użytkowników.

Dzięki swojej zdolności do analizy kontekstu i rozumienia semantyki języka naturalnego, ChatGPT może odpowiadać na pytania, udzielać porad, prowadzić rozmowy i wykonywać wiele innych zadań, które wymagają znajomości języka. Model ten jest w stanie generować spójne i logiczne odpowiedzi, uwzględniając kontekst rozmowy i próbując dostosować się do intencji użytkownika.

ChatGPT znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak obsługa klienta, tworzenie treści, tłumaczenie języka, edukacja, medycyna, badania naukowe i wiele innych. Jego wszechstronność i elastyczność sprawiają, że jest to potężne narzędzie do komunikacji i interakcji z ludźmi w czasie rzeczywistym, a także do wspierania różnych procesów biznesowych i naukowych.

 

Character AI

Character.ai - platforma, na której każdy może tworzyć chatboty oparte na fikcyjnych lub prawdziwych osobach.Character AI to oprogramowanie, które umożliwia tworzenie wirtualnych postaci, które wykazują pewne cechy inteligencji i zachowań przypominających ludzkie. Ten rodzaj programu jest wykorzystywany do projektowania postaci w grach komputerowych, symulacjach treningowych, animacjach filmowych, aplikacjach edukacyjnych i wielu innych zastosowaniach, gdzie interaktywne postacie są istotnym elementem doświadczenia użytkownika. Podstawowe cechy programów Character AI to:

 • Zachowanie: określają, w jaki sposób postacie reagują na różne sytuacje i interakcje, takie jak chodzenie, bieganie, skakanie, interakcja z otoczeniem i innymi postaciami.
 • Inteligencja: symulują inteligencję poprzez algorytmy decyzyjne, które pozwalają postaciom podejmować decyzje na podstawie analizy otoczenia i wyznaczonych celów.
 • Animacja: kontrolują ruchy i wygląd postaci, zapewniając płynną i realistyczną animację, uwzględniając wyrażenia twarzy, gesty i inne detale dodające postaciom osobowości i emocji.
 • Interakcja: umożliwiają komunikację z użytkownikiem za pomocą tekstu, mowy, gestów lub innych środków interakcji, interpretując polecenia, odpowiadając na pytania i prowadząc dialog.
 • Personalizacja: pozwalają na dostosowanie postaci do preferencji i potrzeb użytkownika, obejmujące wygląd, charakter, zachowanie i inne cechy indywidualne.
 • Adaptacyjność: dostosowują zachowanie postaci do zmieniających się warunków i sytuacji wirtualnego środowiska, reagując na działania użytkownika i zmiany w otoczeniu.

Te programy są kluczowe w tworzeniu realistycznych i interaktywnych środowisk wirtualnych, które oferują użytkownikom zaangażowane doświadczenia.

 

QuillBot

QuillBot Your complete writing solution

QuillBot to narzędzie do przetwarzania języka naturalnego (NLP), które oferuje usługi związane z poprawą i przetwarzaniem tekstu. Jest to aplikacja oparta na sztucznej inteligencji, która może być wykorzystywana do poprawiania gramatyki, ulepszania stylu pisania oraz generowania unikalnych treści. Główne cechy QuillBota obejmują:

 • Wykrywanie i korygowanie błędów gramatycznych
 • Oferowanie sugestii dotyczących zmiany stylu pisania
 • Parafrazowanie tekstu
 • Tłumaczenie tekstu na różne języki
 • Generowanie treści
 • Integracja z różnymi platformami

QuillBot jest użytecznym narzędziem dla osób pracujących z tekstem, takich jak pisarze, redaktorzy, studenci oraz wszyscy, którzy chcą poprawić jakość swoich pisemnych komunikatów. Dzięki zaawansowanym funkcjom bazującym na sztucznej inteligencji, QuillBot może przyspieszyć i ułatwić proces tworzenia i edycji tekstów.

 

MidJourney

Midjourney - innowacyjne, wykorzystujące sztuczną inteligencję narzędzie, które otwiera nowe horyzonty w dziedzinie tworzenia obrazówMidjourney to nowoczesne narzędzie, które wykorzystuje zaawansowane techniki sztucznej inteligencji do automatycznego generowania grafik. Jest to proste w obsłudze narzędzie, które działa poprzez platformę Discord. Użytkownik wprowadza krótką frazę opisującą pożądany obraz, a następnie sztuczna inteligencja analizuje ten opis, rozumie jego kontekst i tworzy unikalną grafikę odpowiadającą zamysłowi użytkownika. Dzięki temu proces tworzenia atrakcyjnych wizualizacji staje się szybszy, łatwiejszy i bardziej efektywny, pozwalając użytkownikowi skupić się na kreatywnych aspektach pracy, podczas gdy AI zajmuje się technicznymi detalami. Midjourney pozwala nawet na tworzenie wizualizacji nowych biur czy mieszkań przed remontem, dodając element kreatywności do procesu generowania grafik. Oto kilka przykładowych zastosowań, w których można wykorzystać Midjourney do generowania grafik:

 • Zdjęcia na podstawie opisów: opisujemy scenę lub obiekt, a Midjourney może wygenerować odpowiadające temu opisowi zdjęcie.
 • Grafika 3D: tworzenie trójwymiarowych modeli na podstawie opisów tekstowych.
 • Grafika komputerowa: generowanie różnorodnych grafik komputerowych.
 • Obrazy w różnych stylistykach: możemy określić styl grafiki, który chcemy uzyskać.
 • Plakaty: tworzenie plakatów na podstawie opisów wydarzeń lub filmów.
 • Mockupy: generowanie mockupów produktów na podstawie opisów.

Dzięki tej funkcjonalności możemy szybko i łatwo tworzyć grafiki na potrzeby różnych projektów, wykorzystując jedynie opisy tekstowe. Jest to bardzo użyteczne narzędzie dla projektantów graficznych, marketerów, czy twórców treści wizualnych.

 

Hugging Face

Hugging Face. The collaboration platform. Host and collaborate on unlimited models, datasets and applications. Hub activity feed. Move faster.Hugging Face jest firmą technologiczną specjalizującą się w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI), znana przede wszystkim z rozwoju i promowania technologii związanych z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP). Założona w 2016 roku, stała się jednym z kluczowych graczy w dziedzinie AI, oferując szeroki zakres narzędzi, bibliotek i modeli, które ułatwiają badania i rozwój w dziedzinie uczenia maszynowego i NLP.

Jednym z najbardziej znanych produktów Hugging Face jest biblioteka Transformers, która umożliwia łatwe wykorzystanie pre-trenowanych modeli językowych, takich jak BERT, GPT (w tym GPT-2 i GPT-3), oraz innych, w aplikacjach przetwarzania języka naturalnego. Transformers stała się standardem w branży ze względu na swoją elastyczność, wydajność i łatwość użycia, umożliwiając naukowcom i inżynierom wdrażanie zaawansowanych modeli NLP w swoich projektach bez konieczności budowania ich od podstaw.

Hugging Face angażuje się również w badania i rozwój w dziedzinie AI, współpracując z akademickimi i przemysłowymi partnerami w celu przyspieszenia postępu w uczeniu maszynowym. Firma aktywnie wspiera społeczność AI poprzez udostępnianie otwartych źródeł, narzędzi edukacyjnych i zasobów, co przyczynia się do demokratyzacji dostępu do technologii AI.

Platforma Hugging Face oferuje także społecznościowy aspekt, umożliwiając użytkownikom udostępnianie własnych modeli i współpracę nad projektami AI. To tworzy ekosystem, w którym zarówno naukowcy, jak i praktycy mogą dzielić się wiedzą, zasobami i najlepszymi praktykami, wspierając innowacje i rozwój w dziedzinie sztucznej inteligencji.

 

Gemini 

Gemini (Google Bard) to narzędzie oparte na technologii sztucznej inteligencji, wprowadzone przez Google w odpowiedzi na rosnącą popularność zaawansowanych modeli językowych, takich jak ChatGPT od OpenAI. Zostało zaprojektowane, aby konkurować w przestrzeni generatywnych modeli AI, oferując użytkownikom możliwość prowadzenia rozmów, generowania treści i uzyskiwania informacji w sposób bardziej interaktywny i naturalny niż tradycyjne wyszukiwarki internetowe.

Przeczytaj:  Automatyzacja rekrutacji od CleverStaff: przenieś zatrudnienie w swojej firmie na nowy poziom

Kluczowym celem Barda jest ułatwienie użytkownikom dostępu do wiedzy i informacji poprzez zrozumiałe i kontekstualne odpowiedzi na zadawane pytania. Narzędzie to wykorzystuje ogromne zasoby danych Google, łącząc je z możliwościami przetwarzania języka naturalnego (NLP), co pozwala na generowanie precyzyjnych i zrozumiałych odpowiedzi na szeroki zakres zapytań.

Gemini ma na celu nie tylko dostarczanie informacji, ale również inspirowanie użytkowników, pomagając im eksplorować nowe tematy, generować pomysły i uczyć się w sposób interaktywny. Dzięki temu narzędziu Google dąży do stworzenia bardziej bezpośredniej i angażującej formy interakcji z technologią AI, która może służyć zarówno celom edukacyjnym, jak i rozrywkowym.

Choć szczegóły dotyczące technologii i funkcji są aktualizowane w miarę rozwoju i wdrażania narzędzia, Google podkreśla, że jego głównym priorytetem jest bezpieczeństwo, prywatność użytkowników oraz etyczne wykorzystanie AI. 

 

NovelAI

Novel AI. Driven by AI, painlessly construct unique stories, illustrate thrilling tales, write seductive romances, or just fool around. No censorship or guidelines - anything goes!“NoveAI” to zaawansowane narzędzie do generowania tekstów oparte na sztucznej inteligencji. Pozwala ono użytkownikom tworzyć różnorodne rodzaje tekstu, takie jak opowiadania, artykuły, wiersze czy dialogi, poprzez wprowadzanie krótkiego promptu lub początkowego fragmentu tekstu, na podstawie którego AI generuje dalszą treść. Funkcje i możliwości NovelAI obejmują:

 • Generowanie tekstu na podstawie promptu: użytkownik wprowadza krótki opis lub początkowy fragment tekstu, a AI generuje kontynuację, rozwijając fabułę lub temat.
 • Różnorodne style i gatunki: narzędzie umożliwia generowanie tekstu w różnych stylach i gatunkach literackich, od fantasy po naukową fantastykę.
 • Personalizacja: użytkownicy mogą dostosować parametry generowania tekstu, takie jak długość tekstu, kreatywność AI czy preferowany styl.
 • Korekta i poprawa tekstu: po wygenerowaniu tekstu użytkownicy mogą edytować i poprawiać go w interfejsie narzędzia.
 • Wizualizacja: narzędzie może również zawierać funkcje wizualizacyjne, takie jak prezentacja wygenerowanego tekstu w formie graficznej.

NovelAI jest przydatnym narzędziem dla pisarzy, twórców treści, naukowców czy każdego, kto potrzebuje wsparcia w generowaniu tekstu. Jednakże, jak każde narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, ważne jest, aby korzystać z niego odpowiedzialnie i zrozumieć jego ograniczenia, w tym potencjalne problemy związane z wiarygodnością i jakością generowanego tekstu.

 

CapCut

CapCut. Elastyczna edycja, magiczne narzędzia AI, współpraca z zespołem i zasoby stockowe. Twórz filmy jak nigdy wcześniej.CapCut to mobilna aplikacja do edycji wideo, opracowana przez firmę Bytedance, znanej również z platformy TikTok. Ta wszechstronna aplikacja umożliwia użytkownikom tworzenie i edycję filmów na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfony i tablety.

Jedną z głównych funkcji narzędzia CapCut jest edycja wideo, która umożliwia przycinanie, łączenie, obracanie i kadrowanie klipów wideo. Użytkownicy mogą także zmieniać prędkość odtwarzania oraz dodawać różnorodne efekty specjalne, jak przejścia, filtry, naklejki, tekst i muzykę.

Aplikacja oferuje również liczne kreatywne narzędzia, które pozwalają użytkownikom na dodawanie efektów wizualnych i dźwiękowych, aby uatrakcyjnić swoje filmy. Możliwości te obejmują dodawanie efektów specjalnych, naklejek, animacji tekstu, nakładanie muzyki oraz dubbing.

CapCut charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem użytkownika, który umożliwia łatwą nawigację i korzystanie z różnorodnych funkcji edycyjnych. Użytkownicy mogą szybko przeglądać i wybierać różne narzędzia oraz efekty, aby spersonalizować swój materiał wideo.

Po zakończeniu edycji, użytkownicy mogą wyeksportować swoje filmy w wysokiej jakości i udostępnić je na różnych platformach społecznościowych, takich jak TikTok, Instagram, YouTube itp. Co ważne, CapCut jest dostępny całkowicie za darmo, co czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym dla szerokiego grona użytkowników. W ten sposób CapCut staje się wszechstronnym narzędziem do edycji wideo na urządzenia mobilne, które umożliwia tworzenie profesjonalnych i atrakcyjnych filmów z łatwością i intuicyjnością.

 

JanitorAI

JanitorAI - Wow such bots. We are in Beta, join us on this journey to the inevitable JanitorAI to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które ma na celu automatyzację i optymalizację procesów zarządzania danymi w firmach. Jest to rodzaj platformy do zarządzania danymi, która wykorzystuje zaawansowane algorytmy AI do analizy, czyszczenia, kategoryzowania i organizowania danych. Oto kilka cech i funkcji JanitorAI:

 • Automatyczne czyszczenie danych: narzędzie może automatycznie identyfikować i usuwać duplikaty, błędne lub niekompletne dane, co pomaga w utrzymaniu wysokiej jakości baz danych.
 • Kategoryzacja i klasyfikacja danych: JanitorAI może analizować dane i przypisywać im odpowiednie kategorie lub tagi na podstawie ich treści lub charakterystyki. Dzięki temu można łatwiej zarządzać dużymi zbiorami danych.
 • Normalizacja danych: narzędzie może również normalizować dane, czyli sprowadzać je do jednolitego formatu lub standardu, co ułatwia analizę i porównywanie danych.
 • Wizualizacja danych: JanitorAI może generować różnego rodzaju raporty i wizualizacje danych, które pomagają w zrozumieniu trendów, wzorców i zależności w danych.
 • Integracja z innymi narzędziami: narzędzie może integrować się z różnymi innymi systemami i narzędziami używanymi w firmie, co ułatwia przepływ pracy i wymianę danych między nimi.
 • Ochrona danych: JanitorAI może również pomagać w identyfikacji i eliminacji potencjalnych zagrożeń dla danych, takich jak wycieki danych czy nieautoryzowany dostęp.

Podsumowując, JanitorAI jest narzędziem do zarządzania danymi opartym na sztucznej inteligencji, które pomaga firmom w automatyzacji i optymalizacji procesów związanych z gromadzeniem, czyszczeniem, kategoryzacją i analizą danych. Dzięki temu organizacje mogą efektywniej wykorzystywać swoje zasoby i podejmować lepiej poinformowane decyzje oparte na danych.

 

Civitai

Civitai: The Home of Open-Source Generative AI Explore thousands of high-quality Stable Diffusion models, share your AI-generated art, and engage with a vibrant community of creators.Narzędzie Civitai to zaawansowane oprogramowanie do analizy danych oparte na sztucznej inteligencji (AI). Głównym celem Civitai jest pomaganie firmom i organizacjom w zrozumieniu, interpretacji i wykorzystaniu danych w celu podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Oto kilka cech i funkcji narzędzia Civitai:

 • Analiza dużych zbiorów danych: Civitai umożliwia przetwarzanie dużych ilości danych z różnych źródeł, w tym danych strukturalnych i niestrukturalnych, w celu wydobycia istotnych informacji i wzorców.
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji: narzędzie wykorzystuje zaawansowane techniki sztucznej inteligencji, takie jak uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego, do analizy danych i generowania wartościowych wniosków.
 • Wizualizacja danych: Civitai oferuje różnego rodzaju narzędzia wizualizacyjne, takie jak wykresy, grafiki i dashboardy, które pomagają w prezentacji i interpretacji danych w sposób zrozumiały i przystępny.
 • Prognostyka i analiza predykcyjna: narzędzie może także wykorzystywać dane historyczne do prognozowania przyszłych trendów i zachowań, co pomaga w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych.
 • Personalizacja i adaptacyjność: Civitai może być dostosowane do konkretnych potrzeb i wymagań klienta, a także dostosowywać się do zmieniających się warunków i nowych danych.
 • Integracja z istniejącymi systemami: narzędzie może integrować się z istniejącymi systemami i narzędziami używanymi w firmie, co ułatwia przepływ pracy i wymianę danych między nimi.

 

Jasper AI

Jasper.ai™ Official Site — Instantly Generate High Quality Copy For Emails, Ads, Websites, Listings, Blogs & More.Jasper AI to zaawansowane narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które zostało zaprojektowane do generowania treści tekstowej. Jest to rodzaj generatywnego modelu języka, który wykorzystuje techniki uczenia maszynowego, w szczególności modele oparte na sieciach neuronowych, aby produkować ludziom podobne teksty na żądanie. Główne cechy Jasper AI obejmują:

 • Generowanie treści: Jasper AI może generować treści na tematy z różnych dziedzin, włączając w to artykuły, eseje, recenzje, opisy produktów, e-maile, raporty i wiele innych.
 • Dostosowywanie treści: użytkownicy mogą dostosować treści generowane przez Jasper AI, wprowadzając wytyczne, kluczowe punkty, długość tekstu itp.
 • Tłumaczenie: Jasper AI może również tłumaczyć teksty między różnymi językami, co jest przydatne dla osób potrzebujących szybkiego tłumaczenia materiałów.
 • Korekta: w niektórych wersjach Jasper AI można znaleźć funkcje korekty tekstów, które pomagają w poprawie gramatyki, interpunkcji i innych błędów językowych.
 • Automatyzacja zadań: możliwość generowania treści przez Jasper AI pozwala na automatyzację wielu zadań związanych z tworzeniem treści, co może zaoszczędzić czas i wysiłek ludzi.

Jasper AI może być wykorzystywany w różnych kontekstach, takich jak marketing internetowy, tworzenie treści na blogi, wsparcie w pisaniu raportów biznesowych, prowadzenie kampanii reklamowych itp. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że jak każde narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, Jasper AI nie jest doskonałe i czasami wymaga interwencji ludzkiej w celu zapewnienia jakości i spójności wygenerowanych treści.

 

Compose AI

Compose AI. Free Chrome plugin that accelerates your writing, lets you use auto complete anywhere, and will decrease your time spent typing.Compose AI to zaawansowane narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które specjalizuje się w generowaniu różnorodnych form tekstowych, takich jak artykuły, opowiadania, wiersze, e-maile, raporty i wiele innych. Jest to narzędzie, które umożliwia użytkownikom generowanie treści na żądanie, wykorzystując zaawansowane modele językowe i techniki uczenia maszynowego. Główne cechy Compose AI obejmują:

 • Generowanie treści: Compose AI może generować treści na podstawie podanego przez użytkownika prompta lub tematu, dostosowując się do specyficznych wymagań i preferencji.
 • Dostosowywanie treści: Użytkownicy mogą dostosowywać wygenerowane treści, określając długość tekstu, ton, styl, a także dodając wytyczne dotyczące tematu.
 • Kreowanie różnych form tekstowych: Compose AI jest elastyczny i może generować różnorodne formy tekstów, od krótkich notatek po długie artykuły.
 • Wsparcie w pisaniu: narzędzie może służyć jako wsparcie w procesie pisania, pomagając użytkownikom w generowaniu pomysłów, rozwoju treści i pokonywaniu blokad twórczych.
 • Automatyzacja zadań: Compose AI umożliwia automatyzację tworzenia treści, co może zaoszczędzić czas i wysiłek potrzebny do pisania ręcznie.

Compose AI znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak marketing internetowy, tworzenie treści na blogi, copywriting, pisania raportów, czy nawet w literaturze kreatywnej. Jednak, podobnie jak każde narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, wymaga pewnej interwencji ludzkiej w celu zapewnienia jakości i spójności wygenerowanych treści.

 

Beautiful.ai

Beautiful.ai - plikacja internetowa umożliwiająca szybki i efektywne tworzenie wysokiej jakości prezentacjiBeautiful.ai to innowacyjna platforma do tworzenia prezentacji, która oferuje użytkownikom łatwe w obsłudze narzędzia projektowania i edycji slajdów. Dzięki swojemu intuicyjnemu interfejsowi, nawet osoby bez specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania graficznego mogą szybko tworzyć estetyczne i profesjonalne prezentacje.

Na platformie Beautiful.ai użytkownicy mają dostęp do szerokiego wyboru gotowych szablonów i motywów prezentacji, które pozwalają szybko rozpocząć projektowanie bez konieczności tworzenia wszystkiego od zera. Dodatkowo, technologia automatycznego dopasowywania wykorzystywana przez Beautiful.ai pomaga w optymalnym rozmieszczeniu treści na slajdach, co przyczynia się do estetycznego wyglądu prezentacji.

Ważną cechą Beautiful.ai jest również możliwość współpracy z innymi osobami nad projektem prezentacji. Użytkownicy mogą łatwo udostępniać, komentować i współtworzyć prezentacje w czasie rzeczywistym, co ułatwia pracę zespołową nad projektem.

Dodatkowo, Beautiful.ai oferuje integracje z innymi popularnymi narzędziami, takimi jak Google Drive, Dropbox czy PowerPoint, co umożliwia bezproblemowe importowanie i eksportowanie prezentacji oraz współpracę z innymi aplikacjami.

Dzięki tym wszystkim funkcjom, Beautiful.ai jest idealnym narzędziem dla osób poszukujących prostego i efektywnego sposobu na tworzenie estetycznych prezentacji, bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy technicznej czy graficznej.

Intercom to wszechstronna platforma komunikacyjna, która umożliwia firmom interakcję z klientami poprzez różne kanały komunikacyjne, takie jak czat online, wiadomości e-mail czy powiadomienia push. Jest to narzędzie powszechnie wykorzystywane w obszarze obsługi klienta, marketingu i sprzedaży, które pozwala firmom na budowanie lepszych relacji z klientami poprzez szybką i spersonalizowaną komunikację.

 

Intercom

Intercom. The new age of customer service is AI-firstIntercom oferuje szereg przydatnych funkcji, w tym możliwość integracji czatu online na stronach internetowych, co umożliwia klientom natychmiastowy kontakt z przedstawicielami firmy. Dodatkowo, platforma zapewnia możliwość automatyzacji wielu procesów komunikacyjnych, takich jak wysyłanie powiadomień o statusie zamówienia czy reagowanie na zapytania klientów. Dzięki funkcjom personalizacji, firmy mogą dostosowywać komunikację do indywidualnych preferencji i zachowań klientów, co sprzyja budowaniu więzi i zwiększaniu zaangażowania.

Intercom oferuje również zaawansowane narzędzia analityczne, które pozwalają firmom śledzić interakcje z klientami, monitorować wydajność obsługi klienta oraz mierzyć skuteczność kampanii marketingowych. Ponadto, platforma integruje się z innymi narzędziami i platformami, co ułatwia efektywne zarządzanie komunikacją z klientami oraz umożliwia kompleksowe podejście do budowania relacji z klientami.

Dzięki swojej wszechstronności i funkcjonalności, Intercom jest cennym narzędziem dla firm, które starają się poprawić obsługę klienta, zwiększyć zaangażowanie klientów oraz skutecznie zarządzać procesami marketingowymi i sprzedażowymi.

 

Grammarly

Grammarly makes AI writing convenient. Work smarter with personalized AI guidance and text generation on any app or website.Grammarly to wszechstronne narzędzie do poprawy pisania, które pomaga w eliminowaniu błędów gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych w tekście. Dostępne jako aplikacja internetowa, rozszerzenie przeglądarki i aplikacja desktopowa, Grammarly umożliwia szybką i skuteczną analizę tekstu na różnych platformach. Głównym celem narzędzia jest usprawnienie procesu pisania, eliminując powszechne błędy oraz poprawiając styl i klarowność tekstu.

Jedną z kluczowych funkcji Grammarly jest automatyczne wykrywanie błędów i sugestie poprawek w czasie rzeczywistym. Narzędzie analizuje tekst pod kątem gramatyki, ortografii, interpunkcji oraz stylu pisania, co pozwala użytkownikom szybko i skutecznie poprawiać swoje teksty. Ponadto, Grammarly oferuje wskazówki dotyczące jasności i zrozumiałości tekstu, sugerując zmiany mające na celu ulepszenie czytelności i spójności treści.

Dodatkowo, Grammarly może pomagać w zapewnieniu autentyczności tekstu poprzez sprawdzanie jego oryginalności i wykrywanie ewentualnych plagiatów. To przydatne narzędzie szczególnie dla studentów, naukowców i pisarzy, którzy muszą dbać o oryginalność swoich tekstów.

Integracje Grammarly z różnymi narzędziami i aplikacjami, takimi jak Microsoft Word, Google Docs czy Slack, sprawiają, że jest ono łatwo dostępne i wygodne w użyciu w różnych kontekstach pracy. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z funkcji Grammarly bez konieczności zmiany swoich preferowanych aplikacji do pisania.

W rezultacie, Grammarly jest niezastąpionym narzędziem dla profesjonalistów, studentów i wszystkich, którzy chcą poprawić jakość i skuteczność swojego pisania. Pomaga w eliminowaniu błędów, poprawia styl i klarowność tekstu, a także wspiera w zachowaniu jego autentyczności.

 

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.