Kim jest Product Designer?

Kim jest Product Designer i jak wygląda praca osoby na tym stanowisku? Przygotowanie produktów fizycznych czy cyfrowych wymaga osoby z specjalistyczną wiedzą i zaangażowania profesjonalistów. Jakie zadania w tym procesie należą do Product Designera?

Warto również wtrącić, że Product Designer może przyjąć inne nazwy – takie jak: Business Designer, Experience Designer, Experience Architect, Projektant Innowacji, Strategic Designer.

Product Designer to osoba biorąca czynny udział w tworzeniu oraz ulepszaniu produktu. Z praktycznego punktu widzenia wygląda to tak, że specjalista bierze udział już w procesie kreowania koncepcji, tworzenia planu, poprzez wdrażanie nowych rozwiązań, ulepszanie oraz prowadzenie badań nad danym produktem. Product Designer jest obecny od narodzin produktu do samego jego końca.

Jakie obowiązki należą do Product Designera?

Stworzenie koncepcji produktu i ustalenie strategii związanej z produktem
Projektant produktu inicjuje proces koncepcyjny, kreując wizję produktu na podstawie analizy rynkowej i potrzeb użytkowników. Opracowuje strategię, określając cele, grupę docelową, i unikalną wartość produktu na rynku.

Wdrażanie ulepszeń na każdym etapie życia produktu
Praca projektanta produktu nie kończy się po wdrożeniu. To ciągły proces doskonalenia, gdzie na podstawie analizy danych, feedbacku użytkowników i zmian na rynku, projektant wprowadza modyfikacje i ulepszenia, aby produkt stale odpowiadał oczekiwaniom i potrzebom.

Przeprowadzanie badań, analiz i testów użytkowników
Projektanci produktów systematycznie zbierają dane dotyczące zachowań użytkowników, preferencji i opinii. Poprzez analizę tych danych projektują strategie i ulepszenia, dostosowując produkt do zmieniających się potrzeb.

Projektowanie funkcji i testowanie nowych rozwiązań
Tworzenie funkcji produktu to kluczowy element pracy projektanta. Projektuje interakcje i funkcje produktu, a następnie testuje je, sprawdzając ich użyteczność, wydajność i zgodność z oczekiwaniami użytkowników.

Współpraca z całym zespołem projektowym
Projektant produktu nie działa w izolacji. Współpraca z programistami, inżynierami, specjalistami ds. UX/UI, marketingu i działem sprzedaży jest niezbędna do stworzenia spójnego i kompleksowego produktu.

Analizowanie zachowań konsumentów (przeprowadzanie testów, wyciągnięcie wniosków oraz propozycja ulepszeń)
Badania nad zachowaniami użytkowników pozwalają na lepsze zrozumienie ich potrzeb. Projektant produktu przeprowadza testy, analizuje dane i wyciąga wnioski, sugerując konkretne ulepszenia, które poprawią doświadczenie użytkownika.

Rozwijanie produktu
Proces projektowania to nieustający rozwój. Projektant produktu stale kształtuje, udoskonala i dostosowuje produkt, uwzględniając trendy rynkowe, potrzeby użytkowników i innowacje technologiczne.

Te zadania i odpowiedzialności są kluczowe dla projektanta produktu, który nie tylko projektuje wygląd produktu, ale również kieruje jego strategią, rozwijając go w dynamicznym, zmieniającym się środowisku rynkowym.

Jakie umiejętności powinna posiadać osoba na stanowisku Product Designer?

Kreatywność

 • Innowacyjność: zdolność do generowania nowatorskich pomysłów i rozwiązań.
 • Projektowanie UX/UI: umiejętność tworzenia intuicyjnych, estetycznych i funkcjonalnych interfejsów użytkownika.

Zrozumienie użytkowników

 • Badania użytkowników: Umiejętność prowadzenia badań, analizy potrzeb i zachowań użytkowników.
 • Tworzenie personas: Zdolność do opracowywania modeli i scenariuszy użytkowników.

Techniczne kompetencje

 • Znajomość narzędzi projektowych: biegła obsługa narzędzi takich jak Sketch, Figma, Adobe XD czy InVision.
 • Znajomość technologii: zrozumienie możliwości i ograniczeń technicznych przy projektowaniu produktów.

Komunikacja i współpraca

 • Komunikacja zespołowa: umiejętność efektywnej komunikacji i współpracy z różnymi zespołami, od programistów po marketingowców.
 • Zarządzanie projektem: umiejętność zarządzania czasem i zasobami, prowadzenie projektów od koncepcji do wdrożenia.
Zobacz również:  Kim jest Programmatic Specialist? Poznaj zakres obowiązków

Analityczne myślenie

 • Analiza danych: umiejętność interpretacji danych, wywodzenia wniosków i podejmowania decyzji opartych na analizie.
 • Rozwiązywanie problemów: szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z projektowaniem i użytkowaniem produktu.

Zorientowanie na użytkownika i biznes

 • Rozumienie biznesu: zdolność do łączenia kreatywności z realiami biznesowymi, identyfikowanie korzyści dla firmy i użytkowników.
 • Uwzględnienie aspektów zrównoważonego projektowania: świadomość ekologicznych i etycznych aspektów projektowania produktów.

Ciągłe doskonalenie

 • Skłonność do nauki: chęć ciągłego rozwoju, śledzenie nowych trendów, technologii i metod projektowych.

Te umiejętności są niezbędne dla osoby pracującej jako Product Designer, aby skutecznie kreować produkty zorientowane na użytkownika, jednocześnie uwzględniając techniczne, biznesowe i etyczne aspekty projektowania.

Gdzie szukać pracy jako Product Designer?

Zawód Product Designera jest zawodem dobrze opłacanym. Według portalu „Wynagrodzenia”, osoby zatrudnione w branży mogą liczyć na wynagrodzenie od 4000 PLN netto do nawet 7000 PLN netto na stanowisku specjalisty. Osoby bardziej doświadczone, które posiadają tytuł seniora lub managera powinny spodziewać się zarobków większych nawet o 50%. Juniorzy zwykle otrzymują wypłatę w zakresie od 2800 PLN netto do 3900 PLN netto.

Pracę na tym stanowisku można znaleźć w wielu różnych przedsiębiorstwach. Agencje pozycjonerskie oraz marketingowe lub domy reklamowe, ale także w dużych przedsiębiorstwach, w których chcą przygotowywać wysokie jakościowo produkty dla konsumentów z pomocą odpowiednio wykwalifikowanego zespołu. Pracę najłatwiej będzie znaleźć w dużym mieście, trudno rozwijać się jako Product Designer w mniejszych miejscowościach.

Wyzwania na stanowisku Product Designera

Praca Product Designera to nieustanny wir wyzwań, w którym konieczność równoważenia różnorodnych aspektów często staje się codziennością. Jednym z najpoważniejszych wyzwań jest zrozumienie skomplikowanych potrzeb i oczekiwań użytkowników. Wielowarstwowy charakter społeczeństwa i jego różnorodność sprawiają, że identyfikacja uniwersalnych rozwiązań jest trudna, a utrzymanie spójności i zrozumienia dla różnych grup użytkowników staje się kluczowe.

Dodatkowo, szybki rozwój technologii i zmieniające się trendy sprawiają, że stałe dostosowywanie się i nauka nowych narzędzi i metod projektowych jest nieodłączną częścią pracy. Kreatywność musi iść w parze z funkcjonalnością – wyzwanie polega na znalezieniu równowagi pomiędzy innowacyjnością a praktycznymi rozwiązaniami, które faktycznie przynoszą wartość użytkownikom.

Współpraca z różnymi zespołami, zarządzanie projektem i skuteczna komunikacja są niezbędne, aby harmonijnie wprowadzić projekt od koncepcji do wdrożenia. Często może to oznaczać zróżnicowane priorytety i cele, co wymaga elastyczności i umiejętności znalezienia kompromisu.

Aspekty zrównoważonego projektowania stają się coraz bardziej istotne, a projektanci produktów muszą uwzględniać aspekty ekologiczne i społeczne, dbając o etyczne standardy i wpływ swoich projektów na świat.

Wreszcie, stałe dążenie do doskonalenia, adaptacji i elastyczności jest kluczowe. Świat technologii i biznesu zmienia się dynamicznie, co wymaga od Product Designera nieustannego rozwoju, nauki i dostosowywania się do nowych wyzwań oraz oczekiwań użytkowników i rynku. To środowisko pełne wyzwań, które jednocześnie oferuje nieustanny rozwój i możliwość wpływu na tworzenie produktów, które naprawdę przynoszą wartość dla użytkowników.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej