Twój Product Owner to nie Twój Product Manager

Kluczem do skutecznej realizacji projektu jest zarówno zaangażowanie do niego osób posiadających stosowne kompetencje, jak i ustalenie jasnego podziału obowiązków. Żaden z nich nie może się obyć bez Product Managera oraz Product Ownera. Czym zajmuje się każdy z nich? Co ich łączy, a co dzieli?

Kim jest Product Manager?

Głównym celem osoby na stanowisku Product Managera jest stworzenie wizji produktu. Bazuje on na danych i ich wnikliwej analizie, proponując możliwie jak najlepsze rozwiązania odnośnie funkcji i sposobów działania. W znaczącej części przypadków, Product Manager przetwarza informacje na temat rynków oraz użytkowników i nadzoruje pracę researcherów. Na bazie tego podejmuje decyzję, gdzie niezbędne będzie określenie celów długoterminowej współpracy lub funkcjonalności Minimum Viable Product. Warto zdawać sobie sprawę z tego, iż rola Product Managera nie ogranicza się wyłącznie do kwestii związanych w bezpośredni sposób z rozwojem oprogramowania.

Do jego obowiązków należy również  współtworzenie strategii marketingowych i sprzedażowych. Na co dzień, Product Manager współpracuje z ekspertami od marketingu, Public Relations czy sprzedaży, researcherami, przedstawicielami biznesu oraz Product Ownerami. Do jego głównych obowiązków zalicza się: zbieranie danych istotnych z punktu widzenia biznesu,
nadzorowanie badań skupionych wokół potrzeb użytkowników, określanie kluczowych elementów projektu, tworzenie oraz aktualizowanie mapy produktu, uczestniczenie w tworzeniu strategii marketingowej oraz sprzedażowej, a także ustalanie wskaźników KPI i bieżące sprawdzanie, czy strategia działa zgodnie z planem.

Czym charakteryzuje się dobry Product Manager? Zna on metody badania potrzeb użytkowników, wie, co wpływa na User Experience, z łatwością komunikuje się z ludźmi i dysponuje podstawową wiedzą techniczną.

Planujesz zatrudnić Product Ownera? W bazach Digitalx mamy 4.000 Specjalistów od Digital & E-commerce! Wśród nich 1.000 Specjalistów gotowych do stawienia czoła wyzwaniom w Twojej firmie – praktycznie od zaraz!
Skontaktuj się z nami>>

Przeczytaj:  SEM Specialist - Kto to. Zakres obowiązków Specjalisty SEM

Czym zajmuje się Product Owner?

Product Owner jest osobą koncentrującą się na procesie rozwoju produktu oraz współpracującą z zespołem Scrum. Ma on na zadanie być z nim w stałym kontakcie, sprawdzać aktualny status spraw oraz weryfikować rezultaty w czasie przeglądów Sprintu. Dodatkowo, czuwa nad tym, aby projekt był realizowany w z góry ustalonym przedziale czasowym, w zgodzie z Roadmapą stworzoną przez Product Managera. Product Owner wskazuje zespołowi na najważniejsze elementy każdego Sprintu i uczestniczy w jego planowaniu. Odpowiada on również za prezentowanie Roadmapy oraz tworzenie Backlogu. Do jego obowiązków zalicza się także Product Refinement. Co ważne, wbrew pozorom produkt nie należy do Product Ownera.

Jak już zostało wspomniane, Product Owner na co dzień współpracuje z zespołem Scrumowym, który składa się z programistów, UI designerów, specjalistów QA i UX oraz Scrum Mastera lub Project Managera.

Obowiązkami Product Ownera jest: przygotowywanie Backlogu produktu, prezentowanie Roadmapy, pomoc w tworzeniu User Stories, akceptowanie zmian w projekcie, określanie priorytetów, nieustanna współpraca z zespołem Scrumowym na etapie rozwoju i utrzymania produktu oraz upewnianie się, że rozwój aplikacji podąża w odpowiednim kierunku, z uwzględnieniem potrzeb użytkowników oraz biznesu.

 

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej