Specjalista ds. Sprzedaży – kto to? Zakres obowiązków

Specjalista ds. sprzedaży to osoba odpowiedzialna za aktywne pozyskiwanie nowych klientów oraz budowanie trwałych relacji handlowych w ramach działalności firmy. Jest to kluczowa rola, która ma za zadanie generowanie przychodów poprzez sprzedaż produktów lub usług oferowanych przez przedsiębiorstwo. Specjalista ds. sprzedaży często działa na różnych frontach, podejmując działania mające na celu identyfikację potencjalnych klientów, prezentację oferty handlowej, negocjację warunków handlowych oraz utrzymanie satysfakcji klienta po dokonaniu transakcji.

Główne obowiązki
 • Działania mające na celu znalezienie potencjalnych klientów i nawiązanie z nimi kontaktu w celu promowania oferty handlowej.
 • Rozwijanie długotrwałych relacji handlowych poprzez regularny kontakt i zrozumienie potrzeb klientów.
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie prezentacji, aby skutecznie przedstawić korzyści wynikające z oferowanych produktów lub usług.
 • Negocjowanie warunków handlowych z klientami w celu osiągnięcia korzystnych dla obu stron warunków transakcji.
 • Śledzenie zmian na rynku oraz analiza działań konkurencji w celu dostosowania strategii sprzedażowej.
 • Regularne raportowanie wyników sprzedażowych i analiza efektywności działań w celu identyfikacji obszarów do poprawy.
 • Zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klienta po dokonaniu transakcji, włączając w to udzielanie wsparcia technicznego i rozwiązywanie problemów.
 • Efektywna współpraca z innymi działami firmy, aby osiągnąć wspólne cele biznesowe i dostarczyć kompleksowe rozwiązania dla klientów.
 • Ciągłe doskonalenie swoich umiejętności i wiedzy na temat technik sprzedażowych oraz trendów rynkowych.
 • Efektywne planowanie czasu i priorytetyzacja zadań w celu osiągnięcia wyznaczonych celów sprzedażowych.
Wymagane umiejętności i kwalifikacje
 • Wiedza na temat cech, korzyści i zastosowań oferowanych produktów lub usług, umożliwiająca skuteczne ich prezentowanie klientom.
 • Umiejętność efektywnego korzystania z narzędzi sprzedażowych, takich jak systemy CRM czy programy do analizy danych.
 • Zdolność prowadzenia skutecznych negocjacji handlowych w celu osiągnięcia korzystnych warunków dla firmy i klienta.
 • Umiejętność analizy danych sprzedażowych i raportów w celu podejmowania trafnych decyzji biznesowych.
 • Umiejętność planowania działań sprzedażowych, priorytetyzacji zadań i efektywnego wykorzystania czasu pracy.
 • Znajomość podstawowych programów komputerowych oraz umiejętność obsługi platform internetowych.
 • Umiejętność przygotowywania i przeprowadzania profesjonalnych prezentacji produktów lub usług przed klientami.
 • Zrozumienie technicznych aspektów produktów lub usług oraz umiejętność ich jasnego wyjaśniania klientom.
 • Umiejętność porozumiewania się w dodatkowych językach obcych może być atutem w komunikacji z klientami z różnych krajów.
 • Zrozumienie podstawowych przepisów i zasad dotyczących handlu oraz ich praktyczne zastosowanie w biznesie.
Mile widziane umiejętności i kwalifikacje
 • Umiejętność klarownego przekazywania informacji oraz skuteczne budowanie relacji z klientami poprzez słuchanie i zrozumienie ich potrzeb.
 • Zdolność do szybkiego rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji w dynamicznym środowisku handlowym.
 • Zdolność do empatycznego podejścia do klientów, zrozumienia ich perspektywy i odpowiedniego reagowania na ich potrzeby.
 • Skoncentrowanie na osiąganiu wyznaczonych celów sprzedażowych i dążenie do ich realizacji z determinacją.
 • Umiejętność skutecznego radzenia sobie ze stresem i presją związaną z realizacją celów sprzedażowych.
 • Elastyczność i gotowość do adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych oraz potrzeb klientów.
 • Umiejętność budowania zaufania i pozytywnych relacji z klientami oraz efektywna współpraca z zespołem.
 • Umiejętność samodzielnego planowania pracy, motywacja do działania oraz konsekwencja w realizacji zadań.
 • Zdolność do znajdowania innowacyjnych rozwiązań i kreatywnego podejścia do budowania strategii sprzedażowej.
 • Gotowość do uczenia się i dostosowywania się do nowych sytuacji oraz technik sprzedażowych w zmieniającym się otoczeniu biznesowym.
Przeczytaj:  Regional Sales Manager - kto to? Zakres obowiązków
Wyzwania w pracy
 • Konkurencja na rynku: liczba podmiotów działających na rynku oraz ich różnorodne oferty stanowią wyzwanie w pozyskiwaniu i utrzymaniu klientów.
 • Osiąganie celów sprzedażowych: stała presja na osiąganie wyznaczonych celów sprzedażowych może prowadzić do stresu i potrzeby ciągłego wysiłku.
 • Negocjacje z klientami: negocjacje warunków handlowych z klientami mogą być wymagające i czasochłonne, szczególnie w przypadku trudnych klientów lub zaawansowanych negocjacji.
 • Zarządzanie czasem: skuteczne zarządzanie czasem w kontekście równoległego obsługiwania wielu klientów i realizowania różnorodnych zadań może stanowić wyzwanie.
 • Dostosowanie się do zmian: dynamiczne zmiany na rynku, w tym trendy konsumenckie, technologiczne innowacje i zmieniające się potrzeby klientów, wymagają szybkiego dostosowania się i elastyczności.
 • Budowanie i utrzymywanie relacji: budowanie trwałych relacji z klientami i dbanie o ich satysfakcję wymaga czasu, zaangażowania i umiejętności interpersonalnych.
 • Współpraca z zespołem: efektywna współpraca z innymi członkami zespołu, włączając w to dział marketingu, obsługi klienta i logistyki, może być wyzwaniem ze względu na potrzebę koordynacji i komunikacji.
Pożądane certyfikaty i kursy
 • Szkolenia z technik sprzedażowych: udział w szkoleniach i kursach dotyczących skutecznych technik sprzedażowych, obejmujących negocjacje, budowanie relacji z klientami i prezentacje produktów.
 • Certyfikaty z obsługi narzędzi sprzedażowych: uzyskanie certyfikatów potwierdzających znajomość i umiejętność efektywnego wykorzystania narzędzi sprzedażowych, takich jak systemy CRM czy platformy do analizy danych.
 • Szkolenia z obsługi klienta: udział w szkoleniach z zakresu obsługi klienta, włączając w to techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz dbanie o satysfakcję klienta po dokonaniu transakcji.
 • Certyfikaty branżowe: uzyskanie certyfikatów branżowych potwierdzających specjalistyczną wiedzę z zakresu produktów lub usług oferowanych przez firmę.
 • Certyfikaty z psychologii sprzedaży: ukończenie kursów z psychologii sprzedaży, które pozwalają na lepsze zrozumienie potrzeb klientów oraz efektywne dostosowanie strategii sprzedażowej.