Product Manager – kim jest, obowiązki i typy Product Managerów

Kim jest Product Manager (Menadżer Produktu)

Stanowisko Product Managera w zależności od firmy nazywane jest różnie i różne zajmuje miejsce w organizacji. Różnorodna interpretacja roli tego stanowiska jest bardzo powszechna a sam nazwa stanowiska jest bardzo często przypisywana osobom o drastycznie różniących się obowiązkach i zakresie odpowiedzialności. Spowodowane jest to tradycją stanowiska w firmach oraz często intuicyjnym podejściem założycieli firm i zarządzających organizacją.

Pierwotnie stanowisko managera produktu powstało w firmach technologicznych i tam jego zakres obowiązków oraz sama funkcja jest najlepiej zdefiniowana.

Mianem product managera określa się pracownika, którego głównym zadaniem jest wykreowanie i sprzedanie danej usługi lub produktu, stanowiącego pod wieloma względami odpowiedź na potrzeby rynku i klientów. To właśnie on odpowiada za jakość, cenę czy stopień dostępności danego artykułu. Wiąże się to z koniecznością gromadzenia informacji, starannego przesiewu pomysłów i planów, tworzeniem strategii działań, wprowadzeniem innowacji lub zmian, a także wygenerowaniem na rynku przestrzeni dla wprowadzenia czegoś zupełnie nowego. Można powiedzieć, że product manager to postać, która – aby wykonać powierzone mu zadania i cele – musi być łącznikiem pomiędzy wieloma segmentami i działami, które funkcjonują w firmie.

Można więc powiedzieć, że product manager to koordynator, która odpowiada za wiele działań i procesów jednocześnie. Efektem tego ma być produkt, który nie tylko będzie charakteryzował się wysoką jakością, ale przede wszystkim zostanie dobrze przyjęty na rynku, a jego sprzedaż będzie utrzymywać się na zadowalającym firmę poziomie.

Product Manager, czyli specjalista do spraw produktu, pełnić może wiele ról, w zależności od tego w jakiej firmie pracuje. Charakter obowiązków takiej osoby różnić się będzie w zależności od tego, czym dana firma się zajmuje.

Planujesz zatrudnić Product Managera? W bazach Digitalx mamy 4.000 Specjalistów od Digital & E-commerce! Wśród nich 1.000 Specjalistów gotowych do stawienia czoła wyzwaniom w Twojej firmie – praktycznie od zaraz!
Skontaktuj się z nami>>

Obowiązki product managera względem zespołu

 • Konstruuje i zarządza zespołem (planuje, motywuje, rozwiązuje problemy)
 • Ustala priorytety zadań
 • Przypisuje odpowiedzialność
 • Identyfikuje i rozwiązuje konflikty
 • Jest łącznikiem między światem biznesu a zespołem produktowym

Obowiązki product managera względem produktu

 • Zarządza produktem w całym cyklu jego życia
 • Tworzy roadmapę produktów
 • Planuje zasoby potrzebne do realizacji
 • Monitoruje kluczowe parametry produktu, w tym budżet
 • Kontroluje jakość
 • Współpracuje i realizuje umowy z podwykonawcami

Obowiązki product managera względem organizacji

 • Eskaluje problemy
 • Zgłasza ryzyka
 • Zwraca się o wsparcie organizacji
 • Zgłasza zapotrzebowanie na zasoby
 • Raportuje rozwój produktów

Obowiązki product managera względem interesariuszy

 • Utrzymuje relacje i komunikuje się z interesariuszami
 • Raportuje i prezentuje postęp rozwoju produktów
 • Rekomenduje rozwiązania
 • Angażuje interesariuszy, wpływa na ich decyzje

Jakie cechy powinien wykazywać Product Manager

Product Manager musi myśleć samodzielnie, oraz umiejętnie poruszać się w dół oraz w górę na drabinie abstrakcji, oraz nie znanej do końca jeszcze wizji, dodatkowo będąc często w środku zmiany kulturowej, oraz nowymi procesami które trzeba zmapować a następnie zbudować aby je odpowiednio wspierały.

Z drugiej musi być bardzo efektywnym rozmówcą i skutecznym koordynatorem ponieważ tak wiele w tej pracy zależy od budowania relacja. Budowania to znaczy poznawania ludzi z różnych obszarów i zjednoczenia ich w sali aby spróbować znaleźć pomysły, które nie wydają się niemożliwe i co można spróbować zrobić aby dać tym pomysłom możliwość zaistnienia.

Z trzeciej z kolei strony Product Manager musi być ciekawy, ciekawy ludzi, ciekawy nowych rzeczy, ciekawość pozwala zadawać pytania w celu zbudowania pełnego obszaru projektu. Pozwala zadawać pytania, których nikt inny nie zadaje.

Przeczytaj:  Digital Specialist - Kto to. Zakres obowiązków

3 typy Product Managerów

 1. Konstruktor
 2. Wzmacniacz
 3. Innowator

Konstruktor

Konstruktor uchodzi za Product Managera w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Odpowiada za realizację roadmapy istniejącego produktu, tworząc co raz bardziej przydatne, użyteczne i zachwycające doświadczenia użytkowników produktów. Doskonale rozumieją grupę docelową produktu, w tym ich bolączki, oraz to za co kochają produkt. Zbierają feedback od użytkowników, aby co raz lepiej rozumieć potrzeby rozwojowe.

Nadają priorytety, definiują spójną roadmapę, która adresuje poszczególne problemy i sposoby ich rozwiązania dla użytkowników w określonych zakresach czasu. Nigdy nie doświadczają poczucia, że ich produkt jest skończony, ciągle wymaga optymalizacji.

Uwzględniają w każdym sprincie – kompromis między zakresem, jakością i czynnikiem czasu. Menedżerowie produktu, będący konstruktorami, uwielbiają rozwiązywać rzeczywiste problemy użytkowników, zachwycać ich tworzonymi nowymi funkcjonalnościami, co bezprzecznie ożywia produkt.

Wzmacniacz

Ten typ Product Managerów to ludzie, którzy głównie koncentrują się na poprawie zdefiniowanych wskaźników. Mogą to być wskażniki awizycji (np. nowych rejestracji), wskaźniki zaangażowania (np. retencja użytkowników) lub wskaźniki monetyzacji (np. wzrost liczby płatnych subskrybentów).

Te osoby to analityczni ninja. Wiedzą wszystko o testach A / B, dużo czasu poświęcaję ulepszaniu swoich umiejętności analitycznych. Są niesamowici w generowaniu pomysłów na potencjalne nowe testy. Rozwijają silną wewnętrzną intuicję na temat tego, które hipotezy mogą się sprawdzić, a które nie są oparte na setkach testów, które już przeprowadzili, starając się jeszcze bardziej uszeregować priorytet ich niekończącej się listy potencjalnych pomysłów.

Uwielbiają widzieć wpływ, jaki wywierają ich produty na sukces firmy.

Innowator

Innowatorzy to menedżerowie produktu, których zadaniem jest znalezienie rynku odpowiedniego dla zupełnie nowego produktu. Nieustannie prezentują przed potencjalnymi użytkownikami MVP swoich produktów i wykorzystują różnorodne techniki walidacji pomysłów, aby szybko ocenić, co rezonuje z kim i dlaczego, zarówno z perspektywy badań jakościowych, jak i ostatecznie wykorzystując wskaźniki  z wczesnych wersji beta produktów.

Innowatorzy nieustannie ustalają priorytety swoich zespołów, opierając się na ocenie najbardziej ryzykownych aspektów strategii produktu, opracowaniu odpowiedniego podejścia do jej walidacji i iteracji, aż znajdą właściwą odpowiedź. Jednocześnie zawsze dokładnie oceniają, czy warto kontynuować iterację w jakimś wymiarze, czy też nadszedł czas, aby zmienić podejście i spróbować czegoś zupełnie innego. Akceptują również porażkę jako bardzo realną możliwość, ponieważ innowacje nigdy nie są proste ani łatwe. Innowatorzy absolutnie uwielbiają być na krawędzi wprowadzania na rynek nowych rozwiązań, których świat nigdy wcześniej nie widział.

Wyzwania

 • Pierwszym i jednocześnie bardzo trudnym z wyzwań projektowych, które zawsze się bagatelizuje a jest kluczowe to łatwość i szybkość integracji nowych technologii z już istniejącymi w firmie. To kryterium w badaniu The Future of Product Management jest wskazywane jako kluczowe. To rodzi problemy, których firmy nie są jeszcze świadome, np jak bardzo nieprzygotowane są do przyjęcia nowych rozwiązań)
 • Drugim jest konieczność rozumienia działania ML oraz możliwości które rozwiązania oparte AI mogą wnieść w projekt. Product Manager pracujący blisko technologie nie może pozwolić sobie aby nie rozumieć machine learingu.

 

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej