20+ promptów chatGPT (AI) dla HR i rekrutacji

Współczesny rynek pracy przeżywa dynamiczne zmiany, które są stymulowane przez postępy w technologii, szczególnie przez rozwój sztucznej inteligencji (AI). W dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi (HR) i procesów rekrutacyjnych, AI zyskuje na znaczeniu jako narzędzie zdolne do transformacji tradycyjnych metod pracy.

Wykorzystanie AI pozwala na automatyzację rutynowych i czasochłonnych zadań, takich jak przeglądanie CV, selekcja kandydatów, czy nawet zarządzanie danymi pracowników. Dzięki temu, specjaliści HR mogą skupić się na bardziej strategicznych aspektach swojej pracy, jak rozwój talentów czy budowanie kultury organizacyjnej.

AI pomaga także w obiektywnej ocenie kandydatów, minimalizując wpływ ludzkich uprzedzeń, co może prowadzić do bardziej sprawiedliwych i efektywnych decyzji rekrutacyjnych. Użycie zaawansowanych algorytmów i analizy danych w procesach HR otwiera nowe możliwości dla organizacji, które chcą być na czele innowacji, jednocześnie zwiększając swoją konkurencyjność na rynku. W kontekście globalnej konkurencji o talent, narzędzia AI stają się nie tylko pomocne, ale często niezbędne dla nowoczesnych działów HR.

W erze sztucznej inteligencji, specjaliści HR muszą posiąść szereg umiejętności, które pozwolą im skutecznie współpracować z nowymi technologiami i wykorzystywać je w pracy. Przede wszystkim, istotna staje się umiejętność analizy danych. Zrozumienie i interpretacja danych generowanych przez AI umożliwiają lepsze zarządzanie talentami i podejmowanie decyzji opartych na faktach. Kolejną ważną kompetencją jest zdolność do krytycznego myślenia i oceny etycznych aspektów stosowania AI, takich jak zapewnienie równości i sprawiedliwości w procesach rekrutacyjnych.

Specjaliści HR powinni również rozwijać umiejętności technologiczne, w tym podstawy programowania i obsługi nowoczesnych narzędzi HRM, które są wspierane przez AI. Nie można zapominać o kompetencjach miękkich, takich jak komunikacja interpersonalna i zarządzanie zmianą, które są kluczowe w procesie integracji technologii AI z codzienną pracą zespołów i całej organizacji. Wiedza z zakresu psychologii pracy i zarządzania zasobami ludzkimi nadal pozostaje fundamentem, jednak jej efektywne połączenie z nowymi technologiami definiuje nowoczesnego specjalistę HR.

Sztuczna inteligencja (AI) znacząco zmienia krajobraz narzędzi i technologii dostępnych dla profesjonalistów HR. Narzędzia te pokazują, jak AI może wspierać dział HR w wielu aspektach, od rekrutacji po zarządzanie talentami, wprowadzając innowacje i poprawiając efektywność operacyjną.

 • Jednym z takich narzędzi jest HireVue, platforma wykorzystująca AI do analizy video rozmów kwalifikacyjnych, oceniająca mowę ciała, ton głosu i słownictwo kandydatów.
 • Innym przykładem jest Pymetrics, które stosuje gry oparte na neuro-naukach do oceny cech osobowości i potencjału kognitywnego aplikantów, co pomaga w bardziej obiektywnej ocenie kandydatów.
 • Mya Systems to zaawansowany asystent rekrutacyjny, który automatyzuje pierwsze etapy procesu rekrutacji, komunikując się z kandydatami za pomocą czatu i odpowiadając na ich pytania w czasie rzeczywistym.
 • Entelo wykorzystuje algorytmy do przeszukiwania baz danych kandydatów i identyfikowania tych najbardziej odpowiadających określonym kryteriom, zwiększając efektywność procesu rekrutacji.

Prompty dla ChatGPT to specyficzne polecenia, które użytkownik wprowadza, aby uzyskać odpowiedzi generowane przez model językowy ChatGPT. Właściwie sformułowane prompty pozwalają na bardziej efektywne i celowe wykorzystanie modelu, umożliwiając mu generowanie dokładnych, relewantnych i przydatnych odpowiedzi.

Pisanie skutecznych promptów dla ChatGPT pozwala specjaliston HR pracować nawet o 37% efektywniej według niedawnego badania przeprowadzonego przez MIT. ChatGPT może być potężnym narzędziem do burzy mózgów. Łatwo jest szybko wygenerować dużą liczbę pomysłów, które następnie można filtrować i udoskonalać. Na przykład, można go użyć do opracowania pytań do ankiety pracowniczej, pomysłów na działania integracyjne zespołu, czy sposobów na usprawnienie procesów rekrutacyjnych.

Prompty mogą przyjmować różne formy, od prostych pytań, przez bardziej złożone prośby o analizę lub tworzenie treści, aż do bardziej szczegółowych zadań, takich jak pisanie kodu, tworzenie list, redagowanie artykułów czy generowanie pomysłów. Dzięki precyzyjnie sformułowanym promptom, ChatGPT może lepiej zrozumieć kontekst pytania lub zadania i dostarczyć odpowiedzi, które są bardziej przydatne i skuteczne dla użytkownika.

Napisanie dobrego promptu dla ChatGPT, czyli skutecznego polecenia, które zapewni użyteczne i dokładne odpowiedzi, wymaga uwzględnienia kilku kluczowych elementów. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci opracować dobrze sformułowany prompt:

 1. Jasność i precyzja. Bądź jak najbardziej konkretny w swoim pytaniu lub prośbie. Im bardziej szczegółowe informacje podasz, tym bardziej precyzyjna i celowa będzie odpowiedź. Na przykład, zamiast pisać “Powiedz mi coś o historii”, lepiej napisać “Opisz główne wydarzenia i postacie z historii Rzymu w okresie Republiki”.
 2. Kontekst. Zapewnij wystarczająco dużo informacji, aby model mógł zrozumieć kontekst pytania. Jeśli twoje zapytanie dotyczy specyficznego tematu lub dziedziny, dodaj informacje, które pomogą zorientować się w temacie.
 3. Struktura. Jeśli to możliwe, zorganizuj swój prompt w logiczny i uporządkowany sposób. Możesz nawet numerować poszczególne punkty lub pytania, które chcesz omówić.
 4. Długość i zwięzłość. Staraj się zachować balans między kompletnością a zwięzłością. Zbyt długie i rozwlekłe prompt może być mylący, ale zbyt krótki może nie dostarczyć wystarczająco dużo informacji do uzyskania odpowiedzi.

ChatGPT potrzebuje 3 elementów wejściowych, aby generować dobrej jakości wyniki:

 • Cel
 • Kontekst
 • Format

Przykładowo:

 • Cel – Zrób listę zakupów…
 • Kontekst – … aby wyżywić przez 1 tydzień 3-osobową rodzinę mieszkającą w Katowicach z budżetem 500 zł…
 • Format – … używając wypunktowania z cenami za każdą pozycję z listy.

PROMPTY AI DLA HR I REKRUTACJI

# Zadanie Prompty do chatGPT
1 Tworzenie opisu stanowiska pracy     „Utwórz opis stanowiska dla [nazwa stanowiska] w [nazwa firmy]. Idealny kandydat powinien posiadać [Wymagania/Kwalifikacje]. Będzie odpowiedzialny za [Obowiązki/Kluczowe zadania]”
2 Optymalizacja opisu stanowiska “Czy możesz pomóc w optymalizacji opisu stanowiska programisty Java, aby przyciągnął większą liczbę kwalifikowanych kandydatów?”
3 Tworzenie strony kariery “Potrzebuję stworzyć stronę kariery. Dla firmy zatrudniającej 200 osób. Podaj 3 przykłady stron kariery, na których warto się wzorować. Na ich bazie wymień 10 ważnych elementów firmowej strony kariery”.
4 Pytania do rozmowy rekrutacyjnej “Podaj 10 pytań do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko [dodaj nazwę stanowiska]”.
5 Pytania do rozmowy rekrutacyjnej na stanowisko menedżerskie “Wymień 5 pytań do rozmowy kwalifikacyjnej, które sprawdzają umiejętności menedżerskie kandydata. Dla każdego pytania wskaż odpowiedź, jakiej udzieliłby kandydat o wysokich umiejętnościach i odpowiedź, jakiej udzieliłby kandydat o niskich umiejętnościach.”
6 Stworzenie e-maila z ofertą pracy “Napisz wiadomość e-mail z ofertą pracy na stanowisko [dodaj nazwę stanowiska] z datą rozpoczęcia [wstaw datę rozpoczęcia], w tym wynagrodzenie początkowe w wysokości [wstaw wynagrodzenie początkowe]”.
7 Powitalne wiadomości e-mail “Utwórz powitalną wiadomość e-mail dla nowo zatrudnionej osoby na stanowisko [wstaw typ stanowiska]”.
8 Często zadawane pytania “Wymień 5 najczęściej zadawanych pytań przez nowych pracowników”.
9 Proces wdrażania do pracy “Wymień 5 najlepszych praktyk dotyczących wdrażania nowego pracownika”.
10 Ankieta wdrożeniowa “Stwórz ankietę oceniającą wdrożenie z 10 pytaniami, które pracownik otrzyma po pierwszych 30 dniach”.
11 Zaangażowanie pracowników “Stwórz ankietę badającą poziom zaangażowania pracowników. Ankieta niech zawiera 9 różnorodnych pytań. Skoncentruj się na kulturze firmy i wyklucz pytania dotyczące stylu zarządzania.”.
12 Wynagrodzenie „Jakie jest średnie wynagrodzenie dla [stanowisko] w [miasto] w 2024 roku.”
13 Powiadomienie e-mail “Utwórz firmową wiadomość e-mail informującą o odejściu pracownika”.
14 Analiza trendów rekrutacyjnych “Proszę o analizę trendów rekrutacyjnych w branży technologicznej na rok 2024, z uwzględnieniem wpływu zdalnej pracy na procesy selekcji.”
15 Rozwój programów szkoleniowych “Jakie nowoczesne metody szkoleniowe z wykorzystaniem AI można zaimplementować do rozwijania umiejętności lidera zespołu IT?”
16 Zarządzanie retencją pracowników “Jakie strategie zwiększające retencję pracowników mogę zastosować w mojej firmie, które są wspierane przez dane i AI?”
17 Automatyzacja procesu rekrutacji “Zaproponuj algorytm, który automatyzuje proces przeprowadzania wstępnych rozmów telefonicznych z kandydatami, opierając się na danych z poprzednich rekrutacji.”
18 Analiza wyników ankiet pracowniczych “Jak mogę wykorzystać AI do analizy odpowiedzi z ankiety satysfakcji pracowników i identyfikacji głównych obszarów wymagających poprawy?”
19 Dobór zespołu projektowego “Proszę o pomoc w stworzeniu optymalnego składu zespołu projektowego na bazie analizy umiejętności i doświadczeń poszczególnych pracowników.”
20 Automatyzacja feedbacku dla kandydatów “Jak mogę automatycznie generować spersonalizowany feedback dla kandydatów po rozmowie kwalifikacyjnej za pomocą AI?”
21 Strategie rekrutacyjne na rynki zagraniczne “Jakie są najlepsze praktyki wykorzystania AI do rekrutacji międzynarodowej talentów w branży finansowej?”
22 Ogłoszenie o pracę “Stwórz ogłoszenie o pracę na stanowisko [dodaj nazwę stanowiska]. Kandydat będzie odpowiedzialny za [Obowiązki/Kluczowe zadania] oraz powinien posiadać [Wymagania/Kwalifikacje]”
23 Zadanie rekrutacyjne “Zaproponuj zadanie rekrutacyjne na stanowisko [dodaj nazwę stanowiska]. Zadanie powinno sprawdzać umiejętności tj. [wymień wymagania/kwalifikacje]”
24 Marketing ogłoszeń “Wymień przykłady portali ogłoszeniowych, na których mogę umieścić ofertę na stanowisko [dodaj nazwę stanowiska]”
25 Tworzenie testów kompetencyjnych „Stwórz zestaw 15 pytań kompetencyjnych sprawdzających znajomość GA4 wśród kandydatów aplikujących na stanowisko Web Analyst.”
26 Sourcing Przygotuj 5 propozycji treści krótkiej,
spersonalizowanej wiadomości sourcingowej
w tonie formalnym na LinkedIn do
kandydata/kandydatki na stanowisko SEM Specialist.”
27 Screening Przygotuj skrypt screeningowej rozmowy telefonicznej
z kandydatem na stanowisko Senior E-commerce Specialist. Stwórz pytania związane z firmą [nazwa firmy] oraz branżą, aby sprawdzić dopasowanie kandydata.”
28 Research “Wypisz min. 5 alternatywnym nazw stanowiska dla [nazwa stanowiska].”
29 Benefity “Wypisz listę 20 najbardziej pożądanych benefitów dla pracowników na stanowiskach managerskich dzieląc je na płacowa i pozapłacowe.” 
30 Zadowolenie i zaangażowanie pracowników “Stwórz listę 10 aktywności, które może wykonać pracodawca, by podnieść zaangażowanie i satysfakcję  pracowników.”

 

Przykład – w którym prosimy chatGPT o przygotowanie ankiety: