Rekruter Etatowy czy Recruitment Process Outsourcing [RPO]?

26 luty 2024 – Optymalizacja kosztów w dzisiejszym środowisku biznesowym staje się nieodzowną strategią dla firm dążących do osiągnięcia sukcesu i trwałej rentowności. W szczególności w obszarze rekrutacji, gdzie znalezienie odpowiednich talentów może być kosztowne i czasochłonne, poszukiwanie sposobów na zmniejszenie nakładów finansowych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości usług staje się priorytetem dla wielu przedsiębiorstw.

Jednym z rozwiązań, które zdobywa coraz większą popularność wśród firm, jest model RPO (Recruitment Process Outsourcing), czyli Outsourcing Procesów Rekrutacyjnych. RPO to strategia polegająca na przeniesieniu odpowiedzialności za proces rekrutacji na zewnętrznego dostawcę usług rekrutacyjnych, co często prowadzi do zmniejszenia kosztów zatrudnienia oraz poprawy efektywności procesu rekrutacyjnego.

Rekrutuj efektywniej

Rekrutacja w E-commerce & Sprzedaży i marketingu. Rekrutujemy i doradzamy. Szczegółowy profil Kandydata ze wskazaniem indywidualnie dopasowanych KPI. Pracownicy, którzy dostarczą Twojej firmie wymiernych rezultatów. Weryfikujemy Kandydatów merytorycznie i osobowościowo. Udzielamy gwarancji na Kandydatów.

Umów rozmowę z Digitalx

Jednym z kluczowych aspektów, który przyciąga firmy do korzystania z usług RPO, jest możliwość uzmiennienia kosztów. W tradycyjnym modelu zatrudniania pełnoetatowego rekrutera, koszty zatrudnienia nie ograniczają się jedynie do pensji i świadczeń pracowniczych. Obejmują one także dodatkowe wydatki związane z rekrutacją, takie jak koszty ogłoszeń, platformy rekrutacyjne, czy badania kandydatów. W modelu RPO, płacisz za usługi rekrutacyjne w oparciu o umowę lub abonament, co pozwala na lepszą kontrolę kosztów oraz eliminację nieprzewidzianych wydatków związanych z rekrutacją.

Jednak optymalizacja kosztów to nie jedyny aspekt, który przemawia za wyborem modelu RPO. Ważną korzyścią jest także możliwość dostępu do szerokiego zakresu specjalistów w różnych dziedzinach, co jest szczególnie istotne w branżach takich jak digital marketing & ecommerce, gdzie specjalistyczna wiedza i umiejętności są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Dzięki usługom RPO, firmy mogą korzystać z doświadczenia i ekspertyzy zespołu specjalistów, co przekłada się na skuteczność procesu rekrutacji i lepsze dopasowanie kandydatów do wymagań firmy.

W niniejszym artykule przeanalizujemy, w jaki sposób model RPO może przyczynić się do optymalizacji kosztów rekrutacji, zapewniając jednocześnie wysoką jakość usług i dostęp do specjalistów w dziedzinie digital marketingu & ecommerce. Przedstawimy także korzyści płynące z korzystania z usług RPO oraz kluczowe czynniki, które warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze tego modelu rekrutacji dla swojej firmy.

Etat vs Recrutiment Process Outsourcing?

Przygotowałem porównanie opcji zatrudnienia Rekrutera/Rekruterki na etat vs zakup usługi Recruitment Process Outsourcing. Z racji na to, iż poruszamy się głównie w retail & ecommerce będę się odnosił głównie do tego kontekstu.

Składnik Etat RPO Digitalx
Koszty
  • Wymaga stałego wynagrodzenia (pensja, benefity)
  •  Jeśli praca w biurze / hybrydowa koszty związane z utworzeniem miejsca pracy – biurko, opcjonalnie kawa, owoce i inne
  • Dodatkowe koszty związane z rekrutacją (ogłoszenia,platformy rekrutacyjne, badania kandydatów)
  • Platformy rekrutacyjne, badania kandydatów)
  •  Opłata za abonament.
  •  Łatwa procedura przedłużenia w razie potrzeby
  • Kończysz współpracę kiedy jest taka potrzeba
  • Jednorazowe opłaty lub opłaty zależne od liczby stanowisk do obsadzenia
Gwarancja na Kandydata brak Zatrudnienie objęte gwarancją
Doradztwo digital & ecommerce brak Tak
Zakres specjalizacji Może być ograniczony do obszaru digital marketing & ecommerce Dostęp do szerokiego zakresu specjalistów w różnych dziedzinach, w tym digital marketing & ecommerce (mikrospecjalizacja analityka, SEM czy social  media)
Dostępność i elastyczność Działa na stałą etatową, co może ograniczyć dostępność i elastyczność w zależności od obciążenia pracą Elastyczność dostosowana do potrzeb, możliwość dostosowania poziomu usług w zależności od potrzeb
Wsparcie technologiczne Może wymagać dodatkowych nakładów na szkolenie technologiczne –  zapewnienie dostępu do najnowszych narzędzi i technologii Zapewnienie dostępu do najnowszych narzędzi i technologii bez dodatkowych kosztów
Skalowalność i reaktywność Ograniczona skalowalność w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na pracowników Szybka reakcja na zmiany w zapotrzebowaniu na pracowników poprzez dostosowanie zasobów
Zaangażowanie w proces rekrutacji Może być skoncentrowany na pojedynczych etapach rekrutacji Pełne zaangażowanie w proces rekrutacji, od strategii po wdrożenie
Ryzyko związane z rotacją kadr W przypadku odejścia rekrutera, konieczność znalezienia i szkolenia nowego pracownika Minimalizacja ryzyka związana z rotacją kadr poprzez utrzymanie stabilnego zespołu specjalistów
Dostęp do specjalistów z różnych dziedzin Może być ograniczony do wąskiego zakresu specjalizacji Dostęp do zróżnicowanego zespołu ekspertów z różnych dziedzin
Dodatkowe kompetencje Brak dodatkowych usług doradczych po zakończeniu procesu rekrutacji Dostęp do doradztwa, w tym zestawu KPI do monitorowania pracy kandydata po zatrudnieniu.

Wymagana wiedza specjalistyczna digital & ecommerce

Motywacja Rekrutera & monitoring pracy Po stronie Menedżera Po stronie Menedżera Digitalx

Koszty

Tradycyjne zatrudnienie pełnoetatowego rekrutera może wiązać się z niemałymi kosztami, zarówno w postaci stałego wynagrodzenia, jak i dodatkowych wydatków związanych z rekrutacją. 

W przypadku RPO Digitalx funkcjonuje stała opłata miesięczna. Podpisujesz jedynie proste zamówienie zabezpieczające interesy obydwu stron. RPO jest usługą abonamentową i eliminuje nieprzewidziane koszty związane z poszczególnymi etapami procesu rekrutacyjnego. 

W przypadku błędu rekrutacyjnego i wyboru opcji zatrudnienia Rekrutera na etat ponosisz dodatkowo koszty związane z błędem rekrutacyjnym. Według artykułu w Pulsie HR błąd rekrutacyjny może Cię kosztować nawet 91.000 PLN. 

Przykładowy pełny koszt dla pracodawcy według portalu wynagrodzenia.pl. Dla wynagrodzenia na poziomie 15.000 PLN, przy założeniu, że jest to umowa o pracę.

Za okres 3 miesięcy łączny koszt pracodawcy w tym obszarze wyniesie 18.072 PLN x 3 =  54.216 PLN.

Poniżej prosty model podstawowych kosztów związanych z nieudanym zatrudnieniem. Warto zauważyć, że wynagrodzenie to nie jedyny składnik kosztowy.

Zakres specjalizacji

Działając w obszarze digital marketing & ecommerce, pełnoetatowy rekruter może być ograniczony do wąskiego zakresu specjalizacji. Istnieje wiele specjalizacji w ramach digital & ecommerce, jak SEM, SEO czy analityka webowa, nie sposób być na bieżąco we wszystkich obszarach. W modelu RPO masz dostęp do szerokiego spektrum specjalistów z różnych dziedzin. Pozwala to na skuteczniejsze dostosowanie do specyfiki branży oraz zaspokojenie unikalnych potrzeb przedsiębiorstwa. W ramach Digitalx posiadamy specjalizacje wśród Rekruterek. 

Dostępność i elastyczność

Pełnoetatowy rekruter działa na stałą etatową, co może prowadzić do ograniczonej dostępności i elastyczności w zależności od obciążenia pracą. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę ile czasu średnio pracownicy pracują. Poniżej wynik ciekawej ankiety

“Ostateczne wyniki ankiety wykazały, że 45% osób pracuje cztery godziny — a niektórzy nawet mniej” — dziennie. Źródło https://www.worklife.news/talent/hours-in-workday

45% w badaniu zadeklarowało, iż realnie pracuje 4 na 8 godzin, niektórzy z nich nawet mniej.

Usługi RPO charakteryzują się elastycznością dostosowaną do bieżących potrzeb, pozwalając na skalowanie zasobów w zależności od zapotrzebowania na pracowników. Płacisz za konkretną wykonaną pracę i czas.

Wsparcie technologiczne

Wymagające dodatkowych nakładów na szkolenia i technologię, tradycyjne zatrudnienie rekrutera może być ograniczone w dostępie do najnowszych narzędzi. W modelu RPO, firma może korzystać z najnowszych rozwiązań bez dodatkowych kosztów, co zwiększa efektywność procesu rekrutacji.

Skalowalność i reaktywność

Ograniczona skalowalność pełnoetatowego rekrutera w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na pracowników może generować wyzwania. RPO, oferując szybką reakcję na zmiany w zapotrzebowaniu, pozwala na elastyczne dostosowanie zasobów, co jest kluczowe w dynamicznych branżach.

Zaangażowanie w proces rekrutacji

Podczas gdy pełnoetatowy rekruter może skoncentrować się na pojedynczych etapach rekrutacji, RPO oferuje pełne zaangażowanie od strategii po wdrożenie. To kompleksowe wsparcie zwiększa skuteczność procesu rekrutacyjnego i poprawia dostosowanie kandydatów do wymagań firmy.

Ryzyko związane z rotacją kadr

Odejście pełnoetatowego rekrutera wymaga znalezienia i szkolenia nowego pracownika, co generuje ryzyko. RPO minimalizuje ryzyko związane z rotacją kadr, utrzymując stabilny zespół specjalistów gotowych obsłużyć dynamiczne potrzeby organizacji.

Dostęp do specjalistów z różnych dziedzin

W tradycyjnym modelu, ograniczony zakres specjalizacji rekrutera może wpływać na jakość rekrutacji. Dzięki RPO, firma ma dostęp do zróżnicowanego zespołu ekspertów, co zwiększa szanse na znalezienie idealnych kandydatów w obszarze digital marketingu & ecommerce.

Dodatkowe kompetencje / doradztwo

W ofercie RPO Digitalx możesz również liczyć na doradztwo. Zauważyliśmy, iż szczególnie Klienci z segmentu MŚP nie wiedzą do końca kogo powinni zatrudnić, aby zrealizować cele. Widzimy, iż obecnie przesłanie chętnego Kandydata to za mało.  Pierwsza kwestia to weryfikacja merytoryczna, druga ważna – dopasowanie Kandydata do Twojej Firmy. Trzecia kwestia to rozliczanie Kandydata po zatrudnieniu, odbiór jego pracy.

Pomożemy Ci nakreślić zestaw KPI czy też doprecyzujemy z Tobą profil osoby, którą powinieneś (-aś) zatrudnić.

To unikalne rozwiązanie, które tradycyjny rekruter nie zaoferuje, wspierając proces adaptacji nowego pracownika i zwiększając efektywność jego działań w ramach firmy.

Podsumowując, RPO w kontekście dodatkowych kompetencji i elastyczności stanowi nie tylko optymalizację kosztów rekrutacji, ale również klucz do skutecznego pozyskiwania, integrowania i utrzymania najlepszych talentów w dynamicznych branżach. Wprowadzając innowacyjne podejście do rekrutacji, firmy mogą zyskać strategicznego partnera wspierającego ich rozwój i sukces na rynku.

O autorze

Adam Chudzik Founder & Senior Advisor Digitalx. Posiada 20 letnie doświadczenie w B2B. Ponad 10 lat w E-commerce B2B & B2C. Doświadczenie w B2B i E-commerce zdobywał w takich firmach jak Lyreco, EMAG (sklep internetowy globalnego funduszu Naspers) oraz Empik. Zarządza zespołami ludzkimi od 18 lat. Ex  Członek Grupy Merytorycznej B2B E-commerce w Izbie Gospodarki Elektronicznej.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej