Pracujemy najlepiej tam, gdzie czujemy przynależność

Praca z domu ma wyraźny pozytywny wpływ w wielu przypadkach. Pracownicy na całym świecie mają więcej czasu i elastyczności, aby pogodzić obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym i innymi zajęciami w czasie wolnym. Niemniej system pracy zdalnej nie jest pozbawiony wad. Przede wszystkim więcej pracowników cierpi z powodu uczucia oderwania i samotności. Izolacja zagraża nie tylko poziomowi motywacji, ale także całemu zdrowiu psychicznemu. Dlatego budowanie wspólnoty i poczucia przynależności w miejscu pracy może być dzisiaj ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Tworzenie poczucia przynależności ma wiele zalet: od zwiększenia motywacji pracowników po poprawę komunikacji wewnętrznej i budowania marki pracodawcy. Silna społeczność może również pomóc w zmniejszeniu wskaźnika rotacji zatrudnienia. Według raportu Harvard Business Review: „Kiedy ludzie czują, że przynależą w swoim miejscu pracy, są bardziej produktywni, zmotywowani, zaangażowani i 3,5 razy bardziej skłonni do wykorzystania pełnego potencjału”. Chociaż może się wydawać oczywiste, że bardziej zmotywowani pracownicy zapewniają lepszą pracę, zbyt wiele miejsc pracy nadal przywiązuje większą wagę do utrzymywania pracowników „w ryzach” niż do kultywowania prawdziwego poczucia wspólnego celu.

Rekrutuj efektywniej

Rekrutacja w E-commerce & Sprzedaży i marketingu. Rekrutujemy i doradzamy. Szczegółowy profil Kandydata ze wskazaniem indywidualnie dopasowanych KPI. Pracownicy, którzy dostarczą Twojej firmie wymiernych rezultatów. Weryfikujemy Kandydatów merytorycznie i osobowościowo. Udzielamy gwarancji na Kandydatów.

Umów rozmowę z Digitalx

Im silniejsza społeczność, tym lepsza wydajność

Społeczność często ewoluuje wokół wspólnego celu. Dzielenie wspólnych celów i wspólne dążenie do nich tworzy satysfakcjonujące poczucie przynależności. Wykazano, że poczucie bycia częścią „czegoś większego” niż własne ja ma silną siłę motywacyjną, zwłaszcza w połączeniu z poczuciem współodpowiedzialności i wzmocnienia. To poczucie ducha wspólnoty i poczucie więzi sprzyja zaangażowaniu, co z kolei prowadzi do wzrostu produktywności.

Samotność niszczy wydajność

W swoim raporcie “Loneliness and the Workplace” z 2020 r. amerykańska firma ubezpieczeniowa Cigna rzuca światło na „koszty samotności”:

  • Opuszczone dni pracy: Samotni pracownicy dwukrotnie częściej opuszczają dzień w pracy, gdy czują się chorzy.
  • Niższa produktywność: samotni pracownicy rzadziej mają wysoką produktywność.
  • Niższa jakość pracy: Samotni pracownicy są mniej zadowoleni ze swojej jakości pracy i raczej są skłonni sądzić, że jest niższa niż powinna.
  • Wyższe ryzyko rotacji: Samotni pracownicy zgłaszają, że dwa razy częściej myślą o rezygnacji z pracy.
Zobacz również:  Istnieje aż 9 rodzajów inteligencji. Jaką rozpoznajesz u siebie?

Badanie Cigna wskazuje na bezpośrednią korelację między poziomem samotności a relacjami w miejscu pracy i pokazuje, że pracownicy zgłaszający brak dobrych relacji ze współpracownikami są o 10 punktów bardziej samotni niż ci, którzy zgłaszają coś przeciwnego.

„Jak się masz?” na wagę złota

Niedawne badanie EY rzuca światło na korelację satysfakcjonujących interakcji ze współpracownikami i produktywności. Aż 39% respondentów twierdzi, że kiedy koledzy pytają ich, jak sobie radzą, zarówno osobiście, jak i zawodowo, daje im to największe poczucie przynależności w pracy. Pytanie o samopoczucie jest bardzo znaczące dla większości pokoleń: 35% millenialsów, 40% pokolenie X i 45% baby boomers. Odsetek jest odrobinę większy wśród kobiet niż mężczyzn.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej