Istnieje aż 9 rodzajów inteligencji. Jaką rozpoznajesz u siebie?

Przez dziesiątki lat ludzką inteligencję postrzegano przez pryzmat zdolności do logicznego i matematycznego myślenia, które mierzy się testem IQ. Dzięki psychologowi rozwojowemu Howardowi Gardnerowi już wiemy, że wyróżnia się co najmniej 9 różnych rodzajów inteligencji a IQ jest tylko jedną z nich.

Inteligencja logiczno-matematyczna

Potrzebujesz wsparcia w rekrutacji e-commerce?

Digitalx weryfikuje i zatrudnia ludzi w obszarze e-commerce & digital. Wykorzystujemy branżowe doświadczenie i wypracowane relacje. Zapomnij o przedłużających się procesach, niepotrzebnych kosztach i niedopasowanych kandydatach.

Zapraszamy do kontaktu

Faworyzowany we współczesnym systemie edukacyjnym rodzaj inteligencji oparty na myśleniu przyczynowo – skutkowym, czyli dobrze wszystkim znane IQ. Wspólną cechą ludzi obdarzonych taką inteligencją jest umiejętność zarządzania długimi łańcuchami logicznymi. Ciągi te mogą być wyrażone w życiu codziennym obliczeniami, równaniami i zadaniami. Osoby posiadające wysokie IQ świetnie odnajdują  się w zawodzie matematyka, informatyka, prawnika, architekta lub naukowca.

Inteligencja językowa

Ten typ inteligencji charakteryzuje się umiejętnością wyrażania myśli i idei poprzez słowo. Ludzie, u których dominuje lubią czytać, pisać, mają bogate słownictwo i są elokwentni. Można powiedzieć, że zamiast obrazami, myślą raczej słowami. Czy płot i ogrodzenie znaczą to samo? Dla większości pewnie tak, ale dla ludzi obdarzonych inteligencją emocjonalną takie niuanse mają znaczenie. Wysoka umiejętność dobierania słowa często kieruje takie osoby w stronę zawodów takich jak pisarz, poeta, prawnik i mówca.

Inteligencja interpersonalna

Odpowiada inteligencji społecznej. Osoby obdarzone tą inteligencją są często empatyczne wobec innych, umieją odczytywać zmiany nastroju i intencje a tym samym potrafią dopasować się do każdego rozmówcy i kontekstu. Świetnie odnajdują się w zawodach takich jak terapeuta, nauczyciel, psycholog, jak również w dziedzinach artystycznych. Można powiedzieć, że ten typ inteligencji wspomaga wszystkie pozostałe i jest niezwykle przydatny w każdej sferze życia.

Inteligencja intrapersonalna

To inteligencja rozwoju osobistego. Ludzie obdarzeni tym typem inteligencji dążą do poznania samych siebie, zrozumienia własnych emocji i wsłuchania się w swoje potrzeby. Często są określani mianem indywidualistów. W życiu kierują się intuicją i tym co jest najlepsze dla nich samych. Zawody, w których odnajdą się osoby obdarzone tym typem inteligencji to wszystkie, w których wymagana jest praca własna i umiejętność samoorganizacji. Ten rodzaj inteligencji, tak samo jak inteligencja emocjonalna również przydaje się we wszystkich dziedzinach życia.

Inteligencja przestrzenna

Inteligencja pozwalająca na dokładne uchwycenie położenie i trajektorie ruchu danego przedmiotu. Osoby te często mają dobrą orientację w terenie. Rozumieją otoczenie poprzez obraz, kształty. Wyobraźcie sobie, że jesteście proszeni o ustalenie dokładnego miejsca upadku piłki do rugby? Może być trudno, chyba, że jesteście miłośnikami trudnych obliczeń. Jednak gracz rugby potrafi nieświadomie wykonać te wszystkie obliczenia, przewidzieć trasę piłki i dogonić ją we właściwym miejscu i czasie! Człowiek, u którego dominuje inteligencja przestrzenna świetnie odnajduje się w grach sportowych i zawodach takich jak kierowca, pilot, rzeźbiarz, architekt, geograf, fotograf, grafik.

Zobacz również:  Jak oceniać wydajność i zachęcać do lepszej pracy?

Inteligencja kinestetyczna

To inteligencja bardzo zbliżona do inteligencji przestrzennej, tyle, że dotyczy naszego własnego ciała. Jest to inteligencja właściwego ruchu, pozwalająca na dokładne kontrolowanie każdego ruchu ciała. Ludzie obdarzeni tym typem inteligencji wyrażają siebie poprzez ruch. Są świadomi własnego ciała i uwielbiają taniec oraz sport. Najlepiej uczą się poprzez doświadczanie rozmaitych bodźców, ruch i aktywność. Odnajdują się w zawodach takich jak tancerz, sportowiec, aktor i uwaga… chirurg.

Inteligencja naturalistyczna

Tym typem inteligencji obdarzeni są ludzie wrażliwi na naturę. Kontakt z przyrodą i zwierzętami jest dla nich bardzo ważny. Lubią i umieją obserwować przyrodę i wyciągać wnioski ze środowiska. Człowiek posiadający ten typy inteligencji ponad własną wygodę przedkłada troskę o środowisko naturalne. W dalekiej przeszłości to właśnie ta inteligencja była warunkiem naszego przetrwania, kiedy np. trzeba było odróżnić drapieżnika od ofiary. Zawody wybierane przez ludzi z tym typem inteligencji to często weterynarz, botanik, geolog.

Inteligencja muzyczna

Ten rodzaj inteligencji umożliwia rozróżnianie różnych częstotliwości dźwięku. O ludziach obdarzonych inteligencją muzyczną mówimy, że mają dobry słuch, czy poczucie rytmu. Ciągle coś podśpiewują albo wystukują. Dziwne może wydawać się kojarzenie inteligencji z dźwiękiem, ale jest to kolejna umiejętność, która pozwoliła przetrwać naszemu gatunkowi. Jak? Dzięki odróżnianiu dźwięków szkodliwych od tych obojętnych, co mogło dać albo zabrać kilka cennych sekund na ucieczkę. Osoby obdarzone tą inteligencją często śpiewają, grają, kształcą się muzycznie lub pracują jako nauczyciel śpiewu.

Inteligencja egzystencjalna

Głęboko wiąże się z naszą świadomością. Można by ją niemal nazwać inteligencją duchową, ponieważ dzięki niej zastanawiamy się nad sensem życia, wszechświata i śmierci. Czym był wielki wybuch? Co jest nieskończenie małe a co nieskończenie wielkie? Ten rodzaj inteligencji wydaje się być ściśle powiązany z rozwojem kory przedczołowej i zaczął się pojawiać przy pierwszych obrzędach i rytuałach społecznych. Jest bardzo przydatny w filozofii, definiowaniu ram etycznych i deontologicznych.

Jak sprawdzić swój typ inteligencji?

Niestety nie ma jeszcze dedykowanych testów pomiarowych, ponieważ wymienione typy inteligencji w większości nie mogą być zmierzone ilościowo. Oczywiście natkniemy się w Internecie na testy, które będą to obiecywały… Może jednak lepiej postarać się spojrzeć z perspektywy na samego siebie? Zastanowić się które typy inteligencji wydają się nam bliskie i znajome. Albo na przykład poprosić bliską, zaufaną osobę o wypowiedzenie swojej opinii na nasz temat i tego jakie, według niej, są nasze mocne strony?

Notojob.com 🚀 Praca w e-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany eCommerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej