Pokolenie Gen – Z na rynku pracy

W dzisiejszym dynamicznym świecie, rynki pracy przeżywają rewolucję napędzaną przez nowe pokolenie – Gen Z. Ci młodzi ludzie to pierwsze pokolenie, które wychowało się w epoce internetu, smartfonów i natychmiastowej dostępności informacji. W kontekście środowiska zawodowego, Gen Z wnosi ze sobą nowe perspektywy, oczekiwania i wartości, które radykalnie różnią się od poprzednich pokoleń. To podróż przez nową erę, gdzie tradycyjne modele pracy ustępują miejsca elastyczności, innowacyjności i zaangażowaniu społecznemu. Pokolenie Gen Z to nie tylko pracownicy, to architekci zmian, a ich obecność z pewnością kształtuje przyszłość pracy, której jesteśmy świadkami.

Czym jest pokolenie Gen – Z?

Pokolenie Gen – Z to grupa ludzi urodzonych w latach 1997-2012. Jest to kolejne pokolenie po pokoleniu Millenialsów (lub Generacji Y) i stanowi kolejny etap ewolucji społecznej i kulturowej. Oznacza to, że obecnie przedstawiciele pokolenia Gen Z wchodzą w wiek dorosły i zaczynają aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, gospodarczym i zawodowym. Charakteryzując pokolenie Gen Z, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych cech:

 • Technologiczna wiedza i cyfrowe umiejętności: Gen – Z dorastało w erze powszechnego dostępu do internetu, smartfonów i mediów społecznościowych. Posiadają oni zazwyczaj rozwinięte umiejętności cyfrowe, są zaznajomieni z nowoczesnymi technologiami i potrafią sprawnie korzystać z różnorodnych platform online.
 • Wartości społeczne i różnorodność: pokolenie Gen – Z często wykazuje większą świadomość społeczną i skłonność do angażowania się w kwestie związane z równością, różnorodnością, sprawiedliwością społeczną i ochroną środowiska.
 • Elastyczność i mobilność: Gen Z jest znane z dążenia do elastyczności w pracy i życiu. Zależy im na równowadze między życiem zawodowym a prywatnym, a także na możliwości szybkiego przystosowania się do zmian.
 • Globalne spojrzenie: dzięki łatwemu dostępowi do informacji z całego świata, Gen – Z posiada często globalne spojrzenie na sprawy i wyzwania, co wpływa na ich podejście do życia, pracy i relacji społecznych.
 • Przedsiębiorczość i kreatywność: młodzi ludzie z pokolenia Gen – Z wykazują często przedsiębiorcze podejście do życia i pracy. Są otwarci na nowatorskie pomysły, chętnie eksperymentują i szukają nietypowych rozwiązań.

Rekrutuj efektywniej

Rekrutacja w E-commerce & Sprzedaży i marketingu. Rekrutujemy i doradzamy. Szczegółowy profil Kandydata ze wskazaniem indywidualnie dopasowanych KPI. Pracownicy, którzy dostarczą Twojej firmie wymiernych rezultatów. Weryfikujemy Kandydatów merytorycznie i osobowościowo. Udzielamy gwarancji na Kandydatów.

Umów rozmowę z Digitalx

Warto jednak podkreślić, że ogólne cechy pokolenia Gen – Z mogą ulegać zmianom w zależności od regionu, kultury czy indywidualnych doświadczeń życiowych. To pokolenie ma ogromny wpływ na dzisiejsze społeczeństwo i kształtuje trendy w różnych dziedzinach, od edukacji po rynek pracy.

Pokolenie Gen – Z na rynku pracy

Pokolenie Gen – Z stopniowo wchodzi na rynek pracy, przynosząc ze sobą unikalne oczekiwania, preferencje i podejście do życia zawodowego. Zrozumienie tych czynników jest kluczowe dla pracodawców, którzy pragną skutecznie przyciągać, utrzymywać i rozwijać talent z tej generacji. Poniżej przyjrzymy się głównym elementom definiującym pokolenie Gen – Z na rynku pracy:

 • Technologiczna profesjonalność: pokolenie Z wyróżnia się jako pierwsza generacja, która dorastała w pełni skomputeryzowanym środowisku. Biegłość w obszarze nowoczesnych technologii, znajomość mediów społecznościowych i umiejętność szybkiego przyswajania nowych narzędzi cyfrowych stawiają ich w roli naturalnych liderów w dziedzinie technologicznej innowacji.
 • Praca zdalna i elastyczność: w wyniku doświadczeń związanego z pandemią COVID-19, pokolenie Z zdobyło doświadczenie w pracy zdalnej. Dlatego elastyczność czasu i miejsca pracy staje się dla nich kluczowym elementem, a pracodawcy muszą dostosować się do tego rosnącego zapotrzebowania na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
 • Wartości społeczne: równość, różnorodność i inkluzywność są dla przedstawicieli Pokolenia Z ważnymi kwestiami. Firmy, które skupiają się na stworzeniu otwartego i tolerancyjnego środowiska, mają większą szansę przyciągnięcia i zatrzymania młodych talentów.
 • Samorozwój i rozwój zawodowy: młodzi profesjonaliści z tej generacji kładą duży nacisk na ciągły rozwój zawodowy. Są zazwyczaj skłonni uczestniczyć w szkoleniach, kursach online i mentorstwie, aby poszerzyć swoje umiejętności i zdobyć nowe doświadczenia. Dodatkowo, oczekują szybkiego awansu zawodowego.
 • Łączenie pasji z pracą: pokolenie Z często dąży do połączenia swoich pasji z pracą zawodową. Przedsiębiorczość, praca w branżach kreatywnych i zaangażowanie społeczne stają się często ważnymi elementami ich ścieżki kariery.
 • Komfortowe warunki pracy: Zetki cenią sobie komfortowe warunki pracy, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Pragną pracować w środowisku sprzyjającym kreatywności i innowacjom.
 • Work-life Balance: balans między życiem zawodowym a prywatnym jest kluczowym elementem. Pokolenie Z chce mieć czas na rozwijanie swoich pasji, realizację marzeń i spędzanie czasu z bliskimi.

Różnice z Poprzednimi Pokoleniami

 • Gen – Z, wychowane w okresie kryzysów gospodarczych, często kładzie większy nacisk na niezależność finansową. Z tego powodu mogą być bardziej pragmatyczni i skłonni do planowania finansowego.
 • W przeciwieństwie do poprzednich pokoleń, dla których technologia była czymś nowym, Gen – Z posiada naturalne umiejętności cyfrowe. Są biegli w korzystaniu z nowoczesnych narzędzi, co czyni ich cennymi pracownikami w erze cyfrowej transformacji.
 • W porównaniu do Millenialsów, Gen – Z wydaje się być bardziej skłonne do częstej zmiany pracy, jeśli nie spełnia ona ich oczekiwań. To sprawia, że pracodawcy muszą aktywniej inwestować w budowanie atrakcyjnych środowisk pracy.
 • Porównując do poprzednich pokoleń, młodzi ludzie zwracają dużo większą uwagę do kwestii związanych z ekologią, zrównoważonym rozwojem oraz wartości prospołecznych.
 • Pokolenie Z ma większą tendencję do asertywności i wyznaczania granic, istotna jest dla nich dobra atmosfera w miejscu pracy oraz autentyczność i szczerość.
Przeczytaj:  Jak zacząć pracę w HR?

Wyzwania dla Pracodawców

 • Firmy muszą dostosować swoje strategie rekrutacyjne, korzystając z kanałów online, podkreślając misję firmy i oferując atrakcyjne ścieżki kariery.
 • Zapewnienie elastycznych warunków pracy, w tym pracy zdalnej, może przyciągnąć i zatrzymać Gen Z, dając im poczucie kontroli nad swoim życiem zawodowym.
 • Programy szkoleniowe i rozwijanie umiejętności są kluczowe. Gen Z ceni możliwość ciągłego rozwoju i zdobywania nowych kompetencji.
 • Pracodawcy muszą być gotowi dostosować swoją kulturę organizacyjną do oczekiwań pokolenia Z, które ceną aspekty takie jak równość, różnorodność, elastyczność i zaangażowanie społeczne.

Jak dostosować proces rekrutacyjny pod Pokolenie Z?

Proces rekrutacyjny dla pokolenia Z powinien uwzględniać ich preferencje, styl komunikacji oraz wartości. Poniżej znajdują się pewne elementy, które mogą być istotne podczas rekrutacji młodych osób z pokolenia Z:

 • Wykorzystanie platformy online: Zetki są zazwyczaj zaznajomieni z nowoczesnymi technologiami, więc proces rekrutacyjny powinien korzystać z platform online. To może obejmować ogłaszanie ofert pracy na dedykowanych stronach internetowych, platformach rekrutacyjnych oraz wykorzystywanie mediów społecznościowych.
 • Krótka forma komunikacji: z racji tego, że pokolenie Z preferuje krótkie formy komunikacji, zwłaszcza w postaci wiadomości tekstowych czy krótkich filmików, warto dostosować do tego komunikację podczas rekrutacji. Krótkie, klarowne komunikaty są bardziej skuteczne.
 • Personalizacja komunikacji: Zetki doceniają personalizację doświadczeń. W komunikatach rekrutacyjnych warto podkreślać, jakie konkretne umiejętności czy cechy kandydata są poszukiwane i jakie konkretne korzyści mogą wyniknąć z pracy w danej firmie.
 • Więcej informacji online: pokolenie Z jest zazwyczaj przyzwyczajone do szybkiego dostępu do informacji online. Dlatego ważne jest, aby firma miała dobrą obecność w internecie, a strona internetowa zawierała istotne informacje dotyczące kultury organizacyjnej, benefitów oraz ścieżek kariery.
 • Innowacyjne formy rekrutacji: Zetki są otwarte na innowacje, więc warto rozważyć nowatorskie formy rekrutacji. Może to obejmować gry rekrutacyjne, wideo-cv czy interaktywne etapy rekrutacyjne.
 • Szybki proces rekrutacyjny: młodzi pracownicy mogą być bardziej skłonni do szybkich procesów rekrutacyjnych. Długi i złożony proces może zniechęcać. Staraj się utrzymać go w tempie, które będzie zgodne z ich oczekiwaniami.
 • Rozmowa wideo: rozmowy rekrutacyjne online mogą być bardziej zgodne z oczekiwaniami pokolenia Z, które jest przyzwyczajone do komunikacji wideo na platformach takich jak Zoom czy Skype.

Pokolenie Gen Z nie tylko wnosi nowe perspektywy na rynek pracy, ale również stawia wyzwania przed firmami, wymagając od nich elastyczności, zaangażowania społecznego i innowacyjnego podejścia do zarządzania. Zrozumienie tych oczekiwań stanowi kluczowy krok w kierunku skutecznej współpracy z tą dynamiczną grupą zawodową.

Trendy Gen – Z

Młode pokolenie Z wnosi nowe podejście do sfery zawodowej, znacznie różniące się od postaw ich rodziców czy starszego rodzeństwa, czyli millenialsów. Zetki, czyli przedstawiciele pokolenia Z, odmawiają pracowania ponad swoje możliwości, a ten nowy trend zyskał nazwę quiet quitting (cicha rezygnacja lub ciche odejście z pracy). Osoby praktykujące ciche odejście koncentrują się jedynie na zobowiązaniach, do których wcześniej się zobowiązali wobec pracodawcy, a to tylko w ramach standardowego, ośmiogodzinnego dnia pracy. Pojęcie quiet quitting nie oznacza bezpośrednio zrezygnowania z pracy. To raczej opis zmiany postawy pracowników, którzy zrezygnowali z przekraczania oczekiwań pracodawcy i skupiają się jedynie na tym, co wcześniej uzgodnili.

Wraz z pojawieniem się pokolenia Z na rynku pracy, rozpoczęła się dyskusja na temat skrócenia tygodnia pracy do czterech dni, co zyskało poparcie niemal trzech czwartych Polaków. Jednak młodzi ludzie wprowadzają również nowy trend związanego z podejściem do poniedziałku. Pierwszy dzień tygodnia staje się rodzajem mostu między weekendem a resztą tygodnia pracy. Trend ten, nazwany Bare minimum Monday (absolutne poniedziałkowe minimum), polega na tym, że w poniedziałki pracownicy wykonują jedynie te zadania, które muszą zostać zrealizowane do końca tego dnia. Wszelkie sprawy z późniejszym terminem są przekładane na kolejne dni. Takie podejście ma na celu złagodzenie niedzielnej presji związanego z powrotem do pracy, gdzie nowe projekty napływają, pomimo że pracownicy mają jeszcze nierozwiązane sprawy z poprzedniego tygodnia.

źródło: https://tiny.pl/cb4dp

Podsumowanie

Podsumowując, pokolenie Z wnosi znaczące zmiany na rynek pracy, kształtując przyszłość środowiska zawodowego. Zetki, będąc cyfrowymi native’ami, preferują pracę zdalną, elastyczność i nowoczesne technologie. Ich aktywizm społeczny i ekologiczny wpływa na rosnące znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu. Również kwestie różnorodności, równości oraz elastycznego podejścia do kariery stają się kluczowe. Pracodawcy muszą dostosować się do tych tendencji, oferując spersonalizowane podejście do rozwoju zawodowego, sprzyjając atmosferze współpracy i dbając o swoją markę pracodawcy online. Szybkie tempo zmian oraz aktywne uczestnictwo w nowoczesnych trendach stawiają przed firmami wyzwania, ale także otwierają nowe możliwości w zakresie budowania zrównoważonych zespołów. Zrozumienie i dostosowanie się do oczekiwań pokolenia Z jest kluczowe dla firm pragnących przyciągnąć, zatrzymać i efektywnie współpracować z młodymi pracownikami.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.