Misja, wizja i strategia firmy

Misja i wizja to dwa kluczowe elementy celu i kierunku działania firmy. 

Czego dowiesz się z artykułu? 

 • Misja firmy
 • Wizja firmy
 • Strategia firmy
 • Dlaczego warto?
 • W jaki sposób przedstawić misję i wizję firmy? 

Misja firmy

Misja firmy to powód jej istnienia lub cel, który napędza jej działania. Określa, co firma robi i dlaczego tak postępuje. 

Potrzebujesz wsparcia w rekrutacji e-commerce?

Digitalx weryfikuje i zatrudnia ludzi w obszarze e-commerce & digital. Wykorzystujemy branżowe doświadczenie i wypracowane relacje. Zapomnij o przedłużających się procesach, niepotrzebnych kosztach i niedopasowanych kandydatach.

Zapraszamy do kontaktu

Deklaracja misji firmy powinna odpowiadać na następujące pytania:

 • Czym zajmuje się firma?
 • Jak to robi?
 • Dlaczego to robi?

Przykładem opisu misji firmy może być Google, który przedstawia ją następująco: 

“Misją Google jest uporządkowanie światowych zasobów informacji, tak by były powszechnie dostępne i użyteczne.

Dla LPP cel napędzający do działania to: 

“Pomagamy naszym klientom w wyrażaniu emocji i spełnianiu marzeń poprzez ich wygląd.”

Wizja firmy

Wizja firmy jest jej długoterminowym celem lub aspiracją. To kierunek, w który zmierza firma. Powinna być ambitna, inspirująca i wybiegająca w przyszłość, a także odzwierciedlać wartości i cel firmy.

Deklaracja wizji firmy powinna odpowiadać na następujące pytania:

 • Co firma chce osiągnąć w długim okresie?
 • Jak planuje to osiągnąć?

Na przykład, wizją firmy może być stanie się wiodącym dostawcą opieki zdrowotnej w regionie, znanym z doskonałych usług i innowacyjnego podejścia do świadczenia opieki zdrowotnej. Ta wizja opisuje, co firma ma nadzieję osiągnąć (stać się wiodącym dostawcą usług medycznych w regionie) i jak planuje to zrobić (oferując doskonałe usługi i innowacyjne podejście).

Inne przykłady odzwierciedlające wizję firmy:

LPP

“Pasja napędza nasze działanie sprawiając, że stajemy się najlepszą firmą odzieżową na świecie.” 

Grupa Żywiec

Być najbardziej cenioną firmą piwowarską w Polsce, z dumą budowaną na unikalnym dziedzictwie.” 

Strategia firmy

Strategia firmy to plan działania mający na celu osiągnięcie konkretnego celu lub zestawu celów. Jest to plan wysokiego poziomu, który określa, w jaki sposób firma będzie dążyła do osiągnięcia swojej misji i wizji. Strategia firmy może przybierać różne formy i mogą na nią wpływać różne czynniki, takie jak branża, rynek czy zasoby.

Istnieje wiele różnych rodzajów strategii, które firma może wykorzystać do osiągnięcia swoich celów. Do niektórych popularnych rodzajów strategii należą:

 • Strategie oparte na rynku – skupiają się na budowaniu silnej obecności na określonym rynku lub segmencie rynku
 • Strategie oparte na produktach – koncentrują się na rozwoju i promocji konkretnego produktu lub linii produktów
 • Strategie oparte na geografii – obejmują rozszerzenie działalności na nowe rynki geograficzne lub regiony
 • Strategie dywersyfikacji – polegają na rozszerzeniu oferty firmy lub wejściu na nowe rynki w celu zmniejszenia ryzyka i zwiększenia stabilności.

Opracowanie i wdrożenie skutecznej strategii jest kluczowe dla sukcesu firmy. Może ona pomóc firmie osiągnąć jej cele i pozostać konkurencyjną na swoim rynku.

Dlaczego warto?

Przedstawienie swojej misji i wizji może pomóc w zjednoczeniu pracowników i interesariuszy wokół wspólnego celu. Kiedy wszyscy rozumieją ogólne wartości i plany firmy oraz to, w jaki sposób ich rola przyczynia się do ich osiągnięcia, istnieje większe prawdopodobieństwo, że będą zmotywowani i zaangażowani w swoją pracę. Może to prowadzić do poprawy wyników i produktywności, a także większego zaangażowania w sukces firmy.

Zobacz również:  Koszty zatrudnienia freelancera i pracownika wewnętrznego

Jasna wizja i misja mogą pomóc w przyciągnięciu i zatrzymaniu największych talentów. Kiedy kandydaci do pracy widzą, że firma pracuje nad czymś znaczącym i ma silne poczucie konkretnego kierunku, są bardziej skłonni zainteresować się dołączeniem do organizacji. Co więcej, pracownicy, którzy czują, że pracują nad czymś w co wierzą, są bardziej skłonni do pozostania w firmie w dłuższym okresie czasu.

Dobrze sformułowana wizja i misja mogą pomóc w ustaleniu reputacji i marki firmy na rynku. Dzieląc się swoimi wartościami i celami, firma może odróżnić się od konkurencji i przyciągnąć klientów i partnerów, którzy podzielają jej cele i ideały.

Wreszcie, wspólna wizja i misja mogą również pomóc firmie przetrwać trudne czasy. W okresach kryzysu lub niepewności, jasne poczucie kierunku może pomóc w podejmowaniu decyzji i zapewnić poczucie stabilności i ciągłości dla pracowników, klientów i innych interesariuszy.

Należy jednak pamiętać, że samo posiadanie wizji i misji nie wystarczy. Firma powinna dążyć do jej urzeczywistnienia oraz komunikować postępy pracownikom i interesariuszom, a ciągłe osiąganie celów pomoże zbudować zaufanie i wiarygodność.

W jaki sposób przedstawić misję i wizję firmy?

Istnieje wiele sposobów, w jaki firma może przedstawić swoją wizję i misję na swojej stronie internetowej. Oto kilka popularnych podejść:

 • Dedykowana strona: Wiele firm ma dedykowaną podstronę na swojej stronie internetowej, która wyjaśnia ich wizję i misję. ,Może zawierać krótki przegląd celu i wartości firmy, a także jej długoterminowe cele i aspiracje.
 • Sekcja O nas: Wiele stron internetowych posiada sekcję “O nas”, która zawiera informacje o firmie, jej historii oraz misji i wizji. Może również zawierać informacje o produktach lub usługach firmy, a także o jej przywództwie i wartościach, które wyznaje.
 • W stopce: Niektóre firmy umieszczają swoją misję i wizję w stopce swojej witryny, wraz z innymi ważnymi informacjami, takimi jak dane kontaktowe. Może to być dobry sposób, aby informacje te były łatwo dostępne dla odwiedzających.
 • W nagłówku: Niektóre strony internetowe zawierają baner lub nagłówek na górze strony, który zawiera misję i wizję firmy. Może to być dobry sposób na zwrócenie uwagi na cel i wartości firmy oraz uczynienie ich widoczną częścią strony.

Należy pamiętać, że prezentacja misji i wizji powinna być jasna i zwięzła, a także łatwo zrozumiała dla odwiedzających stronę. Użyty język powinien być odpowiedni dla odbiorców firmy i powinien odzwierciedlać markę i wartości firmy.


Jeżeli planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu lub całego zespołu E-commerce to zapraszamy do kontaktu  – kontakt@digitalx.pl. Pomożemy Ci określić profil pracownika, którego potrzebujesz, zakres jego obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.

Notojob.com 🚀 Praca w e-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany eCommerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej