Misja, wizja i strategia firmy

Misja i wizja to dwa kluczowe elementy celu i kierunku działania firmy. 

Czego dowiesz się z artykułu? 

 • Misja firmy
 • Wizja firmy
 • Strategia firmy
 • Dlaczego warto?
 • W jaki sposób przedstawić misję i wizję firmy? 

Misja firmy

Misja firmy to powód jej istnienia lub cel, który napędza jej działania. Określa, co firma robi i dlaczego tak postępuje. 

Deklaracja misji firmy powinna odpowiadać na następujące pytania:

 • Czym zajmuje się firma?
 • Jak to robi?
 • Dlaczego to robi?

Przykładem opisu misji firmy może być Google, który przedstawia ją następująco: 

“Misją Google jest uporządkowanie światowych zasobów informacji, tak by były powszechnie dostępne i użyteczne.

Dla LPP cel napędzający do działania to: 

“Pomagamy naszym klientom w wyrażaniu emocji i spełnianiu marzeń poprzez ich wygląd.”

Wizja firmy

Wizja firmy jest jej długoterminowym celem lub aspiracją. To kierunek, w który zmierza firma. Powinna być ambitna, inspirująca i wybiegająca w przyszłość, a także odzwierciedlać wartości i cel firmy.

Deklaracja wizji firmy powinna odpowiadać na następujące pytania:

 • Co firma chce osiągnąć w długim okresie?
 • Jak planuje to osiągnąć?

Na przykład, wizją firmy może być stanie się wiodącym dostawcą opieki zdrowotnej w regionie, znanym z doskonałych usług i innowacyjnego podejścia do świadczenia opieki zdrowotnej. Ta wizja opisuje, co firma ma nadzieję osiągnąć (stać się wiodącym dostawcą usług medycznych w regionie) i jak planuje to zrobić (oferując doskonałe usługi i innowacyjne podejście).

Inne przykłady odzwierciedlające wizję firmy:

LPP

“Pasja napędza nasze działanie sprawiając, że stajemy się najlepszą firmą odzieżową na świecie.” 

Grupa Żywiec

Być najbardziej cenioną firmą piwowarską w Polsce, z dumą budowaną na unikalnym dziedzictwie.” 

Strategia firmy

Strategia firmy to plan działania mający na celu osiągnięcie konkretnego celu lub zestawu celów. Jest to plan wysokiego poziomu, który określa, w jaki sposób firma będzie dążyła do osiągnięcia swojej misji i wizji. Strategia firmy może przybierać różne formy i mogą na nią wpływać różne czynniki, takie jak branża, rynek czy zasoby.

ZOBACZ  Koszty zatrudnienia freelancera i pracownika wewnętrznego

Istnieje wiele różnych rodzajów strategii, które firma może wykorzystać do osiągnięcia swoich celów. Do niektórych popularnych rodzajów strategii należą:

 • Strategie oparte na rynku – skupiają się na budowaniu silnej obecności na określonym rynku lub segmencie rynku
 • Strategie oparte na produktach – koncentrują się na rozwoju i promocji konkretnego produktu lub linii produktów
 • Strategie oparte na geografii – obejmują rozszerzenie działalności na nowe rynki geograficzne lub regiony
 • Strategie dywersyfikacji – polegają na rozszerzeniu oferty firmy lub wejściu na nowe rynki w celu zmniejszenia ryzyka i zwiększenia stabilności.

Opracowanie i wdrożenie skutecznej strategii jest kluczowe dla sukcesu firmy. Może ona pomóc firmie osiągnąć jej cele i pozostać konkurencyjną na swoim rynku.

Dlaczego warto?

Przedstawienie swojej misji i wizji może pomóc w zjednoczeniu pracowników i interesariuszy wokół wspólnego celu. Kiedy wszyscy rozumieją ogólne wartości i plany firmy oraz to, w jaki sposób ich rola przyczynia się do ich osiągnięcia, istnieje większe prawdopodobieństwo, że będą zmotywowani i zaangażowani w swoją pracę. Może to prowadzić do poprawy wyników i produktywności, a także większego zaangażowania w sukces firmy.

Jasna wizja i misja mogą pomóc w przyciągnięciu i zatrzymaniu największych talentów. Kiedy kandydaci do pracy widzą, że firma pracuje nad czymś znaczącym i ma silne poczucie konkretnego kierunku, są bardziej skłonni zainteresować się dołączeniem do organizacji. Co więcej, pracownicy, którzy czują, że pracują nad czymś w co wierzą, są bardziej skłonni do pozostania w firmie w dłuższym okresie czasu.

Dobrze sformułowana wizja i misja mogą pomóc w ustaleniu reputacji i marki firmy na rynku. Dzieląc się swoimi wartościami i celami, firma może odróżnić się od konkurencji i przyciągnąć klientów i partnerów, którzy podzielają jej cele i ideały.

Wreszcie, wspólna wizja i misja mogą również pomóc firmie przetrwać trudne czasy. W okresach kryzysu lub niepewności, jasne poczucie kierunku może pomóc w podejmowaniu decyzji i zapewnić poczucie stabilności i ciągłości dla pracowników, klientów i innych interesariuszy.

ZOBACZ  Rynek pracy w czasach pandemii

Należy jednak pamiętać, że samo posiadanie wizji i misji nie wystarczy. Firma powinna dążyć do jej urzeczywistnienia oraz komunikować postępy pracownikom i interesariuszom, a ciągłe osiąganie celów pomoże zbudować zaufanie i wiarygodność.

W jaki sposób przedstawić misję i wizję firmy?

Istnieje wiele sposobów, w jaki firma może przedstawić swoją wizję i misję na swojej stronie internetowej. Oto kilka popularnych podejść:

 • Dedykowana strona: Wiele firm ma dedykowaną podstronę na swojej stronie internetowej, która wyjaśnia ich wizję i misję. ,Może zawierać krótki przegląd celu i wartości firmy, a także jej długoterminowe cele i aspiracje.
 • Sekcja O nas: Wiele stron internetowych posiada sekcję “O nas”, która zawiera informacje o firmie, jej historii oraz misji i wizji. Może również zawierać informacje o produktach lub usługach firmy, a także o jej przywództwie i wartościach, które wyznaje.
 • W stopce: Niektóre firmy umieszczają swoją misję i wizję w stopce swojej witryny, wraz z innymi ważnymi informacjami, takimi jak dane kontaktowe. Może to być dobry sposób, aby informacje te były łatwo dostępne dla odwiedzających.
 • W nagłówku: Niektóre strony internetowe zawierają baner lub nagłówek na górze strony, który zawiera misję i wizję firmy. Może to być dobry sposób na zwrócenie uwagi na cel i wartości firmy oraz uczynienie ich widoczną częścią strony.

Należy pamiętać, że prezentacja misji i wizji powinna być jasna i zwięzła, a także łatwo zrozumiała dla odwiedzających stronę. Użyty język powinien być odpowiedni dla odbiorców firmy i powinien odzwierciedlać markę i wartości firmy.


Jeżeli planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu lub całego zespołu E-commerce to zapraszamy do kontaktu  – [email protected]. Pomożemy Ci określić profil pracownika, którego potrzebujesz, zakres jego obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.