Zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że każda firma, aby wejść na ścieżkę rozwoju potrzebuje kapitału ludzkiego. Dziś proces rekrutacji jest zadaniem dość karkołomnym w świetle tego, że coraz częściej spływają sygnały o kłopotach na rynku pracy. W przestrzeni publicznej funkcjonują fundacje, które nakłaniają do zatrudniania osób niepełnosprawnych wskazując na plusy i wartości, jakie wnoszą tacy ludzie do organizacji.

Zazwyczaj zatrudnienie niepełnosprawnego to pożytek dla obydwu stron układu. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jest zabiegiem wysoce empatycznym. Dajemy osobie niepełnosprawnej możliwości wykazania się i spożytkowania swoich walorów. Stwarzamy dla niej szansę na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. Przyjęcie osoby niepełnosprawnej w szeregi pracowników to także istotna sprawa dla pracodawców, albowiem z pewnością zostanie ten fakt doceniony. Następnym plusem dla przedsiębiorców jest to, iż mają oni prawo do podjęcia starań ukierunkowanych na dofinansowanie wynagrodzenia dla takiej osoby. Z racji wspomnianego dofinansowania wydaje się, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych powinno najbardziej absorbować właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

Rekrutuj efektywniej

Rekrutacja w E-commerce & Sprzedaży i marketingu. Rekrutujemy i doradzamy. Szczegółowy profil Kandydata ze wskazaniem indywidualnie dopasowanych KPI. Pracownicy, którzy dostarczą Twojej firmie wymiernych rezultatów. Weryfikujemy Kandydatów merytorycznie i osobowościowo. Udzielamy gwarancji na Kandydatów.

Umów rozmowę z Digitalx

Na uwagę zasługuje także to, że osoby niepełnosprawne bardzo często mają „zmiękczający” wpływ na pozostałą część załogi czyniąc relacje weń panujące cieplejszymi, a w ostateczności zwiększa się wydajność i efektywność grupy. Niewątpliwie posiadanie w swoich szeregach niepełnosprawnych przynosi sporo korzyści dla pracodawcy. Dzięki temu kreujemy i pokazujemy na zewnątrz wartości takie jak równość i solidarność, które to stanowią fundament naszej firmy. Kolejnym pozytywnym wydźwiękiem, jaki płynie z zatrudniania takich osób jest fakt posiadania kompetentnych, zmotywowanych, oddanych i lojalnych pracowników co ewidentnie jest cechą tych osób. To najlepsze świadectwo, dlaczego warto dawać angaż osobom z niepełnosprawnością.

Przeczytaj:  Jak zaprojektować użyteczną stronę 404: 5 przykładów dobrze zrobionych stron

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością znalazło jak dotąd uregulowanie w kilku aktach prawnych. Jeden z pierwszych tj. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych stanowi gwarancję dla niepełnosprawnych do zatrudnienia na rynku pracy biorąc pod uwagę ich kwalifikacje i wykształcenie.

Na coraz większą skalę spotyka się osoby niepełnosprawne z wyższym wykształceniem, sukcesywnie podnoszące własne kwalifikacje. Doprawdy warto dla dobra ogółu niszczyć obciążające mity i starać się konstruować przedsiębiorstwo sprzyjające społecznie. Aby takie działania stały się chlebem powszednim prowadzone są kampanie ukierunkowane na edukowanie pracodawców aspekcie możliwości i korzyści wypływających z zatrudnienia niepełnosprawnych na rynku pracy. W ich trakcie przekonuje się, że trzeba wręcz dawać pracę osobie z niepełnosprawnością, albowiem stanowi to dla niej swoistą formę rehabilitacji społecznej.

Ponadto dzięki temu przyczyniamy się do uzyskania przez nie możliwości zarobkowania, a co za tym idzie domowe budżety zostają w znacznym stopniu odciążone. Poza tym osoba zatrudniająca niepełnosprawnych kreuje swój wizerunek pracodawcy odpowiedzialnego, albowiem nie należy zapominać, że konsultacje lekarskie, medykamenty czy rehabilitacja, to dość spore wydatki. Podsumowanie przybierze formę krótkiego apelu, mianowicie obalajmy mity i stereotypy, które zasługują na potępienie i wydają się nie do pomyślenia w XXI wieku. Zmierzajmy ku otwartości, integracji i nie zapominajmy, że karma wraca.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej