Koszty zatrudnienia freelancera i pracownika wewnętrznego

Każdy pracodawca planujący rozwój swojej firmy staje w pewnym momencie przed dylematem: pracownik wewnętrzny czy freelancer? W poniższym wpisie analizujemy, z jakimi kosztami musi się on liczyć w przypadku każdego z rozwiązań. 

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika wewnętrznego?

W sytuacji, w której pracodawca podpisuje z pracownikiem umowę o pracę, jest on zobowiązany nie tylko do przekazywania wynagrodzenia brutto (minimalnie wynosi ono aktualnie 3010 zł brutto), lecz również do odprowadzania za niego składek ZUS. Ich wysokość w 2022 roku prezentuje się
następująco:
Ubezpieczenie emerytalne — 9,76%
Składka rentowa — 6,50%
Fundusz Pracy — 2,45%
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych — 0,1%
Ubezpieczenie wypadkowe — 1,67%
W przypadku umowy zlecenie, koszty ponoszone przez pracodawcę zależą od profilu pracownika.
Dostępne są tutaj następujące rozwiązania:
Umowa zlecenie będąca jedynym źródłem dochodu dla pracownika — w takiej sytuacji pracodawca ponosi dokładnie taki sam koszt zatrudnienia, jak w przypadku umowy o pracę. Jest on zobowiązany zarówno do wypłacania minimalnego wynagrodzenia, jak i pokrywania składek ZUS. Pracownik zatrudniony w innej firmie, który pobiera minimalne wynagrodzenie — jedynym kosztem pracodawcy jest tu wynagrodzenie brutto pracownika.
Student poniżej 26 roku życia — w tym przypadku również jedynym kosztem ponoszonym przez
pracodawcę jest wynagrodzenie brutto pracownika.
A co, jeżeli chodzi o umowę o dzieło? Całkowitym kosztem dla pracodawcy jest tu wynagrodzenie brutto pracownika. Wynika to z tego, iż umowa o dzieło nie podlega oskładkowaniu. W sytuacji, gdy jest ona jedną z umów, jaka została zawarta z pracodawcą, powstaje obowiązek ubezpieczenia z jej tytułu.

Z jakimi kosztami należy się liczyć chcąc zatrudnić freelancera? 

Potrzebujesz wsparcia w rekrutacji e-commerce?

Digitalx weryfikuje i zatrudnia ludzi w obszarze e-commerce & digital. Wykorzystujemy branżowe doświadczenie i wypracowane relacje. Zapomnij o przedłużających się procesach, niepotrzebnych kosztach i niedopasowanych kandydatach.

Zapraszamy do kontaktu

Pracodawcy nie zawsze potrzebują etatowych pracowników. Powtarzalne prace czy pojedyncze zadania mogą oni z powodzeniem zlecać freelancerom, czyli zewnętrznym współpracownikom. Przedsiębiorca podejmujący współpracę z osobą samozatrudnioną nie odprowadza żadnych składek. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy. Spora część freelancerów wystawa za świadczone przez siebie usługi faktury VAT. Pracodawca może wówczas odliczyć od swojego należnego podatku VAT wartość podatku naliczonego przez samozatrudnionego. Wypłacane mu wynagrodzenie przy identycznej kwocie jak w przypadku umowy o pracę generuje dla przedsiębiorcy koszty niższe o około 18%. Oczywiście nie wszyscy freelancerzy prowadzą działalność gospodarczą. W takiej sytuacji, podstawą współpracy z nimi jest umowa o dzieło lub zlecenia. W przypadku pierwszej z nich, przedmiotem której jest stworzenie autorskiego dzieła, pracodawca jest zobowiązany do przygotowania umowy, zarejestrowania jej w ZUS, odprowadzenia zaliczki na podatek w imieniu freelancera oraz wysyłki PIT. Z umową o dzieło nie wiążą się żadne dodatkowe koszty, a to ze względu na to, iż nie jest ona oskładkowana. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku umowy zlecenia, która zakłada pracę w określonych godzinach; podstawą wynagrodzenia jest tu nie osiągnięty efekt, lecz przepracowany czas. Pracodawca jest zobowiązany do uiszczenia składek na ubezpieczenie ZUS, odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia freelancera i wysyłki PIT. Warto wspomnieć tutaj także o tym, że freelancer nie otrzymuje premii, dodatków za nadgodziny, odprawy w sytuacji zerwania współpracy czy płatnego urlopu wypoczynkowego. W przypadku wyrządzenia szkody, pracodawca może go obarczyć większymi kosztami niż ma to miejsce w przypadku umowy o pracę.  Co więcej, nie musi on uiszczać świadczeń socjalnych, jako że nie przysługują one freelancerom. W znaczącej części przypadków, pracodawca nie ponosi także kosztów wykonywania pracy przez wolnych strzelców. Wynika to z tego, że najczęściej wykonują oni pracę w domu lub wynajmowanych przez siebie biurach coworkingowych.

Zobacz również:  Specjalista ds. wynagrodzeń - kto to? Zakres obowiązków na stanowisku Specjalisty ds. płac

Jeżeli planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu lub całego zespołu E-commerce to zapraszamy do kontaktu kontakt@digitalx.pl.  –  Pomożemy Ci określić profil pracownika, którego potrzebujesz, zakres jego obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata

Notojob.com 🚀 Praca w e-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany eCommerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej