Co powinien zawierać brief marketingowy?

Brief marketingowy to dokument, który przedstawia kluczowe elementy kampanii marketingowej, w tym grupę docelową, główne cele, przekaz i budżet. Służy on jako mapa dla kampanii. 

Z artykułu dowiesz się o: 

 1. Elementy briefu marketingowego 
 2. Główne błędy przy tworzeniu briefu marketingowego 
 3. Dlaczego jest tak istotny?
 4. Podsumowanie 

Elementy briefu marketingowego 

Rekrutuj efektywniej

Rekrutacja w E-commerce & Sprzedaży i marketingu. Rekrutujemy i doradzamy. Szczegółowy profil Kandydata ze wskazaniem indywidualnie dopasowanych KPI. Pracownicy, którzy dostarczą Twojej firmie wymiernych rezultatów. Weryfikujemy Kandydatów merytorycznie i osobowościowo. Udzielamy gwarancji na Kandydatów.

Umów rozmowę z Digitalx

Brief marketingowy zawiera zazwyczaj następujące elementy:

 • Przegląd: Krótkie podsumowanie kampanii i jej celów. Zawiera opis projektu – produktu czy usługi, którą oferuje firma. 
 • Docelowa grupa odbiorców: Jasny i szczegółowy opis grupy docelowej, w tym dane demograficzne, psychograficzne i wzorce zachowań.
 • Cele: Konkretne, mierzalne i osiągalne cele kampanii, takie jak zwiększenie świadomości marki lub napędzenie sprzedaży.
 • Kluczowe komunikaty: Główny komunikat lub komunikaty, które kampania przekaże docelowym odbiorcom.
 • Unikalna propozycja sprzedaży (USP): Unikalna korzyść lub wartość, którą kampania oferuje docelowym odbiorcom.
 • Pozycjonowanie: Jak kampania będzie pozycjonować produkt lub usługę na rynku i dla docelowych odbiorców.
 • Budżet i harmonogram: Szacunkowy budżet kampanii i szczegółowy harmonogram jej realizacji.
 • Metryki: Jak będzie mierzony sukces kampanii?
 • Dane pomocnicze lub badania: Wszelkie dane lub badania, które wspierają cele kampanii, grupę docelową i kluczowe komunikaty.
 • Kreatywny kierunek: Ogólny pomysł na styl wizualny, słowny lub pisemny, który zostanie wykorzystany w kampanii.

Brief może się różnić w zależności od konkretnej kampanii i organizacji go tworzącej.

Główne błędy przy tworzeniu briefu marketingowego 

Tworząc brief marketingowy warto na spokojnie przejrzeć go pod kątem jego braków – lub elementów, których nie rozwinęliśmy odpowiednio szczegółowo. 

Jakie błędy popełniane są najczęściej? 

 • Niewystarczający research – brief powinien zawierać badania na temat grupy docelowej, konkurencji i trendów w branży.
 • Zbyt duże skupienie na taktyce, a nie na strategii – powinien nakreślać ogólną strategię kampanii, a nie tylko wymieniać taktyki do wykorzystania.
 • Brak dopasowania do ogólnych celów biznesowych – powinien być zgodny z ogólnymi celami i zadaniami firmy.
 • Zbyt duża ilość wątków/celów – wymieniony w briefie cel powinien być jasny i sprecyzowany. 
 • Brak szczegółów – nadmierna ilość szczegółów nie jest dobrym rozwiązaniem, ale zbyt duża “ogólność” także nie jest dobrym pomysłem – tworząc brief marketingowy trzeba znaleźć złoty środek. 
Przeczytaj:  Anchor text w SEO

Dlaczego jest tak istotny? 

Brief marketingowy ma duże znaczenie, ponieważ służy jako mapa dla całej kampanii. Zapewnia, że jest ona realizowana w spójny i skuteczny sposób dostosowany do ogólnych celów i zadań organizacji.

Dobrze napisany brief marketingowy ułatwia również współpracę i komunikację między różnymi zespołami zaangażowanymi w kampanię, takimi jak zespoły kreatywne, medialne i PR. Może on również służyć jako dokument dla kierownictwa lub innych interesariuszy do przeglądu i zatwierdzenia przed rozpoczęciem kampanii.

Dodatkowo, za jego pomocą kampania jest dostosowana do grupy docelowej, poprzez umożliwienie jasnego zrozumienia potrzeb grupy docelowej i wzorców zachowań. Jej przekaz będzie współbrzmiał z konsumentami i skutecznie rozwiąże ich problemy.

Wreszcie, poprzez włączenie metryki sukcesu, brief pomaga śledzić wydajność kampanii i dostosować go w razie potrzeby, aby osiągnąć pożądane wyniki.

Podsumowanie 

Brief marketingowy jest kluczowym narzędziem, które pomaga organizacjom skutecznie planować, realizować i mierzyć sukces kampanii marketingowych.

Należy pamiętać, że w miarę postępu kampanii brief powinien być aktualizowany i przeglądany, aby upewnić się, że jest on nadal zgodny z jej celami i że są one realizowane w odpowiedni sposób.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej