Rynek reklamy programatycznej w Polsce i na Świecie [ang. Programmatic Advertising]

Styczeń 19, 2024 – W dzisiejszym dynamicznym świecie marketingu i reklamy, zrozumienie globalnych trendów oraz lokalnych aspektów rynku staje się kluczowym elementem strategii biznesowej. Warto zastanowić się nad pytaniem: Jak ewoluują krajobrazy reklamowe na świecie i w Polsce? Przed nami podróż przez liczby, prognozy i specyfikę branży, zanurzając się w świat reklamy programatycznej – obszaru, który zdobywa coraz większą popularność. Odkryjmy więc, jak kształtuje się obecnie ta dynamiczna scena i jakie możliwości przynosi dla profesjonalistów branży marketingowej. 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jaka jest wartość rynku reklamy na Świecie i w Polsce? Jakie są  jego prognozy?
 • Jaki udział mają poszczególne segmenty globalnie i w Polsce?
 • Jaka jest wielkość rynku samej reklamy programatycznej w Polsce i na świecie?
 • Czym dokładnie jest reklama programatyczna [ang. programmatic advertising]? 
 • Jakie są najpopularniejsze platformy do reklamy programatycznej?
 • Jak wygląda profil Programmatic Specialist?
Rynek reklamy na świecie

Rekrutuj efektywniej

Rekrutacja w E-commerce & Sprzedaży i marketingu. Rekrutujemy i doradzamy. Szczegółowy profil Kandydata ze wskazaniem indywidualnie dopasowanych KPI. Pracownicy, którzy dostarczą Twojej firmie wymiernych rezultatów. Weryfikujemy Kandydatów merytorycznie i osobowościowo. Udzielamy gwarancji na Kandydatów.

Umów rozmowę z Digitalx

Zacznijmy od spojrzenia z perspektywy globalnej. Jak wygląda rynek reklamy na świecie? Jakie są jego prognozy na najbliższe lata? W dalszej części tekstu przejdźmy już na bardziej szczegółowych rozważań.

Według Statista, na zakończenie roku 2023 światowy rynek reklamowy utrzymuje tempo wzrostu na poziomie 5,8% rocznie, pomimo inflacji, wysokich stóp procentowych, ospałej gospodarki Chin i utrzymujących się skutków pandemii. Chociaż nominalny wzrost nieco zwolni w 2024 roku, pięcioletnie prognozy pozostają obiecujące, zwłaszcza dla mediów handlowych i reklamy zewnętrznej cyfrowej, które są gotowe do agresywnego rozwoju.

Poniżej prognoza rynku reklamy globalnie na najbliższe lata.

Wydatki na reklamę na rynku reklamowym szacuje się na ~ 1 tryliona dolarów amerykańskich w 2024 roku. Największym segmentem rynku jest reklama telewizyjna i wideo, której wartość rynkowa wyniesie 339,70 miliarda dolarów amerykańskich w 2024 roku. W porównaniu globalnym, najwięcej wydatków na reklamę generowane będzie w Stanach Zjednoczonych, gdzie prognozowane są wydatki na poziomie 420 miliardów dolarów amerykańskich w 2024 roku. 

W ramach rynku reklamowego, aż 78% całkowitych wydatków na reklamę generowane będzie cyfrowo w 2028 roku. Średnie wydatki na reklamę na jednego mieszkańca w segmencie reklamy w aplikacjach szacuje się na 45,48 dolarów amerykańskich w 2024 roku. Co więcej, aż 81% całkowitego przychodu z reklamy cyfrowej na rynku reklamowym będzie generowane poprzez reklamę programatyczną w 2028 roku.

Jak wygląda rynek reklamy Programmatic w ujęciu globalnym?

Według najnowszych szacunków Statista, reklama sprzedawana programatycznie była warta 418 miliardów dolarów amerykańskich w 2021 roku. W 2024 roku powinna osiągnąć wartość 616 mld dolarów amerykańskich. Oznacza, to, iż 56% wszystkich reklam Marketerzy zakupią w sposób zautomatyzowany.  Statista przewiduje, że ta liczba wzrośnie do 725 miliardów dolarów amerykańskich do 2026 roku.

Reklama programatyczna odnosi się do zautomatyzowanego kupowania i sprzedawania przestrzeni reklamowej w środowisku cyfrowym. W przeciwieństwie do reklamy manualnej, opartej na interakcji i negocjacjach między wydawcami a marketerami, zakup reklam programatycznych wykorzystuje technologię do nabycia przestrzeni na wyświetlaczu cyfrowym. To podejście oparte na danych pomaga usprawnić i przyspieszyć procesy zakupu reklam, zapewniając efektywność kampanii, co tłumaczy, dlaczego programatyczna reklama stała się jednym z najbardziej niezbędnych narzędzi marketingu cyfrowego na świecie.

Największe rynki reklam programatycznych na świecie

Stany Zjednoczone i Kanada stanowiły największy światowy rynek reklam programatycznych w 2021 roku. Oba kraje razem odpowiadały za ponad 40 procent światowych inwestycji w reklamy programatyczne w tym roku, podczas gdy reklamodawcy w Azji zajmowali około jednej trzeciej tego rynku. Tymczasem automatyzacja zakupu reklam zdobywa także popularność w Europie. Na podstawie najnowszych danych wartość rynku reklam programatycznych w Europie podwoiła się od 2017 roku, a wydatki mają osiągnąć pułap 100 miliardów dolarów do 2024 roku.

Statista Programmatic Ads forecast – worldwide

Programmatic wbrew obiegowemu przekonaniu to nie tylko wydatki na telewizję czy reklamę cyfrową. Poniżej kilka ciekawych faktów z USA największego rynku reklamowego na świecie.

Reklama programatyczna według firmy Emarketer będzie stanowić ponad 10% wydatków na reklamę Out-of-Home (OOH) w Stanach Zjednoczonych oraz ponad 30% wydatków na reklamę cyfrową OOH w 2025 roku, zgodnie z naszymi prognozami. W ramach tej kategorii największy udział (41%) przypada na bilbordy, a następnie ekrany i telewizory (24%), według danych Place Exchange.

W związku z wycofywaniem plików cookie stron trzecich, reklama programatyczna musi polegać na alternatywnych rozwiązaniach danych. Reklamodawcy i wydawcy na całym świecie, uważają aktywacje własnych danych pierwszej strony, za najbardziej obiecujące jako zastępstwo plików cookie, zgodnie z informacjami od DoubleVerify. W Stanach Zjednoczonych wydatki na rozwiązania tożsamościowe i usługi rosną, przekraczając 10 miliardów dolarów w tym roku, zgodnie z naszymi prognozami.

Rynek reklamy w Polsce 

Do opisania tego zagadnienia wykorzystałem raport przygotowany przez PWC Raport_PwC_Perspektywy_rozwoju_branzy_rozrywki_i_mediow_w_Polsce_2023-2027. Poniżej przedstawiam kluczowe liczby. 

Jak możemy przeczytać w raporcie, na rynku obserwuje się zmieniające się upodobania użytkowników, a wpływ inflacji na wydatki w sektorze mediów i rozrywki staje się coraz bardziej widoczny. Prognozy na rok 2023 wskazują na wzrost światowych przychodów o 4,5%. Istnieje wiele czynników hamujących ten wzrost, z których kluczowe to obciążenia konsumentów skutkami inflacji, utrzymujące się skutki pandemii oraz niepewność związana z sytuacją wojenną na Ukrainie i niestabilną sytuacją geopolityczną.

W odpowiedzi na te wyzwania, firmy są zmuszone poszukiwać nowych sposobów stymulowania wzrostu i zdobywania konkurencyjnych przewag. Trendy obejmują powszechne zastosowanie sztucznej inteligencji i korzystanie z rozwiązań chmurowych.

W miarę wzrostu handlu elektronicznego i czasu spędzanego na platformach cyfrowych, firmy zwiększają wydatki w tych obszarach, co umożliwia im skuteczniejsze dotarcie do konsumentów już na etapie podejmowania decyzji zakupowych. W Polsce, mimo spowolnienia tempa rozwoju branży mediów i rozrywki, nadal utrzymuje się ono na wyższym poziomie niż średnia światowa.

Warto zauważyć, że w Polsce najszybciej rozwijającymi się segmentami rynku są reklama internetowa (8,6% w Polsce w porównaniu do 6,5% światowego), dostęp do internetu (5,8% w Polsce w porównaniu do 4% światowego) oraz telewizja i wideo. W Polsce ten ostatni segment rośnie o 1,6%, podczas gdy światowy odnotowuje spadek o 0,3%. Natomiast segment gazet, czasopism i książek w Polsce zanotował spadek o 0,4%, co jest wolniejszym tempem niż na skalę światową (1,1%).

 

 

Uzupełniam obraz rynku reklamy o poniższy wykres pokazujący udział poszczególnych typów reklamy zakomunikowany przez Publicis Groupe. Na dzień tworzenia artykułu mamy dane za okres 01 – 03 kwartał 2023 roku.

źródło: Publicis Groupe

Komentarz do powyższych wykresów eksperta Publicis Groupe z artykułu na łamach cmoinsider.pl

W rezultacie zróżnicowanej dynamiki zmian w poszczególnych klasach mediów, zmienia się również ich udział w rynku. Od czasu, gdy internet wyprzedził telewizję w 2021 roku, obserwujemy wzmacnianie tego trendu co kwartał. Udziały internetu w mieszaninie mediów wzrosły z 44,3% do 44,8%, podczas gdy udziały telewizji spadły z 39,7% do 38,8%. Jednak nie tylko udziały internetu rosną. Udział radia nadal wzrasta. Ponadto, dzięki udanemu trzeciemu kwartałowi, reklama zewnętrzna poprawiła swoją pozycję.

Po trzech kwartałach udział reklamy zewnętrznej wyniósł 5,4%, co było o 0,2 punktu procentowego więcej, w porównaniu do tego samego okresu zeszłego roku. Kino nadal umacnia swoją pozycję, zwiększając swój udział z 1,2% do 1,4%. Udział gazet pozostał na tym samym poziomie, podczas gdy udział czasopism zmniejszył się z 1,5% do 1,4%.

Reklama cyfrowa w Polsce

Na bazie raportu PWS widzimy, iż reklama display w sieci przygotowuje się do wyjątkowego wzrostu, przewidując skok z 4,1 mld PLN do imponujących 6,7 mld PLN. Średnia stopa wzrostu na poziomie 11,2% potwierdza, że treści wideo, zwłaszcza na platformach społecznościowych, są kluczowym czynnikiem napędzającym rozwój reklamy internetowej nie tylko w Polsce, ale i na skalę globalną.

Jeśli chodzi o reklamę w wyszukiwarkach internetowych, oczekuje się stałego wzrostu o 5,4% CAGR, pomimo wyzwań związanych z sztuczną inteligencją. Przychody prognozuje się, że wzrosną z 2,9 mld PLN do 3,9 mld PLN w latach 2022-2027.

Wzrastające znaczenie urządzeń mobilnych w kontekście reklamy w wyszukiwarkach wpływa bezpośrednio na wzrost przychodów w tym obszarze. Konsumentom zależy coraz bardziej na wyszukiwaniu treści poza domem, co sprawia, że płatne wyszukiwania stają się kluczowym elementem strategii promocji treści i aplikacji mobilnych.

W warunkach niepewności gospodarczej i rosnących kosztów związanych z inflacją, marki poszukują większego zwrotu z inwestycji. Płatne kampanie wyszukiwania w witrynach i aplikacjach sprzedawców detalicznych, łatwo powiązywalne z zakupami, zyskują na znaczeniu, generując większe przychody z reklam.

 

źródło danych: Publicis Groupe artykuł na łamach cmoinsider.pl

Polski rynek reklamy internetowej rozwija się najszybciej w całej Europie Środkowo-Wschodniej, a przychody z tej dziedziny są największe w regionie. W roku 2022 całkowite przychody na polskim rynku reklamy internetowej osiągnęły 7,0 miliarda PLN, prognozując wzrost o 8,6% CAGR, co pozwoli na osiągnięcie 10,6 miliarda PLN do roku 2027.

Najbardziej dynamiczny udział w rynku ma sektor reklamy mobilnej, generując 58,2% ogólnych przychodów reklamowych w 2022 roku. Przychody z reklamy w mobilnym Internecie w Polsce wyniosły 4,11 miliona PLN w 2022 roku, prognozując wzrost o 10,5% CAGR do 6,7 miliarda PLN do roku 2027. W sektorze reklamy w sieci przewodowej przewiduje się wzrost o 5,7% CAGR, osiągając 3,9 miliona PLN do roku 2027, porównując do 2,9 miliona PLN w 2022 roku.

Najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem będzie mobilne wyświetlanie wideo, prognozując wzrost o 19,4% CAGR. Wideo stanowi popularny format treści, a dane GlobalWebIndex (GWI) wskazują, że 90,2% polskich internautów w wieku od 16 do 64 lat regularnie ogląda wideo online.

W polskim rynku dominują głównie duże firmy technologiczne, zwłaszcza Google i Meta. W obszarze mediów społecznościowych, platformy takie jak Facebook, Facebook Messenger, Instagram i WhatsApp cieszą się największym uznaniem. Rywale, tak jak TikTok, zyskują na popularności, choć YouTube pozostaje wiodącą platformą do udostępniania wideo. Reklamy na tych platformach są skutecznym wsparciem działań marketingowych i stanowią istotne źródło przychodów dla wielu dostawców usług online.

Przeczytaj:  Wpływ person na efektywność content marketingu
Rynek programmatic w Polsce

Wydatki na reklamę programatyczną w Polsce według prognoz Statista, powinny osiągnąć w Polsce poziom 1,41 miliarda dolarów amerykańskich w 2023 roku. Co daje ~ 5,6 miliarda pln. Prognozuje również, że wydatki wzrosną do niemal 1,89 miliarda dolarów amerykańskich do 2026 roku. Polska jest drugim co do wielkości rynkiem programatycznym w Europie Środkowej i Wschodniej. Poniżej wykres pokazujący prognozę na kolejne 3 lata.

Statista Wartość reklamy programmatic w Polsce

Czym jest dokładnie reklama programatyczna [ang. programmatic advertising]?

Programmatic to zautomatyzowany sposób zakupu i sprzedaży przestrzeni reklamowej, oparty na specjalistycznych narzędziach. Jego główną zaletą jest eliminacja konieczności bezpośredniego kontaktu między kupującym a sprzedającym, co sprawia, że cała transakcja odbywa się sprawnie i efektywnie dzięki dedykowanym platformom.

Popularność Programmatic wynika z jego prostoty, szybkości oraz efektywności. Automatyzacja całego procesu pozwala na skuteczne zarządzanie kampaniami reklamowymi, bazując na zdefiniowanych budżetach i celach, bez potrzeby zaangażowania osób z obu stron transakcji.

W kontekście kampanii reklamowych, programatyczny model zakupu przestrzeni reklamowej pełni kluczową rolę w osiąganiu efektywności oraz szerokiego zasięgu. Z jednej strony, umożliwia precyzyjne dotarcie do wybranych grup docelowych w odpowiednim i bezpiecznym kontekście, a z drugiej strony pozwala na skuteczną kontrolę i optymalizację działań za pośrednictwem jednego centralnego panelu.

Należy jednak pamiętać, że korzystanie z tego modelu wymaga głębokiej znajomości różnorodnych narzędzi i technologicznych rozwiązań, a także ogólnej wiedzy z zakresu marketingu, co umożliwia trafną ocenę poszczególnych elementów kampanii reklamowej. Opis jest inspirowany raportem przygotowanym przez IAB Polska. 

Poniżej schemat pokazujący jak działa ten model współpracy.

źródło: Publift

Rozpoczynając od Supply Side Platform (SSP), jest to narzędzie umożliwiające wydawcom automatyczne sprzedawanie przestrzeni reklamowej. Wykorzystywane przez właścicieli mediów, umożliwia sprzedaż reklam display, natywnych, wideo i audio. Ponadto, platforma SSP umożliwia wystawienie powierzchni reklamowej również na nośnikach typu Digital Out-of-Home, czyli reklamie zewnętrznej.

Drugim kluczowym skrótem jest Demand Side Platform (DSP), służące do automatycznego zakupu reklam. Głównymi użytkownikami tych platform są reklamodawcy oraz domy mediowe, które wykorzystują DSP do zakupu przestrzeni reklamowej wystawianej przez SSP. W ramach DSP następuje optymalizacja budżetu, dostosowywanie stawek oraz podejmowanie decyzji dotyczących wartości zakupu konkretnej odsłony czy powierzchni reklamowej.

Warto dokładniej przyjrzeć się różnym modelom zakupu w ramach programmatic:

źródło: raport IAB

Pierwszy z nich, Open Market (Open Auction), był dominującym modelem w początkowej fazie programmatic. W tym modelu decydującym kryterium jest cena, a reklamodawca oferujący najwyższą stawkę wygrywa aukcję, co pozwala mu wyświetlić swoją kreatywną kampanię. Jest to model otwarty, umożliwiający udział każdemu reklamodawcy i wydawcy.

Drugi model, Programmatic Direct, staje się coraz bardziej popularny i dzieli się na trzy rodzaje. Private Marketplace to aukcja, w której uczestniczą tylko zaproszeni przez wydawcę reklamodawcy, co daje większą kontrolę wydawcy nad reklamami na swoich stronach. Prefered Deal to ustalona z góry stawka między kupującym a sprzedającym, bez aukcji, a wydawca udostępnia jednemu wybranemu reklamodawcy pierwszeństwo zakupu powierzchni reklamowej. Programmatic Guaranteed to model, w którym wydawca i reklamodawca ustalają zarówno stawkę, jak i liczbę odsłon, co jest najbardziej zbliżone do tradycyjnej sprzedaży bezpośredniej.

Programmatic doskonale sprawdza się w branży reklamowej, rozszerzając swoje zastosowanie na obszary takie jak reklama radiowa czy outdoorowa. Coraz bardziej realne staje się także włączenie telewizji do tego ekosystemu. Rynek konsekwentnie zmierza w jednym kierunku, a programmatic jest jednomyślnie uznawany przez wydawców, reklamodawców i dostawców technologii jako kluczowa przyszłość branży reklamowej.

Poniższe dane nie należą do najnowszych. Intencją tego artykułu jest edukacja i dostarczenie helicopter view dla żądnych wiedzy Czytelników i Czytelniczek bloga Digitalx. 

Jeśli chodzi o korzystanie z SSP w Polsce, zdecydowanym liderem jest Google Ad Manager, który obsługuje niemal 40% wydawców. Na kolejnych pozycjach znajdują się Criteo (13%) oraz Xandr (12%). Amazon zajmuje ostatnie miejsce, obsługując jedynie 2% wydawców w Polsce.

Wykres z raportu IAB nie należy do najnowszych, niemniej postanowiłem go wykorzystać, aby pokazać poszczególnych rozwiązań.

Raport IAB Polska

Poniżej przykładowa tabela pokazująca porównanie pomiędzy manualnym zakupem reklam a jej zautomatyzowaną odmianą działania.

Efektywność i Precyzja Targetowania: Zakup programmatic wyróżnia się lepszą precyzją targetowania, umożliwiając dokładniejsze dotarcie do grupy docelowej w porównaniu do manualnego zakupu reklamy cyfrowej.

Optymalizacja i Szybkość: Automatyzacja w zakupie programmatic pozwala na natychmiastową optymalizację kampanii w czasie rzeczywistym, co skutkuje bardziej efektywnym wykorzystaniem budżetu w porównaniu do manualnego zarządzania.

Dostęp do Danych: Zakup programmatic oferuje pełny dostęp do obszernych danych o użytkownikach, co umożliwia bardziej zaawansowane strategie personalizacji i lepsze zrozumienie zachowań grupy docelowej.

Koszty i Skalowalność: Pomimo początkowych obaw związanych z kosztami, zakup programmatic zazwyczaj okazuje się bardziej kosztooszczędny, a jednocześnie bardziej skalowalny, umożliwiając obsługę większej liczby kampanii jednocześnie.

Złożoność Kampanii: Zakup programmatic jest bardziej zaawansowany i złożony, co pozwala na elastyczne dostosowywanie strategii kampanii w trakcie jej trwania, w przeciwieństwie do manualnego podejścia, które wymaga stałego nadzoru.

Podsumowując, wybór między manualnym zakupem a programmatic zależy od specyfiki kampanii i preferencji, jednak zakup programmatic zazwyczaj oferuje bardziej efektywne i zaawansowane narzędzia reklamowe.

Jeśli masz apetyt na więcej poniżej film na temat jednego z rozwiązań Demand Side Platform DSV360.

Profil Kandydata na stanowisko PROGRAMMATIC SPECIALIST

Digitalx jest firmą o profilu doradczym i rekrutacyjnym. Poniżej przedstawiamy przykładowy profil Kandydata/ Kandydatki na stanowisko Programmatic Specialist.

Nazwa stanowiska Programmatic Specialist
Nowe stanowisko vs. Replacement Nowe stanowisko
Mapowanie stanowisk Digitalx na etapie pozyskiwania CV testuje różne nazwy stanowisk, tak by uzyskać maksymalnie duże zainteresowanie ofertą, a następnie szczegółowo weryfikować i selektywnie przesuwać do kolejnych etapów CV wybranych kandydatów.

 • Specjalista ds. Programmatic
 • Media Planner
 • Campaign Delivery Manager
 • Programmatic Trader
 • Programmatic Campaign Analyst
 • Programmatic Media Specialist
Mapowanie po firmach W pierwszej kolejności skontaktujemy się z kandydatami z baz talentów Digitalx.

Potencjalnych kandydatów będziemy również pozyskiwać z agencji reklamowych, interaktywnych oraz firm e-commerce.

Zakres odpowiedzialności Do głównych obowiązków kandydata będzie należeć:

 • Opracowywanie i wdrażanie strategii reklamowych realizowanych w modelu Programmatic.
 • Nadzorowanie przebiegu kampanii reklamowych, obejmujące zarządzanie budżetem oraz monitorowanie wyników.
 • Wykorzystywanie platform do obsługi reklam (SSP i DSP) w procesie planowania kampanii.
 • Sprawowanie kontroli nad przydzielonym budżetem.
 • Analizowanie i optymalizowanie kampanii reklamowych.
 • Przygotowywanie szczegółowych raportów dotyczących wyników kampanii oraz prezentowanie istotnych danych z analiz.
 • Tworzenie indywidualnych ofert reklamowych dostosowanych do wymagań domów mediowych i klientów.
 • Budowanie trwałych relacji z klientami i wydawcami w ramach działań reklamowych.
Doświadczenie Kandydata 3+ lat doświadczenia w obszarze programmatic.
Umiejscowienie Kandydata w strukturze firmy Kandydat będzie raportował bezpośrednio do Marketing Managera.

Kandydat nie będzie zarządzał zespołem. Będzie współpracował ze specjalistami SEO oraz SEM.

Kompetencje twarde (“must have”)  Do kompetencji twardych wymaganych na tym stanowisku należą:

 • Znajomość narzędzi programmatic, takich jak: Supply-Side Platform (SSP), Demand-Side Platform (DSP), Data Management Platform (DMP), Ad Exchange.
 • Umiejętność obsługi narzędzi reklamowych, np. Google Adwords, Facebook Ads, remarketing, afiliacje płatne, Adform, DoubleClick. 
 • Znajomość podstawowych pojęć związanych z analizą danych, takich jak wskaźniki efektywności kampanii (KPIs), konwersje, wskaźniki klikalności (CTR).
 • Znajomość narzędzi analitycznych do monitorowania i raportowania wyników kampanii, takich jak Google Analytics czy Adobe Analytics.
 • Umiejętność śledzenia trendów i zmian w branży reklamowej, rozumienie konkurencji i zdolność dostosowywania strategii do zmieniających się warunków rynkowych.
 • Znajomość różnych kanałów reklamowych, w tym social media, display, video, czy search, a także umiejętność dostosowywania strategii do specyfiki każdego z nich.
 • Umiejętność precyzyjnego określania grup docelowych, wykorzystywanie danych do skutecznego targetowania reklam.
 • Znajomość trendów, nowych funkcji oraz innowacji w reklamie Programmatic.
Kompetencje twarde (“nice to have”) Mile widzianymi kompetencjami, wyróżniającymi kandydata będzie:

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Podstawowa umiejętność programowania oraz orientacja w zakresie technologii internetowych.
Kompetencje miękkie Pożądanymi kompetencjami miękkimi wśród kandydatów będą:

 • Ze względu na stałą współpracę z zespołem kreatywnym, analitycznym oraz sprzedażowym, kandydat powinien wykazywać się umiejętnością pracy zespołowej oraz efektywnej komunikacji.
 • Kandydat powinien cechować się wysokimi zdolnościami interpersonalnymi, co jest istotne przy interakcji z klientami, reklamodawcami, wydawcami oraz innymi partnerami biznesowymi.
 • Zdolność do szybkiego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, co jest kluczowe w dynamicznej branży programmatic.
 • Umiejętność efektywnego zarządzania czasem, priorytetowania zadań przy zarządzaniu wieloma kampaniami jednocześnie.
 • Kandydat powinien wykazywać wysoką kreatywność, co jest istotne w opracowywaniu innowacyjnych strategii reklamowych.
 • Osoba ubiegająca się o to stanowisko powinna mieć zdolność analitycznego myślenia oraz skutecznej interpretacji danych. Dodatkowo, ważna jest skuteczna identyfikacja trendów rynkowych, a także podejmowanie decyzji opartych na faktach.
 • Umiejętność skutecznego działania w dynamicznym, szybko zmieniającym się środowisku, co jest związane z koniecznością pracy pod presją.
 • Kandydat powinien cechować się wysoką motywacją i zaangażowaniem, wytrwałością w dążeniu do osiągnięcia celów, a także stałą chęcią doskonalenia się.
Wynagrodzenie 10.000 – 15.000 brutto, UoP/ B2B
Tryb pracy Na tym stanowisku najbardziej pożądane są tryby: hybrydowy oraz zdalny.

Mam nadzieję, że materiał dla Ciebie będzie pomocny. Dzielenie się wiedzą jest wpisane w DNA naszej firmy. Więcej statystyk oraz newsów ze świata digital marketing & ecommerce znajdziesz na naszym profilu firmowym:

O autorze

Adam Chudzik Founder & Senior Advisor Digitalx. Posiada 20 letnie doświadczenie w B2B. Ponad 10 lat w E-commerce B2B & B2C. Doświadczenie w B2B i E-commerce zdobywał w takich firmach jak Lyreco, EMAG (sklep internetowy globalnego funduszu Naspers) oraz Empik. Zarządza zespołami ludzkimi od 18 lat. Ex  Członek Grupy Merytorycznej B2B E-commerce w Izbie Gospodarki Elektronicznej.

 

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.