Co oznacza dobre samopoczucie pracowników i dlaczego jest ważne?

Dobre samopoczucie może odnosić się zarówno do zdrowia psychicznego, jak i fizycznego, ale także do zadowolenia pracownika i zaangażowania. Zdrowe środowisko w pracy jest uzależnione od dobrego samopoczucia pracowników. Dobre samopoczucie pracowników jest gwarancją ich zaangażowania, produktywności i proaktywności.

Czym jest ten dobrostan pracowników?

Dobre samopoczucie definiuje się jako ogólny dobry stan psychiczny, emocjonalny, fizyczny i ekonomiczny pracowników. Wiele czynników ma na to wpływ, a przede wszystkim: relacje z współpracownikami, podejmowane przez nich decyzje, dostęp do narzędzi i zasobów z jakich mogą skorzystać. Również znaczący wpływ mają godziny pracy, wynagrodzenie i bezpieczeństwo.

Potrzebujesz wsparcia w rekrutacji e-commerce?

Digitalx weryfikuje i zatrudnia ludzi w obszarze e-commerce & digital. Wykorzystujemy branżowe doświadczenie i wypracowane relacje. Zapomnij o przedłużających się procesach, niepotrzebnych kosztach i niedopasowanych kandydatach.

Zapraszamy do kontaktu

Wpływy zewnętrzne również mają swoją rolę, kwestie zdrowotne, mieszkaniowe, czy nawet rodzinne. O ile pracodawca nie ma kontroli nad tym co dzieje się poza godzinami pracy, to jednak w ich trakcie powinien wziąć odpowiedzialność za samopoczucie pracownika. 

Dlaczego dobre samopoczucie ma znaczenie?

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiedniego wsparcia i troski. Mimo to, nadal wiele organizacji ma braki w tej kwestii. 

Takie zagadnienia, jak nieludzkie godziny pracy, brak odpoczynku i niesprawiedliwe zarobki – wpływają na wszystkie obszary zdrowia. 

Faktem jest to, że dobre samopoczucie pracowników jest PODSTAWĄ wszystkich organizacji. Mniejszy czy większy przedsiębiorca powinien wykazać proaktywne podejście w tej kwestii i skupić się na tym, ile negatywnych skutków można będzie dzięki temu uniknąć w przyszłości. 

Zalety dobrego samopoczucia pracowników

  • Osiąganie lepszych wyników
  • Rozwijanie lepszych nawyków
  • Zwiększenie produktywności
  • Wyższe morale pracowników
  • Zatrzymanie wartościowych pracowników
  • Zmniejszona liczba zwolnień chorobowych

Jak stworzyć kulturę dobrego samopoczucia?

Powinno się to opierać na unikalnych cechach organizacji i potrzebach pracowników. Można zacząć od zwiększenia promowania kultury dobrego samopoczucia i poprawiania jakości życia każdego z zaangażowanych. 

Zobacz również:  Zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością

Dodatkowo, na pewno dobrym pomysłem będzie wprowadzenie zadań, stworzenie dokumentów, które będą poruszały ważne kwestie, czy pakiet dodatkowych benefitów obejmujących well-being. 

Silna komunikacja i stworzenie strategii jest kluczowe do sukcesu w tym temacie.


Jeżeli planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu lub całego zespołu E-commerce to zapraszamy do kontaktu  – kontakt@digitalx.pl. Pomożemy Ci określić profil pracownika, którego potrzebujesz, zakres jego obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.

Notojob.com 🚀 Praca w e-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany eCommerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej