Program mentoringowy jako skuteczne i wymagające narzędzie rozwoju kompetencji

To, co przyciąga pracowników, tych mniej lub bardziej wykwalifikowanych, poza zarobkami, stabilnością zatrudnienia jest możliwość zawodowego rozwoju.  Dlatego tak ważne jest, aby firma chcąca się liczyć w grze o najwyższe cele, miała dobrze rozwinięty program szkoleniowy. Jednym ze sposobów, o wysokiej skuteczności jest program mentoringowy.

Jeszcze kilka lat temu program mentoringowy był czymś zupełnie nieznanym. Raz, że rzadko gościł w firmach, to dwa organizacje, które decydowały się go wprowadzić same błądziły w procesie jego wdrażania. Testy prowadzono początkowo w zawężonych grupach pracowników. Bardzo często obieraną metodą była tzw. peer mentoringu, która polega na dobraniu pracowników w pary o podobnym doświadczeniu gdzie na przemian pełni się rolę raz mentora, a raz mentee. Po poddaniu analizie okresów pilotażowych stwierdzono, że wystawiono bardzo pozytywne oceny, co szło w parze z bardzo dobrymi ocenami pracowników. Większość osób biorących udział w okresie pilotażowym była otwarta na kolejne tego typu doświadczenia. Jako plusy wskazywano możliwość wchodzenia w relacje pozwalające na dużą otwartość i zaufanie. Powyższe pozytywne doświadczenia związane z peer mentoringiem przyczyniały się do coraz częstszego wprowadzania wewnątrz firmy programów rozwojowych dla osób zatrudnionych w wymiarze mentoringu tradycyjnego.

Potrzebujesz wsparcia w rekrutacji e-commerce?

Digitalx weryfikuje i zatrudnia ludzi w obszarze e-commerce & digital. Wykorzystujemy branżowe doświadczenie i wypracowane relacje. Zapomnij o przedłużających się procesach, niepotrzebnych kosztach i niedopasowanych kandydatach.

Zapraszamy do kontaktu

W początkowym okresie programy monitoringowe były zazwyczaj skierowane do pracowników wyróżniających się na tle pozostałych, koncentrowano się głównie na rozwoju czy podniesieniu kompetencji liderów, menedżerów. Z biegiem czasu, po kolejnych pozytywnych recenzjach, grupy objęte programem mentoringowym rozszerzano o kolejne stanowiska. Mowa tu o pracownikach zajmujących stanowiska niemenedżerskie, aczkolwiek posiadających duże doświadczenie oraz pozytywne opinie zawodowe.

Bardzo dobrym, rekomendowanym podejściem jest wejście we współpracę z firmą zajmującą się wdrażaniem programu mentoringowego. Jeżeli rzetelnie rozpoznamy rynek możemy wyłonić partnera  o dojrzałym spojrzeniu na mentoringu, z doświadczeniem oraz ogromną wiedzą. Bezsprzecznie okaże się on pomocny w dostosowaniu celów i sposobu realizacji adekwatnych do specyfiki naszej firmy.

Zobacz również:  Specjalista ds. BHP - kto to? Zakres obowiązków na stanowisku Specjalisty BHP

Jeszcze raz wspomnimy, że każda firma o wysokich aspiracjach powinna mieć wdrożony własny program mentoringowy stanowiący istotny element polityki personalnej. Przyczynia się on bowiem do rozwoju pracowników poprzez podniesienie ich kompetencji. Ponadto dochodzi do kolportowania wiedzy między działami poprzez wymianę najlepszych praktyk. Za jego pośrednictwem powstaje także kultura pracy każdej organizacji, a za priorytet uchodzą takie wartości jak szacunek, odpowiedzialność, zaufanie, a nawet różnorodność. Pamiętać należy, że w zależności od tego jak mocnych mamy mentorów tak mocną mamy całą kadrę.

MENTOR I MENTEE – kto z kim? Dlaczego to takie ważne?

Bardzo ważnym zagadnieniem, jeśli chodzi o mentoring jest dobranie do siebie osób prowadzących z tymi które, maja doskonalić swoje umiejętności. W celu uzyskania zoptymalizowanego efektu trzeba podejść do tematu na kilku szczeblach nie zapominając o empatycznym podejściu. Zespół cech indywidualnych mentora trzeba zestawić z cechami mentees. W realu odbywa się to za pomocą tzw. wizytówek. To właśnie na nich mentorzy zawierają tematy dotyczące ich wiedzy, doświadczenia. Do tych informacji, po uprzednim zapoznaniu się, mentees dostosowują swoje oczekiwania. Podejmują decyzję, z którymi mentorami chcieliby współpracować, na rozwój jakich umiejętności chcieliby postawić. Jeżeli proces doboru osób w pary przebiegnie pomyślnie, można zakładać, że poziom motywacji oraz zaangażowania obydwu stron będzie bardzo wysoki. Dzięki temu osiągniemy nadrzędny cel, jakim jest wysoko wykwalifikowany pracownik.


Planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu czy całego zespołu E-commerce?  Zapraszamy do kontaktu z nami: [email protected]. Pomożemy Ci określić profil osoby, której potrzebujesz, zakres jej obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.


 

Notojob.com 🚀 Praca w e-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany eCommerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej