Specjalista ds. BHP – kto to? Zakres obowiązków na stanowisku Specjalisty BHP

Bezpieczeństwo miejsca pracy jest oczkiem w głowie Specjalisty ds. BHP. To on określa zasady stojące za utrzymaniem higieny pracy, ale też projektuje całe ścieżki działań w przypadku sytuacji kryzysowych jak np. wybuch pożaru w biurze. W ramach swoich obowiązków określa ryzyko zawodowe na każdym stanowisku, pełni rolę doradczą i edukacyjną oraz odpowiada za całość działań na rzecz bezpiecznej przestrzeni pracy.

Zakres obowiązków

  • wdrażanie nowych pracowników w regulaminy BHP miejsca pracy
  • aktualizacja zaleceń i regulaminów oraz informowanie pracowników o zmianach w nich zachodzących
  • doradztwo i edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • określanie ryzyka pracy w zależności od stanowiska

Rekrutuj efektywniej

Rekrutacja w E-commerce & Sprzedaży i marketingu. Rekrutujemy i doradzamy. Szczegółowy profil Kandydata ze wskazaniem indywidualnie dopasowanych KPI. Pracownicy, którzy dostarczą Twojej firmie wymiernych rezultatów. Weryfikujemy Kandydatów merytorycznie i osobowościowo. Udzielamy gwarancji na Kandydatów.

Umów rozmowę z Digitalx

Umiejętności

Osoba na tym stanowisku powinna mieć ukończone studia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odbyć minimum roczny staż. Dziedzina ta podlega ciągłym dynamicznym transformacjom, dlatego Specjalista ds. BHP musi być gotowy na dalsze w niej kształcenie. Dobrze jeżeli wykazuje się wysokimi kompetencjami z zakresu komunikacji, pomysłowością i kreatywnością, gdyż dzięki tym cechom w atrakcyjny sposób przedstawi obowiązujące przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie np. wykorzystując infografiki czy prezentacje.

Od niego wymaga się również monitoringu wydarzeń, które w znaczący sposób wpływają na pracę jak np. pandemia, która wymusiła ogromne modyfikacje w funkcjonowaniu biur i osób w nich zatrudnionych. Tego typu sytuacje kryzysowe wiążą się z przygotowaniem scenariuszy w oparciu o zalecenia instytucji publicznych i urzędów, które należy też opatrzeć odpowiednią komunikacją.

Specjalista ds. BHP  jest wsparciem w przygotowaniu planów pracy zespołów i zabezpieczenia przestrzeni biurowych przy wykorzystaniu obowiązkowych rozwiązań sanitarnych. Niedopilnowanie tych wytycznych może nieść ze sobą wiele konsekwencji prawnych jak i zdrowotnych. Co więcej, obowiązki  Specjalisty ds. BHP na pewno rozszerzą  się na dodatkową przestrzeń pracowniczą, na czego przykłady możemy się pokusić już teraz. Obecnie praca odbywa się również poza stacjonarnym biurem, więc w celu utrzymania optymalnych jej warunków powinien on regularnie edukować pracowników w zakresie przygotowania odpowiedniego stanowiska również w domu, czy w każdym innym miejscu, które wykorzystujemy pod wykonywanie służbowych obowiązków.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.