Płaca brutto, a netto – umowa o pracę, umowy cywilnoprawne i B2B

To, ile zarobimy będzie zależało od tego na jaką umowę się zdecydujemy. Jeśli przykładowo otrzymamy 5000 zł brutto, to na “rękę” w umowie o pracę zarobimy 3613 zł, na umowie zlecenie 3778 zł, na umowie o dzieło 4320 zł, a na B2B dostaniemy 4097 zł. Skąd się biorą te różnice? Już to wyjaśniamy:

 

UMOWA O PRACĘ:

Rekrutuj efektywniej

Rekrutacja w E-commerce & Sprzedaży i marketingu. Rekrutujemy i doradzamy. Szczegółowy profil Kandydata ze wskazaniem indywidualnie dopasowanych KPI. Pracownicy, którzy dostarczą Twojej firmie wymiernych rezultatów. Weryfikujemy Kandydatów merytorycznie i osobowościowo. Udzielamy gwarancji na Kandydatów.

Umów rozmowę z Digitalx

W ramach umowy o pracę pobierane są opłaty za:

  • Ubezpieczenie emerytalne (9,76% podstawy wymiaru składek)
  • Ubezpieczenie rentowe (1,5% )
  • Ubezpieczenie chorobowe (2,45%)
  • Ubezpieczenie zdrowotne (9%)
  • Zaliczkę na podatku, którą się liczy następująco:
1. Od kwoty brutto odejmujemy wszystkie składki (emerytalną, rentową i chorobową) i otrzymujemy wynagrodzenie zasadnicze – podstawę do wyliczania podatku.
2. W kolejnym kroku rozpoczynamy naliczanie podatku – od wynagrodzenia zasadniczego odejmujemy koszty uzyskania przychodu. Kwota, która wyjdzie to dochód, który zaokrąglamy do pełnej liczby.
3. Od dochodu obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy. W tym celu dochód należy pomnożyć przez obowiązującą pracownika stawkę podatku od osób fizycznych.
4. Od uzyskanej kwoty odejmujemy wysokość miesięcznej ulgi na podatek (43,76 zł)
5.  Aby policzyć, ile musimy zapłacić do Urzędu Skarbowego, najpierw trzeba wyliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, której część pomniejsza podatek do US. Musimy wyliczyć w związku z tym dwie wielkości – 9% wynagrodzenia zasadniczego i 7,75% wynagrodzenia zasadniczego. Pierwsza podlega wpłacie od ZUS, druga zmniejsza kwotę zaliczki na podatek do US.

 

UMOWA ZLECENIE

W ramach umowy zlecenie pobierane są opłaty za:

  • Ubezpieczenie emerytalne (9,76%)
  • Ubezpieczenie rentowe (1,5%)
  • Ubezpieczenie zdrowotne (9%)
  • Zaliczkę na podatek
Przeczytaj:  Świat wg. Jeffa Bezosa

W umowie zlecenie nie płaci się za ubezpieczenie chorobowe

 

UMOWA O DZIEŁO

W ramach umowy o dzieło pobierana jest wyłącznie zaliczka na podatek, którą liczy się następująco:

1. Od kwoty brutto odliczamy 50% kosztów uzyskania przychodu

2. Uzyskaną kwotę odejmujemy od kwoty brutto – otrzymamy dochód, który należy zaokrąglić

3.  Od dochodu obliczamy podatek (17%)

4. Kwotę podatku odejmujemy od kwoty brutto 

Nie są opłacane składki za ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne.  

 

UMOWA B2B

Z “ulgą na start” płaci się za ubezpieczenie zdrowotne (381,81 zł) oraz za zaliczkę na podatek. W przypadku preferencyjnej składki ZUS i normalnej składki ZUS dochodzą jeszcze opłaty za ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie wypadkowe oraz za  Fundusz Pracy (Fundusz Pracy opłaca się tylko przy normalnej składce ZUS – jego wartość to 2,45% od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Podstawą naliczania preferencyjnych składek ZUS jest 30% minimalnego wynagrodzenia brutto, natomiast za standardowy ZUS jest to już 60%.


Jeżeli planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu lub całego zespołu E-commerce to zapraszamy do kontaktu  – [email protected]. Pomożemy Ci określić profil pracownika, którego potrzebujesz, zakres jego obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.

 

 

 

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej