Jak oceniać wydajność i zachęcać do lepszej pracy?

Nastawienie Twoich pracowników do pracy i wykonywanych obowiązków widać w kondycji Twojej firmy. Ci sami ludzie mogą stać za jej sukcesem i porażką, a ostateczny rezultat zależy od tego jaki jest ich stosunek do pracodawcy. Osoby zadowolone charakteryzują się większą produktywnością i widocznym zaangażowaniem w życie firmy. Aby uzyskać ten pozytywny stan należy zapewnić pracownikom sprzyjające rozwojowi i przyjazne środowisko pracy. Wiele czynników może stać za spadkiem motywacji i efektywności; możemy tu wymienić brak perspektyw i szkoleń, niską płacę, przepracowanie, nieprzyjemną atmosferę, konflikty z przełożonymi i pracownikami. 

Bądź otwarty na opinie pracowników

Rekrutuj efektywniej

Rekrutacja w E-commerce & Sprzedaży i marketingu. Rekrutujemy i doradzamy. Szczegółowy profil Kandydata ze wskazaniem indywidualnie dopasowanych KPI. Pracownicy, którzy dostarczą Twojej firmie wymiernych rezultatów. Weryfikujemy Kandydatów merytorycznie i osobowościowo. Udzielamy gwarancji na Kandydatów.

Umów rozmowę z Digitalx

I nagle zrobiło się poważnie. I dobrze, bo temat jest naprawdę istotny, bo w końcu zależy Ci na dobrym samopoczuciu pracowników przy równoległym podnoszeniu ich wydajności. To co może Ci się szczególnie przydać to wywiad, który wskaże te obszary, które odpowiadają za spadek formy i chęci do pracy. Oczywiście mogą oni sami podejść do tego zadania nieufanie obawiając się, że ich krytyczne zdanie będzie wykorzystane przeciwko nim. Zadbaj o komfort badania, zabezpiecz system zbierania danych tak, aby nie można było powiązać odpowiedzi z konkretną osobą – to na potrzeby ich osobistego spokoju. Szczerość odpowiedzi będzie punktem wyjścia do naprawy sytuacji i dalszego prawidłowego rozwoju firmy wolnego od frustracji. 

Ocena samej firmy to za mało, bo może problem jest na poziomie jednostkowym, dlatego warto zrobić rewizję efektywności pracowniczej. W tym celu możesz przeprowadzić kwestionariusz dla pracowników, w którym ocenią swoją produktywność i motywację do pracy oraz wyrażą swoją opinię na ten sam temat, ale w skali całego zespołu. Tu również zadbaj o system, który zapewnia anonimowość i pozwoli na obiektywność. Badanie to wskaże jak pracuje Twój zespół i w których obszarach wymaga on szczególnego skupienia uwagi. Wiele rzeczy może pozostać niedostrzeżonych przez managerów jak np. poziom komunikacji czy jakość współpracy między działami. 

W momencie weryfikacji otrzymanych wyników weź je pod uwagę naprawdę na poważnie i nie udawaj, że problemu nie ma. Bagatelizowanie negatywnych opinii w żaden sposób nie wpłynie na zachęcenie do efektywniejszej pracy. Jeżeli wiesz gdzie jest problem to działaj i naprawiaj firmową rzeczywistość, aby równolegle co do pozytywnych zmian wzrósł komfort pracy i mobilizacja Twoich pracowników. Otwartość i szczerość w podejmowanych działaniach może dodatkowo wzmocnić relacje pomiędzy pracownikami a ich przełożonym i budować zaufanie. Łatwiej im będzie komunikować problemy, informować o tym co warto zmienić i być może zaczną wychodzić z inicjatywą. Przyczyn spadku efektywności należy doszukiwać się też poza pracą, ale skąd masz wiedzieć o osobistych problemach pracowników jeżeli Tobie nie ufają? A wystarczy wskazać na swoją dostępność i wyrazić wsparcie, wtedy być może nabiorą odwagi i podzielą się tym co dzieje się w ich prywatnym życiu, a co jednocześnie odbija się negatywnie na jakość ich pracy. Ludzkie podejście i polityka otwartych drzwi zbuduje z Ciebie mądrego, wspierającego i czujnego lidera, który wie kiedy i jak zareagować, aby pomóc wyjść z sytuacji kryzysowej. Niech podstawą tego działania będzie właśnie szczera komunikacja i uważne słuchanie tego co mówią pracownicy. 

Przeczytaj:  Przegląd dostępnych testów kompetencji

A co mówią klienci?

Drugą stroną, która może dostarczyć Ci istotnych informacji na temat jakości pracy i zaangażowania pracowników są sami klienci. Ponownie możesz skorzystać z ujednoliconego formularza i wysłać go do swoich kluczowych klientów, którzy mają dedykowanych opiekunów. Uzyskane dane dostarczą informacji co nie działa tak jak powinno, a Ty wdrożysz plan naprawczy. Na profesjonalną obsługą klienta składają się nie tylko wysokie kompetencje komunikacyjne, ale również sposób prezentowania oferty, załatwiania bieżących spraw i rozwiązywania problemów. Nawet jeżeli część pracowników otrzyma słabsze oceny tylko w pewnym zakresie to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić szkolenie z szeroko pojętej obsługi klienta dla wszystkich, żeby również u tych osób z wysoką notą jedynie podwyższać kwalifikacje. Na pewno na tym nie stracisz! 

Doceniaj pracę swoich pracowników

Każdy z nas potrzebuje informacji zwrotnej na temat swojej pracy. Zwykłe podziękowanie za dobrze wykonane zadanie jest bardzo ważne w procesie podnoszenia efektywności zespołu i zachęcania do jeszcze lepszej pracy. Brak uznania i niedostrzeganie sukcesów spowoduje, że pracownicy po prostu przestaną się starać, bo czego by nie zrobili i tak nie zostają zauważeni. Jak pokazują badania, aż 79% ludzi odchodzi z pracy w powodu braku uznania. Chwal ich wysokie kompetencje i postawę, która doprowadziła do sukcesu. Naucz się zauważać podejmowane przez nic inicjatywy, wdrażanie usprawnień, świetną komunikację między członkami zespołu i przedstawicielami innych działów. Aby lepiej to zrozumieć spójrz na siebie. Ty w roli managera na pewno też potrzebujesz tego typu pozytywnych słów. Dlaczego więc uważasz, że nie należą się one Twojemu zespołowi? 

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe

Demotywująco działa też poziom wynagrodzenia. Może jest ono za niskie co do pełnionego stanowiska, albo na jednej osobie ciąży zbyt dużo obowiązków i czuje ona, że nie odzwierciedla jej faktycznego wkładu w pracę. A benefity pozapłacowe? Karta sportowa i opieka medyczna to za mało. Poszerzanie zakresu świadczeń i cykliczne nagradzanie poprzez premie będzie dla pracowników dowodem na to, że oni i ich zaangażowanie są widoczni. Podejdź też do tematu indywidualnie i tych bardziej wyróżniających się uhonoruj w szczególny sposób. Karta podarunkowa, która będzie spójna z ich hobby? Świetny pomysł! I ponownie, aby wybadać nastroje zapytaj pracowników o kwestie wynagradzania. Być może to sprawy finansowe stoją za spadkiem produktywności, a jeżeli tak, to opracuj inne systemy nagradzania premiami lub wprowadź dodatkowe interesujące świadczenia. 

 

Podsumowując – nie bój się pytać. To jedyny sposób, aby uzyskać szerszy wgląd w sytuację i zrozumieć szereg zależności, które stoją za podnoszeniem efektywności. Proces zbierania danych musi być prosty, obiektywy, sprawiedliwy, wolny od osobistych ocen i faworyzowania. Poświęć czas i zacznij rzeczywiście działać, a wtedy pracownicy zrozumieją, że naprawdę zależy CI na ich komforcie pracy. 

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej