5 najważniejszych cech współczesnego Managera

Czy liderem trzeba się urodzić? Jak się okazuje najważniejsze umiejętności pozwalające na zarządzanie zespołem można sobie wypracować. Oczywiście pewne cechy charakteru, inteligencja emocjonalna i wrodzona pewność siebie mogą ułatwić pracę na stanowisku managera, jednak większość sukcesu zależy od działań i nawyków, które są zasługą ciężkiej pracy. Cytując  Vince’a Lombardi : “Liderem można się stać – nie urodzić.”

Kim właściwie jest Manager? 

Manager to osoba odpowiedzialna za zarządzanie organizacją lub jej częścią. Jego głównym zadaniem jest planowanie, organizowanie, kierowanie oraz kontrolowanie działań w celu osiągnięcia wyznaczonych celów biznesowych. Manager odpowiada za efektywność pracy zespołu, rozwój pracowników oraz realizację strategicznych działań organizacji. Współcześnie rola managera stała się bardziej złożona i wymaga posiadania szeregu umiejętności, których nie wymagało się od niego jeszcze kilka lat temu. W niniejszym artykule przedstawimy pięć najważniejszych cech, jakie powinien posiadać współczesny manager, aby skutecznie zarządzać zespołem i odnosić sukcesy w biznesie.

1.Komunikacja

Rekrutuj efektywniej

Rekrutacja w E-commerce & Sprzedaży i marketingu. Rekrutujemy i doradzamy. Szczegółowy profil Kandydata ze wskazaniem indywidualnie dopasowanych KPI. Pracownicy, którzy dostarczą Twojej firmie wymiernych rezultatów. Weryfikujemy Kandydatów merytorycznie i osobowościowo. Udzielamy gwarancji na Kandydatów.

Umów rozmowę z Digitalx

Komunikacja jest jedną z najważniejszych cech, jakie powinien posiadać każdy manager. Efektywna komunikacja ma kluczowe znaczenie dla rozwoju organizacji oraz relacji z pracownikami i klientami. Współcześnie, wraz z rozwojem technologii, komunikacja stała się bardziej złożona i wymaga zrozumienia różnych kanałów komunikacyjnych. 

Komunikacja wewnętrzna

Współczesny manager powinien umieć efektywnie komunikować się z pracownikami na wszystkich szczeblach organizacji. Ważne jest, aby umiejętnie przekazywać cele i strategię firmy, dostarczać informacje o zmianach i nowych projektach oraz umożliwiać pracownikom dzielenie się swoimi uwagami i pomysłami. Efektywna komunikacja wewnętrzna pozwala na zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników oraz na poprawę atmosfery w pracy.

Komunikacja zewnętrzna

W dzisiejszych czasach, komunikacja zewnętrzna ma ogromne znaczenie dla sukcesu organizacji. Manager musi umieć skutecznie komunikować się z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi oraz mediami. Ważne jest, aby budować pozytywny wizerunek firmy, odpowiadać na zapytania klientów oraz dostarczać wartościowe informacje.

Współpraca z zespołem

Efektywna współpraca z zespołem jest kluczowa dla osiągnięcia celów organizacji. Manager powinien umieć słuchać pracowników, być otwartym na ich pomysły oraz włączać ich w proces podejmowania decyzji. Ważne jest, aby manager umiał budować pozytywne relacje w zespole, rozwiązywać konflikty oraz budować kulturę organizacyjną opartą na zaufaniu i szacunku. Współpraca z zespołem wymaga również umiejętności motywowania i inspirowania pracowników do pracy na rzecz wspólnych celów.

2.Adaptacyjność 

Adaptacyjność jest kolejną ważną cechą, jaką powinien posiadać współczesny manager. Obecnie organizacje muszą szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe oraz dostosowywać swoje strategie do nowych trendów i wyzwań. Dlatego też managerzy muszą być gotowi na ciągłe zmiany i rozwijanie swoich umiejętności.

Gotowość do zmian

Współczesny manager musi być gotowy na zmiany i umieć nimi skutecznie zarządzać. Musi być elastyczny i umiejętnie przystosowywać się do nowych wyzwań oraz umieć skutecznie wprowadzać zmiany w organizacji. Manager powinien umieć przewidywać trendy rynkowe oraz szybko reagować na zmieniające się warunki.

Otwartość na nowe rozwiązania

Manager powinien być otwarty na nowe rozwiązania i umieć wykorzystywać potencjał innowacji w organizacji. Musi być gotowy na wprowadzenie nowych technologii oraz metodyk pracy, które mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności i konkurencyjności organizacji. Otwartość na nowe rozwiązania pozwala również na przyciągnięcie nowych pracowników oraz klientów, którzy cenią sobie innowacyjność.

Dostosowanie do zmieniających się warunków rynkowych

Współczesny manager powinien umieć dostosować strategię organizacji do zmieniających się warunków rynkowych. Musi umieć przewidywać trendy oraz umiejętnie reagować na zmieniające się warunki. Ważne jest, aby manager miał wiedzę na temat działań konkurencji oraz umiał dostosować swoje strategie do panującej sytuacji na rynku. Dostosowanie do zmieniających się warunków rynkowych pozwala na zwiększenie konkurencyjności organizacji oraz zapewnienie jej stabilności na rynku.

3.Umiejętność podejmowania decyzji 

Kolejną ważną cechą, jaką powinien posiadać współczesny manager, jest umiejętność podejmowania decyzji. Podejmowanie decyzji to kluczowy element pracy każdego managera, ponieważ decyzje, które podejmuje, mają wpływ na wyniki organizacji oraz na jej przyszłość.

Szybkie podejmowanie decyzji

Współczesny manager musi umieć szybko podejmować decyzje, ponieważ w dzisiejszych czasach, czas jest jednym z najcenniejszych zasobów. Manager musi mieć umiejętność określania priorytetów oraz umiejętnie rozdzielać czas między różne zadania. Szybkie podejmowanie decyzji jest ważne, aby organizacja mogła działać sprawnie i skutecznie.

Właściwa ocena ryzyka

Przeczytaj:  Czy sprzedaż B2B jaką znaliśmy dotychczas umiera? Nadchodzi nowe…

Manager powinien umieć właściwie oceniać ryzyko związane z podjęciem decyzji. Wprowadzenie nowych rozwiązań czy podejmowanie strategicznych decyzji wiąże się zawsze z pewnym ryzykiem. Współczesny manager musi umieć ocenić ryzyko związanego z podjęciem konkretnej decyzji oraz umieć wybrać rozwiązanie, które pozwoli zminimalizować owe ryzyko dla organizacji.

Zdolność do wyboru optymalnych rozwiązań

Współczesny manager musi umieć wybierać optymalne rozwiązania dla organizacji. Musi umieć uwzględnić różne aspekty podejmowanej decyzji, takie jak koszty, efektywność, dostępność zasobów oraz wpływ na pracowników i klientów. Wybieranie optymalnych rozwiązań pozwala na zwiększenie efektywności organizacji oraz na zapewnienie jej konkurencyjności na rynku.

4.Liderowanie 

Kolejną ważną cechą, jaką powinien posiadać współczesny manager, jest umiejętność liderowania. Liderowanie to zdolność do kierowania zespołem oraz do osiągania wspólnych celów.

Motywowanie pracowników

Współczesny manager powinien umieć motywować pracowników. Motywowanie pracowników polega na stymulowaniu ich do osiągania lepszych wyników oraz na zwiększaniu ich zaangażowania w pracę. Współczesny manager powinien umieć stosować różne sposoby motywowania, takie jak nagradzanie osiągnięć, zapewnianie szkoleń i rozwoju zawodowego, a także umiejętnie komunikować cele organizacji oraz wizję przyszłości.

Uwzględnianie potrzeb zespołu

Współczesny manager powinien umieć uwzględniać potrzeby zespołu. Manager powinien umieć słuchać pracowników i rozumieć ich potrzeby. Dzięki temu może dostosować swoje podejście do pracy z zespołem oraz zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy, co wpłynie na ich lepsze wyniki oraz pozytywną atmosferę w pracy.

Rozwijanie umiejętności pracowników

Współczesny manager powinien umieć rozwijać umiejętności pracowników. Rozwijanie umiejętności to ważna cecha lidera, ponieważ pozwala na zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników, co wpływa na efektywność i innowacyjność organizacji. Manager powinien umieć rozpoznawać talenty wśród pracowników i umiejętnie je rozwijać poprzez udzielanie wsparcia, szkoleń oraz przydzielanie zadań, które pozwolą na rozwój kompetencji pracowników.

5.Umiejętności techniczne

Współczesny manager powinien być zaawansowany technologicznie i umieć korzystać z nowoczesnych narzędzi, które pomogą mu w efektywnym zarządzaniu organizacją. Umiejętności technologiczne to kolejna ważna cecha, którą powinien posiadać współczesny manager. Wyróżnić można trzy podstawowe aspekty umiejętności technologicznych, jakie powinien posiadać manager.

Znajomość nowych technologii

Współczesny manager powinien na bieżąco śledzić i poznawać nowe technologie, które mogą być stosowane w branży. Dzięki temu będzie mógł zastosować najnowsze rozwiązania w pracy i osiągać lepsze wyniki.

Wykorzystywanie narzędzi cyfrowych do zarządzania

Współczesny manager powinien umieć wykorzystywać narzędzia cyfrowe do zarządzania organizacją. Narzędzia te umożliwiają efektywne zarządzanie zasobami, obieg dokumentów, analizowanie danych i generowanie raportów.

Monitorowanie nowych trendów technologicznych

Współczesny manager powinien stale monitorować i analizować nowe trendy technologiczne w branży. Dzięki temu może dostosować swoje strategie zarządzania do nowych realiów, co pozwoli na osiąganie lepszych wyników i pozyskanie przewagi konkurencyjnej.

 

Wraz z rozwojem technologii i globalizacją rynku, zmieniają się wyzwania, przed którymi stoją współcześni managerowie. Aby osiągnąć sukces muszą oni być gotowi na zmiany, elastyczni i otwarci na nowe rozwiązania. Współczesne wyzwania dla managerów obejmują:

  • Szybkość zmian – Rynek zmienia się niezwykle szybko, co wymaga od managerów szybkiego reagowania na zmieniające się warunki. Managerowie muszą być w stanie dostosować swoje strategie do nowych realiów i wykorzystać szanse, jakie niesie ze sobą zmieniający się rynek.
  •  Konkurencja – Wzrost konkurencji wymaga od managerów nie tylko efektywności w zarządzaniu, ale również kreatywności i innowacyjności. Aby przyciągnąć klientów i utrzymać przewagę konkurencyjną, managerowie muszą ciągle szukać nowych rozwiązań i oferować lepsze produkty i usługi.
  • Zrównoważony rozwój – Kwestie związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem stają się coraz ważniejsze dla firm. Managerowie muszą być w stanie uwzględnić te kwestie w swoich strategiach i działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wskazówki dla przyszłych liderów:

  • Ucz się ciągle i bądź otwarty na nowe rozwiązania i technologie.
  • Buduj zespół, który będzie składał się z osób o różnych umiejętnościach i doświadczeniach.
  • Kładź nacisk na rozwijanie umiejętności interpersonalnych, takich jak umiejętność komunikacji i motywowania pracowników.
  • Bądź elastyczny i gotowy na zmiany.

Współczesny manager nie może skupiać się tylko na jednym aspekcie zarządzania, np. tylko na finansach czy tylko na technologiach. Musi mieć wszechstronne podejście i umieć zarządzać różnymi obszarami organizacji. Musi być w stanie koordynować pracę zespołu, rozwiązywać problemy, podejmować decyzje, a także motywować pracowników i dbać o ich rozwój. Wszystkie te aspekty muszą być ze sobą powiązane i równie ważne dla efektywnego zarządzania organizacją.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej