Product Specialist – kto to? Zakres obowiązków

Product Specialist to kluczowy członek zespołu odpowiedzialnego za rozwój, zarządzanie i promocję produktów firmy. Jego głównym celem jest zapewnienie, że oferta produktowa spełnia oczekiwania klientów, jest konkurencyjna na rynku i dostosowuje się do dynamicznie zmieniających się trendów branżowych. Współpracuje z różnymi działami, takimi jak marketing, sprzedaż, oraz inżynieria, aby skutecznie wprowadzać innowacje na rynek oraz doskonalić istniejące produkty.

Główne obowiązki

1. Opracowywanie i realizacja strategii produktowej:

 • Analiza rynku, konkurencji i trendów branżowych.
 • Tworzenie spójnych strategii produktowych, uwzględniających cele firmy i oczekiwania klientów.

2. Monitorowanie wyników sprzedaży i analiza danych rynkowych:

 • Regularne śledzenie wyników sprzedaży produktów.
 • Analiza danych rynkowych celem identyfikacji obszarów do doskonalenia i dostosowywania strategii.

3. Tworzenie dokumentacji produktowej:

 • Opracowywanie specyfikacji technicznych i funkcjonalnych.
 • Tworzenie instrukcji obsługi i materiałów szkoleniowych.

4. Współpraca z zespołem marketingowym:

 • Aktywne uczestnictwo w procesie wprowadzania nowych produktów na rynek.
 • Współpraca w tworzeniu skutecznych strategii marketingowych.

5. Wsparcie dla zespołu sprzedażowego:

 • Udzielanie wsparcia zespołowi sprzedażowemu poprzez dostarczanie wiedzy technicznej i produktowej.
 • Prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych dla zespołów sprzedażowych oraz klientów

6. Utrzymywanie aktualnej wiedzy branżowej:

 • Śledzenie nowości technologicznych i trendów rynkowych.
 • Regularne doskonalenie wiedzy w zakresie produktów oferowanych przez firmę.

7. Doskonalenie produktów:

 • Identyfikacja obszarów do doskonalenia produktów na podstawie opinii klientów i analizy danych.
 • Współpraca z zespołem inżynieryjnym w celu wprowadzenia ulepszeń.

8. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna:

 • Efektywna komunikacja z różnymi działami firmy, w tym marketingiem, sprzedażą i inżynierią.
 • Utrzymywanie kontaktu z klientami w celu zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań.

9. Przygotowywanie analiz i raportów:

 • Przygotowywanie regularnych raportów dotyczących wyników sprzedaży, analizy rynkowej i efektywności strategii produktowej.

10. Zarządzanie projektem produktowym:

 • Koordynacja działań związanych z wprowadzaniem nowych produktów na rynek.
 • Zarządzanie cyklem życia produktu, w tym planowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem.

Główne obowiązki Product Specialist obejmują szeroki zakres działań, mających na celu skuteczne zarządzanie produktami firmy, dostosowanie ich do oczekiwań rynku i zapewnienie ich sukcesu na konkurencyjnym rynku.

Wymagane umiejętności i kwalifikacje
 • Zdolność do skutecznej analizy danych rynkowych, trendów i konkurencji.
 • Umiejętność korzystania z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, Tableau czy inne systemy raportowania.
 • Doświadczenie w korzystaniu z narzędzi do zarządzania projektami, takich jak Jira, Trello czy podobne.
 • Znajomość systemów CRM (Customer Relationship Management) do monitorowania relacji z klientami.
 • Umiejętność opracowywania specyfikacji technicznych i funkcjonalnych.
 • Zdolność do tworzenia instrukcji obsługi i materiałów szkoleniowych.
 • Zdolność szybkiego przyswajania nowych informacji technicznych związanych z produktami.
 • Wiedza na temat oferty produktowej firmy oraz specyfiki branży, w której działa.
 • Zdolność do proponowania innowacyjnych rozwiązań.
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Biegła znajomość oprogramowania biurowego, takiego jak Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint).
 • Znajomość metodologii zarządzania projektami, takich jak Scrum lub Agile.
Mile widziane umiejętności i kwalifikacje
 • Umiejętność klarownego przekazywania informacji werbalnie i pisemnie.
 • Umiejętność negocjacji, szczególnie przy ustalaniu warunków kontraktów i współpracy z partnerami biznesowymi.
 • Umiejętność efektywnej pracy w zespole, współpracy z różnymi działami firmy.
 • Kreatywne myślenie i podejście do rozwiązywania problemów związanych z produktami.
 • Skuteczne zarządzanie czasem w celu wykonywania wielu zadań jednocześnie oraz umiejętność ich priorytetowania.
 • Zdolność do dostosowywania się do zmian na rynku i w firmie.
 • Zdolność do skutecznego radzenia sobie z presją czasu.
 • Aktywność w podejmowaniu działań i proponowaniu nowych pomysłów.
 • Zrozumienie perspektywy klienta i dostosowywanie działań do ich potrzeb.
 • Zdolność do przekazywania informacji w sposób przekonujący i atrakcyjny.
 • Umiejętność identyfikowania i spełniania potrzeb klientów.
Wyzwania na stanowisku Product Specialist

Praca na stanowisku Product Specialist wiąże się z różnymi wyzwaniami, które mogą wymagać elastyczności, zdolności adaptacyjnych i skutecznego zarządzania. Oto kilka potencjalnych wyzwań, z którymi specjaliści ds. produktów mogą się spotkać:

 • Konieczność dostosowywania istniejących produktów do zmieniających się potrzeb klientów oraz szybkie wprowadzanie ulepszeń.
 • Product Specialist często współpracuje z zespołami marketingowymi, sprzedażowymi, inżynieryjnymi i innymi. Efektywna komunikacja międzydziałowa jest kluczowa.
 • Skuteczne zarządzanie oczekiwaniami klientów, zwłaszcza w sytuacjach, gdy produkt nie spełnia wszystkich wymagań lub konkurencja wprowadza nowości na rynek.
 • Konieczność dokładnej analizy danych rynkowych, sprzedażowych i innych, aby podejmować informowane decyzje dotyczące strategii produktowej.
 • Prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla zespołów i zewnętrznych dla klientów może być wyzwaniem, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych technologii.
 • Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań może spotkać się z oporem ze strony zespołów lub klientów. Product Specialist musi umieć skutecznie prezentować korzyści nowych rozwiązań.
 • Zarządzanie różnorodnym portfelem produktów może nie być łatwe, zwłaszcza gdy wymagają one różnych strategii marketingowych i obsługi klienta.
 • Konieczność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe i konkurencję, co może generować presję czasu.
 • Product Specialist często ponosi odpowiedzialność za sukces rynkowy produktu. Niepowodzenie może wymagać analizy i dostosowania strategii.
 • Praca z różnymi rynkami globalnymi wymaga zrozumienia kulturowych różnic i dostosowywania strategii produktowej do lokalnych potrzeb.
Zobacz również:  Dyrektor Sprzedaży - kto to? Zakres obowiązków

Wyzwania w pracy Product Specialist są związane z dynamicznym otoczeniem rynkowym, koniecznością innowacji i efektywnego zarządzania różnorodnymi aspektami produktów i klientów. Skuteczne radzenie sobie z tymi wyzwaniami może przyczynić się do sukcesu zawodowego na tym stanowisku.

Pożądane certyfikaty oraz kursy
 • Certified Scrum Product Owner (CSPO): certyfikat potwierdzający zdolność do efektywnego zarządzania produktami w zwinnych (Scrum) środowiskach.
 • Principles of Product Management by Google: kurs oferowany przez Google, skupiający się na fundamentalnych zasadach zarządzania produktami.
 • Product Management Certificate by University of Washington: program certyfikacyjny z zakresu zarządzania produktami, oferowany przez University of Washington.
 • Leading the Product (LTP) – AIPMM: kurs organizowany przez Association of International Product Marketing and Management (AIPMM), skupiający się na kluczowych umiejętnościach dla Product Managerów.
 • Agile Product Management – edX: kurs online, który pomaga zrozumieć i zastosować zwinne metodyki w zarządzaniu produktami.
 • Product Management MicroMasters Program – edX: kompleksowy program zawierający szereg kursów dotyczących zarządzania produktami, oferowany przez różne uniwersytety.
 • Pragmatic Institute’s Foundations: certyfikat od Pragmatic Institute, który pomaga zrozumieć strategie, techniki i najlepsze praktyki w zarządzaniu produktami.
 • Product Marketing Nanodegree Program – Udacity: program zapewniający kompleksowe zrozumienie zarówno zarządzania produktami, jak i marketingu produktów.
 • Certified Innovation Leader (CIL): certyfikat potwierdzający zdolność do efektywnego zarządzania innowacjami produktowymi.
 • UX Design and Product Strategy – Interaction Design Foundation: kurs dotyczący strategii produktowej i projektowania użytkownika (UX), pomagający zrozumieć, jak tworzyć produkty zorientowane na użytkownika.
 • Customer Success: How to Reduce Churn & Increase Customer Retention: Kurs skupiający się na strategiach utrzymania klientów i minimalizacji utraty klientów.
 • Practical Product Management – General Assembly: kurs przygotowujący do praktycznego zarządzania produktami, oferowany przez General Assembly.

Przed wyborem konkretnego kursu lub certyfikatu, zawsze warto sprawdzić, czy są one aktualne, dostarczają wartościowe informacje oraz czy są uznawane w branży. Różne organizacje i branże mogą preferować różne certyfikaty, dlatego istotne jest dostosowanie wyboru do konkretnych potrzeb i oczekiwań zawodowych.