Usługa rekrutacyjna vs. Ogłoszenie – plusy i minusy

Zdolność do przyciągania i zatrzymywania utalentowanych pracowników jest kluczowym elementem sukcesu każdej firmy. Jednym z wyborów, przed którym stają przedsiębiorcy, jest decyzja dotycząca wyboru metody poszukiwania pracowników. Współpraca z agencją HR oraz własna rekrutacja. Są to dwa główne podejścia, z których każde ma swoje zalety i wady.

Współpraca z agencją HR – jak to wygląda?

Współpraca z agencją HR stała się nieodłącznym elementem efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to partnerskie podejście do rekrutacji, które umożliwia przedsiębiorstwom skoncentrowanie się na kluczowych aspektach ich działalności, pozostawiając proces poszukiwania i selekcji pracowników w rękach profesjonalistów. Pracodawcy często obawiają się współpracy z agencją pracy, gdyż nie chcą narażać się na wysokie koszta lub niskią skuteczność. Poniżej przedstawiamy podstawowe fakty związane z rekrutacją poprzez agencje HR:

 • Agencje pracy to nie tylko miejsca, które zajmują się jedynie publikacją ogłoszeń o pracę. Przedsiębiorstwa oferujące outsourcing procesów rekrutacyjnych dostarczają kompleksowych usług, które obejmują wszystkie etapy pozyskiwania pracowników – od zrozumienia potrzeb klienta do finalnej selekcji kandydatów.
 • Profesjonalne agencje pracy kładą nacisk na szybkie zakończenie procesu rekrutacyjnego. Zarówno dla klienta, jak i samej agencji, dłuższe procesy nie są korzystne. Celem agencji jest efektywne i skuteczne zaspokajanie potrzeb firmowych poprzez sprawną rekrutację i zatrudnianie odpowiednich pracowników.
 • Współpraca z agencją HR może odbywać się na zasadzie RPO (Recruitment Process Outsourcing), w której firmy opłacają np. miesięczną subskrypcję za łączny czas i pracę włożoną w poszukiwanie pracownika przez wyspecjalizowanego rekrutera. Drugą formą natomiast jest współpraca nieograniczona czasowo, a płatność odbywa się na zasadzie retainer fee – jednorazowo przy rozpoczęciu współpracy oraz success fee – po udanym zatrudnieniu kandydata.

Rekrutuj efektywniej

Rekrutacja w E-commerce & Sprzedaży i marketingu. Rekrutujemy i doradzamy. Szczegółowy profil Kandydata ze wskazaniem indywidualnie dopasowanych KPI. Pracownicy, którzy dostarczą Twojej firmie wymiernych rezultatów. Weryfikujemy Kandydatów merytorycznie i osobowościowo. Udzielamy gwarancji na Kandydatów.

Umów rozmowę z Digitalx

Proces rekrutacji przy udziale agencji HR można podzielić na pięć kluczowych etapów, które obejmują:

 1. Omówienie oczekiwań pracodawcy: na początku współpracy agencja HR przeprowadza szczegółowe rozmowy z przedstawicielami firmy klienta w celu zrozumienia ich oczekiwań dotyczących nowego pracownika. Analiza potrzeb i wymagań pracodawcy stanowi fundament całego procesu rekrutacyjnego.
 2. Stworzenie profilu idealnego kandydata: na podstawie omówionych oczekiwań, eksperci HR tworzą szczegółowy profil idealnego kandydata. Ten dokument stanowi bazę do analizy podań od potencjalnych pracowników oraz poszukiwań kandydatów na rynku pracy, prowadzonych przez headhunterów.
 3. Obranie strategii rekrutacyjnej: agencja HR proponuje strategię rekrutacyjną dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta. Może to obejmować standardowy proces rekrutacyjny, ale także specjalistyczne metody, takie jak headhunting czy nawet zewnętrzny outsourcing zespołu specjalistów.
 4. Wyselekcjonowanie najlepszych kandydatów: na tym etapie agencja przystępuje do selekcji najlepiej dopasowanych kandydatów. Proces ten obejmuje analizę zgłoszeń, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, a także aktywne poszukiwanie kandydatów na rynku pracy. Agencja może również wspomagać przedsiębiorcę w negocjacjach warunków z wybranymi kandydatami.

Warto podkreślić, że współpraca z agencją HR nie ogranicza się jedynie do rekrutacji na stałe stanowiska. Agencje te często oferują również usługi rekrutacji tymczasowej, outsourcingu pracy czy doradztwa personalnego, dostosowując się do różnorodnych potrzeb rynku pracy. W efekcie, współpraca z agencją HR staje się strategią optymalizacji procesu rekrutacyjnego, pozwalając przedsiębiorstwom skupić się na swoich strategicznych celach, jednocześnie mając pewność, że do ich realizacji zaangażowani są najlepsi specjaliści dostępni na rynku pracy. Jest to partnerskie podejście, które zyskuje na popularności wśród firm, zdając sobie sprawę, że odpowiedni personel to klucz do osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym.

Firma Digitalx oferuje rekrutację w obszarach retail oraz e-commerce. Do naszej oferty należą:

Różnice pomiędzy usługą rekrutacyjną a ogłoszeniem

Podczas procesu poszukiwania pracowników, przedsiębiorstwa często muszą podjąć decyzję dotyczącą wyboru metody pozyskiwania nowych pracowników, zastanawiając się nad różnicami pomiędzy usługą rekrutacyjną a ogłoszeniem. Oto kilka kluczowych różnic między tymi dwiema metodami:

Ogłoszenie Usługa rekrutacyjna
Zakres poszukiwań To tradycyjna metoda, polegająca na opublikowaniu ogłoszenia o pracy w różnych mediach, takich jak strony internetowe, gazety czy tablice ogłoszeń. Pracodawca samodzielnie przeprowadza cały proces rekrutacji, począwszy od przygotowania ogłoszenia, poprzez selekcję aplikacji, aż do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Agencja rekrutacyjna angażuje się w cały proces rekrutacyjny, począwszy od zrozumienia potrzeb klienta, poprzez identyfikację potencjalnych kandydatów, aż do prezentacji gotowych do zatrudnienia pracowników. Zakres działań agencji obejmuje szerszy wachlarz źródeł i metod poszukiwania talentów.
Czas i szybkość Proces rekrutacji przy wykorzystaniu ogłoszeń może być bardziej czasochłonny. Firma musi odczekać na odpowiedzi, przeglądać mnóstwo aplikacji, a także organizować i przeprowadzać rozmowy z kandydatami. Agencje rekrutacyjne mają dostęp do szerokiej bazy danych i specjalistycznych narzędzi, co pozwala im skrócić czas poszukiwań i szybciej dostarczyć klientowi gotowych kandydatów. To istotne, zwłaszcza w sytuacjach, gdy firma potrzebuje natychmiastowego wypełnienia wakatu.
Koszty Publikacja ogłoszenia i ewentualne koszty związane z korzystaniem z płatnych platform ogłoszeniowych to główne koszty związane z tą metodą rekrutacji. Chociaż współpraca z agencją rekrutacyjną może być kosztowna, warto rozważyć, że agencje te oferują profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu rekrutacyjnego, co może przynieść korzyści w dłuższej perspektywie czasowej.
Dostęp do talentów Firma ma dostęp tylko do kandydatów, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie. Mogą to być osoby aktywnie poszukujące pracy lub posiadające konkretne umiejętności. Agencje rekrutacyjne mają szeroki dostęp do pasywnych kandydatów, czyli tych, którzy nie poszukują aktywnie pracy, ale są otwarci na nowe możliwości. To zwiększa szanse na znalezienie pracownika o wysokich kompetencjach.
Przeczytaj:  Jak możliwie wcześnie rozpoznać fałsz kandydata?

Podsumowując, wybór między usługą rekrutacyjną a ogłoszeniem zależy od indywidualnych potrzeb firmy, czasu oraz zasobów, jakie jest gotowa na to przeznaczyć. Optymalne podejście może również obejmować kombinację obu metod w zależności od konkretnych przypadków rekrutacyjnych. Agencje rekrutacyjnie także korzystają z publikacji ogłoszeń, aby dotrzeć do szerszego grona kandydatów. Do publikacji ogłoszeń z zakresu retail & e-commerce, warto skorzystać z portalu ogłoszeń o pracę Notojob.com.

Wady i zalety współpracy z agencją rekrutacyjną

Współpraca z agencją rekrutacyjną to strategia, która może przynieść wiele korzyści, ale także niesie ze sobą pewne wyzwania. Oto kilka wad i zalet związanych z korzystaniem z usług agencji rekrutacyjnej:

Zalety współpracy z agencją rekrutacyjną:

 • Elastyczność i wiedza specjalistyczna danej branży, pozwala agencjom zrozumieć specyfikę i unikalne potrzeby klienta. Oznacza to, że są w stanie dostosować się do różnorodnych wymagań rekrutacyjnych.
 • Skrócenie czasu rekrutacji, poprzez dostęp do gotowej bazy danych kandydatów oraz skutecznych narzędzi.
 • Dostęp do pasywnych kandydatów, czyli osób, które nie szukają aktywnie pracy, ale mogą być zainteresowane nowymi możliwościami zawodowymi.
 • Profesjonalizm w procesie rekrutacji, może pomóc w przygotowaniu ofert pracy, selekcji kandydatów oraz organizacji rozmów kwalifikacyjnych.
 • Redukcja obciążenia zasobów wewnętrznych, co pozwala firmie skoncentrować się na jej podstawowych zadaniach, pozostawiając proces rekrutacyjny w rękach specjalistów.
 • Oszczędność pieniędzy, szczególnie przy zatrudnieniu nieodpowiedniego pracownika po nieprawidłowo przeprowadzonej rekrutacji. Opóźnienia w obsadzeniu stanowiska powodują zaległości i dodatkowe wydatki.
 • Wsparcie merytoryczne i doradcze, poprzez dostarczanie profesjonalnej analizy potrzeb personalnych, pomocy w określeniu idealnego profilu kandydata, oraz doradztwa dotyczącego warunków zatrudnienia i wynagrodzenia.

Wady współpracy z agencją rekrutacyjną:

 • Zwiększone koszty rekrutacji, co może znacząco wpłynąć na budżet firmy, zwłaszcza w przypadku niewielkich przedsiębiorstw.
 • Ryzyko niewłaściwego zrozumienia potrzeb firmy oraz kultury organizacyjnej klienta,  co może prowadzić do przedstawienia kandydatów, którzy nie są idealnie dopasowani.
 • Możliwe konflikty interesów w przypadku, gdy agencja rekrutacyjna współpracuje z kilkoma firmami jednocześnie i konkurują one ze sobą o tych samych kandydatów.
 • Brak pełnej gwarancji, że każdy znaleziony kandydat będzie idealnym pracownikiem. Ryzyko niepowodzenia zawsze istnieje.
Wady i zalety poszukiwania pracownika na własną rękę

Poszukiwanie pracownika na własną rękę to tradycyjna metoda rekrutacji, która ma swoje zalety, ale również niesie ze sobą pewne wyzwania. Poniżej przedstawiamy wady i zalety tego podejścia:

Zalety poszukiwania pracownika na własną rękę:

 • Pełna kontrola nad każdym etapem procesu, od przygotowania ogłoszenia do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Pozwala to dostosować proces do indywidualnych potrzeb i kultury organizacyjnej.
 • Oszczędność kosztów podczas rekrutacji, zwłaszcza jeśli firma wybiera darmowe lub niskokosztowe metody ogłaszania wakatu.
 • Rozumienie kultury organizacyjnej, wartości i oczekiwań. Może to przyczynić się do lepszego dopasowania kandydata do specyfiki firmy.
 • Bezpośredni kontakt z kandydatami umożliwia szybszą komunikację oraz lepsze zrozumienie ich umiejętności i doświadczenia.
 • Elastyczność w dostosowaniu ogłoszenia, aby przyciągnąć kandydatów o pożądanych umiejętnościach i cechach.

Wady poszukiwania pracownika na własną rękę:

 • Czasochłonność, zwłaszcza gdy firma otrzymuje dużą liczbę aplikacji lub musi powtórzyć proces rekrutacyjny.
 • Ograniczone źródła kandydatów do źródeł dostępnych na własną rękę, co może skutkować mniejszym zasięgiem w porównaniu z agencją rekrutacyjną.
 • Brak dostępu do pasywnych kandydatów, którzy mogą być nieświadomi ofert pracy, ale są gotowi rozważyć nowe możliwości.
 • Brak specjalistycznej wiedzy rekrutacyjnej, co może prowadzić do subiektywnych ocen kandydatów oraz braku efektywności w procesie selekcji.
 • Ryzyko zatrudnienia nieodpowiedniego pracownika poprzez brak odpowiedniego doświadczenia w rekrutacji.

Podsumowując, wybór między poszukiwaniem pracownika na własną rękę a korzystaniem z agencji rekrutacyjnej zależy od indywidualnych potrzeb firmy, zasobów, czasu oraz specyfiki poszukiwań. W wielu przypadkach, elastyczne podejście, które uwzględnia zalety obu metod, może okazać się najbardziej efektywne.

Skutki nieprawidłowo przeprowadzonej rekrutacji

Nieprawidłowo przeprowadzona rekrutacja może mieć poważne konsekwencje dla firmy, zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym. Poniżej przedstawiam kilka głównych skutków tego rodzaju sytuacji:

 • Nieprawidłowe zatrudnienie może generować koszty nawet do 250% rocznego wynagrodzenia danej osoby. Przykładowo, podczas miesięcznego wynagrodzenia 15.000 zł, błędna rekrutacja mogłaby oznaczać potencjalne straty finansowe na poziomie aż 450.000 zł w ciągu roku.
 • Dodatkowe wydatki na ogłoszenia, platformy rekrutacyjne i ewentualne szkolenie nowego pracownika w przypadku nieudanej rekrutacji.
 • Nieprawidłowo dobrane umiejętności lub brak doświadczenia prowadzą do szybkiego odejścia pracownika, wydłużając jednocześnie czas pozostawania stanowiska nieobsadzonego.
 • Przyjęcie nieodpowiedniego pracownika może zakłócić harmonię w zespole, prowadząc do konfliktów interpersonalnych i trudności w komunikacji.
 • Negatywne doświadczenia z nieudanej rekrutacji mogą negatywnie wpłynąć na reputację firmy, utrudniając przyciąganie wysokiej jakości kandydatów.
 • Personel zaangażowany w proces rekrutacyjny może być obciążony dodatkową pracą związaną z ponownym poszukiwaniem pracownika, co wpływa na wydajność i zaangażowanie pracowników.
 • Nieodpowiedni pracownik może hamować rozwój zespołu, wpływając negatywnie na innowacyjność, efektywność i ogólną wydajność przedsiębiorstwa.
 • Nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy podczas rekrutacji niesie ze sobą ryzyko konfliktów prawnych, prowadzących do strat finansowych i utraty reputacji.

Aby uniknąć powyższych skutków, ważne jest przeprowadzenie rekrutacji w sposób profesjonalny, zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi. Jasno określone procesy, zrozumienie wymagań stanowiska oraz skrupulatna ocena kandydatów są kluczowe dla skutecznej rekrutacji.

źródło: https://tiny.pl/c3jct

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej