HR Business Partner – Kim jest? Poznaj zakres obowiązków

HR Business Partner nie jest typowym specjalistą ds. HR. Jego rola jest dużo bardziej rozbudowana, o czym wiele osób może nie mieć pojęcia. HR Busieness Partner to strateg, który wraz z osobami decyzyjnymi w firmie realizuje strategię biznesową przedsiębiorstwa od strony zasobów ludzkich. Jego wiedza i umiejętności są wysoko cenione, gdyż proponowane przez niego rozwiązania mogą znacząco wpłynąć na rozwój konkretnego obszaru biznesu.

Oprócz koordynowania rekrutacji i przeprowadzania onboardingu, zajmuje się również zarządzaniem talentami, komunikacją wewnętrzną, coachingiem oraz wspiera działania z zakresu employer branding.

Prawa ręka liderów

Zadanie HR biznes partnera to przede wszystkim bardzo bliska współpraca z menadżerami wyższego szczebla. Asystuje przy zatrudnianiu nowych osób, prowadzeniu procesu rekrutacji, ale także przy zwolnieniach pojedynczych i grupowych. Kiedy do firmy przychodzi nowy pracownik, HR biznes partner przeprowadza tak zwany „onboarding”, czyli przygotowanie pracownika do objęcia nowego stanowiska. Składa się na to podpisanie odpowiednich dokumentów, zapoznanie z przełożonym i zespołem, a także udzielenie informacji na temat działań wdrożeniowych.

Sprawdź również: Zapytaliśmy 20 znanych polskich ekspertów branży E-commerce & Digital o ich przykładowe pytaniania rekrutacyjne. O co pytają, gdy starasz się o pracę w Allegro, Decathlon i Sephora?

Kiedy pracownik odchodzi z firmy, HR biznes partner jest odpowiedzialny również za exit interview. Taka rozmowa pozwala na lepsze poznanie powodów odejścia pracownika, zbadanie, czy jest zainteresowany powrotem w struktury firmy w przyszłości i sprawdzenie, jak wygląda aktualne nastawienie osoby do przedsiębiorstwa.

Możliwe inne nazwy tego stanowiska

 • Partner biznesowy HR
 • HR BP
 • HR biznes partner

Myślisz nad pracą w branży digital marketingu i nie wiesz, jak zacząć?

Potwierdź swoje umiejętności z certyfikatem DIMAQ – dokumentem rozpoznawalnym wśród pracodawców w tej branży.
DIMAQ to międzynarodowy standard kwalifikacji digital marketingowych. Definiuje niezbędny poziom kwalifikacji z obszaru marketingu cyfrowego, posiada rekomendację IAB Europe i jest dostępny w 9 europejskich krajach.

Certyfikat, zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji, dostępny jest na dwóch poziomach: Basic i Professional.
Nie wiesz który poziom jest dla Ciebie? Wypełnij test poziomujący!

Zakres obowiązków HR business partnera

 • prowadzenie projektów rekrutacyjnych
 • dbanie o rozwój pracowników
 • przeprowadzanie onboardingu i exit interviews
 • wdrażanie nowych inicjatyw związanych z zatrudnieniem
 • wspierania działań z zakresu employer branding
 • zarządzanie konfliktami
 • motywowanie
 • dbanie o komunikacje wewnętrzną

Kluczowe kompetencje HR business partnera

HR Business Partner musi mieć wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne. Codzienna praca z ludźmi wewnątrz firmy, jak również z kandydatami do pracy, wymaga od niego otwartości, jasnego wyrażania myśli i empatii. Pracuje blisko z menadżerami, z którymi wspólnie opracowuje strategie biznesowe firmy w sektorze zatrudnienia.


Pełnisz funkcję HR business partnera? Posiadasz doświadczenie w projektach rekrutacyjnych? Zapraszamy do współpracy z naszą firmą przy projektach rekrutacyjnych w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijającej się branży E-commerce i Digital Marketingu – Napisz do nas: kontakt@digitalx.pl


HR Business Partner to analityk biznesowy, który musi bardzo dobrze znać swoją firmę i rozpoznawać jej potrzeby. Pełni rolę konsultanta całej struktury pracowniczej przedsiębiorstwa, rozwiązuje problemy i łagodzi konflikty poszukując trafnych rozwiązań. Dba o rozwój pracowników i wspiera talenty wprowadzając do firmy cykle szkoleń i kursów doskonalenia zawodowego, gdyż ma pełną świadomość, że wysoko wykwalifikowani pracownicy mogą znacząco wpływać na rozwój firmy.

Stanowisko wymaga od niego również znajomości zagadnień z zakresu prawa pracy, by wszelkie procesy przebiegały poprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jego codzienność wiąże się z odpowiadaniem na wiele, niekiedy trudnych pytań, dotyczących możliwości zatrudnienia, umów, modyfikacji stanowisk, rozszerzenia kompetencji. Jest nieocenionym wsparciem w sytuacjach trudnych jak np. zwolnienia pracownicze. Pomaga menadżerom przygotowywać się do takich rozmów, w których też może wystąpić jako merytoryczne wsparcie.

ZOBACZ  Digital Sales Manager - Kto to. Zakres obowiązków

Reasumując, doświadczony HR business partner cechuje się przede wszystkim:

 • orientacją biznesową
 • umiejętnościami komunikacyjnymi
 • umiejętnościami personalnymi
 • nastawienie na rozwiązywanie problemów
 • orientacją na potrzeby pracowników
 • umiejętnościami analitycznymi
 • promuje i wdraża nowe inicjatywy

Wyzwania stojące przez HR business partnerem

HR Business Partnerzy (HRBP) mają wiele ważnych zadań, które przyczyniają się do sukcesu organizacji. Jednak wraz z tymi zadaniami pojawiają się też pewne wyzwania. 

 1. Zarządzanie konfliktami

  Jednym z głównych wyzwań HRBP jest zarządzanie konfliktami pomiędzy pracownikami i menadżerami. HRBP musi umieć zidentyfikować źródło konfliktu, komunikować się z zaangażowanymi stronami i pomóc im w znalezieniu rozwiązania problemu. W takich sytuacjach HRBP musi zachować neutralność i profesjonalizm.

 2. Rozwiązywanie problemów związanych z pracownikami

  HRBP zajmuje się także rozwiązywaniem problemów związanych z pracownikami, takich jak absencja, niska wydajność, konflikty międzyludzkie czy inne problemy związane z pracą. W takich przypadkach HRBP musi wnikliwie analizować sytuację i szukać rozwiązań, które będą korzystne zarówno dla pracownika, jak i dla organizacji.

 3. Negocjowanie z menedżerami biznesowymi

  HRBP musi też potrafić skutecznie negocjować z menedżerami biznesowymi, aby uzyskać odpowiednie zasoby, takie jak budżet czy czas, na realizację działań HR. HRBP musi również umieć przekonać menadżerów biznesowych do wprowadzenia zmian, które mogą być dla nich trudne lub niepopularne.

 4. Wdrażanie zmian

  HRBP często odpowiada za wdrażanie zmian w organizacji. Mogą to być zmiany w politykach personalnych, w procesach rekrutacyjnych czy w systemach wynagradzania. Wdrażanie zmian może spotkać się z oporem ze strony pracowników, którzy nie chcą się przystosować do nowych warunków. HRBP musi więc umieć przekonywać pracowników do zaakceptowania zmian i pomóc im w przystosowaniu się do nowych sytuacji.

 5. Dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji w organizacji

  Ostatnim, ale nie mniej ważnym wyzwaniem dla HRBP jest dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji w organizacji. To może być zmiana w strategii biznesowej, restrukturyzacja organizacji czy wprowadzenie nowych technologii. HRBP musi umieć dostosować swoje działania do zmieniającej się sytuacji i być gotowy na szybkie reagowanie na nowe wyzwania.

HR business partner vs. HR manager

HR business partner i HR menedżer to osobne role, reprezentują dwa różne modele prowadzenia działań personalnych w firmie. Praca HR menedżera koncentruje się na opracowywaniu polityki i procedurach jej egzekwowania. Stanowisko to jest odpowiedzialne za systemy, takie jak system płac, rekrutacja, zatrudnianie, administracja i inne. HR menedżer nadzoruje dział HR.

Z drugiej strony, HR business partner nie pełni funkcji zarządczej nad działem. Jego głównym zadaniem jest współpraca z zespołem kierownictwa wyższego szczebla firmy oraz kierownikami działów w celu kierowania i komunikowania ogólnej strategii firmy. Partnerzy biznesowi HR współpracują z działem HR w różnych kwestiach i inicjatywach HR. Mają swój udział w rozwijaniu inicjatyw i strategii HR, która ma wpływ na całą organizację.

Nowoczesny HR XXI wieku stoi lub niebawem stanie pod znakiem HR Business Partnerów. Już za chwilę w każdej firmie pojawi się HR Business Partner z prawdziwego zdarzenia, bardzo ważne stanowisko i postać, która łączy w sobie kompetencje kilku specjalistów z różnych dziedzin. Prestiżowy magazyn Forbes wymienia HR Business Partnera jako jeden z 10 kluczowych zawodów przyszłości.

Jak stać się HR business partnerem?

Aby zostać HR Business Partnerem, należy najczęściej posiadać wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub pokrewnych dziedzin, jak również doświadczenie w pracy w dziale HR. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w rozwoju kariery jako HR Business Partner:

 1. Rozwój kwalifikacji i umiejętności
 • Zdobycie wykształcenia wyższego lub podyplomowego w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, biznesu lub pokrewnych dziedzin.
 • Zdobywanie doświadczenia zawodowego w dziale HR, najlepiej na stanowiskach związanych z doradztwem dla menedżerów i pracowników w zakresie HR.
 • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych, takich jak komunikacja, empatia i negocjacje.
 • Rozwój umiejętności zarządzania czasem i priorytetami.
 1. Szkolenia i kursy
 • Szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i HR Business Partneringu, takie jak certyfikaty w HR Business Partneringu oferowane przez różne organizacje.
 • Kursy z zakresu analizy danych i HR analytics, aby umieć wykorzystać dane i raporty w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.
 • Szkolenia z zakresu przywództwa, negocjacji i rozwiązywania konfliktów.
 1. Budowanie sieci kontaktów
 • Nawiązywanie kontaktów z innymi HR Business Partnerami i menadżerami, aby zdobyć wiedzę i doświadczenie w zakresie HR Business Partneringu.
 • Udział w konferencjach, spotkaniach branżowych i szkoleniach, aby poznać najnowsze trendy i praktyki z zakresu HR.
 1. Samokształcenie
 • Czytanie książek i artykułów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i HR Business Partneringu.
 • Śledzenie blogów i portali branżowych, aby poznać najnowsze trendy i praktyki z zakresu HR.
 • Korzystanie z materiałów szkoleniowych i edukacyjnych oferowanych przez różne organizacje.

Zostanie HR Business Partnerem wymaga ciągłego uczenia się i rozwijania umiejętności, ale może prowadzić do satysfakcjonującej kariery w dziale HR i wpływania na kluczowe decyzje w organizacji.

Wskazówki dla nowych HR business partnerów

 1. Nawiązywanie kontaktów z menedżerami i pracownikami:
 • Nawiązywanie dobrych relacji z menedżerami i pracownikami, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i wyzwania.
 • Podejmowanie inicjatywy w nawiązywaniu kontaktów i komunikacji z innymi pracownikami.
 • Utrzymywanie regularnego kontaktu z menadżerami i pracownikami, aby śledzić postępy w zakresie HR i podjąć odpowiednie działania.
 1. Budowanie swojego wizerunku w organizacji:
 • Budowanie swojego wizerunku jako eksperta w dziedzinie HR i partnera biznesowego dla menedżerów.
 • Działanie w sposób profesjonalny i etyczny, aby zdobyć zaufanie menedżerów i pracowników.
 • Współpraca z innymi działami w organizacji, aby zwiększyć swoją widoczność i wpływ.
 1. Doskonalenie swoich umiejętności:
 • Doskonalenie swoich umiejętności, takich jak negocjacje, empatia, zarządzanie konfliktami i zarządzanie czasem.
 • Podejmowanie się projektów i działań, które wymagają rozwijania swoich umiejętności.
 • Korzystanie z feedbacku od menadżerów i pracowników, aby ciągle poprawiać swoją pracę.
 1. Wykorzystywanie narzędzi i technologii:
 • Znajomość i wykorzystywanie narzędzi i technologii, które pomagają w pracy HR Business Partnera, takich jak systemy HRIS, narzędzia do analizy danych i raportowania.
 • Korzystanie z różnych źródeł danych, aby podejmować trafne decyzje i rekomendacje.
 1. Ciągłe uczenie się i rozwijanie swojej wiedzy:
 • Uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i kursach, aby poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.
 • Czytanie książek, artykułów i blogów związanych z HR Business Partneringiem i zarządzaniem zasobami ludzkimi.
 • Współpraca z innymi HR Business Partnerami i menedżerami, aby uczyć się od nich i wymieniać doświadczeniami.

Początek pracy jako HR Business Partner może być wyzwaniem, ale z odpowiednim podejściem i ciągłym rozwojem umiejętności, można stać się wartościowym partnerem dla menadżerów i pracowników w organizacji.


Pełnisz funkcję HR business partnera? Posiadasz doświadczenie w projektach rekrutacyjnych? Zapraszamy do współpracy z naszą firmą przy projektach rekrutacyjnych w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijającej się branży E-commerce i Digital Marketingu – Napisz do nas: kontakt@digitalx.pl