HR Business Partner – Kim jest? Poznaj zakres obowiązków

HR Business Partner nie jest typowym specjalistą ds. HR. Jego rola jest dużo bardziej rozbudowana, o czym wiele osób może nie mieć pojęcia. HR Busieness Partner to strateg, który wraz z osobami decyzyjnymi w firmie realizuje strategię biznesową przedsiębiorstwa od strony zasobów ludzkich. Jego wiedza i umiejętności są wysoko cenione, gdyż proponowane przez niego rozwiązania mogą znacząco wpłynąć na rozwój konkretnego obszaru biznesu.

Oprócz koordynowania rekrutacji i przeprowadzania onboardingu, zajmuje się również zarządzaniem talentami, komunikacją wewnętrzną, coachingiem oraz wspiera działania z zakresu employer branding.

Prawa ręka liderów

Zadanie HR biznes partnera to przede wszystkim bardzo bliska współpraca z menadżerami wyższego szczebla. Asystuje przy zatrudnianiu nowych osób, prowadzeniu procesu rekrutacji, ale także przy zwolnieniach pojedynczych i grupowych. Kiedy do firmy przychodzi nowy pracownik, HR biznes partner przeprowadza tak zwany „onboarding”, czyli przygotowanie pracownika do objęcia nowego stanowiska. Składa się na to podpisanie odpowiednich dokumentów, zapoznanie z przełożonym i zespołem, a także udzielenie informacji na temat działań wdrożeniowych.

Sprawdź również: Zapytaliśmy 20 znanych polskich ekspertów branży E-commerce & Digital o ich przykładowe pytaniania rekrutacyjne. O co pytają, gdy starasz się o pracę w Allegro, Decathlon i Sephora?

Kiedy pracownik odchodzi z firmy, HR biznes partner jest odpowiedzialny również za exit interview. Taka rozmowa pozwala na lepsze poznanie powodów odejścia pracownika, zbadanie, czy jest zainteresowany powrotem w struktury firmy w przyszłości i sprawdzenie, jak wygląda aktualne nastawienie osoby do przedsiębiorstwa.

Możliwe inne nazwy tego stanowiska

 • Partner biznesowy HR
 • HR BP
 • HR biznes partner

Myślisz nad pracą w branży digital marketingu i nie wiesz, jak zacząć?

Potwierdź swoje umiejętności z certyfikatem DIMAQ – dokumentem rozpoznawalnym wśród pracodawców w tej branży.
DIMAQ to międzynarodowy standard kwalifikacji digital marketingowych. Definiuje niezbędny poziom kwalifikacji z obszaru marketingu cyfrowego, posiada rekomendację IAB Europe i jest dostępny w 9 europejskich krajach.

Certyfikat, zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji, dostępny jest na dwóch poziomach: Basic i Professional.
Nie wiesz który poziom jest dla Ciebie? Wypełnij test poziomujący!

Zakres obowiązków HR business partnera

 • prowadzenie projektów rekrutacyjnych
 • dbanie o rozwój pracowników
 • przeprowadzanie onboardingu i exit interviews
 • wdrażanie nowych inicjatyw związanych z zatrudnieniem
 • wspierania działań z zakresu employer branding
 • zarządzanie konfliktami
 • motywowanie
 • dbanie o komunikacje wewnętrzną

Kluczowe kompetencje HR business partnera

HR Business Partner musi mieć wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne. Codzienna praca z ludźmi wewnątrz firmy, jak również z kandydatami do pracy, wymaga od niego otwartości, jasnego wyrażania myśli i empatii. Pracuje blisko z menadżerami, z którymi wspólnie opracowuje strategie biznesowe firmy w sektorze zatrudnienia.


Pełnisz funkcję HR business partnera? Posiadasz doświadczenie w projektach rekrutacyjnych? Zapraszamy do współpracy z naszą firmą przy projektach rekrutacyjnych w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijającej się branży E-commerce i Digital Marketingu – Napisz do nas: [email protected]


HR Business Partner to analityk biznesowy, który musi bardzo dobrze znać swoją firmę i rozpoznawać jej potrzeby. Pełni rolę konsultanta całej struktury pracowniczej przedsiębiorstwa, rozwiązuje problemy i łagodzi konflikty poszukując trafnych rozwiązań. Dba o rozwój pracowników i wspiera talenty wprowadzając do firmy cykle szkoleń i kursów doskonalenia zawodowego, gdyż ma pełną świadomość, że wysoko wykwalifikowani pracownicy mogą znacząco wpływać na rozwój firmy.

Stanowisko wymaga od niego również znajomości zagadnień z zakresu prawa pracy, by wszelkie procesy przebiegały poprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jego codzienność wiąże się z odpowiadaniem na wiele, niekiedy trudnych pytań, dotyczących możliwości zatrudnienia, umów, modyfikacji stanowisk, rozszerzenia kompetencji. Jest nieocenionym wsparciem w sytuacjach trudnych jak np. zwolnienia pracownicze. Pomaga menadżerom przygotowywać się do takich rozmów, w których też może wystąpić jako merytoryczne wsparcie.

Reasumując, doświadczony HR business partner cechuje się przede wszystkim:

 • orientacją biznesową
 • umiejętnościami komunikacyjnymi
 • umiejętnościami personalnymi
 • nastawienie na rozwiązywanie problemów
 • orientacją na potrzeby pracowników
 • umiejętnościami analitycznymi
 • promuje i wdraża nowe inicjatywy

HR business partner vs. HR manager

HR business partner i HR menedżer to osobne role, reprezentują dwa różne modele prowadzenia działań personalnych w firmie. Praca HR menedżera koncentruje się na opracowywaniu polityki i procedurach jej egzekwowania. Stanowisko to jest odpowiedzialne za systemy, takie jak system płac, rekrutacja, zatrudnianie, administracja i inne. HR menedżer nadzoruje dział HR.

Z drugiej strony, HR business partner nie pełni funkcji zarządczej nad działem. Jego głównym zadaniem jest współpraca z zespołem kierownictwa wyższego szczebla firmy oraz kierownikami działów w celu kierowania i komunikowania ogólnej strategii firmy. Partnerzy biznesowi HR współpracują z działem HR w różnych kwestiach i inicjatywach HR. Mają swój udział w rozwijaniu inicjatyw i strategii HR, która ma wpływ na całą organizację.

Nowoczesny HR XXI wieku stoi lub niebawem stanie pod znakiem HR Business Partnerów. Już za chwilę w każdej firmie pojawi się HR Business Partner z prawdziwego zdarzenia, bardzo ważne stanowisko i postać, która łączy w sobie kompetencje kilku specjalistów z różnych dziedzin. Prestiżowy magazyn Forbes wymienia HR Business Partnera jako jeden z 10 kluczowych zawodów przyszłości.


Pełnisz funkcję HR business partnera? Posiadasz doświadczenie w projektach rekrutacyjnych? Zapraszamy do współpracy z naszą firmą przy projektach rekrutacyjnych w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijającej się branży E-commerce i Digital Marketingu – Napisz do nas: [email protected]