UX Researcher – Kto to. Zakres obowiązków

UX Researcher kto to

UX Researcher analizuje rzeczywiste zachowania klientów i na tej podstawie formułuje wnioski oparte na danych, unikając spekulacji na temat reakcji konsumentów w danej sytuacji – opiera się on na twardych dowodach. Jego współpraca z projektantami, inżynierami i menadżerami produktu pozwala na transformację zgromadzonych spostrzeżeń w konkretne działania zorientowane na potrzeby i oczekiwania klienta. Dzięki temu podejściu proces projektowania i tworzenia produktu jest silnie zakorzeniony w rzeczywistych potrzebach i zachowaniach użytkowników.

Co należy do obowiązków UX Researchera?

UX Researcher to specjalista, który przygotowuje niemoderowane testy użyteczności i pogłębione badania, wdrażając je zarówno online, jak i w terenie. Stosuje różnorodne metody ilościowe i jakościowe, a następnie analizuje zebrane dane. Na bazie wyników tworzy szczegółowe raporty z zaleceniami usprawnień. Zajmuje się identyfikacją potrzeb i celów użytkowników oraz modelowaniem ich zadań i przepływów pracy.

Jego praca opiera się na ścisłej współpracy z działami marketingu i zarządzania produktem, aby ustalić cele i tematy badań. Kluczową rolą jest ciągłe doskonalenie procesu badawczego poprzez eksplorację nowych technik i narzędzi gromadzenia danych. Wykorzystuje zaawansowane metody analizy danych, jak analiza behawioralna czy modele predykcyjne, aby lepiej zrozumieć zachowania użytkowników i przewidzieć ich potrzeby.

Ważnym elementem pracy UX Researchera jest opracowywanie strategii badawczych uwzględniających różnorodność użytkowników, ich konteksty kulturowe i społeczne oraz zróżnicowane preferencje. Współpracując z zespołem projektowym, wspiera tworzenie rozwiązań dostosowanych do różnych grup odbiorców. Ponadto, może zaangażować się w monitorowanie konkurencji i analizę trendów rynkowych, dostarczając istotnych danych do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych.

Dlaczego warto zatrudnić takiego specjalistę?

UX Researcher prowadzi badania, które pozwalają zrozumieć zachowania, potrzeby i motywacje klientów. Obserwuje ich, analizuje zadania, przeprowadza wywiady bezpośrednie, ankiety i testy użyteczności, by uzyskać informacje zwrotne. Tworzy kontekst, w którym może odbywać się proces projektowania produktu. Bez wystarczających badań decyzje opierają się przede wszystkim na hipotezach, a nie na danych. UX Researcher eliminuje więc zgadywanie i nieuzasadnione założenia.
Zatrudnienie UX Researchera przynosi znaczące korzyści dla organizacji. Ich wiedza i umiejętności umożliwiają głębsze zrozumienie oczekiwań klientów, co z kolei prowadzi do lepszego dostosowania produktów i usług do realnych potrzeb rynku. Dzięki badaniom użytkowników, firmy mogą unikać ryzyka wprowadzania na rynek produktów, które nie spełniają oczekiwań lub są trudne w obsłudze.

UX Researcher działa jako most pomiędzy firmą a klientami, umożliwiając organizacji osiągnięcie większej empatii i zrozumienia dla użytkowników. Ich obserwacje i analizy pozwalają na świadome podejmowanie decyzji projektowych, które opierają się na rzeczywistych danych, co z kolei przekłada się na lepsze doświadczenia użytkownika oraz wzrost lojalności klientów.


Zatrudnienie UX Researchera może przyczynić się do ograniczenia kosztów poprzez zmniejszenie liczby błędów projektowych i potrzeby dokonywania późniejszych korekt czy zmian w produktach. Inwestycja w badania użytkowników staje się strategicznym krokiem, który przyczynia się do długoterminowego sukcesu i konkurencyjności firmy na rynku.

Przeczytaj:  Project Manager - Kto to. Zakres obowiązków

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na to stanowisko?

Kandydat na stanowisko UX Researchera powinien posiadać różnorodne cechy, zarówno techniczne, jak i miękkie, aby skutecznie wykonywać swoje obowiązki. Oto lista kluczowych cech:

  • Znajomość metodologii badawczych: Zrozumienie różnorodnych metod badań użytkowników, takich jak testy użyteczności, wywiady, obserwacje czy analiza danych, jest kluczowe dla skutecznego prowadzenia badań UX.
  • Analityczne umiejętności: Umiejętność zbierania, analizowania i interpretacji danych z różnych źródeł jest kluczowa w pracy UX Researchera. Potrafiąc wyciągać wnioski i rekomendacje na podstawie zebranych informacji, są w stanie wspierać projekt w podejmowaniu trafnych decyzji.
  • Komunikatywność: Umiejętność jasnego prezentowania wyników badań, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, jest niezwykle istotna. Efektywna komunikacja zespołowa oraz umiejętność tłumaczenia skomplikowanych zagadnień na zrozumiały dla wszystkich język są kluczowe.
  • Empatia: Zrozumienie i wczucie się w potrzeby oraz zachowania użytkowników to kluczowy aspekt pracy UX Researchera. Empatia pozwala lepiej zrozumieć, jakie są rzeczywiste potrzeby i oczekiwania użytkowników.
  • Kreatywność: Oprócz analizy danych, kandydat powinien być w stanie proponować nowe podejścia badawcze i być otwarty na eksplorację innowacyjnych metod zbierania informacji o użytkownikach.
  • Umiejętność pracy zespołowej: Współpraca z innymi członkami zespołu projektowego, deweloperami czy projektantami wymaga umiejętności współpracy i elastyczności w działaniu.
  • Rozwiązywanie problemów: Umiejętność szybkiego identyfikowania i rozwiązywania problemów, które mogą się pojawić podczas procesu badawczego czy analizy danych, jest kluczowa dla efektywnego działania.
  • Skupienie na użytkowniku: Nadrzędnym celem pracy UX Researchera jest zrozumienie i reprezentowanie głosu użytkownika. Dlatego ważne jest, aby kandydat był silnie zmotywowany do tworzenia produktów i usług, które spełniają rzeczywiste potrzeby użytkowników.

Te cechy w połączeniu z odpowiednim doświadczeniem i wykształceniem stanowią solidne fundamenty dla kandydata na stanowisko UX Researchera. Wymienione cechy pozwalają na efektywne i skuteczne przeprowadzanie badań nad doświadczeniem użytkownika, co jest kluczowe dla sukcesu projektów UX.

Gdzie można znaleźć pracę w tym zawodzie?

UX to obszar, który odgrywa ważną rolę praktycznie w każdej branży. Kandydat na UX Researchera może szukać pracy m.in. w mediach, portalach ogłoszeniowych, np Notojob.com, agencjach marketingowych, firmach telekomunikacyjnych, bankach i przedsiębiorstwach międzynarodowych.
Ponadto, istnieje szerokie spektrum innych sektorów, w których rola UX Researchera jest coraz bardziej istotna. Przemysł rozrywkowy, zdrowotny, edukacyjny, e-commerce czy branża technologiczna to tylko niektóre z obszarów, gdzie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu badań nad doświadczeniem użytkownika stale rośnie.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej