UX Researcher – Kto to. Zakres obowiązków

UX Researcher kto to
UX Researcher analizuje rzeczywiste zachowania klientów i formułuje wnioski oparte na danych. Nie zgaduje, jak zachowają się konsumenci w danej sytuacji, lecz ma na to twarde dowody. Współpracuje z projektantami, inżynierami i menadżerami produktu, by przekształcić spostrzeżenia w konkretne działania zorientowane na klienta.

Co należy do obowiązków UX Researchera?

Przygotowuje niemoderowane testy użyteczności i bardziej formalne, pogłębione badania. Następnie przeprowadza je zarówno online, jak i w terenie, stosując przy tym metody ilościowe i jakościowe. UX Researcher analizuje również wyniki badań. Na ich podstawie tworzy raporty, w których wskazuje, co należy poprawić. Zajmuje się też identyfikacją potrzeb i celów użytkowników oraz modelowaniem zadań i przepływów pracy. Ściśle współpracuje z działem marketingu i zarządzania produktem, by sformułować tematy i cele badań.

Dlaczego warto zatrudnić takiego specjalistę?

UX Researcher prowadzi badania, które pozwalają zrozumieć zachowania, potrzeby i motywacje klientów. Obserwuje ich, analizuje zadania, przeprowadza wywiady bezpośrednie, ankiety i testy użyteczności, by uzyskać informacje zwrotne. Tworzy kontekst, w którym może odbywać się proces projektowania produktu. Bez wystarczających badań decyzje opierają się przede wszystkim na hipotezach, a nie na danych. UX Researcher eliminuje więc zgadywanie i nieuzasadnione założenia.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na to stanowisko?

Kandydat powinien dysponować wiedzą z zakresu marketingu, kognitywistyki, psychologii, ekonomii, socjologii lub informatyki. Musi mieć analityczny umysł i zwracać uwagę na szczegóły.  Równie ważne są umiejętności miękkie. UX Researcher powinien być empatyczny i kreatywny. Umie pracować zarówno samodzielnie, jak i w zespole. Odpowiedni kandydat na to stanowisko potrafi też skutecznie i szybko rozwiązywać problemy.

Gdzie można znaleźć pracę w tym zawodzie?

UX to obszar, który odgrywa ważną rolę praktycznie w każdej branży. Kandydat na UX Researchera może szukać pracy m.in. w mediach, agencjach marketingowych, firmach telekomunikacyjnych, bankach i przedsiębiorstwach międzynarodowych.

ZOBACZ  Digital Sales Manager - Kto to. Zakres obowiązków

Jeżeli planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu czy całego zespołu E-commerce zapraszamy do kontaktu z nami – kontakt@digitalx.pl. Pomożemy Ci określić profil osoby, której potrzebujesz, zakres jej obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.