Chief Digital Officer – Kim jest CDO i gdzie jest jego miejsce w strukturze organizacyjnej?

Chief Digital Officer

Chief Digital Officer (CDO) – czy po polsku – Dyrektor ds. cyfrowych – coraz częściej pojawia się w firmach jako najwyższa rangą osoba odpowiedzialna za transformację cyfrową. CDO jest funkcją stosunkowo młodą i zapewne stąd jej nie do końca ukształtowany, a przy tym zróżnicowany merytorycznie charakter zadań. Jest to zarazem prawdopodobnie najszybciej rozwijająca się rola wśród wyższego kierownictwa.

Chief Digital Officer to stosunkowo nowa rola w organizacjach. To określenie – CDO – po raz pierwszy pojawiło się na korporacyjnych schematach organizacyjnych około 2010 roku. Gigant e-commerce Amazon i inni cyfrowo rodzimi detaliści wyznaczali nowe oczekiwania klientów dotyczące zakupów online i tworzyli rynek dla towarów cyfrowych, takich jak wideo na żądanie. Firmy uznały, że potrzebują strategii cyfrowych, aby połączyć się z konsumentami obeznanymi z technologią.

Żeby zatem zdefiniować zadania CDO trzeba przyjrzeć się bliżej jakie zadania wchodzą w skład cyfrowej transformacji firmy i zrozumieć tym samym jakie oczekiwania i wyzwania przed nim potencjalnie stoją.

Nie ulega wątpliwości, że jako lider transformacji cyfrowej CDO ma dużo wyzwań a zakres jego działania jest obszerny. Jeśli spojrzeć na przytoczone powyżej, zauważymy zapewne, że rola CDO w większości składa się z zadań o charakterze biznesowym, ze względu na potraktowanie technologii jako narzędzia służącego uzyskaniu przewagi konkurencyjnej.

Do realizacji celów biznesowych CDO wykorzystuje technologie, ale jego podstawowym zadaniem jest zdefiniowanie i wprowadzenie w życie zmian biznesowych.

Rola Chief Digital Officer w organizacji

 • Wsparcie wszelkiego rodzaju innowacji technologicznych w firmie służących zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na rynku
 • Definiowanie i wdrażanie cyfrowej strategii, współpracując z wieloma interesariuszami w firmie w celu odwzorowania i przełączenia tradycyjnych procesów na cyfrowe
 • Zapewnienie współpracy poszczególnych obszarów firmy, dzielenie się wiedzą, aby pomóc we wdrożeniu właściwego ekosystemu cyfrowego
 • Mierzenie zwrotu z inwestycji w projekty cyfrowe, ciągła weryfikacja, że inwestujemy w odpowiednie narzędzia i zasoby
 • Bycie cyfrowym ewangelistą, broniącym wykorzystania technologii

Przykładowe obowiązki CDO w skali dnia i miesiąca

 • Odpowiedzialność za cały portfel projektów digitalowych
 • Rozwój wewnętrznego i zewnętrznego ekosystemu innowacji cyfrowych
 • Zapewnienie by wszystkie odpowiednie inicjatywy były w pełni zintegrowane z procesem planowania strategicznego w celu zaangażowania kierownictwa, alokacji zasobów i wpływu na skuteczną realizację wizji
 • Współpraca z zespołami w całej firmie, w celu generowania innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dla produktów, usług, procesów, doświadczeń klientów, kanałów marketingowych i modeli biznesowych
 • Analiza potencjalnego wykorzystania nowych narzędzi – z obszaru AI, Digital, CRM – które mogą wspierać i ulepszać nasze aktualne rozwiązania
 • Ścisła współpraca z działem HR, aby przyciągać i zatrzymywać najlepsze talenty skoncentrowane na przyszłościowym myśleniu
Przeczytaj:  Product Manager czy Product Owner? Kto tu rządzi?

Kto potrzebuje Dyrektora ds. cyfrowych?

Firmy poszukujące dyrektora ds. cyfrowych powinny zacząć od podsumowania swoich cyfrowych zagrożeń i możliwości oraz zdolności obecnego przywództwa do opracowania i uruchomienia skutecznego cyfrowego modelu biznesowego. Trzeba sobie odpowiedzieć na szereg pytań, min.:

 • Jaki jest poziom cyfrowego zagrożenia stojącego przed Twoją organizacją? (Kim są twoi nowi konkurenci online? Jak wypadasz w porównaniu z cyfrowym liderem w swojej branży?)
 • Jeśli Twój obecny model biznesowy jest zagrożony, jaki jest odpowiedni model cyfrowy dla Twojej firmy? (Czy skupiasz się na wydajności operacyjnej czy na doświadczeniu klienta?)
 • Jaka jest Twoja obecna przewaga konkurencyjna w erze cyfrowej? (Lojni klienci? Duże magazyny danych gromadzonych przez lata?)
 • Jak era cyfrowa może pomóc Twojej firmie? (Czy telefon komórkowy zapewnia nowy sposób łączenia się z klientami? Czy IoT może być wykorzystany do poprawy obsługi klienta? Jak sztuczna inteligencja może zoptymalizować rekomendacje produktów?)
 • Jakie mięśnie musisz rozwinąć, aby zapewnić sprawność cyfrową? (Czy potrzebujesz współpracować z innymi firmami lub branżami? Zbuduj swoje możliwości analityczne?)

Zatrudniając CDO, firmy często narzekają na znalezienie kogoś z odpowiednim doświadczeniem. Zdolność do przewodzenia transformacji w całej organizacji wymaga połączenia umiejętności twardych i miękkich. Twarde umiejętności obejmują zdolność do wyrażania strategicznej wizji, definiowania środków do rozwiązywania problemów poprzez identyfikowanie podstawowych przyczyn w różnych funkcjach i podejmowanie trudnych decyzji niezbędnych do ich rozwiązania oraz zdolność menedżerską do prowadzenia projektów i dopilnowania ich realizacji.

Nie należy lekceważyć znaczenia umiejętności miękkich: niektórzy CDO szacują, że spędzają 80% swojego czasu na budowaniu relacji. Odnoszący sukcesy CDO mają cierpliwość do poruszania się po złożonych strukturach organizacyjnych dużych firm; dodatkowo kładą olbrzymi nacisk na współpracę, aby uzyskać poparcie w różnych pomysałach i są w stanie dyplomatycznie podważyć status quo i utrwalić relacje z szeroką grupą ludzi. Wykazują również przywództwo i charyzmę, które pobudzają organizację do wprowadzania zmian.

Ponieważ era cyfrowa burzy tradycyjną strukturę organizacyjną, CDO muszą nie tylko wprowadzić organizację na jej cyfrową trajektorię, ale także pomóc jej fundamentalnie ewoluować. Ta rola wymaga podejścia „dwuogniskowego”: osiągnięcia krótkoterminowego imperatywu szybkiego uruchomienia spraw, przy jednoczesnym ustaleniu długoterminowych warunków sukcesu, aby organizacja mogła konkurować cyfrowo. Chief Digital Officer, który swoimi działaniami zagwarantuje firmie sukces, naprawdę zasłuży na swoje miejsce w już mocno obsadzonych zarządach wielkich firm.

 

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej