Kim jest Strategy Manager? Poznaj zakres obowiązków

strategy manager

Strategy Manager wyznacza kierunek rozwoju firmy określając jej cele długoterminowe. Przed wytyczeniem konkretnej ścieżki i podjęciem się realizacji założonej strategii, dokonuje analizy zasobów ludzkich w firmie, jej struktury, wydajności, określa jej mocne i słabe strony, analizuje ryzyko. Te czynniki są podstawą każdej strategii działania i celne ich oszacowanie może ułatwić ścieżkę dotarcia do celu.

Możliwe inne nazwy tego stanowiska

 • Business Operations Manager
 • Kierownik do spraw strategii

Zakres obowiązków

 • tworzenie długoterminowej strategii
 • zbieranie kluczowych informacji o konkurencji i rynku
 • ocena trendów rynkowych i konkurencji
 • przedstawianie prognoz i zalecanych działań
 • prowadzenie analiz i procesów
 • dopasowanie celów do poszczególnych sektorów organizacji
 • monitorowanie i raportowanie projektów
 • wspieranie i kierowanie procesami decyzyjnymi
 • opracowywanie planów i budżetów
 • ustala priorytety strategiczne
 • monitorowanie obecnych procesów firmy i pełnienie roli doradczej w sprawie ich modyfikacji i rozbudowywania tak, aby wspierały założoną strategię
 • pełnienie roli doradczej dla zarządu firmy w celach rozwojowych i strategicznych
 • współpraca z klientami kluczowymi dla rozwoju strategii firmy

Umiejętności

Strategy Manager musi posiadać wykształcenie z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania biznesem lub nauk pokrewnych. Praca na tym stanowisku jest dynamiczna i wymaga umiejętności przewidywania, a co za tym idzie, szybkich i przemyślanych reakcji na zmieniające się warunki, które znacząco wpływają na realizację założonych etapów strategii. Wiedza i praktyka z zakresu ekonomii i finansów okaże się pomocna w sytuacji, gdy będzie musiał oszacować budżet wszelkich działań. Zdolności analityczne to kolejna pożądana cecha Strategy Managera, gdyż wymaga się od niego zrozumienia danych i przekładania czasem bardzo skomplikowanych analiz na realizację strategii.

Z wymagań technicznych musi być mistrzem arkuszy kalkulacyjnych i programów analitycznych. Odpowiednio przygotowane dokumenty pozwolą trzymać rękę na pulsie i wskażą kiedy należy reagować i modyfikować proces strategii. A żeby te dane czytelnie przedstawić, wykorzysta programy do tworzenia prezentacji.

Jakich cech osobowościowych należy szukać u Strategy Managera? Pracuje on głównie z kluczowymi osobami jak np. członkowie zarządu, partnerzy i klienci wspierający biznes. Umiejętności komunikacji i techniki negocjacji pomogą mu w odpowiedni sposób przestawić działania, jakie dokonują się w trakcie realizacji strategii firmy, biorąc przy tym pod uwagę potrzeby klientów i cele zarządu. Co za tym idzie, oczekuje się od niego otwartości, łatwości w wyrażaniu myśli i prezentacji danych, dokładności, zaangażowania, zorganizowania oraz zdolności do rozwiązywania problemów. Jako osoba zarządzająca zespołem musi mieć zdolności przywódcze i doradcze, potrafić budować zespół i koordynować jego pracę.

Przeczytaj:  Kim jest Product Manager? Poznaj zakres obowiązków

Jeżeli potrzebujesz osoby, która profesjonalnie zajmie się strategią Twojej firmy i wyznaczy jej kierunki rozwoju to na pewno musisz zainwestować w stanowisko Strategy Managera.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej