Kim jest Head of Commercial Pricing? Poznaj zakres obowiązków

Head of Commercial Pricing stoi na czele zespołu, który odpowiada za strategię cenową produktów i usług tj. zajmuje się definiowaniem cen per kategoria i produkt, analizą konkurencji, obsługą narzędzi do zarządzania poziomem cen. Określa schematy cenowe biorąc pod uwagę nie tylko proces produkcyjny, ale też koszty wysyłki, obsługi, narzutu rabatów i wszelkie inne związane z produktem wydatki. Praca na tym stanowisku wiąże się z ciągłym planowaniem i prognozowaniem cen w zależności od strategii firmy i wydarzeń wpływających na rynek.

Możliwe inne nazwy tego stanowiska

 • Manager ds. zarządzania cenami
 • Manager ds. polityki cenowej

Zakres obowiązków

 • planowanie strategii cenowej produktów i usług
 • opracowywanie i wdrażanie siatek cenowych per produkt
 • analizowanie cen konkurencji
 • bieżące aktualizowanie bazy danych historii cen
 • obsługa narzędzi do zarządzania ceną
 • przygotowywanie symulacji i wyliczeń
 • ustalanie zakresu rabatowego
 • weryfikowanie kosztów
 • negocjacje cenowe
 • zarządzanie zespołem

Umiejętności

Osoba na tym stanowisku musi posiadać doświadczenie handlowe, potrafić tworzyć długofalowe strategie cenowe biorąc pod uwagę wiele zmiennych rynkowych i działania konkurencji. Wymagane wręcz jest wykształcenie ekonomiczne, zdolności matematyczne i analityczne oraz łatwości w prezentowaniu danych. Wysokie umiejętności komunikacyjne są tu na plus, gdyż w realizacji swoich zadań kontaktuje się z wieloma osobami z różnych działów: marketingu, sprzedaż czy członkami zarządu.

W ustalaniu siatek cenowych i w argumentowaniu swoich decyzji przydadzą się wysoko rozwinięte zdolności negocjacji. Jako osoba zarządzająca zespołem musi wyróżniać się cechami przywódczymi. Rynek jest wrażliwy na zmiany co też wpływa na projektowanie cen, dlatego też do pożądanych cech u Head of Commercial Pricing należy zaliczyć umiejętność pracy w dynamicznym środowisku i podejmowanie szybkich i trafnych decyzji.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej