Ciekawe pojęcia HR – wellbeing, upskilling, quiet hiring…

W dynamicznym otoczeniu biznesowym, charakteryzującym się ciągłymi zmianami, efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi staje się filarem sukcesu każdej organizacji. W świetle tego wyzwania, niniejszy artykuł skupia się na szczegółowym zrozumieniu kluczowych pojęć z obszaru HR, które mają znaczenie dla dostosowywania się przedsiębiorstw do współczesnych wyzwań. Przyjrzeliśmy się pojęciom, takim jak upskilling, reskilling, wellbeing, a także work buddy, candidate experience, dress code, quiet hiring i quiet quitting, zwracając uwagę na ich rosnącą rolę w nowoczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Upskilling i Reskilling

Rekrutuj efektywniej

Rekrutacja w E-commerce & Sprzedaży i marketingu. Rekrutujemy i doradzamy. Szczegółowy profil Kandydata ze wskazaniem indywidualnie dopasowanych KPI. Pracownicy, którzy dostarczą Twojej firmie wymiernych rezultatów. Weryfikujemy Kandydatów merytorycznie i osobowościowo. Udzielamy gwarancji na Kandydatów.

Umów rozmowę z Digitalx

Upskilling to proces rozwijania już posiadanych umiejętności pracowników, zwykle w kontekście zmian technologicznych czy organizacyjnych. Na przykład, kurs doskonalący umiejętności obsługi nowego oprogramowania to forma upskillingu. 

Reskilling natomiast oznacza przekwalifikowywanie pracowników do nowych ról lub zadań, szczególnie ważne w obliczu restrukturyzacji firm. Przykładem jest sytuacja, w której pracownik, początkowo związany z tradycyjną sprzedażą, przekwalifikowuje się na specjalistę ds. e-commerce, zdobywając nowe umiejętności z obszaru platform online, marketingu internetowego i analizy danych.

Wellbeing

Wellbeing to szerokie pojęcie obejmujące dobrostan pracowników na wielu płaszczyznach, w tym fizycznej, emocjonalnej i społecznej. Zarządzanie wellbeing w firmie obejmuje promowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym poprzez oferowanie elastycznych harmonogramów pracy oraz inicjatyw związanych z integracją pracy z życiem codziennym. Programy rozwoju zawodowego, takie jak szkolenia i możliwości awansu, również wpisują się w strategię HR mającą na celu zwiększenie ogólnego dobrostanu pracowników.


Źródło: https://www.linkedin.com/pulse/making-workplace-wellbeing-better-susan/ 

Work Buddy

Work buddy to zazwyczaj doświadczony pracownik, który jest przydzielony nowo zatrudnionemu pracownikowi jako partner, mentor czy towarzysz w miejscu pracy. Jego rolą jest pomaganie nowemu pracownikowi w szybszym dostosowaniu się do środowiska pracy, udzielanie informacji, udostępnianie wiedzy o firmie, a także wspieranie go w procesie integracji z zespołem. Work buddy pełni funkcję mentora, pomagając nowemu pracownikowi lepiej zrozumieć firmową kulturę i skutecznie radzić sobie w nowym środowisku zawodowym.

Candidate Experience

Candidate Experience odnosi się do doświadczeń, jakie kandydat zdobywa w trakcie procesu rekrutacyjnego. Każdy etap, od pierwszego kontaktu do zakończenia rekrutacji, wpływa na opinię kandydata. Candidate experience ma kluczowe znaczenie dla reputacji firmy jako pracodawcy, ponieważ pozytywne doświadczenia kandydatów mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności organizacji na rynku pracy. 

Dress Code

Dress Code to zasady dotyczące odpowiedniego ubioru w zależności od sytuacji lub miejsca. Może być narzucany przez pracodawcę i ma wpływ na wizerunek firmy oraz atmosferę w miejscu pracy. Wprowadzenie odpowiedniego dress code’u ma na celu utrzymanie profesjonalizmu w miejscu pracy, dostosowanie się do norm branżowych oraz projektowanie określonego wizerunku firmy.

Quiet Hiring i Quiet Quitting

Quiet Hiring odnosi się do praktyki rekrutowania pracowników w sposób dyskretny, bez publicznego ogłaszania wakatów. Firmy, które stosują to podejście, często poszukują specjalistów w ramach sieci zawodowych lub korzystają z rekrutacji polecającej. Przykładem może być sytuacja, w której przedsiębiorstwo poszukuje doświadczonego specjalisty do kluczowego stanowiska, ale zamiast ogłaszać wakat publicznie, decyduje się na skorzystanie z połączeń w swojej branżowej społeczności.

Quiet Quitting to praktyka, w której pracownik stopniowo ogranicza swoje zaangażowanie w obowiązki służbowe, zachowując dyskrecję co do swoich planów odejścia. W tym podejściu pracownik nadal wykonuje swoje obowiązki, ale stara się je zminimalizować, zmniejszając poziom stresu związanego z pracą. Celem jest osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym poprzez subtelne dostosowanie tempa pracy.

Lejek Rekrutacyjny

Lejek rekrutacyjny to metafora opisująca proces selekcji kandydatów od momentu zgłoszenia aplikacji aż do momentu zatrudnienia. Im dłuższy lejek, tym dłuższy proces rekrutacyjny, co może wpływać na utratę wartościowych talentów.

Exit Interview

Exit Interview to proces przeprowadzania wywiadu z pracownikiem, który opuszcza firmę. Rozmowa służące zbieraniu informacji na temat doświadczeń, opinii i powodów odejścia pracownika. Podczas tego wywiadu, często przeprowadzanego przez osobę z obszaru HR, pracownik może dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pracy, środowiska pracy oraz przyczyn decyzji o opuszczeniu firmy. Informacje uzyskane z Exit Interview mogą być użyteczne dla firmy do identyfikacji obszarów poprawy, zrozumienia powodów rotacji pracowników oraz utrzymania korzystnej atmosfery organizacyjnej. 

Przeczytaj:  Relokacja pracownika - co to takiego?

Active Sourcing

Strategia rekrutacyjna, w ramach której dział HR lub zespół rekrutacyjny proaktywnie poszukuje potencjalnych kandydatów na stanowiska w danej firmie. W odróżnieniu od tradycyjnej rekrutacji, gdzie pracodawca oczekuje na aplikacje od zainteresowanych kandydatów, active sourcing zakłada aktywne poszukiwanie osób, które mogą być odpowiednie dla określonej roli.

Hiring Manager

Hiring Manager to osoba odpowiedzialna za proces rekrutacyjny w firmie. To zazwyczaj menedżer z dziedziny zasobów ludzkich lub bezpośredni przełożony, który jest zaangażowany w proces zatrudniania nowych pracowników. Głównym celem Hiring Managera jest znalezienie odpowiednich kandydatów na dane stanowisko i przeprowadzenie skutecznego procesu rekrutacyjnego.

RPO (Recruitment Process Outsourcing)

Jest to rodzaj outsourcingu, w którym organizacja przekazuje część lub całość swojego procesu rekrutacyjnego zewnętrznej firmie specjalizującej się w usługach rekrutacyjnych. Firma oferująca usługi RPO przejmuje zarządzanie wszystkimi etapami procesu rekrutacyjnego, obejmując pozyskiwanie kandydatów, selekcję, screening, aż do zatrudnienia. RPO może przyczynić się do usprawnienia procesów rekrutacyjnych, zwiększenia elastyczności i efektywności, a także redukcji kosztów związanych z rekrutacją.

W Digitalx oferujemy kompleksową obsługę RPO, dostosowaną do Twoich aktualnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy masz jedno wolne stanowisko czy potrzebujesz całego zespołu, mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie.

Screening

Screening w kontekście procesu rekrutacyjnego odnosi się do pierwszej fazy selekcji kandydatów, której celem jest skrócenie listy potencjalnych pracowników poprzez ocenę ich podstawowych kwalifikacji i zgodności z wymaganiami stanowiska. To rodzaj wstępnej analizy, która umożliwia pracodawcy zidentyfikowanie kandydatów, którzy spełniają określone kryteria.

Sourcing

Sourcing w rekrutacji to proces aktywnego poszukiwania, identyfikowania i przyciągania potencjalnych kandydatów na konkretne stanowiska. Ten etap poprzedza fazy selekcji i rekrutacji, koncentrując się na znalezieniu osób, które spełniają wymagania danego stanowiska. Obejmuje przeszukiwanie baz kandydatów, budowanie relacji, analizę rynku pracy, korzystanie z narzędzi automatyzacji oraz nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi kandydatami. Efektywny sourcing pozwala firmie znaleźć wysokiej jakości kandydatów, również tych, którzy nie są aktywnie poszukujący pracy. 

Cultural Fit

Dopasowanie kulturowe, znane także jako “Cultural Fit”, odnosi się do zgodności wartości, norm i postaw kandydata z kulturą organizacyjną firmy. To ocena, jak dobrze kandydat pasuje do atmosfery, filozofii i sposobu działania w danym środowisku biznesowym. Elementy kultury organizacyjnej, takie jak wartości firmy, styl komunikacji i etyka pracy, są brane pod uwagę w procesie oceny dopasowania kulturowego – dobrze dopasowani pracownicy mogą lepiej integrować się z zespołem, być bardziej zaangażowani i efektywni. Zbyt duże rozbieżności mogą prowadzić do trudności w integracji zespołowej i utrzymania spójności organizacyjnej.

Źródło: https://www.briscoesearch.com.au/its-all-about-the-fit/

STAR (Situation – Task – Action – Result)

STAR to struktura odpowiedzi na pytania podczas rozmów kwalifikacyjnych – Kandydat opisuje sytuację, zadanie, podjętą akcję i osiągnięte rezultaty. Model STAR jest efektywnym narzędziem, które pomaga kandydatom prezentować konkretne doświadczenia i kompetencje w sposób strukturalny i zorientowany na wyniki.

Szklany Sufit

Szklany sufit to nieformalna bariera uniemożliwiająca awans zawodowy pracownikom, zwłaszcza kobietom czy osobom należącym do mniejszości. Oznacza niewidoczną granicę, która utrudnia dostęp do najwyższych stanowisk w organizacji.

Zrozumienie i skuteczne stosowanie tych terminów w HR stanowi klucz do skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi. Pojęcia omówione w artykule odzwierciedlają rosnącą rolę HR w nowoczesnym biznesie, gdzie skuteczne zarządzanie personelem jest kluczowym elementem konkurencyjności i długotrwałego sukcesu organizacji. Od procesów rekrutacyjnych po dbanie o dobrostan pracowników, omówiliśmy kluczowe aspekty, które kształtują współczesne strategie zarządzania zasobami ludzkimi.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej