Relokacja pracownika – co to takiego?

Wraz ze wzrostem Twojego biznesu zyskujesz na zasięgu poprzez otwieranie nowych biur, centrów logistycznych i przedstawicielstw handlowych. Wszystko po to, aby pozyskiwać nowe kontakty, większy udział w rynku i utrzymywać bliższy i szybszy kontakt z klientami.

Dla zapewnienia sprawnego wdrożenia na nowym obszarze często do tego zadania oddelegowuje się obecnych pracowników, którzy ze swoją wiedzą, umiejętnościami i znajomością firmy są w stanie przyspieszyć powstawanie nowego biura, realizując tę misję na najwyższym poziomie. Takie rozwiązanie jest dobre z dwóch powodów. Po pierwsze powierzasz to zadanie zaufanej osobie oraz po drugie, oszczędzasz na rekrutacji i przeszkoleniu nowej osoby już na miejscu. Dlatego też w takich wypadkach stosuje się czasową relokację pracowników.

Rekrutuj efektywniej

Rekrutacja w E-commerce & Sprzedaży i marketingu. Rekrutujemy i doradzamy. Szczegółowy profil Kandydata ze wskazaniem indywidualnie dopasowanych KPI. Pracownicy, którzy dostarczą Twojej firmie wymiernych rezultatów. Weryfikujemy Kandydatów merytorycznie i osobowościowo. Udzielamy gwarancji na Kandydatów.

Umów rozmowę z Digitalx

Czemu służy relokacja?

Wiąże się z nią wiele ciekawych perspektyw, w których centrum leży ekspansja rynkowa i rozszerzenie sieci odbiorców Twoich produktów lub usług. Wydarzenie to ma też duży wpływ na życie relokowanego pracownika. Zmiana miejsca i charakteru pracy, która przypada mu w nowej roli przedstawiciela biznesu, jest dla niego związana z awansem i istotnym krokiem w karierze zawodowej.

To też duża odpowiedzialność, gdyż to jak pracownik skoordynuje powstawanie nowego biura i jak zaprezentuje usługi na nowym rynku będzie kluczowe dla rozwoju Twojego biznesu. Relokacja to także szansa na zdobycie wysoko wyspecjalizowanych specjalistów, których nie mogłeś znaleźć w pierwotnej lokalizacji. Będąc w rozproszeniu masz większą szansę na poszerzenie zakresu swoich rekrutacji. A jakie są plusy dla pracownika? Warto tu wskazać na:

 • rozwój zawodowy i osobisty
 • nabycie nowych kontaktów zawodowych
 • zwiększenie zakresu obowiązków
 • awans
 • zwiększenie zarobków
 • nowe perspektywy zawodowe

A czy istnieją jakieś zagrożenia? Jeżeli tak, to chyba głównie dla firmy, jak np. wspomniany już wcześniej słaby start i brak zainteresowana Twoją ofertą na tym konkretnym rynku i trudność z pozyskaniem pracowników na miejscu. Też Twoi relokowani pracownicy mogą w nowym miejscu dostrzec dla siebie szereg zawodowych okazji i zdecydują się na zmianę pracy. Mimo obaw nie powinieneś rezygnować i dążyć do powstawania nowych filii swojej firmy. W takim działaniu jest wciąż więcej plusów niż minusów.

Przeczytaj:  Specjalista ds. wynagrodzeń - kto to? Zakres obowiązków na stanowisku Specjalisty ds. płac

Relokacja od podstaw

Za relokację i przygotowanie gruntu pod to przedsięwzięcie od strony logistycznej odpowiada pracodawca. Relokacja nie może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla pracownika i dlatego pracodawca powinien zapewnić:

 • mieszkanie, w tym wsparcie jego utrzymania
 • wsparcie w aklimatyzacji do nowego miejsca pracy i społeczności, jeżeli wiąże się to z wyjazdem do innego kraju
 • dodatkowe środki finansowe na pokrywanie kosztów związanych z relokacją
 • jeżeli pracownik ma szansę przenieść się w nowe miejsce pracy wraz z rodziną, to niektóre firmy oferują dodatkową pomoc w chociażby znalezieniu szkoły dla dzieci
 • utrzymaniu lub też rozszerzeniu zakresu benefitów pozapłacowych

Tego typu działania wynikają z dobrej woli pracodawcy, ale nie ukrywajmy, że zabezpieczenie relokacji, wsparcie w tym procesie i zapewnienie innych dodatków, ułatwi pracownikowi decyzję wynikającą ze zmiany miejsca pracy oraz szybszą adaptację.

W przypadku relokacji należy też zabezpieczyć ją od strony formalnej. Pracownik wysyłany do pracy w inne miejsce musi otrzymać porozumienie zmieniające dotychczasowe ustalenia wynikające z zatrudnienia. W tym miejscu warto wspomnieć, iż w sytuacjach szczególnych gdy pracodawca musi oddelegować pracownika do pracy w innym miejscu, porozumienie zmieniające nie będzie potrzebne pod kilkoma warunkami, które reguluje Kodeks Pracy. Mamy tu na myśli sytuacje gdy:

 • pracodawca ma uzasadnione potrzeby
 • relokacja nie wiąże się konsekwencjami niższego wynagrodzenia pracownika
 • praca w nowym miejscu będzie adekwatna do kwalifikacji pracownika

Relokowany pracownik w innym miejscu pracy nie może spędzić więcej niż 3 miesiące w skali roku. W sytuacjach gdy w tym czasie jest niezdolny do pełnienia obowiązków i poświadczy to zaświadczeniem lekarskim, to okres relokacji może zostać odpowiednio wydłużony.

Czy pracownik może osobiście wystąpić z propozycją zmiany miejsca pełnienia obowiązków?

Powodów takiej decyzji może być wiele i mogą wynikać z sytuacji zawodowej lub osobistej. Jeżeli pracownik widzi dla siebie szansę w innym miejscu, ale wciąż chce pozostać w strukturach firmy, to musi wystąpić z podaniem w którym argumentuje taką decyzję.

W trakcie rozpatrywania wniosku należy przeanalizować szereg zmiennych w tym tę najważniejszą, czyli kompetencje pracownika.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej