Category Manager – kto to? Zakres obowiązków

Category Manager to stanowisko w strukturze działu handlowego, które odpowiada za rozwój konkretnej kategorii produktów. Zazwyczaj Category Manager obsługuje jedną kategorię, gdyż taki podział pozwala mu mocniej skupić się na całości zadań z nią związanych.

Od niego zależy portfolio produktów, współpraca z kluczowymi dostawcami, dobór asortymentu, kontraktacje, pilnowanie stanów magazynowych, realizacja strategii sprzedażowej i promocyjnej przy wsparciu działu marketingu. Category Manager to osoba, która świetnie zna swoją kategorię, wie np. które produkty i w jakim momencie w roku będą się najlepiej sprzedawać i kiedy należy je wesprzeć dodatkowymi działaniami.

Możliwe inne nazwy tego stanowiska

 • Opiekun kategorii
 • Kierownik zarządzania kategorią

Zakres obowiązków

Zakres obowiązków Category Managera obejmuje szeroki wachlarz działań związanych z zarządzaniem kategorią produktów w firmie, sklepie detalicznym lub platformie e-commerce. Oto główne elementy zakresu obowiązków tej roli:

1. Analiza kategorii produktowej:

 • Badanie rynku i trendów w kategorii produktowej.
 • Analiza konkurencji i identyfikacja kluczowych czynników wpływających na popyt.

2. Opracowywanie strategii kategorii:

 • Określanie celów kategorii produktowej.
 • Planowanie asortymentu, ustalanie cen, strategii promocyjnych i dystrybucji.

3. Zarządzanie asortymentem:

 • Selekcja produktów i ich klasyfikacja według kluczowych parametrów.
 • Tworzenie atrakcyjnej oferty produktowej i określanie strategii cenowej.

4. Negocjacje i relacje z dostawcami:

 • Nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie relacji z dostawcami.
 • Negocjowanie warunków handlowych, cen, rabatów i warunków dostaw.

5. Wdrażanie strategii i działania marketingowe:

 • Koordynacja działań w celu wprowadzenia strategii kategorii.
 • Opracowywanie kampanii promocyjnych, marketingowych i reklamowych.

6. Monitorowanie i analiza wyników:

 • Śledzenie wskaźników wydajności kategorii, takich jak sprzedaż, marża, udziały w rynku.
 • Analiza danych i wnioskowanie z nich, podejmowanie działań optymalizacyjnych.

7. Współpraca z zespołami:

 • Koordynacja z działami sprzedaży, marketingu, zakupów i logistyki.
 • Dbanie o skuteczną komunikację w celu realizacji strategii kategorii.

8. Optymalizacja asortymentu:

 • Regularne dostosowywanie asortymentu do zmieniających się potrzeb i preferencji klientów.
 • Zapewnienie optymalnej rotacji produktów i efektywnego zarządzania zapasami.

9. Raportowanie i prezentacje:

 • Przygotowywanie raportów z wyników, trendów i działań podejmowanych w kategorii.
 • Prezentowanie strategii, analiz i wniosków zarządzaniu wyższym szczeblu.

Category Manager jest kluczowym ogniwem między działami w firmie a rynkiem, odpowiedzialnym za efektywne zarządzanie kategorią produktową od analizy rynku po wdrożenie strategii i monitorowanie wyników. Ta rola wymaga silnych umiejętności analitycznych, strategicznego myślenia, zdolności negocjacyjnych oraz umiejętności współpracy w celu osiągnięcia sukcesu na rynku

Umiejętności

Category Manager musi mieć głęboką wiedzę na temat swojej kategorii i śledzić rynek z nią związany, by być na czasie z nowościami i móc szybko reagować na trendy. W wachlarzu jego zdolności znajdziemy umiejętności analityczne, sprzedażowe i marketingowe. Orientacja na wynik, praca na arkuszach kalkulacyjnych, tworzenie prezentacji, analizowanie sprzedaży, tworzenie dokumentów i umów to jego codzienność. Musi też być świetnym negocjatorem i przewidywalnym strategiem. Tworzy roczne harmonogramy sprzedażowe i do nich dostosowuje działania marketingowe.

Odpowiada za całokształt oferty kategorii, decyduje o obecności nowych produktów, rotacjach czy wycofaniach ich ze sklepu. Category Manager jest też wizytówką firmy na targach branżowych, na których pozyskuje odpowiednich dostawców, dlatego tu stawia się na wysokie zdolności prezentacji osobistej i biznesowej. Musi też wyróżniać się zmysłem estetycznym i dbałością o szczegóły, gdyż to jak produkty przedstawiane są np. na stronie internetowej sklepu (merchandising) zależy od niego. Dba więc o stronę wizualną i odpowiednie opisy. Jako osoba zarządzająca zespołem odpowiedzialna jest za delegowanie obowiązków, pełni wsparcie doradcze i koordynuje pracę innych.

Zobacz również:  Account Manager - kto to? Zakres obowiązków

Wpływ na rozwój biznesu

Rola Category Managera ma znaczący wpływ na rozwój biznesu w wielu aspektach. Przede wszystkim, poprzez analizę rynku i trendów, Category Manager może identyfikować nowe możliwości wzrostu i zmiany w preferencjach klientów. Opracowując strategię kategorii, może wprowadzać nowe produkty, dostosowywać asortyment do zmieniających się potrzeb oraz optymalizować ceny i promocje, co sprzyja zwiększeniu sprzedaży i zysków.

Kreowanie strategii, która odzwierciedla preferencje i potrzeby klientów, jest kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój biznesu. Poprzez właściwe zarządzanie asortymentem, negocjacje z dostawcami oraz dopasowywanie oferty do oczekiwań rynku, Category Manager może zwiększać atrakcyjność produktów oraz lojalność klientów.

Ponadto, śledzenie wskaźników wydajności kategorii i analiza danych pozwalają na identyfikację obszarów do usprawnienia. Dzięki temu podejmowane są efektywne działania optymalizacyjne, które mogą prowadzić do zwiększenia efektywności operacyjnej, poprawy marży czy redukcji kosztów.

Category Managerzy, będąc kluczowymi ogniwami pomiędzy firmą a rynkiem, często pełnią rolę strategów, wprowadzając innowacyjne podejścia do produktów i marketingu. Kreując efektywne strategie promocyjne i marketingowe, mogą zwiększać widoczność marki, przyciągać nowych klientów oraz zwiększać zaangażowanie obecnych.

Wyzwania w pracy Category Managera

Praca Category Managera niesie ze sobą szereg wyzwań, które mają istotny wpływ na efektywność działania i osiąganie celów biznesowych tj.:

Zmienna natura rynku: branża handlowa jest dynamiczna, co wymusza ciągłe dostosowywanie się do zmieniających się trendów, preferencji klientów oraz szybkich zmian na rynku. Category Manager musi być elastyczny i szybko reagować na nowe wyzwania, dostosowując strategię do bieżących potrzeb.

Ogromna konkurencja: konkurencja na rynku jest bardzo silna, co wymaga ciągłego dążenia do wyprzedzenia konkurentów poprzez innowacyjność, atrakcyjność oferty oraz skuteczne działania marketingowe. Odpowiednie pozycjonowanie i różnicowanie oferty są kluczowe dla sukcesu.

Zarządzanie dużą ilością danych: praca Category Managera opiera się na analizie danych dotyczących sprzedaży, trendów rynkowych, zachowań klientów i konkurencji. Zarządzanie ogromnymi zbiorami danych wymaga skutecznych narzędzi analitycznych i umiejętności wyciągania istotnych wniosków.

Negocjacje z dostawcami: utrzymywanie relacji z dostawcami i negocjacje warunków handlowych mogą być wyzwaniem, zwłaszcza w przypadku dążenia do uzyskania korzystnych warunków przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości produktów.

Optymalizacja asortymentu: zarządzanie asortymentem wymaga precyzyjnego doboru produktów, uwzględniającego zmieniające się preferencje klientów, rotację towarów, zapotrzebowanie rynku oraz efektywną strategię cenową.

Ciśnienie na osiąganie wyników: Category Managerzy często pracują pod presją czasu i oczekiwań wynikowych. Konieczność osiągnięcia określonych celów sprzedażowych i wskaźników wydajności może generować presję.

Kompleksowe zarządzanie kategorią: wymaga skoordynowania działań wewnątrz organizacji, od zarządzania zespołem po współpracę z innymi działami, takimi jak sprzedaż, marketing, zakupy czy logistyka.

Ewolucja technologiczna: wprowadzanie nowych technologii i narzędzi, które mogą ułatwić zarządzanie kategorią produktów, wymaga ciągłego uczenia się i adaptacji do nowych rozwiązań.

Mimo tych wyzwań, efektywny Category Manager może przekształcić je w możliwości rozwoju, innowacji oraz osiągnięcia sukcesu poprzez skuteczne zarządzanie, kreatywne podejście do problemów oraz ciągłe doskonalenie strategii.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej