Jakie wskaźniki KPI wykorzystać w marketingu B2B?

W dzisiejszych czasach, aby odnieść sukces na rynku B2B, ważne jest skuteczne zarządzanie działaniami marketingowymi. Jednym z kluczowych narzędzi do oceny skuteczności tych działań są wskaźniki KPI (Key Performance Indicator). Wskaźniki te pozwalają na określenie, jakie działania przynoszą najwięcej korzyści i które z nich powinny być poprawione lub zmodyfikowane. W artykule tym przyjrzymy się bliżej temu, jakie wskaźniki KPI warto wykorzystywać w marketingu B2B oraz jak skutecznie je stosować. 

Czym są wskaźniki KPI?

Wskaźniki KPI, czyli Key Performance Indicator, to narzędzie pozwalające na ocenę skuteczności działań w danej dziedzinie. Służą one do mierzenia postępów w realizacji celów biznesowych oraz pozwalają na porównanie wyników z oczekiwaniami. Wskaźniki KPI mogą dotyczyć różnych aspektów działalności firmy, takich jak sprzedaż, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi czy finanse. W przypadku marketingu B2B, wskaźniki KPI służą do oceny skuteczności działań reklamowych oraz relacji z klientami. Mogą to być np. liczba leadów, liczba konwersji, koszt pozyskania klienta, ROI, retencja klientów, czy też poziom satysfakcji klientów.

Znaczenie wskaźników KPI w marketingu B2B

Potrzebujesz wsparcia w rekrutacji e-commerce?

Digitalx weryfikuje i zatrudnia ludzi w obszarze e-commerce & digital. Wykorzystujemy branżowe doświadczenie i wypracowane relacje. Zapomnij o przedłużających się procesach, niepotrzebnych kosztach i niedopasowanych kandydatach.

Zapraszamy do kontaktu

Wskaźniki KPI odgrywają kluczową rolę w marketingu B2B. Dzięki nim możliwe jest określenie, które działania przynoszą najwięcej korzyści oraz które z nich powinny zostać zmodyfikowane lub zakończone. Wskaźniki KPI pozwalają również na analizę rentowności poszczególnych działań, co jest szczególnie ważne w przypadku marketingu B2B, gdzie koszty działań są często wyższe niż w przypadku marketingu B2C.

Ponadto, wykorzystywanie wskaźników KPI pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów, co pozwala na lepsze dostosowanie działań marketingowych do ich potrzeb. Wskaźniki KPI mogą również pomóc w identyfikacji trendów na rynku oraz pozwalają na szybszą reakcję na zmieniające się potrzeby klientów.

Wykorzystywanie wskaźników KPI w marketingu B2B jest więc niezbędne do skutecznego zarządzania działaniami marketingowymi i osiągania celów biznesowych.

Kluczowe wskaźniki efektywności marketingu B2B

W marketingu B2B istnieje wiele różnych wskaźników KPI, jednak niektóre z nich są szczególnie ważne dla oceny efektywności działań. 

Oto kilka przykładów kluczowych wskaźników efektywności marketingu B2B:

Wskaźnik ROI (Return on Investment) – mierzący zwrot z inwestycji w działania marketingowe

Wskaźnik konwersji -jest to procent osób, które po odwiedzeniu witryny internetowej lub innego kanału marketingowego, dokonują określonej akcji (np. zakupu, zapisu na newsletter itp.)

Wskaźnik LTV (Lifetime Value) – mierzący przeciętną wartość jednego klienta dla firmy

Wskaźnik NPS (Net Promoter Score) – mierzący poziom zadowolenia klientów z oferowanych produktów lub usług

Wskaźnik lead-to-customer – mierzący procent leadów, które przekonwertowały się na klientów

Koszt pozyskania klienta (CAC) – jest to koszt, który firma ponosi, aby pozyskać jednego klienta.

Retencja klientów – jest to wskaźnik określający, jak długo klienci pozostają lojalni wobec danej firmy

Wynik finansowy – jest to wskaźnik określający przychody i zyski firmy

Które wskaźniki KPI są najważniejsze?

To, które wskaźniki KPI są najważniejsze, zależy od konkretnej branży oraz celów biznesowych danej firmy. Jednak ogólnie rzecz biorąc, najważniejsze wskaźniki KPI w marketingu B2B to te, które pozwalają na:

 • Ocenę skuteczności działań reklamowych – wskaźniki takie jak liczba leadów, koszt pozyskania klienta czy wskaźnik konwersji pozwalają na ocenę skuteczności działań reklamowych oraz relacji z klientami.
 • Ocenę rentowności działań marketingowych – wskaźniki takie jak koszt pozyskania klienta czy wynik finansowy pozwalają na ocenę rentowności działań marketingowych oraz porównanie ich efektywności.
 • Identyfikację problemów związanych z procesem składania zamówień lub innymi aspektami procesu sprzedaży – wskaźniki takie jak wskaźnik konwersji lub liczba leadów pozwalają na identyfikację problemów związanych z procesem składania zamówień lub innymi aspektami procesu sprzedaży, co pozwala na szybkie podjęcie działań naprawczych.
 • Ocenę skuteczności działań związanych z utrzymaniem klientów – wskaźnik lojalności klientów pozwala na ocenę skuteczności działań związanych z utrzymaniem klientów oraz na identyfikację przyczyn ewentualnej utraty klientów.
Zobacz również:  Zatrudnienie w formie B2B

Jak widać, każdy z tych wskaźników jest ważny w swoim aspekcie i pozwala na różnego rodzaju analizy i ocenę skuteczności działań marketingowych. Dlatego ważne jest, aby wybrać odpowiednie wskaźniki KPI, które będą odpowiadać celom biznesowym firmy oraz pozwolą na ich efektywne monitorowanie.

Jak wykorzystać wskaźniki KPI w marketingu B2B

Aby skutecznie wykorzystać wskaźniki KPI w marketingu B2B, należy:

 • Określić cele biznesowe firmy oraz cele marketingowe. Bez wyraźnego określenia celów, trudno jest wybrać odpowiednie wskaźniki KPI oraz ocenić skuteczność działań.
 • Wybrać odpowiednie wskaźniki KPI. W marketingu B2B niektóre wskaźniki są szczególnie ważne, takie jak: ROI, LTV, CAC, czy wskaźnik konwersji. Dostosowanie wyboru wskaźników do celów biznesowych firmy pozwala na skuteczniejsze monitorowanie efektywności działań.
 • Ustalić regularne punkty kontrolne do monitorowania wskaźników. Określenie częstotliwości monitorowania wskaźników pozwala na śledzenie postępów i szybkie reagowanie na zmiany.
 • Analizować dane i wnioski, które z nich wynikają. Regularne analizowanie danych pozwala na zrozumienie przyczyn zmian wskaźników oraz na podejmowanie odpowiednich działań naprawczych lub udoskonalających.
 • Dopasowywać działania marketingowe do wyników wskaźników KPI. Skuteczne wykorzystanie wskaźników KPI pozwala na dostosowanie działań marketingowych do aktualnej sytuacji oraz na ich skuteczne dostosowanie do celów biznesowych firmy.
 • Regularnie przeglądać i uaktualniać wybór wskaźników KPI. Zmiana celów biznesowych lub pojawienie się nowych trendów w marketingu B2B może wymagać uaktualnienia wyboru wskaźników KPI.
 • Regularne i skuteczne wykorzystanie wskaźników KPI pozwala na lepsze zrozumienie skuteczności działań marketingowych oraz na ich dostosowanie do celów biznesowych firmy. Dzięki temu możliwe jest skuteczniejsze działanie i osiąganie lepszych rezultatów w marketingu B2B.

Aby skutecznie wykorzystać wskaźniki KPI w marketingu B2B, należy pamiętać o regularnym ich analizowaniu, interpretowaniu i wprowadzaniu zmian w działaniach marketingowych w oparciu o otrzymane wyniki.

Dlaczego wskaźniki KPI w marketingu B2B są ważne?

Wskaźniki KPI są ważnym narzędziem do oceny skuteczności działań marketingowych w przypadku marketingu B2B. Pomagają one lepiej rozumieć potrzeby i zachowanie klientów, dostosowywać strategię marketingową do ich potrzeb, planować i kontrolować budżet a także optymalizować działania marketingowe. Aby skutecznie wykorzystać wskaźniki KPI, należy regularnie je monitorować i analizować, dostosowując je do indywidualnych potrzeb i celów firmy.


Jeżeli planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu lub całego zespołu E-commerce to zapraszamy do kontaktu  – [email protected]. Pomożemy Ci określić profil pracownika, którego potrzebujesz, zakres jego obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.

Notojob.com 🚀 Praca w e-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany eCommerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej