Zatrudnienie w formie B2B

Współpracę pomiędzy firmami, na podstawie której wymieniają się one usługami, określa się mianem B2B (Business to Business). Coraz częściej też zauważa się, iż w ofertach pracy pojawia się propozycja zatrudnienia w takiej właśnie formie.

Formalności

Rekrutuj efektywniej

Rekrutacja w E-commerce & Sprzedaży i marketingu. Rekrutujemy i doradzamy. Szczegółowy profil Kandydata ze wskazaniem indywidualnie dopasowanych KPI. Pracownicy, którzy dostarczą Twojej firmie wymiernych rezultatów. Weryfikujemy Kandydatów merytorycznie i osobowościowo. Udzielamy gwarancji na Kandydatów.

Umów rozmowę z Digitalx

Umowa B2B jest zawierana między firmami, a ich wielkość nie ma tu znaczenia, co oznacza, że prowadząc działalność jednoosobową możesz z niej skorzystać. Przedmiotem umowy może być wykonanie usługi, sprzedaż produktów, realizacja działań w konkretnym obszarze, czyli wszystko to co może dostarczyć Twoja firma drugiej. To o czym należy pamiętać przy takiej formie współpracy, to oddzielnie jej od powszechnej opinii jakoby umowa na zasadach B2B była alternatywą do umowy o pracę.

Umowa B2B takiego charakteru nie ma, gdyż jest realizowana na podstawie działalności gospodarczej. Kontrahent realizuje założony projekt dla innej firmy, ale nie podlega jej kierownictwu, czyli sam jest odpowiedzialny za własne działania. Sam ustala priorytety i czas wykonania usługi, co nie znaczy, że druga strona nie może określić konkretnych terminów jej realizacji.

W umowie B2B nie może znaleźć się zapis dotyczący:

  • płatnego urlopu,
  • miejsca wykonywania obowiązków,
  • określający czas pracy,
  • wskazania kierownictwa, gdyż umowa nie wynika ze stosunku pracy.

Plusy i minusy zatrudnienia B2B

Umowa B2B ma swoje zalety i wady i dotyczy to dwóch stron, które ze sobą wiąże. Będąc zleceniobiorcą i świadcząc usługi w ramach samozatrudnienia, nie możesz liczyć na płatny urlop, czy na pensję w przypadku chorobowego. W sytuacji, gdy poprzez swoje działania wyrządzisz szkody, sam musi ponieść ich konsekwencje. Rozliczenia również pozostają po Twojej stronie.

Rozliczasz się ze zleceniodawcą na podstawie faktury VAT, z której jesteś zobligowany odprowadzić składki na podatek dochodowy, ubezpieczenia chorobowe i społeczne. Dodatkowym kosztem może być wsparcie księgowego, który będzie kontrolował finanse i harmonogram wszelkich płatności do urzędów. Musisz też pamiętać o założeniu firmowego konta bankowego, na które będzie przelewane Twoje wynagrodzenie.

Przeczytaj:  Akronimy w sprzedaży

Nie możesz też liczyć na benefity pozapłacowe, a które są standardem pracowników etatowych w firmach.

A plusy? Większa pensja i możliwość pracy dla kilku podmiotów jednocześnie nie musząc odpowiadać przed kierownictwem. Wykorzystywane narzędzia jak laptop, telefon, samochód i wszystkie inne, poprzez które realizujesz zobowiązania wynikające z umowy, możesz wrzucić w koszty pracy.

A jak to wygląda z drugiej strony? Będąc w roli zleceniodawcy nie masz nad drugą stroną większej kontroli, oprócz tego, że możesz czasem poprosić o status prac i starać się być widocznym oraz dostępnym na wypadek, gdyby zleceniobiorca miał co do wykonywanego projektu jakieś pytania. Taka forma współpracy oznacza też dla Ciebie mniej biurokracji.

Nie musisz troszczyć się o opiekę administracyjną związaną m.in ze sporządzaniem wniosków, zlecaniami badań lekarskich, pilnowaniem rozliczeń wynagrodzenia. Korzyścią dla zleceniodawcy wynikającą z umowy B2B jest także oszczędność, gdyż utrzymanie pracownika etatowego jest znacznie droższe.

Rozwiązanie takiej formy współpracy następuje w momencie wykonania opisanego umową zadania. Nie oznacza to jednak, że strony nie mogą rozstać się wcześniej. Umowa B2B może zakończyć się w trybie natychmiastowym, praktycznie z dnia na dzień.

Wyzwanie dla nielicznych?

Niekoniecznie, ale też pytanie czego oczekujesz od zatrudnienia? Umowa o pracę to na pewno stabilność i cykliczność wynagrodzenia, ale też duża kontrola przełożonych i dostosowanie się do pewnych narzuconych schematów. B2B obok samodzielnego prowadzenia biznesu i pilnowania wszelkich formalności, wymaga motywacji, determinacji, koordynacji oraz pomysłu.

Wiąże się ze stałym poszukiwaniem zatrudnienia, szczególnie na początku, gdy Ty i Twój biznes jest nieznany szerszym kręgom. Jeżeli w Twoim sektorze działalności jest duża konkurencja to możesz odczuwać pewną trudność w uzyskaniu intratnych zleceń. Jeżeli jednak już Ci się to uda i zaczniesz rozszerzać sieć kontaktów i tym samym przestaniesz martwić się o pracę, to na pewno docenisz swobodę i wolność jakimi charakteryzuje się zatrudnienie w formie B2B.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej