Zaangażowanie w pracy – czyli jak skutecznie motywować swoich pracowników?

Motywacja pracowników jest kluczem do sukcesu organizacji. Jest to poziom zaangażowania, napędu i energii, które pracownicy firmy wnoszą do swojej pracy każdego dnia. Bez niej, firmy doświadczają zmniejszonej produktywności, niższych poziomów wydajności i jest prawdopodobne, że firma nie osiągnie również założonych celów.

Spis treści:

 1. Czym jest motywacja pracowników?
 2. Rodzaje motywacji pracowników.
 3. Dlaczego motywacja jest tak ważna?
 4. Jakie osiągniesz korzyści motywując swoich pracowników?
 5. Jak skutecznie motywować swoich pracowników?
 6. Oczami pracownika – co jest największą motywacją do pracy?
 7. Rodzaje benefitów.
 8. Podsumowanie.

Czym jest motywacja pracowników?

Motywacja pracowników to entuzjazm, poziom energii, zaangażowanie i ilość kreatywności, którą pracownik codziennie wnosi do organizacji.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach rekrutacyjnych

Porozmawiaj o swoich wyzwaniach rekrutacyjnych ze specjalistami DIGITALX. Specjalizujemy się w obszarze RETAIL & E-COMMERCE (DIGITAL MARKETING). Dowiedz się, jak jesteśmy w stanie rozwiązać Twoje problemy. Bez żadnych zobowiązań.

Umów rozmowę

Motywacja pochodzi od łacińskiego słowa “movere”, które dosłownie oznacza ruch. Dlatego wszystkie definicje, które można przeczytać w książkach lub w słowniku odnoszą się do faktu, że motywacja jest zachowaniem i trzeba ukierunkować to zachowanie, aby osiągnąć pożądane cele i wyniki. 

Rodzaje motywacji pracowników:

Istnieją dwa rodzaje motywacji: wewnętrzna i zewnętrzna. Skuteczne motywowanie pracowników będzie wymagało głębszego zrozumienia różnych typów i sposobów motywacji. Dzięki temu można lepiej poznać swoich pracowników i zastosować odpowiedni rodzaj motywacji, aby zwiększyć poziom ich zaangażowania i  satysfakcji. Niektórzy pracownicy lepiej reagują na motywację wewnętrzną, podczas gdy inni mogą lepiej reagować na motywację zewnętrzną.

Motywacja wewnętrzna:

Motywacja wewnętrzna oznacza, że pracownik jest motywowany od wewnątrz. Ma on chęć osiągania dobrych wyników w miejscu pracy, ponieważ wyniki są zgodne z jej systemem przekonań.

Dlatego też głęboko zakorzenione przekonania są zazwyczaj najsilniejszymi czynnikami motywacyjnymi. Takie osoby wykazują wspólne cechy jak akceptacja, ciekawość, honor, chęć osiągnięcia sukcesu.

Pochwała zwiększa motywację wewnętrzną, podobnie jak pozytywna informacja zwrotna dla pracowników. Jeśli więc jesteś menedżerem, przełożonym lub pełnisz rolę przywódczą – bądź intencjonalny w udzielaniu informacji zwrotnej lub pochwały. Upewnij się, że udzielając jej, pracownicy rozumieją Twoje oczekiwania.

Motywacja zewnętrzna:

Alternatywnie, motywacja zewnętrzna oznacza, że motywacja jest stymulowana przez czynniki zewnętrzne jak na przykład premia. Dlatego też niektórzy ludzie mogą nigdy nie być zmotywowani wewnętrznie i tylko motywacja zewnętrzna pozwoli im wykonać zadania.

Co więcej, nagrody zewnętrzne mogą czasami wzmacniać chęć uczenia się nowych umiejętności u danej osoby. 

Dlaczego motywacja pracowników jest tak ważna?

Wyobraź sobie pracownika, którego motywacja do pracy jest szczególnie niska. Prawdopodobnie pracują w wolniejszym tempie, unikają zadań i spędzają czas na telefonie. Nie jest skoncentrowany i nie wkłada w swoją pracę żadnej energii. To nie tylko marnowanie Twoich zasobów, ale także efekt domina dla innych pracowników, który może uniemożliwić całej firmie wykonanie pracy na najwyższym poziomie lub osiągnięcie ważnych celów.


Źródło: Raport HR 2019 EMPLOYEE EXPERIENCE

Z drugiej strony, zmotywowany pracownik jest entuzjastyczny, napędzany i dumny ze swojej pracy. Szybko wykonuje zadania, podejmuje działania i chce dobrze wykonywać swoją pracę, zarówno dla siebie, jak i dla firmy. Niezależnie od tego, czy Twoja firma dobrze prosperuje, motywacja pracowników jest bardzo ważna. W momencie gdy spada, przychody i wydajność mogą wkrótce podążyć za nią.

Jakie osiągniesz korzyści motywując swoich pracowników?

 • wyższy poziom produktywności – nie jest zaskoczeniem, że wdrożenie technik motywacji pracowników zachęca ludzi do produktywnej pracy i skutkuje lepszymi wynikami w przychodach. Niewiele osób jednak wie, że produktywny sposób pracy wpływa również pozytywnie na doświadczenie pracowników, gdyż sprzyja wyższej satysfakcji z pracy.
 • wychodzenie z inicjatywą – motywowanie pracowników za pomocą nagród i innych korzyści sprzyja rozwojowi miejsca pracy. Kiedy pracownicy czują się doceniani i wspierani przez swoją organizację, chcą stawiać sobie wyzwania. W związku z tym nigdy nie należy lekceważyć znaczenia motywacji w miejscu pracy, ponieważ stymuluje ona rozwój. Co więcej, menedżerowie, którzy rozpoznają, jakie korzyści motywują ich zespoły, często dowodzą najlepsze wyniki.
 • Niższy poziom absencji – pracodawcy, którzy uznają znaczenie motywacji w zarządzaniu akceptują fakt, że liderzy wydobywają ze swoich zespołów to, co najlepsze, gdy są wspierający, a nie krytyczni. Kiedy menedżer dba o dobrą organizację pracy i samopoczucie swojego zespołu, poziom absencji jest zwykle niższy, ponieważ pracownicy czują się mniej zestresowani i przytłoczeni.
 • Niższy poziom rotacji pracowników – świadczenia pracownicze i motywacja idą w parze i razem przyczyniają się do wyjątkowo wysokiego poziomu utrzymania pracowników. Kiedy pracownicy otrzymują dodatki do wynagrodzenia, są bardzo zmotywowani i jest mało prawdopodobne, że będą szukać innej pracy. Zwłaszcza, jeśli inne firmy nie są w stanie dorównać ich pakietowi wynagrodzeń.
 • Świetna reputacja i silniejsza rekrutacja – organizacje, które rozumieją, jak zwiększyć motywację pracowników, mają silną markę wewnętrzną. Nie dzieje się to jednak z dnia na dzień. Silna marka wewnętrzna jest wynikiem strategii opartych na danych, które opierają się na informacjach zwrotnych od pracowników. Firmy z uznanymi ambasadorami marki, czyli innymi słowy szczęśliwymi i zmotywowanymi pracownikami, zarówno zatrzymują, jak i przyciągają największe talenty.

Jak skutecznie motywować swoich pracowników?

Przyjęcie kompleksowego podejścia do kwestii dobrego samopoczucia, czyli zajęcie się zdrowiem psychicznym, emocjonalnym i fizycznym swoich zespołów to świetny sposób na utrzymanie ich w zdrowiu i szczęściu.

Źródło: Raport HR 2019 EMPLOYEE EXPERIENCE

 

Oto, co możesz zrobić aby motywacja Twojego zespołu wzrosła:

 • Prowadź swój zespół z wizją – Każdy chce wiedzieć, że jego wysiłki do czegoś prowadzą. Jaki jest następny krok? Jak wygląda sukces dla firmy? Cel podróży pomaga motywować do działania, więc upewnij się, że wizja firmy jest jasna i zrozumiała.
 • Miej pewność, że każdy rozumie Twoje “dlaczego?” – Twoi pracownicy będą wiedzieli, co trzeba zrobić, ale musisz im to wytłumaczyć. Jeśli każdy wie, w jaki sposób jego indywidualne działania mogą przyczynić się do osiągnięcia ogólnego celu firmy, przynosi to bardzo potrzebną motywację nawet w odniesieniu do najprostszych zadań.
 • Wyznaczaj jasne cele – Oczywiście masz duże cele, które chcesz osiągnąć jako firma, ale rozbicie tego na mniejsze zadania jest kluczem do motywacji. Wszystkie działania powinny przyczyniać się do osiągnięcia założeń, ale podzielenie ich na bardziej osiągalne części sprawia, że czujemy się mniej przytłoczeni. Jeśli pracownicy często osiągają cele, poczucie satysfakcji rośnie i będzie działać jako świetny motywator do dalszej pracy.
 • Uznawaj i nagradzaj świetną pracę – Pracownicy muszą wiedzieć, że ich menedżerowie doceniają ich ciężką pracę. Udzielanie pochwały nie tylko zwiększa poczucie własnej wartości, ale także entuzjazm i morale zespołu. Ważne jest, aby wspierać pracowników przez cały rok np. poprzez ćwiczenia integracyjne. Jednak w przypadku bardziej specjalnych okazji, takich jak 10-lecie pracy lub pracownik miesiąca, zalecamy pójście o krok dalej i nagrodzenie swoich zespołów.
 • Daj swojemu zespołowi autonomię – Czas jest cenny. Kiedy więc nie czujemy kontroli nad naszym czasem i energią, poziom motywacji może naprawdę spaść. Pozwalając na pewne elementy wolności w miejscu pracy, czy to w postaci elastycznych godzin pracy, czy nieograniczonego czasu wolnego, pokazuje zaufanie liderów do pracowników. To z kolei zwiększa motywację, ponieważ satysfakcja z dobrze wykonanej pracy wiąże się z poczuciem, że mieli oni kontrolę i zrobili to na swoich warunkach.
 • Stwórz przyjazne środowisko pracy – Nikt nie chce codziennie siedzieć w ponurym biurze i rozpaczliwie czekać na powrót do domu. Jeśli miejsca pracy ma przyjazną aurę z miejscami do odpoczynku, pracownicy będą z niecierpliwością czekać na przyjście do pracy. Ważne jest tu powiedzenie “work hard, play hard”. Ponieważ motywacja i nastrój idą w parze. Zły nastrój może wpłynąć na zdolność koncentracji i obniżyć poczucie energii w miejscu pracy.
 • Oferuj imponujące korzyści – Spraw, aby każdy czuł, że pracuje w najlepszym miejscu w jakim może być. Oferowanie pracownikom świadczeń dodatkowych ma na celu poprawę życia Twoich pracowników zarówno w pracy, jak i poza nią. Pomaga poprawić nastrój i poczucie lojalności wobec firmy.
 • Zachęcaj do pracy zespołowej – Współpraca między zespołami w firmie pozwala na dalsze rozwijanie pomysłów. Praca z osobami o różnych umiejętności pozwoli z kolei na uzyskanie lepszych wyników. 
 • Stwórz ścieżkę kariery – Nikt nie chce stać w miejscu przez długi czas. Wszyscy chcemy wiedzieć, że dokądś zmierzamy i skupić się na tym kolejnym kroku. Zapytaj pracowników, czego oczekują od swojej kariery i określ, co muszą zrobić, aby to osiągnąć. Przeprowadź rozmowy na temat rozwoju z członkami zespołu, aby zaprojektować ścieżkę kariery – pomoże to napędzić pracowników do osiągnięcia kolejnego etapu i poczucia, że czeka ich długa i produktywna podróż w ramach firmy.
 • Wspieraj dobre samopoczucie pracowników – Kiedy organizacje wdrażają strategie motywacyjne, często pomijają kwestię dobrego samopoczucia. Nie ma wątpliwości, że stosowanie nagród jako bodźców jest świetnym motywatorem. Jednak jeśli pracownik czuje się zmęczony lub przytłoczony, nie będzie dobrze wykonywał swojej pracy – niezależnie od tego, jak bardzo się stara.
Zobacz również:  Jak wspierać długoterminową pracę zdalną?

Oczami pracownika – co jest największą motywacją do pracy?

Każda osoba jest inna, dlatego czynniki motywujące nie działają tak samo na wszystkich. Dla jednego pracownika kluczową kwestią będzie wyższa pensja, dla innego – możliwość rozwoju. 

Źródło: Raport HR 2019 EMPLOYEE EXPERIENCE

Czego więc tak naprawdę oczekują pracownicy?

Psychicznie Fizycznie
Dobra atmosfera w miejscu pracy Wysokie i stałe zarobki
Pochwały Stabilne zatrudnienie
Możliwość wykazania się kreatywnością Możliwość rozwoju i awansu
Brak nieustannej kontroli ze strony przełożonych Benefity
Work-life balance Odpowiednie warunki w miejscu pracy
Zaufanie Prestiżowe stanowisko

Rodzaje benefitów:

Firmy, które oferują najlepsze świadczenia pracownicze zapewniają bogaty pakiet benefitów, od ocen wydajności lub możliwości udziału w zyskach firmy.

Dobre miejsca pracy zazwyczaj tworzą swoje programy świadczeń w oparciu o kilka czynników: wartości firmy, chęć poprawy retencji pracowników lub chęć przyciągnięcia największych talentów. 

Poniżej przedstawiamy najlepsze benefity w oczach pracowników podzielone na grupy:

Związane ze zdrowiem:

 • Prywatna opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Profilaktyczne badania zdrowotne na koszt pracodawcy
 • Dofinansowanie okularów
 • Dofinansowanie karnetów na basen lub siłownię
 • Zakup do biura drabinki, mat do ćwiczeń lub piłeczek antystresowych

Zwiększające kompetencje zespołu:

 • Prenumerata branżowych czasopism dostarczana do biura
 • Abonament do platformy z kursami online na określoną kwotę dla każdego pracownika
 • Szkolenia i kursy zawodowe
 • Dofinansowanie studiów
 • Refundacja kosztów związanych z odnowieniem uprawnień
 • Możliwość awansowania – zdefiniowane i precyzyjnie opisane ścieżki i kryteria awansu

Wspomagające domowy budżet:

 • Wyprawka dla pierwszoklasistów
 • Paczki świąteczne
 • Karty podarunkowe, karty przedpłacone
 • Rabaty na produkty, które wytwarza zakład pracy lub sprzedaje firma
 • Dofinansowanie wypoczynku – „wczasy pod gruszą”

Kulturalne benefity dla pracowników:

 • Bilety do kina na dowolny seans
 • Bilety lub zniżki na koncerty
 • Spotkania integracyjne

Inne benefity pozapłacowe:

 • Laptop służbowy
 • Telefon służbowy
 • Wysokiej jakości narzędzia pracy
 • Możliwość korzystania ze służbowego sprzętu do celów prywatnych

Podsumowanie:

Jedynym prawdziwym sposobem na utrzymanie motywacji  jest wiedza o tym, jak naprawdę czują się pracownicy. Niektórzy specjaliści korzystają z oprogramowania do badania zaangażowania pracowników, inni organizują częste spotkania. Roczne ankiety są zbyt rzadkie i zbyt trudne do zmierzenia. Zanim poprosisz o informację zwrotną w corocznej ankiecie, pracownicy mogą żyć z  problemami nawet przez rok i mogą one mieć szkodliwy wpływ na obraz firmy. 

Pokazanie, że Ci zależy, że słuchasz i działasz na rzecz rzeczy, które są dla Twoich pracowników naprawdę ważne, wpłynie pozytywnie na ich motywację w przyszłości.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej
Write a comment