Wiodące firmy e-commerce na świecie 2024

W roku 2024 branża e-commerce nadal pozostaje jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów światowej gospodarki. Wartościowe innowacje, dynamiczne zmiany w preferencjach konsumentów oraz rozwój technologii wpływają na kształtowanie się nowej rzeczywistości handlu online. W tym kontekście warto przyjrzeć się dziesięciu największym gigantom handlu elektronicznego na świecie w bieżącym roku, ukazując, kto zyskuje na znaczeniu, a kto może doświadczać zmian w światowych rankingach e-commerce. Sprawdźmy wspólnie, kto rośnie, a kto spada w światowych rankingach e-commerce.

Kluczowe spostrzeżenia w obszarze e-commerce 2024

 

  • Największe dziesięć firm w sektorze e-commerce, w tym kluczowi uczestnicy, jak na przykład Amazon, dominują na rynku, stanowiąc imponujące 94% całości o wartości 2,307 biliona dolarów.
  • Amazon, przezwyciężając wcześniejsze wyzwania związane z niską kapitalizacją rynkową w 2022 roku (869,7 miliarda dolarów), zanotował prawie dwukrotny wzrost swojej wartości, osiągając imponujące 1,55 biliona dolarów. Wynik ten znacząco wyprzedza najbliższą konkurencję z Chin, Pinduoduo i Alibaba, które zajmują kolejno drugie i trzecie miejsce. Pinduoduo osiągnęło kapitalizację rynkową na poziomie 198 miliardów dolarów, podczas gdy Alibaba zanotowała wartość 185 miliardów dolarów.
  • W światowym rankingu e – commerce na styczeń 2024 roku MercadoLibre, znany argentyński gracz w handlu elektronicznym, zajmuje czwarte miejsce, prezentując kapitalizację rynkową wynoszącą 79 miliardów dolarów. Następnie chińskie przedsiębiorstwo Meituan oraz amerykańska firma Copart plasują się kolejno na miejscach piątym i szóstym, z kapitalizacją rynkową na poziomie 63 miliardów dolarów i 45 miliardów dolarów.
  • W pierwszym kwartale 2024 roku JD.com zajmuje siódmą pozycję w rankingu największych firm e-commerce, prezentując wartość rynkową na poziomie 42 miliardów dolarów. Tuż za nią uplasowała się południowokoreańska platforma Coupang z kapitalizacją wynoszącą 28 miliardów dolarów. Na kolejnych miejscach listy znalazły się eBay i singapurska firma Sea, zamykając elitarną dziesiątkę z wartościami odpowiednio 23 miliardy dolarów i 22 miliardy dolarów.
Czym jest kapitalizacja rynkowa?

Kapitalizacja rynkowa jest to łączna wartość wszystkich akcji spółki. Aby ją obliczyć, konieczne jest pomnożenie ceny jednej akcji przez całkowitą liczbę akcji dostępnych na rynku. Przykładowo, firma posiadająca 20 milionów akcji warte 50 dolarów każda, osiągnęłaby wartość rynkową wynoszącą 1 miliard dolarów. Istotność kapitalizacji rynkowej wynika z jej zdolności umożliwiania inwestorom porównywania względnej wielkości różnych firm.

Przybliżenie istoty konglomeratów

Konglomerat to organizacyjna forma przedsiębiorstw, które powstały poprzez połączenie dwóch lub więcej firm z różnych branż, zazwyczaj w wyniku fuzji lub przejęcia. Głównym celem konglomeratu jest osiągnięcie wyższej rentowności, zdywersyfikowanie źródeł dochodu oraz minimalizacja ryzyka finansowego związanego z wahaniami koniunktury w poszczególnych sektorach. W przypadku spadku koniunktury w jednym sektorze, zyski generowane przez firmy w innych branżach mogą pokryć ewentualne straty, co przyczynia się do stabilizacji wyników finansowych konglomeratu. Istnieją różne podziały konglomaratów, jednak w sposób podstawowy dzielimy je na wertykalne i horyzontalne.

  • Konglomeraty horyzontalne – w konglomeratach horyzontalnych banki lub przedsiębiorstwa handlowe odgrywają kluczową rolę, udzielając preferencji innym członkom grupy. Te konglomeraty funkcjonują w różnych branżach, łącząc się udziałami kapitałowymi i finansowymi. Współpraca opiera się na bliskim partnerstwie, obejmującym wymianę zasobów ludzkich, finansowych i wiedzy, gdzie kluczowym elementem są powiązania produkcyjne, handlowe i personalne.
  • Konglomeraty wertykalne – opierają się one na strukturze łańcucha produkcyjnego, gdzie kluczową rolę pełni firma macierzysta. Wokół niej skupiają się kompleksowe powiązania produkcyjno-dystrybucyjne z poddostawcami i kluczowymi klientami. Firma macierzysta jest decyzyjnym centrum, opracowuje strategie i udziela wsparcia technicznego oraz know-how pozostałym przedsiębiorstwom. W relacjach między głównym podmiotem a siecią dostawców, kluczowym elementem jest ściśle określone miejsce każdej spółki zależnej w łańcuchu produkcyjnym, gdzie ich zadaniem jest dostarczanie wymaganych elementów.

Pod względem geograficznego zasięgu struktury, konglomeraty przedsiębiorstw dzielimy na:

  • Konglomeraty krajowe: firma macierzysta, mająca siedzibę w danym kraju, nabywa i zarządza przedsiębiorstwami, które działają wyłącznie na obszarze tego kraju.
  • Konglomeraty zagraniczne: firma macierzysta z danego kraju poszerza swoją działalność poza granice, kontrolując jednocześnie zagraniczne jednostki.
  • Konglomeraty międzynarodowe: są to duże podmioty gospodarcze, dominujące spółki akcyjne, jednostkowe przedsiębiorstwa i silne banki z potężnym potencjałem ekonomicznym. Warunkiem uczestnictwa w takim konglomeracie jest obecność co najmniej trzech podmiotów z trzech różnych krajów.
Konglomeraty topowych firm e-commerce

Ewolucja rynków finansowych nie ogranicza się jedynie do zwiększania liczby uczestniczących w nich instytucji czy firm, ale również stwarza nowe metody zarządzania i optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw. Jednym z przejawów tej ewolucji są konglomeraty, które zdobywają znaczącą rolę, stając się kluczowymi dla gospodarek narodowych i rynków finansowych. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych konglomeratów dziesięciu topowych firm e-commerce.

źródła: https://tiny.pl/czg8m, https://tiny.pl/czg87

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej