Rola benefitów

Zadania benefitów w przeobrażającej się rzeczywistości.

Nieprzewidywalność czasów w jakich przyszło nam egzystować, wynikająca
z pandemii wirusa Cupid-19 nie pozostaje bez znaczenia dla sytuacji ekonomiczna-społecznej. W obszarze wynagrodzeń pracowniczych wpływa ona także na kwestie pozapłacowe. Niegdysiejsza potęga benefitów straciła dzisiaj na wartości. Jednocześnie coraz trudniej jest utrzymać dyscyplinę i wysoki poziom zaangażowania wśród kadry, która w dużym stopniu przeszła na zdalne wykonywanie powierzonych obowiązków. Istotne jest w związku z tym panowanie nad powyższymi aspektami, aby zachować efektywność działań. Posłużyć temu ma dobrze zaplanowany i przemyślany system motywacyjny pracowników.

Potrzebujesz wsparcia w rekrutacji e-commerce?

Digitalx weryfikuje i zatrudnia ludzi w obszarze e-commerce & digital. Wykorzystujemy branżowe doświadczenie i wypracowane relacje. Zapomnij o przedłużających się procesach, niepotrzebnych kosztach i niedopasowanych kandydatach.

Zapraszamy do kontaktu

Praktycznie od zawsze dla pracownika za priorytet uchodziły pensja oraz innego rodzaju dodatki. To one stanowią największą motywację. Wśród pracodawców znaczną część budżetu stanowią środki przeznaczone na pozapłacowe świadczenia. Skuteczność benefitów zależy w głównej mierze od dostosowania do potrzeb pracownika. Jest to o tyle ważne, ponieważ zachowanie motywacji na wysokim pułapie oraz utrzymanie efektywności stanowi dużo większe wyzwanie podczas home office.

Trwająca pandemia koronawirusa spowodowała przewartościowanie potrzeb zatrudnionych Polek i Polaków. Zaraz na początku, kiedy wprowadzono szereg ograniczeń, bardzo duże grono pracowników werbalizowało zadowolenie z możliwości wykonywania obowiązków z domu. Dziś proporcje się odwróciły co spowodowało, że grupa ta z chęcią wróciłaby do pracy w biurze.

Kreatywność jest najistotniejszym elementem efektywnej strategii świadczeń pozapłacowych. Aktualnie zadaniem HR-owców jest dopasowanie benefitów do bieżącej sytuacji. W związku z tym przenoszą oni część świadczeń do internetu oraz poszczególne zastępują tymi odpowiadającymi nowej rzeczywistości. Udostępniają pracownikom dojazdy do pracy zorganizowanym firmowym transportem
z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, pokrywają część opłat za prywatny internet, proponują również wsparcie psychologów czy zajęcia dla dzieci.

Zobacz również:  Przegląd stanowisk pracy w branży E-commerce (cz.1)

Z pewnością praca zdalna na jaką decyduje się coraz większa liczba pracodawców ma swoje plusy i minusy. Pracownicy po początkowym entuzjastycznym podejściu zaczynają odczuwać trudy takiej formy zatrudnienia. Brak kontaktu face to face, pogarszająca się kondycja psychiczna objawiająca się stanami depresyjnymi to wszystko zmusza pracodawców do dostosowania benefitów. To co się nie zmieniło
w dobie pandemii to chęć podnoszenia swoich umiejętności oraz kwalifikacji pośród osób zatrudnionych. Dowodem na to jest choćby sygnał płynący ze środowiska ludzi prowadzących szkoły językowe. Odnotowali oni w ostatnim czasie znaczny wzrost zainteresowania pracodawców nauczaniem języka online.

Na koniec trzeba jasno powiedzieć, że aktualnie pracodawcy koniecznie muszą wykazać się większą troską o osoby zatrudnione w swoich firmach. Opisywana wcześniej możliwość pracy zdalnej z biegiem czasu zafundowała wielu osobom dyskomfort, ale też z pewnością pomniejszyła ryzyko zakażenia, a poprzez to podniosła poczucie bezpieczeństwa. Dlatego też należy pamiętać o właściwym przepływie informacji do pracowników na temat sytuacji w firmie, aby tego poczucia bezpieczeństwa nie zachwiać. W związku z tym istotne jest przeniesienie ważnych spotkań statusowych do wersji online i prowadzenie z personelem rozmów indywidualnych i zespołowych. Pamiętajmy, że bez względu na ilość i jakość benefitów dezinformacja bardzo negatywnie wpływa na jakość pracy.

 


Jeżeli planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu czy całego zespołu E-commerce zapraszamy do kontaktu z nami – [email protected]. Pomożemy Ci określić profil osoby, której potrzebujesz, zakres jej obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.


 

Notojob.com 🚀 Praca w e-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany eCommerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej