Kto powinien wspierać i budować zaangażowanie zespołu?

Jeżeli zastanowimy się nad tematem zaangażowania to myślimy głównie o metodach i praktykach, które mają to zaangażowanie budować. Czy jest to zachowanie zdrowego balansu pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, czy są to szkolenia, dodatkowe świadczenia pozapłacowe pozwalające rozwijać pasje. Ale skąd one się biorą? Za tymi wszystkimi pomysłami stoją przecież ludzie, którzy po zebraniu odpowiedniego wywiadu i rozpoznaniu potrzeb projektują rozwiązania mające wpłynąć na efektywność pracy.

Wspieranie efektywności na każdym poziomie organizacji

Rekrutuj efektywniej

Rekrutacja w E-commerce & Sprzedaży i marketingu. Rekrutujemy i doradzamy. Szczegółowy profil Kandydata ze wskazaniem indywidualnie dopasowanych KPI. Pracownicy, którzy dostarczą Twojej firmie wymiernych rezultatów. Weryfikujemy Kandydatów merytorycznie i osobowościowo. Udzielamy gwarancji na Kandydatów.

Umów rozmowę z Digitalx

W proces budowania zaangażowania powinny zostać włączone różne osoby w strukturze firmy po to, aby kompleksowo podchodzić do tematu. Pierwszą osobą, która może wspierać efektywność pracy jest przełożony (manager). Jak pokazują badania przeprowadzone przez Instytut Gallupa, jest on odpowiedzialny w 70% za zmiany w poziom zaangażowania swojego zespołu. Jest osobą, która widzi najwięcej i ma najlepszy kontakt z pracownikiem. Przełożony jest świadomy tego, że od jego wpływu zależy jakość pracy całego zespołu, a w rezultacie pomyślność projektów. Poprzez swoje działania może inspirować, zachęcać do współpracy, wytyczać kierunki, wzmagać podejmowanie inicjatyw. Oczywiście oprócz tego musi też być jasny w swoim przekazie i precyzyjny, by odpowiednio zarządzić tą efektywności. W sytuacji gdy działania są źle zdefiniowane i nieumiejętni kierowane, wprowadzi jedynie zamęt i wpłynie na spadek zaangażowania. Więc aby pracownicy czuli się pewnie i wykazywali się wysokim wskaźnikiem aktywności manager musi być dostępny, otwarty, wykazywać się umiejętnością dialogu i wspierać w realizacji zadań.

Gra zespołowa i jednostkowe podejście do pracownika

Kolejnym ogniwem, które może budować zaangażowanie, jest zespół współpracowników. Słaba atmosfera, poczucie zbyt luźnych więzi, konflikty, problemy w komunikacji, nieznajomość umiejętności innych członków, brak poczucia, że dąży się do wspólnego celu spowoduje, że zaangażowanie będzie stopniowo spadało. Więc aby uchronić się przed negatywnymi skutkami takiej sytuacji należy wspierać integrację poprzez pracę warsztatową, aby zespół poznał się bliżej oraz wiedział jakimi umiejętnościami dysponuje. Należy też pamiętać o jednostkach, które tę grupę tworzą. Jeżeli są rzeczy, które niekorzystnie wpływają na samopoczucie pracownika jak np. niskie wynagrodzenie, pomijanie czy nawet niedocenianie jego pracy, to tą niechęcią może szybko zarazić innych poprzez wprowadzenie napiętej atmosfery i postawy „na nie”. Dlatego zanim zaczniemy budować zaangażowanie zespołu, należy przyjrzeć się każdemu jego członkowi z osobna.

Przeczytaj:  Wykorzystanie Facebooka w działaniach employer branding

W tym punkcie warto zaznaczyć też obecność nowych osób, które dopiero co dołączyły do Twojej firmy. W przypadku pracownika z dłuższym stażem, Ty jako pracodawca musisz się czasem bardziej postarać, aby na nowo wskrzesić to zaangażowanie. W przypadku nowej osoby to przez pewien czas funkcjonuje ona na innych falach. Jest zmotywowana, bo dostała nową pracę i ma osobistą potrzebę wykazania się oraz szybkiego odnalezienia w nowym środowisku, próbując przy okazji zjednać sobie ludzi.

Dla niej wszystko może działać jako wyzwalacz aktywnego działania zaczynając od projektów i na zespole specjalistów, z którymi będzie na co dzień współpracować kończąc. Do działaniach może ją popychać wizja i misja firmy, która jest jej bliska, założone cele oraz sam przełożony, który w ten nowy świat jest odpowiedzialny ją wprowadzić. Nowa osoba może też tchnąć w zespół trochę świeżości i wskazać inne spojrzenie na biznes, co też zadziała orzeźwiająco na resztę pracowników i pomoże aktywować ich uśpione od jakiegoś czasu zaangażowanie.

Dział HR

Specjaliści ds. rekrutacji i administrujący sprawami pracowników w przedsiębiorstwie to również projektanci zaangażowania w firmie. To do nich docierają informacje o nieprawidłowościach w zarządzaniu i potrzebach pracowników.  Poświęcają czas na badanie satysfakcji z pracy i na podstawie uzyskanych danych tworzą rozwiązania wspierające aktywność.

Mogą to być plany szeroko rozwojowe, biorące pod uwagę wdrożenie cyklu szkoleń i warsztatów, udostępnienie możliwości udziału w konferencjach, czy rozwinięcie wachlarza benefitów. Odpowiadają też za przygotowanie wyjazdów integracyjnych, nieformalnych aktywności firmowych mających zawiązywać więzi. Specjaliści działu HR mają ogromną moc sprawczą i często są też ambasadorami pracowników. To oni występują w ich imieniu i mają realny wpływ na poprawienie jakości ich pracy oraz przeciwdziałają sytuacjom, które zakłócają dobrostan jednostki.

Jak widzisz wszystko zależy od ludzi. Ich podejścia, zrozumienia, chęci poprawy i wdrażania wspierających inicjatyw. Angażowanie buduje się już od poziomu pracownika i warto o tym pamiętać. Im wyżej w hierarchii tym większe możliwości zmiany i projektowania rozwiązań, dzięki którym w zespole podtrzymasz aktywną postawę i efektywną realizację zadań.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej