Home office – wady i zalety

Z każdym dniem popularność pracy zdalnej wzrasta. Coraz częściej słyszymy “Pracuję zdalnie!” lub “Byłem w stanie podróżować i zabrać ze sobą moją pracę!”. Korzyści, jakie dostrzegają pracownicy w swoim życiu zawodowym dzięki temu rozwiązaniu skutkują systematycznym zwiększaniem się grupy jego zwolenników. 

Spis treści:

 1. Czym jest praca zdalna?
 2. Jak pracować na home office?
 3. Jakie korzyści płyną z pracy zdalnej?
 4. Minusy pracy poza biurem
 5. 7 umiejętności, które świadczą o tym, że praca zdalna jest dla Ciebie
 6. Podsumowanie

Czym jest praca zdalna?

Praca zdalna to tryb, który pozwala pracować poza tradycyjnym środowiskiem biurowym. Pracownicy zamiast dojeżdżać do firmy każdego dnia i siedzieć przy wyznaczonym biurku, mogą realizować swoje projekty i osiągać cele gdziekolwiek zechcą. Kluczową zasadą pracy zdalnej jest to, co się robi, a nie miejsce, w którym się jest.

Jak pracować na home office?

Rekrutuj efektywniej

Rekrutacja w E-commerce & Sprzedaży i marketingu. Rekrutujemy i doradzamy. Szczegółowy profil Kandydata ze wskazaniem indywidualnie dopasowanych KPI. Pracownicy, którzy dostarczą Twojej firmie wymiernych rezultatów. Weryfikujemy Kandydatów merytorycznie i osobowościowo. Udzielamy gwarancji na Kandydatów.

Umów rozmowę z Digitalx

Istnieje wiele sposobów, w jaki ludzie mogą pracować zdalnie. To jeden z jej plusów – możemy wybrać miejsce pracy, w którym czujemy się najbardziej komfortowo.

Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest praca zdalna przez 5 dni w tygodniu z okazjonalnym dojazdem na spotkania w biurze. W typowym dniu pracownicy zdalni pracują ze swoich biur domowych lub pobliskich kawiarni. Inni polegają na przestrzeniach coworkingowych jako miejscach, w których mogą wykonać swoją pracę. Oferują one świetną łączność sieciową i możliwości poznania ludzi, którzy pracują w innych branżach. Można powiedzieć, że przestrzenie coworkingowe stanowią punkt pośredni pomiędzy biurem a pracą w domu, łącząc go z profesjonalnymi udogodnieniami i możliwościami nawiązywania kontaktów. 

Niektórzy pracownicy zdalni w pełni wykorzystują możliwości, jakie daje im ten tryb pracy. Mogą oni zaplanować swój dzień w taki sposób, że pracują wtedy, kiedy są najbardziej produktywni. Na rynku pracy pojawiają się też nowe trendy takie jak workation. Jest to świetny sposób na poznawanie świata jednocześnie będąc aktywnym zawodowo. W odróżnieniu od home office, pracę wykonuje się w typowo wypoczynkowym miejscu. Formalnie pracownik nie jest wtedy na urlopie (nie wykorzystuje dni urlopowych), za to zdalnie wykonuje swoje obowiązki służbowe, w tym samym zakresie, w jakim robiłby to z biura czy z domu.

Korzyści jakie płyną z pracy zdalnej

Teraz, gdy wiesz czym jest praca zdalna i jak ludzie ją wykonują na co dzień, możesz się zastanawiać: dlaczego? Dlaczego ktoś miałby zdecydować się na pracę poza biurem, a co więcej, dlaczego szef miałby na to pozwolić?

Korzyści dla pracownika

 • Elastyczny styl życia – Najbardziej oczywistym powodem, dla którego ludzie chcą pracować zdalnie jest to, że oferuje im to bardziej elastyczny styl życia. Kiedy nie są zobowiązani do przebywania w biurze w określonych ramach czasowych, pracownicy zdalni mogą też skupić się na rzeczach, które są dla nich ważne poza pracą. Pracownik będący rodzicem może rozpocząć pracę wcześniej, gdy dzieci przebywają w szkole lub wziąć wolne w ciągu dnia na wizytę u lekarza. Innym scenariuszem może być pracownik, który chce się dalej kształcić. Może on wtedy realizować studia magisterskie lub kursy w ciągu dnia, aby poprawiać swoje kompetencje.
 • Lepsze zdrowie i samopoczucie – Pracownicy zdalni są znacznie mniej zestresowani niż ich odpowiednicy pracujący w biurze. W raporcie opublikowanym przez Royal Society for Public Health, w Wielkiej Brytanii, stwierdzono, że 55% uczestników badania odczuwa większy stres z powodu dojazdów do pracy. Eliminując je i pozwalając pracować w środowisku, w którym pracownicy dobrze się czują, pracodawcy dbają o ich zdrowie psychiczne. Szczęśliwi pracownicy są bardziej produktywni i czują się bardziej zaangażowani w swoje obowiązki. 
 • Pasja do swojej pracy – Pracownicy zdalni są bardziej zainspirowani przez otoczenie i mogą filtrować problemy według własnego uznania. W rzeczywistości, możliwość pracy zdalnej sama w sobie wnosi nową perspektywę. 
 • Wyższa wydajność – Jednym z najczęstszych argumentów przemawiających za pracą zdalną jest zwiększona produktywność, która wynika z jej elastyczności. Pracownicy wkładają w swoją pracę większy wysiłek, wykraczając poza to, co mają do zrobienia w porównaniu z pracownikami stacjonarnymi. Według raportu State and Work Productivity Report 65% pełnoetatowych pracowników uważa, że praca zdalna zwiększyłaby ich produktywność. Dwie trzecie ankietowanych menedżerów odnotowało wzrost produktywności swoich zdalnych pracowników.
 • Ograniczenie kosztów – Różnica w kosztach między jedzeniem na mieście, a jedzeniem w domu jest bardzo duża. Brak konieczności codziennego dojeżdżania do pracy to ogromne źródło oszczędności. Praca z domu przekłada się na mniejsze wydatki na benzynę i utrzymanie.
 • Oszczędzanie na czasie – Brak dojazdu do pracy jest zaletą pracy w domu i umożliwia spędzanie większej ilości czasu z rodziną lub angażowania się w działania, które wspierają zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie. Dla niektórych osób praca zdalna przywróciła 2-3 godziny czasu do ich dnia, który mogą na nowo zagospodarować. 

Korzyści dla pracodawcy

 • Korzyści finansowe – Jeśli część Twoich pracowników pracuje zdalnie i nie potrzebują już stałej przestrzeni biurowej, możesz zaoszczędzić na wynajmie nieruchomości i innych kosztach związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków w miejscu pracy.
 • Możliwość szerszego spojrzenia na rekrutację – Pracodawcy nie są ograniczeni lokalizacją, gdy szukają nowych talentów. Jeśli nowo zatrudniona osoba nie ma możliwości relokacji, praca zdalna staje się rekrutacyjnym wybawieniem. Polityka pracy zdalnej może również umożliwić zatrudnienie osób, które nie mogą dojeżdżać do pracy z innych powodów, takich jak niepełnosprawność.
 • Zaangażowanie podwykonawców i freelancerów – Firma przystosowana do pracy zdalnej może łatwiej nawiązać współpracę z firmami zewnętrznymi. W ten sposób można uzupełniać wewnętrzne zespoły o konkretne umiejętności bez konieczności umieszczania kolejnych osób na stałej liście płac.
 • Zwiększona wydajność – Osoby zatrudniające w systemie pracy zdalnej nie płacą za codzienny czas przebywania w biurze, a za konkretne efekty. Nie interesuje ich, kiedy pracownik wykona swoje obowiązki. Zwracają uwagę na finalny efekt. Nie ma  zatem problemu, z którym wielu pracodawców próbuje się bezskutecznie uporać w pracy stacjonarnej, czyli liczne przerwy na papierosa lub kawę.
Przeczytaj:  Trendy w HR 2021 - przewidywania ekspertów HR

Minusy pracy poza biurem

Niestety, każde rozwiązanie posiada wady i zalety – także praca zdalna. Zwolenników tego trybu pracy nie brakuje, jednak wielu pracowników nie odnajduje się w takiej rzeczywistości z następujących powodów.

 • Brak poczucia wspólnoty i pracy zespołowej – Podczas gdy niektórzy pracownicy są podekscytowani pomysłem pracy w pojedynkę, bez rozpraszających czynników w miejscu pracy, niektórzy mogą uznać to za trudne. Spędzanie długich godzin przed ekranem komputera bez interakcji z członkami zespołu może być wyzwaniem. Istnieją różne platformy, takie jak Zoom czy Skype, gdzie pracownicy mogą łączyć się poprzez rozmowy wideo. Może to jednak nie być tak skuteczne, jak przebywanie nawzajem w swoim towarzystwie.
 • Brak motywacji – Niektórych pracowników napędza atmosfera jaka panuje w miejscu pracy. Brak motywacji może utrudnić pracę i negatywnie wpłynąć na produktywność pracownika. Choć samomotywacja działa do pewnego stopnia, nie zawsze wystarcza, aby utrzymać wydajność. 
 • Niemonitorowana wydajność i częste przerwy – Praca w pojedynkę może być trudnym zadaniem. Rola wymaga od pracowników, aby sami kontrolowali swoje wyniki w pracy. Pracownicy mogą często robić przerwy, co skutkuje dłuższym wykonywaniem swoich obowiązków. Natomiast w miejscu pracy cały czas przypomina się o tym, aby pracę  wykonywać sprawnie, co jest niemożliwe w przypadku pracy zdalnej.
 • Brak wyposażenia biurowego i dogodnego miejsca pracy – Urządzenie domowego biura narzędziami takimi jak laptop z  szybkim łączem internetowym i inne niezbędne urządzenia, jak drukarki czy faksy mogą być kosztowne. Niestety, nie każdy może sobie pozwolić na taką inwestycję. Ponadto, praca przez Internet może stanowić problem w dostępie do poufnych dokumentów firmowych.
 • Rozproszenie uwagi – Pracownicy muszą się skupić i skoncentrować podczas pracy, aby uzyskać oczekiwane rezultaty. Okazuje się, że bardzo trudno jest uniknąć rozproszenia uwagi przez rodzinę lub inne hałasy domowe. Nie każde gospodarstwo domowe może zapewnić dobre warunki do pracy, tak jak przestrzeń biurowa.
 • Burnout – Niektórzy mogą zapomnieć o pilnowaniu czasu i rozróżnianiu życia zawodowego i prywatnego. Może to prowadzić do nadgodzin, skutkując wypaleniem zawodowym i dodatkowym stresem. Praca w biurze pomaga wyznaczyć tę granicę.

7 umiejętności, które świadczą o tym, że praca zdalna jest dla Ciebie:

Organizacja pracy zdalnej jest atrakcyjne dla pracowników i pozwala utrzymać konkurencyjność firmy. Aby jednak w pełni wykorzystać możliwości pracowników zdalnych, należy zatrudniać osoby, które potrafią się rozwijać w tym środowisku. Oto siedem umiejętności, na które należy zwrócić uwagę.

 • Niezależność – Kilka dni nieprzerwanej produktywności może być trudne. Nie ma nikogo, kto mógłby przerwać wykonywane obowiązki swobodną rozmową. Każda osoba, którą zatrudnisz, musi to rozumieć i powinna czuć się komfortowo pracując samodzielnie. Oznacza to również, że musi być w stanie zarządzać swoim czasem.
 • Współpraca – Tak samo jak pracownicy zdalni muszą być niezależni, tak samo powinni być gotowi do współpracy z innymi, aby osiągnąć wspólny cel. Oznacza to uczestniczenie w wirtualnych spotkaniach i słuchanie pomysłów innych osób.
 • Samodzielna motywacja – Bez współpracowników lub szefa w pobliżu pracownicy zdalni muszą posiadać wewnętrzną motywację do bycia produktywnym i osiągania celów. 
 • Organizacja – Prawda jest taka, że nikt nie docenia niezorganizowanego współpracownika. Nie mają oni tego o co się ich prosi, zawsze spóźniają się z zadaniami i nie przestrzegają procedur. Jest to obciążenie dla całego zespołu. 
 • Komunikacja – Pracownicy zdalni muszą być w stanie skutecznie komunikować się w mowie i piśmie – dotyczy to również poprawnej gramatyki. Jest to szczególnie ważne, jeśli pracownik ma bezpośredni  kontakt z klientem.
 • Znajomość technologii – Skuteczni pracownicy zdalni muszą znać obecną technologię. Powinni być w stanie z łatwością przeprowadzić rozmowę przez Zoom, odpowiedzieć na pytanie zadane w wątku lub edytować notatki w Google docs.
 • Adaptacja – Każdy, kto pracował w domu wie, że oprócz stresu związanego z pracą, można mieć również do czynienia z dziećmi lub szczekającym psem. Niezależnie od tego, co się wydarzy w otoczeniu, pracownik na home office musi mieć umiejętności zarządzania czasem i projektami, aby rozwiązać problemy i szybko się dostosować.

Podsumowanie

W wielu branżach wraz z wzrostem technologii praca zdalna staje się coraz popularniejsza. Od tych oczywistych (e-commerce, digital) do tych, które są nieco bardziej zaskakujące (edukacja, opieka zdrowotna, prawo). Jeśli szukasz pracy zdalnej, nigdy nie było lepszego momentu. Rozpoczynając poszukiwania warto skorzystać na przykład z sieci kontaktów na LinkedIn lub z portali z ofertami pracy.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej