Czym jest Green HR?

Obecnie coraz częściej mówi się w różnych kręgach o kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Temat dotyczący ekologii pojawia się również w obszarze HR. Mówimy wtedy o Green HR, czyli zielonym HR. Spotkać można również takie nazwy jak Green HRM lub GHRM, które uwzględniają w swojej nazwie element związany z zarządzaniem. Jest to niezwykle istotne zagadnienie, które jest także mocno związane z employer brandingiem – coraz częściej spotyka się pracowników, którzy wybierają firmy odpowiadające ich światopoglądowi uwzględniającemu zagadnienia własnie związane z dbaniem o naszą planetę. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Czym jest CSR? To odpowiedzialny sposób funkcjonowania firmy w przestrzeni społecznej, ekonomicznej, przyrodniczej. Do prowadzenia odpowiedzialnego społecznie biznesu nie powinno się nikogo przekonywać, jednak warto wiedzieć, że niesie ze sobą wiele zalet jak zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy oraz wzrost konkurencyjności. Te korzyści powiązane są również z wprowadzeniem Green HR, który jest jednym z elementów CSR.

Green HRM – główny cel

Green HRM łączy w sobie koncepcje zarządzania środowiskowego oraz zasobami ludzkimi. Efektem tego ma być rozwijanie “zielonych” umiejętności oraz motywowanie wraz z zapewnieniem proekologicznej aktywności pracowników dzięki umiejscowieniu zrównoważonego rozwoju w centrum procesów kadrowych firm. 

Czym w takim razie jest Green HR?

Elementami zielonego HR może być min. organizowanie szkoleń pracowniczych powiązanych z ochroną środowiska, organizowanie transportu zbiorowego dla pracowników, edukacja na temat ekologii i metod pracy, które pozwalają ograniczać ilość opadów czy angażowanie zatrudnionych w akcje związane z ochroną środowiska. Dodatkowo, może być to także używanie ekologicznych materiałów biurowych czy większa ilość roślin w miejscu pracy. 

Podział praktyk GHRM

 1. Zielone planowanie zasobów ludzkich – czyli umieszczenie zadań połączonych z ochroną środowiska w opisach stanowisk pracy, uwzględnienie aspektów ekologicznych w procedurach z obszaru ZZL oraz włączenie w kodeksie postępowania etycznego postaw i zachowań stawiających na pierwszym miejscu ekologię. 
 2. Zielone pozyskiwanie pracowników – zawarcie “zielonych” kompetencji jako elementu profilu wymagań na każdej z pozycji w organizacji, podnoszenie poziomu zatrudnialności pracowników.
 3. Zielony rozwój pracowników – czyli postawienie na edukację. Ta praktyka zielonego HR ma za zadanie zwiększać efektywność ekologiczną poprzez szkolenia uświadamiające i rozwijające umiejętności pracowników w tym obszarze. 
 4. Zielone motywowanie pracowników – umożliwianie pracownikom wykorzystanie ich wiedzy i umiejętności w celu poprawienia efektywności ekologicznej firmy. Zachowania pracowników związane z green HR są nagradzane – założeniem jest, że będzie to pozytywnie oddziaływać na ich efektywność ekologiczną. Wykorzystywane są tutaj zarówno motywatory płacowe, jak i pozapłacowe.
 5. Zielone zarządzanie wydajnością pracowników – cele zrównoważenia uwzględniane są w ocenie pracowniczej pokazując w ten sposób, że firma angażuje się w sprawy dotyczące zrównoważonego rozwoju.
ZOBACZ  Relokacja pracownika - co to takiego?

Źródło: https://www.karierawfinansach.pl/artykul/wiadomosci/praktyki-green-hr

Przykłady Green HR w firmach 

Wypożyczalnia rowerów – LPP, GPEC

Dodatkowo, firma GPEC stworzyła aplikację, która pozwala gromadzić punkty i później wymieniać je na różnego rodzaju bony (np. na masaż). 

Wyremontowanie parkingu przy użyciu plastiku pochodzącego z recyklingu – TESCO

Firma TESCO, dzięki wyremontowaniu parkingu przy użyciu plastiku pochodzącego z recyklingu ponad 900 kg plastiku nie trafiło na wysypisko. 

Wprowadzenie stacji do uzupełniania produktów – Rossmann (OnlyBio), Lubella  

Refill stacje są coraz bardziej powszechne na polskim rynku. Oferują m.in wypełnienie kosmetyków lub uzupełnienie zapasów jedzenia w zależności od osobistej potrzeby.  

Dlaczego warto? 

Zielone zarządzanie zasobami ludzkimi niesie ze sobą mnóstwo korzyści. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich: 

 1. Sposób na łączenie pracowników – organizowanie różnego rodzaju eventów na rzecz środowiska powoduje zacieśnienie się relacji pomiędzy pracownikami. Tym samym wzrasta ich poczucie przynależności do organizacji oraz motywacja do pracy.
 2. Branding firm – inicjowanie wydarzeń związanych z propagowaniem ochrony środowiska to świetny sposób na kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników. Szczególnie biorąc pod uwagę rosnącą świadomość społeczną i ekologiczną wśród ludzi. 
 3. Zwiększenie lojalności konsumentów – organizacje, które pokazują swoją świadomość ekologiczną zwracają uwagę Klientów, dla których ona również jest istotna.
 4. Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników – tak jak wcześniej zostało wspomniane zielone zarządzanie zasobami ludzkimi to element employer brandingowy. Pracownicy coraz bardziej zwracają uwagę na firmy, w których pracują, a świadomość, że należy się do organizacji wyznającej te same wartości co oni skutkuje większą lojalnością. 
 5. Edukowanie społeczeństwa – duża część społeczeństwa jest już świadoma wielu rzeczy związanych z środowiskiem, natomiast na pewno zostanie grupa osób, która dzięki inicjatywom związanym z Green HR zostanie doedukowana w tym temacie. 
 6. Podniesienie poziomu kultury organizacyjnej firmy – zwiększenie świadomości wśród pracowników oraz zatrudnienie tych, którzy wyznają podobne wartości prowadzi do podniesienia poziomu kultury organizacyjnej naszego przedsiębiorstwa. 
ZOBACZ  Jak mierzyć efektywność procesów rozwojowych pracowników

Jeżeli planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu lub całego zespołu E-commerce to zapraszamy do kontaktu  – [email protected]. Pomożemy Ci określić profil pracownika, którego potrzebujesz, zakres jego obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.