Czym jest Green HR?

Obecnie coraz częściej mówi się w różnych kręgach o kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Temat dotyczący ekologii pojawia się również w obszarze HR. Mówimy wtedy o Green HR, czyli zielonym HR. Spotkać można również takie nazwy jak Green HRM lub GHRM, które uwzględniają w swojej nazwie element związany z zarządzaniem. Jest to niezwykle istotne zagadnienie, które jest także mocno związane z employer brandingiem – coraz częściej spotyka się pracowników, którzy wybierają firmy odpowiadające ich światopoglądowi uwzględniającemu zagadnienia własnie związane z dbaniem o naszą planetę. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Czym jest CSR? To odpowiedzialny sposób funkcjonowania firmy w przestrzeni społecznej, ekonomicznej, przyrodniczej. Do prowadzenia odpowiedzialnego społecznie biznesu nie powinno się nikogo przekonywać, jednak warto wiedzieć, że niesie ze sobą wiele zalet jak zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy oraz wzrost konkurencyjności. Te korzyści powiązane są również z wprowadzeniem Green HR, który jest jednym z elementów CSR.

Green HRM – główny cel

Potrzebujesz wsparcia w rekrutacji e-commerce?

Digitalx weryfikuje i zatrudnia ludzi w obszarze e-commerce & digital. Wykorzystujemy branżowe doświadczenie i wypracowane relacje. Zapomnij o przedłużających się procesach, niepotrzebnych kosztach i niedopasowanych kandydatach.

Zapraszamy do kontaktu

Green HRM łączy w sobie koncepcje zarządzania środowiskowego oraz zasobami ludzkimi. Efektem tego ma być rozwijanie “zielonych” umiejętności oraz motywowanie wraz z zapewnieniem proekologicznej aktywności pracowników dzięki umiejscowieniu zrównoważonego rozwoju w centrum procesów kadrowych firm. 

Czym w takim razie jest Green HR?

Elementami zielonego HR może być min. organizowanie szkoleń pracowniczych powiązanych z ochroną środowiska, organizowanie transportu zbiorowego dla pracowników, edukacja na temat ekologii i metod pracy, które pozwalają ograniczać ilość opadów czy angażowanie zatrudnionych w akcje związane z ochroną środowiska. Dodatkowo, może być to także używanie ekologicznych materiałów biurowych czy większa ilość roślin w miejscu pracy. 

Podział praktyk GHRM

 1. Zielone planowanie zasobów ludzkich – czyli umieszczenie zadań połączonych z ochroną środowiska w opisach stanowisk pracy, uwzględnienie aspektów ekologicznych w procedurach z obszaru ZZL oraz włączenie w kodeksie postępowania etycznego postaw i zachowań stawiających na pierwszym miejscu ekologię. 
 2. Zielone pozyskiwanie pracowników – zawarcie “zielonych” kompetencji jako elementu profilu wymagań na każdej z pozycji w organizacji, podnoszenie poziomu zatrudnialności pracowników.
 3. Zielony rozwój pracowników – czyli postawienie na edukację. Ta praktyka zielonego HR ma za zadanie zwiększać efektywność ekologiczną poprzez szkolenia uświadamiające i rozwijające umiejętności pracowników w tym obszarze. 
 4. Zielone motywowanie pracowników – umożliwianie pracownikom wykorzystanie ich wiedzy i umiejętności w celu poprawienia efektywności ekologicznej firmy. Zachowania pracowników związane z green HR są nagradzane – założeniem jest, że będzie to pozytywnie oddziaływać na ich efektywność ekologiczną. Wykorzystywane są tutaj zarówno motywatory płacowe, jak i pozapłacowe.
 5. Zielone zarządzanie wydajnością pracowników – cele zrównoważenia uwzględniane są w ocenie pracowniczej pokazując w ten sposób, że firma angażuje się w sprawy dotyczące zrównoważonego rozwoju.
Zobacz również:  Relokacja pracownika - co to takiego?

Źródło: https://www.karierawfinansach.pl/artykul/wiadomosci/praktyki-green-hr

Przykłady Green HR w firmach 

Wypożyczalnia rowerów – LPP, GPEC

Dodatkowo, firma GPEC stworzyła aplikację, która pozwala gromadzić punkty i później wymieniać je na różnego rodzaju bony (np. na masaż). 

Wyremontowanie parkingu przy użyciu plastiku pochodzącego z recyklingu – TESCO

Firma TESCO, dzięki wyremontowaniu parkingu przy użyciu plastiku pochodzącego z recyklingu ponad 900 kg plastiku nie trafiło na wysypisko. 

Wprowadzenie stacji do uzupełniania produktów – Rossmann (OnlyBio), Lubella  

Refill stacje są coraz bardziej powszechne na polskim rynku. Oferują m.in wypełnienie kosmetyków lub uzupełnienie zapasów jedzenia w zależności od osobistej potrzeby.  

Dlaczego warto? 

Zielone zarządzanie zasobami ludzkimi niesie ze sobą mnóstwo korzyści. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich: 

 1. Sposób na łączenie pracowników – organizowanie różnego rodzaju eventów na rzecz środowiska powoduje zacieśnienie się relacji pomiędzy pracownikami. Tym samym wzrasta ich poczucie przynależności do organizacji oraz motywacja do pracy.
 2. Branding firm – inicjowanie wydarzeń związanych z propagowaniem ochrony środowiska to świetny sposób na kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników. Szczególnie biorąc pod uwagę rosnącą świadomość społeczną i ekologiczną wśród ludzi. 
 3. Zwiększenie lojalności konsumentów – organizacje, które pokazują swoją świadomość ekologiczną zwracają uwagę Klientów, dla których ona również jest istotna.
 4. Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników – tak jak wcześniej zostało wspomniane zielone zarządzanie zasobami ludzkimi to element employer brandingowy. Pracownicy coraz bardziej zwracają uwagę na firmy, w których pracują, a świadomość, że należy się do organizacji wyznającej te same wartości co oni skutkuje większą lojalnością. 
 5. Edukowanie społeczeństwa – duża część społeczeństwa jest już świadoma wielu rzeczy związanych z środowiskiem, natomiast na pewno zostanie grupa osób, która dzięki inicjatywom związanym z Green HR zostanie doedukowana w tym temacie. 
 6. Podniesienie poziomu kultury organizacyjnej firmy – zwiększenie świadomości wśród pracowników oraz zatrudnienie tych, którzy wyznają podobne wartości prowadzi do podniesienia poziomu kultury organizacyjnej naszego przedsiębiorstwa. 

Jeżeli planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu lub całego zespołu E-commerce to zapraszamy do kontaktu  – kontakt@digitalx.pl. Pomożemy Ci określić profil pracownika, którego potrzebujesz, zakres jego obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.

Notojob.com 🚀 Praca w e-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany eCommerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej