20+ pytań rekrutacyjnych na stanowisko Content Marketing Manager

Rozmowa kwalifikacyjna oznacza zazwyczaj duży stres dla kandydata. Bardzo często dzieje się to z powodu pytań, które mogą się na niej pojawić, dlatego, aby wypaść jak najlepiej, warto wcześniej przemyśleć i przygotować na nie odpowiedzi. 

Z tego powodu przygotowaliśmy 20 pytań rekrutacyjnych, które mogą pojawić się na rozmowie kwalifikacyjnej z dodatkowymi informacjami w jakim celu są zadawane i co najlepiej zawrzeć w naszej odpowiedzi. 

Poniżej przedstawiamy 20 pytań, które mogą zostać zadane na rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko Content Manager.

1.Co zainteresowało Pana/Panią w tej ofercie pracy? 

To podstawowe pytanie zadawane na większości rozmów kwalifikacyjnych. Warto jednak mieć na nie przemyślaną, ciekawą odpowiedź, która zainteresuje rekrutera.

2.Proszę zdefiniować “good content” i “bad content”. Co sprawia, że content jest dobry lub zły?

Odpowiadając na to pytanie kandydat pokazuje swoją zdolność do głębokiego przemyślenia zmiennych, które należy wziąć pod uwagę podczas formułowania strategii treści. U podstaw naszego myślenia powinny leżeć elementy takie jak oryginalność, zaangażowanie i tworzenie wartości.

3.Jakie jest Pana/Pani ulubione słowo?

To pytanie ma na celu sprawdzenie zdolności twórczych i kreatywności kandydata. 

4.Skąd Pan/Pani wie, że stworzony content odniósł sukces? 

To pytanie jest okazją dla kandydatów, aby opowiedzieć o znaczeniu analityki w ich pracy. Ważne jest, aby kandydat potrafił zmierzyć wyniki swoich działań i wyciągnąć na tej podstawie odpowiednie wnioski. 

5.Jakie firmy według Pana/Pani oferują ciekawy content? Co się Panu/Pani w nich podoba? 

Content Managerowie powinni być świadomi rodzajów treści, które przemawiają do konsumentów. To pytanie dodatkowo wyjaśnia wiedzę kandydata na temat tego, co składa się na dobry content, a także pokazuje znajomość konkurencyjnych strategii.

6.Jak treść strony internetowej wpływa na firmę? 

To pytanie jest sposobem rekrutera na upewnienie się czy kandydat dobrze rozumie wagę swojej pracy. 

7.Jak decyduje Pan/Pani jakie treści umieszczać na stronie?

To pytanie to doskonała okazja, aby zobaczyć jak kreatywny i strategicznie myślący jest kandydat. Decyzje dotyczące zawartości serwisu powinny być podejmowane na podstawie badań i analiz oraz opinii klientów, dlatego rekruterzy w naszej odpowiedzi szukają informacji na temat tworzenia treści zgodnie z analityką, a także wiedzy o tym, jak przyciągnąć grupę docelową. 

8.Czy Pana/Pani zdaniem ważne jest aby Content Managerowie rozumieli podstawy marketingu cyfrowego? 

Content Managerowie są odpowiedzialni za planowanie, tworzenie i wdrażanie strategii treści firmy. Rekruterzy zadają to pytanie, aby dowiedzieć się, czy kandydaci rozumieją korelację między dobrym contentem a skutecznym marketingiem. Doświadczony Content Manager rozumie, jak działa marketing cyfrowy i będzie w stanie tworzyć unikalne treści, aby utrzymać firmę przed konkurencją.

9.Jaki jest Pana/Pani proces myślowy dotyczący strategii treści? Na co zwraca Pan/Pani uwagę i w jakiej kolejności?

Content Manager powinien być w stanie rozpoznać, że treść tworzona dla różnych celów wymaga innych stylów redakcyjnych. Dobra odpowiedź powinna zawierać informację, że w zależności od tego, co treść ma przekazać i do kogo powinna dotrzeć, zwraca się uwagę na głos i ton, używany język, strukturę oraz sposób, w jaki dotrze do czytelnika. 

10.Co podoba się Panu/Pani w contencie naszej firmy? Co robimy dobrze, a co powinniśmy zmienić? 

To pytanie pozwoli nam wykazać się wiedzą na temat firmy, do której aplikujemy. Warto w tym przypadku zwrócić uwagę na wskazanie konkretnych rzeczy, a nie ogólną odpowiedź. 

11.Jak widzi Pan/Pan swoją rolę w zespole?

Odpowiedź na to pytanie wskaże rekruterowi w jaki sposób postrzegamy to stanowisko i jakie cele oraz obowiązki dla siebie przewidujemy. 

12. Z jakimi ludźmi lubi Pan/Pani pracować? 

Odpowiedź na to pytanie będzie informacją dla rekrutera czy nasze wymagania są tożsame z wymaganiami i stylem pracy w firmie. 

13.Czy jest Pan/Pani świadomy/a działań marketingowych firmy?

To kolejne z pytań, które sprawdza naszą wiedzę na temat firmy. 

14.W jaki sposób dodałby Pan/Pani wartość do naszej firmy? 

Warto dobrze przemyśleć odpowiedź na to pytanie, ponieważ będzie ona świadczyć o naszej świadomości na temat zalet, jakie mamy oraz tego, co możemy zaoferować firmie. 

15.Proszę opowiedzieć o ostatnim problemie, który musiał/a Pan/Pani rozwiązać. 

To pytanie ma na celu zbadanie czy kandydat posiada już doświadczenie, które wymagało od niego umiejętności rozwiązywania problemów. Aby odpowiedzieć na to pytanie warto przypomnieć sobie trudną sytuację jaką musieliśmy przezwyciężyć i następnie opowiedzieć krok po kroku, jakie podjęliśmy w tym celu działania. Warto dodać, czego dzięki temu się nauczyliśmy i jakie wnioski wyciągnęliśmy.

16.Jak sprawić, aby nasz content był bardziej przyjazny SEO? 

To pytanie ma na celu sprawdzenie, czy posiadamy odpowiednią wiedzę na temat SEO i  jaki mamy do tego stosunek. 

17.Jaka jest największa zaleta jaką wnosi do firmy posiadanie dobrego contentu? 

W odpowiedzi na to pytanie mamy za zadanie pokazanie, że wiemy jak istotne jest tworzenie dobrych treści i jak to oddziałuje na firmę. 

18.Jak często udostępnia Pan/Pani posty w mediach społecznościowych w życiu prywatnym? 

To pytanie ma na celu sprawdzenie zaangażowania kandydata do dzielenia się informacjami z innymi oraz jego chęci do komunikacji. Dodatkowo, treści jakie udostępniamy dają pogląd na nasz styl pracy. 

19.Z jakimi ludźmi nie lubi Pan/Pani pracować? 

Odpowiedź na to pytanie będzie informacją dla rekrutera czy nasze wymagania są tożsame z wymaganiami i stylem pracy w firmie.

20.Jaka jest największa zaleta jaką wnosi do firmy Content Manager?

Odpowiedź na to pytanie powinna udowodnić rekruterowi, że wiemy na czym polega nasza rola jako Content Managera i jakie ma znaczenie dla firmy. 

 Mamy nadzieję, że to zestawienie pytań i informacji do nich dołączonych okazało się przydatne. Jeśli chcesz pracować w tym obszarze wyślij nam swoje CV: https://digitalx.pl/wyslij-cv/.


Planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu czy całego zespołu E-commerce – zapraszamy do kontaktu z nami – kontakt@digitalx.pl. Pomożemy Ci określić profil osoby, której potrzebujesz, zakres jej obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.