Zaufanie w firmie. Czynnik, bez którego nie ma dobrze funkcjonującej organizacji

Niewiele firm prowadzi świadomą politykę wewnątrzorganizacyjną opartą na zaufaniu. Bardzo dużo jednak z nich nawet nie zdaje sobie z tego sprawy jaką płaci słoną cenę za pominięcie tej bardzo istotnej kwestii. Często samo pojęcie zaufania pejoratywnie kojarzy nam się z infantylnością, a powinno być wręcz przeciwnie.

Zaufanie powinno być podbudową gotowości do realizacji wspólnych projektów, przyczynić się do łatwości i braku obaw w podejmowaniu ryzyka. Zaufanie bowiem to gotowość do podejmowania ryzyka, analizy i ufanie innym ludziom. Prawda jest taka, że bez obopólnego zaufania nie ma dobrze prosperującego biznesu.

Rekrutuj efektywniej

Rekrutacja w E-commerce & Sprzedaży i marketingu. Rekrutujemy i doradzamy. Szczegółowy profil Kandydata ze wskazaniem indywidualnie dopasowanych KPI. Pracownicy, którzy dostarczą Twojej firmie wymiernych rezultatów. Weryfikujemy Kandydatów merytorycznie i osobowościowo. Udzielamy gwarancji na Kandydatów.

Umów rozmowę z Digitalx

Brak zaufania w organizacji z pewnością będzie przyczyniał się do powstawania trudności choćby we wdrażaniu innowatorskich systemów. Perturbacje pojawią się również w takim obszarze jak zarządzenie zmianą czy samo zaangażowanie pracowników. Raczej niezbyt daleko idącym wnioskiem będzie stwierdzenie, że poziom zaufania w firmie powinien mieć fundamentalne znaczenie.

Znane są bowiem chyba wszystkim sytuacje kiedy dany projekt zwyczajnie upadał w związku z brakiem zaufania kadry na wszystkich płaszczyznach. Mowa tu o relacjach na linii przełożony-pracownik, pracownik-pracownik, czy nawet na szczeblu zarządczym.

Jeżeli jednak w danej firmie rozumie się istotę zaufania wewnątrz kadry ważny jest sposób i umiejętność zarządzania tym elementem. Jest to proces hybrydowy na, który składa się wiedza z zakresu różnych dziedzin nauki. Jest to bowiem mix wiedzy z socjologii, psychologii czy zarządzania. Ponadto korzysta się z różnych metod, które liderom pozwalają osiągać wytyczone cele organizacyjne. W aspekcie indywidualnym zyskujemy pracownika, który własne osiągnięcia utożsamia z osiągnięciami firmy jako całości.

Przeczytaj:  Urlop wypoczynkowy - ile dni, jak liczyć... wszystko co musisz wiedzieć na temat urlopu

Profity

Trzeba sobie powiedzieć wprost, że samo zaufanie w firmie nie będzie gwarancją sukcesów i przyczynkiem do jej rozwoju. Zaufanie ma niebagatelne znaczenie w kontekście budowania środowiska pracy. Jest to korzystne, albowiem z pewnością przyczyni się do rozwoju, odwagi oraz lojalności. Zyskujemy również poczucie pewności wśród pracowników, a to ma przełożenie na podejście do wykonywanych obowiązków. Pracownik będzie się cechował rzetelnością, zaangażowaniem i gotowością do podnoszenia swoich kwalifikacji w ogólnym kontekście rozwoju firmy.

Pozytywnym sygnałem jaki spływa w ostatnim czasie z analiz rynku pracy jest fakt, że zauważalny jest progres we wdrażaniu aspektu zarządzania zaufaniem w polityce firmy. Niemniej jednak bardzo często widoczny jest przy tym brak zrozumienia ze strony managerów dla istoty polityki opartej na zaufaniu. Traktują ją oni bowiem tylko i wyłącznie jako tymczasowe narzędzie potrzebne do podniesienia wyników.

Przy czym musi to wyglądać w ten sposób, że jest to projekt stały, o którym się ciągle pamięta i się go systematycznie monitoruje. Zdecydowanie obdarzenie kogoś zaufaniem jest procesem, który można opisać, przeanalizować, oraz nim kierować. Należy mieć pełną świadomość, co wpływa na decyzje o zaufaniu i jakimi zasadami się należy kierować.

Reasumując należy stwierdzić, że nawet nie wiadomo jak rozwinięte technologicznie organizacje, mające w swoich zasobach ludzkich nietuzinkowych ekspertów nie osiągną optymalnych rezultatów jeśli polityka firmy nie będzie prowadzona w oparciu o wzajemne zaufanie.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej