Założenia Netflix Culture Deck

Obecnie mocniej niż kiedykolwiek wcześniej marki szeroko komunikują swoją kulturę pracy i wartości jakimi kierują się w biznesie. Nowoczesna firma buduje swój wizerunek nie tylko w oparciu o produkty lub usługi, ale głównie o tworzących ją ludzi wskazując ich jako swój największy kapitał. Takie podejście stało się punktem wyjścia dla nowych inicjatyw w branży HR jak np. wcześniej nieistniejące zagadnienie employer branding. Na rynku cierpiącym na deficyt specjalistów jest to szczególnie ważne, bo trwa walka o najlepszych pracowników. Komunikując swoje oryginalne, tolerancyjne, przyjazne i otwarte środowisko pracy, firmy te stają się atrakcyjnym wyborem. Kilka lat temu w Internecie pojawił się dokument informujący o kulturze zatrudnienia w Netflix. Przyjrzyjmy się mu bliżej i sprawdźmy czy z biegiem czasu nie stracił na aktualności.

„Rozrywka niczym przyjaźń jest fundamentalną potrzebą człowieka…”

Rekrutuj efektywniej

Rekrutacja w E-commerce & Sprzedaży i marketingu. Rekrutujemy i doradzamy. Szczegółowy profil Kandydata ze wskazaniem indywidualnie dopasowanych KPI. Pracownicy, którzy dostarczą Twojej firmie wymiernych rezultatów. Weryfikujemy Kandydatów merytorycznie i osobowościowo. Udzielamy gwarancji na Kandydatów.

Umów rozmowę z Digitalx

Słowa wstępu do Culture Deck intrygują i zachęcają do głębszego zapoznania się z kulturą pracy w jednej z najatrakcyjniejszych marek z branży filmowej. Netflix odwołuje się do uniwersalnych wartości, które są jego siłą napędową starając się równocześnie wskazać, że szuka ludzi, którzy kierują się podobnymi zasadami. To co dla marki najważniejsze to:

1. Umiejętność oceniania.

2. Komunikacja.

3. Ciekawość.

4. Odwaga.

5. Pasja.

6. Bezinteresowność.

7.Innowacyjność.

8. Integralność.

9. Dostępność.

10. Wpływ.

Im więcej podobnych wartości wyznajesz tym bardziej pasujesz do osób pracujących w Netflix. Firma szuka ludzi nietuzinkowych, którzy nie boją się wychodzić poza schemat, myślą perspektywicznie i działają wbrew regułom. Marka odrzuca sztywne zasady, bo uważa je za działania ograniczające kreatywność i blokujące rozwój. Znajdą tu pracę osoby ceniące precyzyjną i jasną komunikację, wyróżniajcie się ciekawością świata i szybko się uczące. 

W pracownikach kształtuje się podejście mające wspierać podejmowanie mądrych decyzji oraz zachęca się ich do stawiania czoła wyzwaniom oraz wyciągania wniosków z porażek, bo dostarczają lekcji na przyszłość i chronią przed popełnianiem podobnych błędów. Neftlixowi zależy, aby zespół składał się z ludzi w pełni oddanych swoim pasjom i którym równie mocno zależy na sukcesie całego zespołu i firmy. Silnie zaakcentowana jest praca zespołowa a w raz z nią wyrobienie nawyku dostępności oraz udzielania pomocy zawsze tam gdzie członek zespołu jej potrzebuje. W firmie odnajdą się też osoby proaktywnie działające na rzecz organizacji, które stale będą szukać rozwiązań dla kreowania jeszcze lepszego miejsca pracy przy wykorzystaniu różnego rodzaju innowacji po to, aby wszystkim pracowało się efektywniej i szybciej. 

Wzniosłe słowa i bardzo ambitne zadanie stworzenia inkluzywnego miejsca pracy. Wymaga to nie lada wysiłku po stronie osób zarządzających jak i samych pracowników. Wszystko zależy od komunikacji i to na nią Netflix kładzie największy nacisk. W komentarzu do powyższych wartości firma informuje o potrzebie konstruktywnej wymiany zdań, nawet jeżeli dla drugiej strony feedback nie jest pozytywny. Przekazywanie konkretnych informacji zwrotnych pomaga uniknąć nieporozumień i przykrych sytuacji oraz ma uczyć współpracowników lepszej komunikacji wolnej od obaw przed wyrażaniem własnego zdania. Dotyczy to absolutnie wszystkich w pionie zatrudnienia stąd też zachęcanie pracowników, aby nie bali się konfrontacji i przekazania informacji zwrotnej swojemu przełożonemu, albo osobie na wysokim stanowisku zarządzającym. Ale aby tak było musi najpierw powstać mocna więź zespołowa oparta na szacunku, akceptacji i szczerości do czego dążą managerowie w Netflix. I co warto podkreślić, realnie działają na rzecz usprawnienia dialogu i wzmacniania kompetencji komunikacyjnych poprzez coaching i szkolenia z tego zakresu. 

Budowanie zespołu marzeń, czyli o koncepcji #DreamTeam słów kilka

Mianem dream teamu tytułujemy zespół ludzi, którzy nadają na tych samych falach, dobrze się ze sobą czują i dogadują, wspólnie stawiają czoła problemom i zawsze się wspierają. 

Przeczytaj:  Urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie, macierzyński - Rodzaje urlopów - Jak liczyć?

Nie z każdej grupy ludzi uda się taki zgrany zespól złożyć, co nie zmienia faktu, że nie trzeba się starać. Zespół marzeń jest też jednym z priorytetów Netlix. Mocną jego stroną jest wspólny cel i ambitne do niego podejście poprzez kolektywną pracę, w której panuje atmosfera sprzyjająca ciągłemu uczeniu się. Oczywiście łatwiej jest organizować małe komórki świetnych zespołów, ale Netflix dąży do większej skali i chce tworzyć sprawnie działający dream team, który swoim zakresem obejmie wszystkich pracowników firmy. Jeden świetnie zorganizowany, porozumiewający się i idealnie zsynchronizowany w działaniach organizm. Czy to w ogóle jest możliwe? Niewątpliwie to wyzwanie, w którym Netflix chce się sprawdzić. Stale pracuje na rzecz tej idei w oparciu o wyznawane zasady. 

Co ciekawe inaczej niż większość firm nie mówi o zespołach jako o jednej rodzinie, a o drużynie, gdzie każdy jej członek jest odpowiedzialny za swoje zadania mając świadomość, że od jego pracy zależy sukces całego zespołu. Wydawać by się mogło, że przy takim podejściu na jednostce spoczywa ogromna presja, bo w końcu porażka jednej osoby, oznacza porażkę całej drużyny. Według Netflix działa to jednak niezwykle mobilizująco, bo pracownik uświadamia sobie, że jeżeli chce pozostać w grze to musi starać się dawać z siebie wszystko bo inaczej, tak jak w drużynie sportowej, może go zastąpić ktoś z innego transferu. Liczy się też transparentność i otwarta komunikacja na linii przełożony – podwładny. Chodzi o rozwiązywanie problemów na bieżąco oraz o stałe podnoszenie kwalifikacji i produktywności poprzez utrzymywanie szczerości w relacjach. Zachęca się więc pracowników do mówienia nawet o takich sprawach jak otrzymanie ciekawej konkurencyjnej oferty pracy. Zawsze jest jakieś rozwiązanie, trzeba być tylko świadomym sytuacji i potrafić o niej rozmawiać.

Swoboda w działaniu

Netlix podkreśla, że swoim pracownikom daje wiele wolności w codziennej pracy. Uważa, że zamykanie się w sztywnych procesach przynosi skutek odwrotny do zamierzonego, czyli działa przeciwko komfortowi wykonywania obowiązków służbowych i wydłuża procesy ich realizacji. Cóż, trudno się nie zgodzić. Marka woli inspirować ludzi do działania niż nimi zarządzać i uważa, że takie podejście jest punktem wyjścia do wzmożonej odpowiedzialności, rozwoju motywacji i samodyscypliny. Stąd decyzja firmy, aby uprościć wszystkie procedury i nie angażować się w zawiłe ścieżki decyzyjności, akceptacji i nadmiernego monitorowania pracy. 

Czy założenia z Netflix Culture Deck są aktualne w 2021r?

Warto się temu przyjrzeć, aby zweryfikować moc tych odważnych założeń. Patrząc na to wszystko z perspektywy czasu ma się wrażenie, że Netflix chyba wyprzedził swoją epokę, bo wprowadził inne podejście w zarządzaniu ludźmi niż stosuje to większości korporacji. Teraz dopiero firmy wchodzą w etap transformacji miejsca pracy i porzucają sztywną organizację zatrudnienia. Zmiana optyki na ludzi i to jak wykonują swoje obowiązki spowodowała, że pojawiła się przestrzeń na więcej samodzielności, swobody i wolności w realizacji codziennych zadań. Netflix jest w tym punkcie od dawna i jak widać, świetnie sobie radzi.  

Znajdą się też sceptycy, bo bezkompromisowy sposób w jaki marka traktuje swój Culture Deck może budzić kilka wątpliwości. Z jednej strony informuje o swobodzie w wyrażaniu siebie i otwartości na inny punkt widzenia, ale z drugiej strony wskazuje, że ci którzy chcą tu pracować muszą się dostosować do pewnej koncepcji, w której centrum jest jeden zgrany zespoł marzeń, silnie wyznający konkretne wartości. 

A może warto się zastanowić czy przedstawiony przez Netflix system pracy jest dla każdego? Niekoniecznie, bo wymaga od pracownika ciągłego bardzo wysokiego poziomu zaangażowania. Dynamika jest duża, a stabilność zatrudnienia jest niższa niż w wielu innych firmach. Zwolennicy na pewno znajdą dla siebie nieograniczone możliwości rozwoju i szansę na szybkie nabycie wielu pożądanych umiejętności, realizując się przy niezwykłych projektach w branży rozrywkowej.  

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej