UX vs UI – podobieństwa i różnice

Jeśli chodzi o projektowanie produktów, często słyszymy terminy takie jak UX (User Experience) i UI (User Interface). Mimo że oba terminy nie są nowe, często zdarza się, że osoby korzystające z oprogramowania do projektowania aplikacji i stron internetowych używają tych terminów zamiennie lub czasami niepoprawnie. W tym artykule przedstawimy definicje UX i UI oraz zbadamy różnice między nimi.

Powody, dla których ważne jest rozróżnianie UX od UI

 1. Różne cele i zadania: UX i UI mają różne cele i zadania. UX koncentruje się na badaniu potrzeb użytkowników i projektowaniu rozwiązań, które poprawiają ich doświadczenie z produktem podczas, gdy UI skupia się na estetyce i funkcjonalności interfejsu.
 2. Inne umiejętności: Projektowanie UX i UI wymaga różnych umiejętności. Projektowanie UX wymaga umiejętności badań użytkowników, prototypowania i testowania, podczas gdy projektowane UI wymaga umiejętności z zakresu projektowania graficznego i interakcji.
 3. Inny proces projektowy: Proces projektowy dla UX i UI różni się od siebie. Projektowanie UX obejmuje badanie potrzeb użytkowników, tworzenie prototypów i testowanie, podczas gdy projektowanie UI obejmuje projektowanie interfejsu i jego implementację. 
 4. Inny wpływ na doświadczenie użytkownika: UX i UI mają różny wpływ na doświadczenie użytkownika. UX odpowiada za to, że produkt jest łatwy w użyciu i spełnia potrzeby użytkowników, podczas gdy UI odpowiada za to, że produkt jest estetyczny i przyjemny w użytkowaniu. 
 5. Różne zespoły i specjaliści: UX i UI są zwykle zarządzane przez różne zespoły i specjalistów. Zespół projektowy UX składa się z badaczy użytkowników, projektantów interakcji i analityków, podczas gdy zespół projektowy UI składa się z projektantów graficznych i interakcji. 

UX czyli User Experience

UX oznacza „doświadczenie użytkownika”. Jak sama nazwa wskazuje, projektowanie UX obejmuje interakcję użytkownika końcowego z produktem. Kiedy definiujemy UX, mamy na myśli elementy interaktywne i responsywny projekt podróży użytkownika. Co się stanie, gdy klikną ten przycisk? Czy przejście z tej strony na inną przebiega płynnie? 

Podstawowym celem projektowania UX jest poprawa doświadczenia użytkownika. Projektanci UX ściśle współpracują z marketerami i zespołami produktowymi, aby zrozumieć ostateczne potrzeby klientów. Proces projektowania zwykle obejmuje badania użytkowników, które pomagają zrozumieć doświadczenia wybranej grupy internautów. Często zdarza się, że projektowanie UX jest kontynuowane nawet po uruchomieniu projektu oprogramowania. 

Kiedy spojrzysz na najlepsze umiejętności projektantów UX, zobaczysz, że ten temat wykracza poza podstawowe możliwości projektowe. Aby dobrze zaprojektować UX, musisz być naprawdę wszechstronny. Jako projektant UX, cele biznesowe, ograniczenia techniczne i potrzeby użytkowników muszą być brane przez Ciebie pod uwagę. Podróż użytkownika i tworzenie pozytywnego doświadczenia muszą być najwyższym priorytetem.

UI czyli User Interface

Projektowanie interfejsu użytkownika różni się nieco od projektowania UX. Proces projektowania interfejsu użytkownika jest nieco bardziej techniczny, co oznacza, że ​​jego projektanci muszą dobrze rozumieć architekturę informacji i kod interfejsu wiersza poleceń. UI designer tworzy projekt i grafikę interfejsu użytkownika. Projektant zaczyna od mapy witryny lub tworzy modele szkieletowe, które jasno ustalają hierarchię treści. Następnie musi przekazać tę hierarchię za pomocą wizualnych elementów projektu.

Krótko mówiąc, projekt interfejsu użytkownika obejmuje wygląd i działanie oprogramowania. Dzięki temu interfejs użytkownika jest intuicyjny, biorąc pod uwagę wszystkie elementy wizualne i interaktywne na stronie.

Podobieństwa UX i UI Design

Zarówno UX, jak i UI dotyczą użytkownika. Niezależnie od tego, czy masz na myśli projektowanie interakcji, interfejsy użytkownika, analizę klientów, narzędzia do projektowania aplikacji mobilnych, czy jakąkolwiek część projektu oprogramowania obejmującego całą podróż użytkownika, zarówno UX, jak i UI  są istotnym czynnikiem. Podczas gdy projektant UI koncentruje się na technicznych aspektach interfejsu użytkownika, projektanci UX nadal odgrywają ważną rolę w pracy projektanta UI. 

ZOBACZ  Omnichannel - strategia marketingowa, dzięki której osiągniesz sukces w sprzedaży

Jak UX i UI są powiązane ze sobą 

UX i UI są ściśle powiązane ze sobą, ponieważ obie odnoszą się do projektowania interfejsu użytkownika i mają na celu poprawę doświadczenia użytkownika. 

 • Współpraca między UX i UI: Projektowanie dobrego UI jest niemożliwe bez dobrego zrozumienia potrzeb użytkowników przez UX. UX zajmuje się badaniem i zrozumieniem potrzeb użytkowników, a wyniki tych badań służą jako podstawa do projektowania interfejsu, który jest przyjazny dla użytkownika. 
 • Wzajemne uzupełnianie się: UX i UI wzajemnie się uzupełniają. UX zajmuje się tym, jak produkt działa i jakie potrzeby użytkownika spełnia, podczas gdy UI koncentruje się na jego wyglądzie i interakcji. 
 • Wpływ na doświadczenie użytkownika: UX i UI wpływają razem na doświadczenie użytkownika. UX odpowiada za to, że produkt jest łatwy w użyciu i spełnia potrzeby użytkowników, podczas gdy UI odpowiada za to, że produkt jest estetyczny i przyjemny w użytkowaniu. 
 • Wymagają współpracy: Projektowanie dobrego UX i UI wymaga współpracy między zespołem projektowym składającym się z specjalistów UX i UI. Współpraca ta pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb użytkowników i projektowanie interfejsu, który jest przyjazny dla użytkownika i estetyczny. 

Różnice między UX a UI

Główną różnicą, o której powinno się pamiętać, jest to, że w projektowaniu UX chodzi o ogólne wrażenia z doświadczenia, podczas gdy projektowanie interfejsu użytkownika dotyczy wyglądu i funkcji interfejsów produktu. W momencie gdy UX jest bardziej dziedziną analityczną skupiającą się na zachowaniu użytkowników i psychologii klienta, UI wprowadza najlepsze praktyki projektowe, aby stworzyć oszałamiający wizualnie produktu. 

Przykłady zastosowania UX oraz UI: 

 • Aplikacja mobilna: UX zajmuje się badaniem potrzeb użytkowników, takimi jak potrzeba łatwego i szybkiego dostępu do informacji, a UI odpowiada za projektowanie interfejsu, który jest łatwy w nawigacji i przyjazny dla użytkownika.
 • E-commerce: UX zajmuje się badaniem potrzeb zakupowych użytkowników, takimi jak potrzeba łatwego porównywania produktów i szybkiego składania zamówień, a UI odpowiada za projektowanie interfejsu, który jest przejrzysty i łatwy w użyciu. 
 • Platforma społecznościowa: UX zajmuje się badaniem potrzeb użytkowników, takimi jak potrzeba łatwego komunikowania się z innymi użytkownikami, a UI odpowiada za projektowanie interfejsu, który jest przyjazny dla użytkownika i pozwala na łatwe zarządzanie kontaktami i treściami. 
 • Platforma edukacyjna: UX zajmuje się badaniem potrzeb użytkowników, takimi jak potrzeba łatwego dostępu do materiałów edukacyjnych i możliwości interakcji z innymi uczestnikami, a UI odpowiada za projektowanie interfejsu, który jest przejrzysty i łatwy w użyciu.
 • System zarządzania projektami: UX zajmuje się badaniem potrzeb użytkowników, takimi jak potrzeba łatwego i efektywnego zarządzania projektem, a UI odpowiada za projektowanie interfejsu, który jest przejrzysty i łatwy w użyciu oraz umożliwia intuicyjne zarządzanie zadaniami i zasobami. 

Jak rozwijać swoje umiejętności w zakresie UX i UI

Istnieje wiele sposobów na rozwijanie swoich umiejętności w zakresie UX i UI:

 • Udział w szkoleniach i kursach z zakresu projektowania interfejsu: Dostępnych jest wiele szkoleń i kursów, które mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności w zakresie projektowania UX i UI. 
 • Czytanie książek i artykułów na temat projektowania UX i UI: Istnieje wiele książek i artykułów na temat projektowania UX i UI, które mogą pomóc w rozwijaniu swoich umiejętności.
 • Praktykowanie projektowania poprzez tworzenie własnych projektów. Nic tak nie rozwija umiejętności jak praktyka. Tworzenie własnych projektów pozwala na zdobycie doświadczenia i rozwijanie swoich umiejętności.
 • Udział w społecznościach związanych z projektowaniem i udzielanie się na forach dyskusyjnych: Udział w społecznościach skupiających specjalistów z branży i dyskutowanie na temat projektowania pozwala na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności oraz zdobycie inspiracji.
 • Testowanie produktów i analizowanie ich designu: Oglądanie i testowanie różnych produktów pozwala na zrozumienie, co działa dobrze a co nie, i jakie rozwiązania są najskuteczniejsze. Analizowanie projektu produktu pozwala na zrozumienie jakie rozwiązanie zastosowano i jakie były motywacje projektantów. 
 • Networking: Budowanie relacji z innymi projektantami i specjalistami z branży pozwala na wymianę doświadczeń, pomysłów i umiejętności oraz zdobycie nowych możliwości rozwoju.
 • Zdobycie certyfikatów: Zdobycie certyfikatów z zakresu projektowania UX i UI jest doskonałym sposobem na udowodnienie swoich kwalifikacji i zwiększenie swoich szans na rynku pracy.
 • Stosowanie metodologii projektowania zorientowanych na użytkownika, takich jak: Design Thinking czy User Centered Thinking czy User Centered Design: Zastosowanie takich metodologii  pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb użytkowników i projektowanie rozwiązań, które są skuteczniejsze  bardziej przyjazne dla użytkownika. 
ZOBACZ  SEO vs SEM, czyli największe różnice w 2021 roku

Narzędzia i metody stosowane w UX oraz UI

 • Badanie użytkowników: Narzędzia takie jak wywiady, ankiety, test użytkownika, studia użytkowników, testy A/B pozwalają na zrozumienie potrzeb i oczekiwań użytkowników.
 • Wireframing i prototypowanie: Narzędzia takie jak Balsamiq, Axure, InVision, Figma pozwalają na tworzenie szkiców i prototypów interfejsu, które mogą być testowane przez użytkowników i ulepszane. 
 • Analiza danych: Narzędzia takie jak Google Analytics, Mixpanel , Heap pozwalają na zbieranie i analizowanie danych związanych z użytkowaniem produktu przez użytkowników. 
 • Projektowanie interfejsu: Narzędzia takie jak Sketch, Adobe XD, Adobe Photoshop pozwalają na projektowanie interfejsu graficznego i tworzenie makiet interfejsu. 
 • Metodologie projektowania: Metodologie takie jak Design Thinking , User- Centered Design, Lean Design pozwalają na projektowanie produktów zorientowanych na potrzeby użytkownika i testowanie ich przed wdrożeniem. 
 • Testowanie interfejsu i użytkowania: Narzędzia takie jak Optimal Workshop, UserTesting, Crazy Egg pozwalają na przeprowadzenie testów interfejsu i użytkowania produktu przez użytkowników. 

Wpływ UX i UI na biznes

UX i UI Mają istotny ogromny na biznes, ponieważ odpowiadają za jakość interakcji użytkownika z produktem lub usługą.

 • Przyciąganie i utrzymywanie klientów: Dobrze zaprojektowane UX i UI przyciągają i utrzymują klientów, ponieważ zwiększają zadowolenie użytkownika z produktu lub usługi.
 • Zwiększenie wydajności: Dobrze zaprojektowane UX i UI zwiększają wydajność użytkownika, co pozwala na szybsze i łatwiejsze wykonywanie zadań.
 • Zwiększenie przychodów: Dobrze zaprojektowane UX i UI przyciągają i utrzymują klientów, co przekłada się na wzrost przychodów. 
 • Oszczędności kosztów: Dobrze zaprojektowane UX i UI pozwalają na unikanie błędów i oszczędności kosztów związanych z obsługą klienta.
 • Przewaga konkurencyjna: Dobrze zaprojektowane UX i UI pozwalają na wyróżnienie się na rynku i zdobycie przewagi konkurencyjnej.
 • Poprawa reputacji: Dobrze zaprojektowane UX i UI pozwalają na poprawę reputacji firmy, ponieważ klienci są bardziej zadowoleni i bardziej skłonni polecać produkt lub usługę innym. 

Jeżeli planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu lub całego zespołu E-commerce to zapraszamy do kontaktu  –kontakt@digitalx.pl. Pomożemy Ci określić profil pracownika, którego potrzebujesz, zakres jego obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.