Trener w HR – kto to? Zakres obowiązków na stanowisku Coacha

Trener inaczej Coach w ostatnim czasie stał się zawodem bardzo popularnym i skupił wokół siebie tylu samu zwolenników, co przeciwników. Wynika to głównie z bardzo rozmytej definicji Coacha, któremu trudno przypisać jakąś konkretną listę obowiązków czy obszar ścisłej specjalizacji. Warto temu zawodowi przyjrzeć się bliżej, aby zweryfikować czym właściwie zajmuje się Coach i jak może wspierać Twoją firmę.

Jeszcze kilkanaście lat temu Coach był po prostu trenerem sportowym, którego głównym zadaniem było motywowanie zawodników poprzez wykorzystywanie technik psychologicznych wpływając tym samym na ich rozwój. W coachingu stawia się na projektowanie kariery poprzez ustalanie celów i pracę nad sobą, która ma aktywować myślenie rozwojowe i odpowiednie ukierunkowanie jednostki w tym procesie.

Rekrutuj efektywniej

Rekrutacja w E-commerce & Sprzedaży i marketingu. Rekrutujemy i doradzamy. Szczegółowy profil Kandydata ze wskazaniem indywidualnie dopasowanych KPI. Pracownicy, którzy dostarczą Twojej firmie wymiernych rezultatów. Weryfikujemy Kandydatów merytorycznie i osobowościowo. Udzielamy gwarancji na Kandydatów.

Umów rozmowę z Digitalx

Należy oddzielić coaching od mowy motywacyjnej, co do której jest on często porównywany i tym samym zakrzywia obraz samej idei coachingu. Jedno od drugiego różni etap aktywnego działania, który akurat w coachingu występuje, natomiast w mowie motywacyjnej nie. W przypadku tego drugiego pojawia się złudne uczucie działania, które wyzwala się szybko i równie szybko gaśnie wraz z końcem sesji. A właśnie w coachingu chodzi o zmianę optyki na swoją karierę i czynne działanie na jej rzecz.

Coaching biznesowy jest obecnie bardzo popularny i ma na celu zwiększenie efektywności i motywacji, poprawę relacji członków zespołu, jednostkowe wspieranie w rozwoju, wzmocnienie kompetencji, szkolenia z zakresu zarządzania ludźmi. W centrum działań Coacha jest człowiek, jego osobisty rozwój i środowisko pracy, więc po rozpoznaniu potrzeb oraz celów organizacji, wykorzystując następnie swoje umiejętności wdraża istotne zmiany wśród pracowników każdego szczebla, uwalniając ich potencjał.

Przeczytaj:  Czym jest Green HR?

Możliwe inne nazwy tego stanowiska

  • Trener

Zakres obowiązków

  • projektowanie i prowadzenie szkoleń zgodnych z potrzebami klienta
  • ustalanie celu i przebiegu szkolenia
  • przygotowywanie scenariuszy zadań
  • tworzenie procesów zwiększających motywacje pracowników

Umiejętności

Praca Coacha wiąże się z kontaktem z ludźmi, więc do wymaganych zdolności i cech osobistych trzeba zaliczyć: otwartość, komunikatywność, elokwencję, umiejętność słuchania i prowadzenia dialogu. Coach powinien wzbudzać zaufanie i sympatię, potrafić prowadzić ciekawe rozmowy i wykazywać się pomysłowością w trakcie szkoleń. Bywa, że z ludźmi pracuje się ciężko, więc dobrze jeżeli potrafi się dostroić do różnych osób i znaleźć z nimi wspólny język. Empatia, szacunek i cierpliwość oraz postawa wolna od stereotypowego myślenia będzie ogromnym plusem, jak również umiejętność przyjęcia innego punktu widzenia.

Dobrze też patrzy się na Coacha, który posiada zaplecze edukacyjne i może pochwalić się dyplomem chociażby studiów podyplomowych i kursów, które poświadczą jego kwalifikacje m.in. z zakresu psychologii. Niejednokrotnie Coach zanim przejdzie do wsparcia rozwojowego swoich klientów i wyzwoli ich potencjał, musi najpierw wykonać pracę nad sobą, by móc poprawnie i efektywnie działać z innymi ludźmi. To stanowisko wymagające, angażujące i trudne, oczekujące od Coacha wysokiej motywacji, ciągłego podwyższania kwalifikacji i tworzenia nowych programów z rozwoju osobistego.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej