Specjalista od… Hotjar, narzędzia, które umożliwia właścicielom stron internetowych monitorowanie zachowań użytkowników

Hotjar to narzędzie analityczne online, które umożliwia właścicielom stron internetowych monitorowanie zachowań użytkowników na ich stronach. Pozwala ono na zbieranie danych dotyczących interakcji użytkowników, takich jak nagrania sesji, mapy ciepła, analiza treści oraz ankietowanie. Dzięki funkcji nagrywania sesji użytkowników, Hotjar umożliwia właścicielom stron zobaczenie, jak użytkownicy przeglądają ich witrynę oraz jakie akcje podejmują. Mapy ciepła wskazują obszary strony, na których użytkownicy najczęściej klikają, co pomaga zrozumieć, które elementy są najbardziej interesujące dla odwiedzających. Dodatkowo, narzędzie to oferuje funkcję ankietyzacji, co pozwala na zbieranie opinii użytkowników na temat strony internetowej. Hotjar jest użytecznym narzędziem dla osób zajmujących się optymalizacją strony pod kątem użytkownika.

Kluczowe funkcje Hotjar obejmują:

 • Mapy ciepła (Heatmaps): Ta funkcja pozwala zobaczyć, gdzie użytkownicy najczęściej klikają, przewijają stronę lub wykonują akcje. Mapy ciepła graficznie prezentują obszary o największym zaangażowaniu, co pomaga zidentyfikować najbardziej interesujące elementy na stronie.
 • Nagrywanie sesji użytkowników (Recordings): Pozwala to rejestrować sesje użytkowników na stronie internetowej, umożliwiając właścicielom witryn zrozumienie, jak użytkownicy przeglądają stronę, jakie akcje podejmują oraz gdzie mogą napotykać problemy.
 • Ankiety i opinie (Surveys and Feedback): Ta funkcja pozwala tworzyć ankiety, pytania otwarte lub zamknięte, które pomagają zbierać opinię użytkowników na temat witryny. To umożliwia lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań odwiedzających.
 • Analiza treści (Incoming Feedback): Umożliwia to zbieranie opinii użytkowników bezpośrednio na stronie internetowej poprzez komentarze, sugestie lub reakcje emocjonalne (np. reakcje na gorąco, neutralne, zimno).
 • Analiza formularzy (Form Analytics): Ta funkcja pozwala na zrozumienie zachowań użytkowników w formularzach na stronie, identyfikując pola, które sprawiają najwięcej problemów lub które użytkownicy najczęściej pomijają.
 • Retrospektywna analiza danych (Recruit User Testers): Hotjar umożliwia również rekrutację testerów do testowania nowych funkcji lub poprawek na stronie internetowej, co pozwala uzyskać cenne opinie od rzeczywistych użytkowników.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach rekrutacyjnych

Porozmawiaj o swoich wyzwaniach rekrutacyjnych ze specjalistami DIGITALX. Specjalizujemy się w obszarze RETAIL & E-COMMERCE (DIGITAL MARKETING). Dowiedz się, jak jesteśmy w stanie rozwiązać Twoje problemy. Bez żadnych zobowiązań.

Umów rozmowę

Te funkcje pozwalają właścicielom stron internetowych na uzyskanie głębokiego zrozumienia zachowań i potrzeb użytkowników, co może być bardzo pomocne w optymalizacji strony pod kątem lepszej użyteczności i doświadczenia użytkownika.

Specjalista obsługujący Hotjar, narzędzie analityczne służące do analizy zachowań użytkowników na stronach internetowych, powinien posiadać szereg umiejętności i cech, aby wykorzystać je w celu optymalizacji doświadczenia użytkownika oraz efektywności strony internetowej. Oto kilka kluczowych kompetencji:

 1. Znajomość platformy Hotjar: Specjalista powinien znać możliwości oraz funkcje oferowane przez Hotjar, w tym tworzenie map ciepła, nagrywanie zachowań użytkowników, ankietowanie oraz analizę danych.
 2. Analiza danych: Umiejętność analizy zebranych danych z Hotjar, w tym map ciepła, nagranych sesji użytkowników oraz wyników ankiet, aby wyciągać wnioski i proponować ulepszenia.
 3. Optymalizacja UX/UI: Zrozumienie zasad projektowania interfejsu użytkownika (UI) oraz doświadczenia użytkownika (UX), by proponować zmiany mające na celu poprawę wydajności i zadowolenia użytkowników.
 4. Komunikacja i raportowanie: Umiejętność prezentowania wyników i wniosków zebranych danych z Hotjar w sposób zrozumiały dla zespołu projektowego lub decyzyjnego.
 5. Zorientowanie na działanie: Potrafi szybko reagować na wyniki analiz i podejmować działania mające na celu poprawę strony internetowej, uwzględniając reakcje użytkowników.
 6. Analityczne myślenie: Umiejętność interpretacji danych oraz wyciągania wniosków, które prowadzą do konkretnych działań usprawniających stronę.
 7. Kreatywność: Potrafi generować nowe pomysły i propozycje, jak poprawić doświadczenie użytkowników na podstawie danych zgromadzonych przez Hotjar.
 8. Empatia użytkownika: Zdolność do wczucia się w potrzeby i oczekiwania użytkowników strony internetowej, co pozwala na bardziej skuteczne projektowanie zmian.
 9. Umiejętność współpracy: Potrafi pracować w zespole, ze szczególnym uwzględnieniem deweloperów, projektantów i innych członków zespołu.
Zobacz również:  Google Analytics 4: Przewodnik po nowej wersji Google Analytics

Alternatywne narzędzia

Istnieje kilka alternatywnych narzędzi do Hotjar, które służą do analizy zachowań użytkowników na stronach internetowych. Oto kilka z nich:

 • Crazy Egg: Narzędzie oferuje tworzenie map ciepła, śledzenie ruchu myszki, analizę kliknięć oraz analizę przewijania strony. Umożliwia także badanie konwersji i testowanie A/B.
 • Mouseflow: Podobnie jak Hotjar, Mouseflow umożliwia nagrywanie sesji użytkowników, tworzenie map ciepła oraz analizę formularzy na stronie. Zapewnia także funkcje raportowania i analizy treści multimedialnych.
 • Lucky Orange: Narzędzie to oferuje nagrywanie sesji użytkowników, mapy ciepła, śledzenie ruchu myszki oraz analizę formularzy. Dodatkowo zawiera funkcje czatu na żywo z użytkownikami.
 • Inspectlet: Pozwala na nagrywanie sesji użytkowników, tworzenie map ciepła, analizę formularzy, a także śledzenie ruchu myszki. Oferuje również funkcje filtrowania sesji oraz segmentacji użytkowników.
 • VWO (Visual Website Optimizer): Pomaga w testowaniu różnych wersji stron internetowych, oferuje mapy ciepła, analizę zachowań użytkowników oraz personalizację treści w oparciu o dane.
 • Matomo (wcześniej Piwik): Jest to otwarte oprogramowanie do analizy danych internetowych, które pozwala na śledzenie ruchu na stronie, analizę zachowań użytkowników oraz zapewnia prywatność danych.
 • Google Analytics: Choć nie jest bezpośrednią alternatywą dla Hotjar, Google Analytics oferuje analizę zachowań użytkowników w kontekście danych demograficznych, źródeł ruchu, zachowań na stronie, konwersji itp.

Te narzędzia mają różne cechy, poziomy funkcjonalności i interfejsy użytkownika. Decyzja o wyborze jednego z nich może zależeć od indywidualnych potrzeb, budżetu, preferencji dotyczących interfejsu, poziomu zaawansowania analityki, a także innych funkcji dodatkowych, które mogą być istotne dla konkretnego użytkownika lub organizacji. Przed wyborem warto przetestować kilka z nich, aby znaleźć narzędzie najlepiej dopasowane do własnych potrzeb i oczekiwań.

 

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej