Specjalista ds. wynagrodzeń – kto to? Zakres obowiązków na stanowisku Specjalisty ds. płac

Pilnowanie poprawności wyliczeń wynagrodzeń pracowników w oparciu o zmienne takie jak m.in. zwolnienia lekarskie czy urlopy oraz nadzór nad wszystkimi procesami wpływającymi na ich kształt, to obowiązki Specjalisty ds. wynagrodzeń.

Możliwe inne nazwy tego stanowiska

  • Specjalista ds. kadr i płac

Zakres obowiązków

  • administracja procesu związanego z wyliczaniem wynagrodzeń
  • wdrażanie systemów i programów do wyliczania wynagrodzeń
  • przygotowywanie zaświadczeń i raportów
  • naliczanie zasiłków i świadczeń socjalnych
  • naliczanie premii

Umiejętności

Wykształcenie ekonomiczne, znajomość zagadnień prawa podatkowego i pracy, administracji oraz finansów to podstawowe wymagania dla osoby na tym stanowisku. Na Specjaliście ds. wynagrodzeń ciąży duża odpowiedzialność jaką jest poprawność wyliczenia wynagrodzenia i wymaga ona dokładności w prowadzeniu rachunków. Obecnie do administracji wynagrodzeniami korzysta się z różnych programów, więc ich znajomość jest po prostu konieczna.

Prawo podatkowe podlega licznym zmianom, dlatego od Specjalisty ds. wynagrodzeń oczekuje się bieżącego ich monitoringu i dostosowywania ich do finansowych procesów przedsiębiorstwa. Wiąże się to z ciągłą edukacją i uczestniczeniem w szkoleniach. W przypadku gdy pracownikowi nie zgadza się wypłacona pensja lub oczekiwana premia okazała się niższa niż była zakładana, to pracownik swoje kroki pokieruje m.in. do Specjalisty ds. wynagrodzeń w celu wyjaśnienia tej kwestii. Biorąc pod uwagę kontakt z ludźmi to osoba na tym stanowisku musi być komunikatywna i posiadać umiejętność łatwego wyjaśniania niekiedy trudnych zagadnień mi.in z zakresu prawa podatkowego czy procesu naliczania pensji.

 


Planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu czy całego zespołu E-commerce?  Zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@digitalx.pl. Pomożemy Ci określić profil osoby, której potrzebujesz, zakres jej obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.